Šperos.lt > Mechanika > Mechanikos diplominiai darbai
Mechanikos diplominiai darbai

(11 darbai)

Ašies ir įvorės tipo detalių surinkimo portalinio roboto projektavimasĮvadas. Literatūros apžvalga. Projektinė dalis. Kinematinės struktūros ir komponavimo schemos parinkimas. Judesio parametrai. Žmogaus judesių laikai ir roboto eigos. Vidutiniai eigų greičiai ir pagreičiai. Roboto laikančiosios konstrukcijos projektavimas. Patikslintas roboto mechaninės laikymo sistemos skaičiavimas. Laikančiosios konstrukcijos ašinių jėgų, lenkimo ir sukimo momentų diagramos. Patikslintas roboto mechaninės laikymo sistemos skaičiavimas nuo dinaminių jėgų. Pavarų parinkimas ir projektavimas. Hidraulinės pavaros parametrų nustatymas. Elektrinės pavaros perdavimo santykio nustatymas. Elektrinės pavaros orientavimo mechanizmui skaičiavimas. Krumpliastiebinės pavaros skaičiavimas. Veleno patikrinamasis skaičiavimas. Guolių patikrinimas. Konstrukcijos analizė. Darbo sauga. Technologinė dalis. Detalės technologiškumo analizė. Ruošinio gamybos būdo parinkimas. Detalės gamybos technologijos kelias. Režimų skaičiavimas. Išvados. Priedai (7). Darbo PowerPoint pristatymas (13 skaidrių). Skaityti daugiau
Automobilio "Daewoo Kalos S" kėbulo priekinių dešinės pusės durų remonto technologijos vertinimas V. Mitransko IĮProfesinių kompetencijų sąrašas. Santrauka. Summary. Svarbių terminų ir santrumpų žodynėlis. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Informacinių šaltinių analizė. Kėbulų remonto įmonės kūrimas. Bendros žinios apie įmonę. Įmonės veiklos organizavimas. Automobilio rinkos vertės skaičiavimas. Automobilio "Daewoo Kalos S" kėbulo detalių įvertinimas ir remonto kaštų skaičiavimas. Automobilio "Daewoo Kalos S" kėbulo priekinių dešinės pusės durų remonto technologijos vertinimas V. Mitrausko IĮ. Kėbulų remonto patalpos įrengimų parinkimas ir ploto skaičiavimas. Darbų sauga kėbulų remonto skyriuje. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Biodujų valymo įrenginysĮvadas. Tikslas padidinti biodujų energetinę vertę pašalinant nepageidaujamus komponentus. Naudojamų valymo metodų apžvalga. Pasirinkto metodo pagrindimas. Biodujų pagrindinių parametrų nustatymas. Biodujų tankio nustatymas. Biodujų sudėtis po valymo įrenginio. Absorbcijai reikalingo vandens kiekio nustatymas. Valomų dujų drėgnumo skaičiavimas. Biodujų valymo įrenginio konstrukciniai skaičiavimai. Venturi vamzdžio parametrų skaičiavimas. Venturi vamzdžio matmenų skaičiavimas. Venturi vamzdžio hidraulinis pasipriešinimas. Masės mainų skaičiavimas venturi vamzdyje. Skysčio išpurškimo įrenginio skaičiavimas. Purkštuko konstrukcijos parametrų skaičiavimas. Purkštuko hidraulinių parametrų skaičiavimas. Lašų gaudytuvo parametrų skaičiavimas. Lašų gaudytuvo matmenų skaičiavimas. Skysčio kiekio patenkančio į lašų gaudytuvą skaičiavimas. Skysčio kiekio išvalytose biodujose skaičiavimas. Lašų gaudytuvo hidraulinis pasipriešinimas. Valymo įrenginio hidraulinis pasipriešinimas. Viršutinės slėginės talpos skaičiavimas. Viršutinės slėginės talpos sienelių storių skaičiavimas. Viršutinės slėginės talpos flanšų skaičiavimas. Biodujų valymo įrenginio hidrauliniai skaičiavimai. Vamzdžių skersmenų skaičiavimas. Aukščio nuostolių skaičiavimas įsiurbimo ir slėgimo linijoje. Biodujų valymo įrenginio siurblio parinkimas. Slėgimo linijos slėgio nuostolių skaičiavimas. Darbo ir gaisrinė sauga. Aplinkos apsauga. Techninių ekonominių rodiklių skaičiavimas. Įrenginio savikainos nustatymas. Įrenginio eksploatavimo išlaidų nustatymas. Biodujų valymo įrenginio efektyvumo skaičiavimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Centralizuoto vėsinimo paslaugų tiekimo Kauno miesto vartotojams galimybių analizėĮvadas. Centralizuoto vėsinimo technologijų ir patirties Europos šalyse apžvalga. Šalto vandens ruošimas. Kompresoriniai šaldytuvai. Absorbciniai aušintuvai. Adsorbciniai aušintuvai. Giluminių vandenų šaldymas. Mažiau naudojamos technologijos. Šalto vandens gamyba naudojant kelis aušintuvus. Šalto vandens akumuliavimas. Akumuliavimo sistemų tipai. Akumuliacinių sistemų naudojimo būdai. Šalto vandens tiekimas. Vamzdynų tiesimo galimybės. Vamzdynų medžiaga. Vamzdynų izoliacija. Vanduo ir naudojami priedai. Siurblių pastatymo schemos. Vartotojų prijungimas prie tinklo. Centralizuoto vėsinimo patirties Europos šalyse apžvalga. Kauno miesto vėsinimo poreikių vertinimas, naudojant dienolaipsnius. 2 centralizuoto vėsinimo potencialių vartotojų Kauno mieste nustatymas, galimų poreikių įvertinimas. 3 centralizuoto vėsinimo, vasaros metu Kauno miesto termofikaciniam tinklui dirbant paaukštintais parametrais, techninis – ekonominis įvertinimas. Skaityti daugiau
Gaminio konstravimo kompiuterinių sistemų analizėĮvadas. Automatizuoto projektavimo sistema (CAD) istorija. CAD programų apžvalga. Trijų žinomiausių CAD programų teorinių galimybių apžvalga. Mechanical Desktop. Solid Edge. Solid Works. Mechanical Desktop, Solid Edge ir Solid Works programų praktiniai palyginimai. Mechanical Desktop, Solid Edge ir Solid Works programų asmeniniai palyginimai. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas paveikslėliais, lentelėmis, diagramomis. Skaityti daugiau
Ignalinos atominės elektrinės sistemų panaudojimo naujoje atominėje elektrinėje galimybių studijaSantrumpų sąrašas. Lentelių, paveikslų, schemų ir priedų, sąrašas. Įvadas. Ignalinos atominės elektrinės vaidmuo šalies ekonomikai. Ignalinos atominės elektrinės pasauliniai resursai. Ignalinos atominės elektrinės reaktorius. Reaktoriaus struktūra bei konstrukcija. Reaktoriaus funkcijos ir teikiama nauda šaliai. Ignalinos atominės elektrinės stratifikacija. Ignalinos atominės elektrinės saugumas. Radiacinė apsauga. Naudojamas branduolinis kuras. Kontainmento palaikymas. Teorinis trečiojo reaktoriaus modelis. Statistiniai duomenys. Ignalinos atominės elektrinės sistemų panaudojimas naujoje atominėje elektrinėje studija. Atominės elektrinės sistemų panaudojimo ir saugojimo analizė. Kuro perkrovimo sistemos perspektyvos. Turbogeneratoriai. Elektrinės kontrolės ir valdymo sistemos vertinimas. Reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistema. Reaktoriaus technologinės kontrolės sistemos konjunktūra. Senųjų atominės elektrinės sistemų panaudojimas naujuose resursuose. Ekonominiai ištekliai. Nauda, privalumai ir trūkumai. Lietuvos energetikos žaliavos ateičiai. Energijos ištekliai. Energijos gamyba ir suvartojimas. Energijos balansas ir disbalansas. Išvados. Skaityti daugiau
Intermodalinio terminalo projektavimas: smulkių krovinių gabenimasPalemono stoties intermodalinio terminalo projektavimas: smulkių krovinių gabenimas. Įvadas. Terminalas, jo išdėstymas. Nagrinėjamos problemos literatūros apžvalga. Lietuvos Respublikoje esanti vežimų ir terminalų sistema. Šiuolaikiniai krovinių terminalai. Terminaluose naudojama krovinių pakrovimo, iškrovimo, perkrovimo įranga. Terminaluose apdorojami krovimo vienetai. Projektuojamas krovinių terminalas Palemone. Palemone projektuojamo terminalo bendro plano tyrimas. Pervežimo sistema «besisukantis stelažas». Logistikos duomenų apdorojimas terminale. Projektuojamas perkrovimo terminalas. Specialūs krovininiai vagonai projektuojamam terminalui. Krovinių pervežimo perspektyvos. Palemono stoties pajėgumo ir pralaidumo paskaičiavimas. Stoties iešmyno užimtumo laikas. AIK kelių užimtumo laikas. KIK kelių užimtumo laikas. Stoties kelių pralaidumas. Kalnelio pajėgumo paskaičiavimas. Rezultatų apibendrinimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Lengvųjų automobilių išardymo – surinkimo skyriaus projektavimas: UAB "Akstė"Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Analitinė dalis. Projektuojamos įmonės charakteristika. Įmonės valdymas. Darbo ir poilsio režimas. Atliekami darbai ir jų paskirstymas. Materialinis aprūpinimas ir apskaita. Technologinė ir konstrukcinė dalis. Metinė darbų apimtis. Išardymo surinkimo posto metinis darbų imlumas. Darbininkų skaičius. Technologiškai būtinų darbininkų metinis laiko fondas. Reikalingų darbininkų skaičius. Etatinis darbininkų skaičius. Postų skaičius skaičiavimas. Technologiniai įrengimai. Gamybinių patalpų plotai. Lengvųjų automobilių išardymo – surinkimo technologiniai procesai. Prietaiso aprašymas. Prietaiso skaičiavimas. Sauga darbe. Instruktavimas ir mokymas. Apšvietimas, šildymas, ventiliacija. Saugos darbe taisyklės. Priešgaisrinė sauga. Gamtos sauga. Ekonominė dalis. Tiesioginės išlaidos. Pagrindinių darbininkų darbo užmokesčio skaičiavimas pateiktas. Išlaidos energijai. Pastovios (netiesioginės) išlaidos. Administracijos darbuotojo darbo užmokestis. Ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo skaičiavimas. Patalpų išlaikymo išlaidos. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Išlaidos įrengimų einamajam remontui. Išlaidos darbų saugai. Projektuojamo objekto savikaina. Projektuojamo objekto pajamų prognozavimas. Pelno (nuostolio) skaičiavimas. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Stabilus atraminių dažnių generatoriusReziume. Įvadas. Dažnių sintezės generatorių triukšmų tyrimas. Dažnių sintezatorių klasifikacija. Pasyvios dažnių sintezės metodų įvertinimas. Aktyviosios dažnių sintezės metodų įvertinimas. Harmoninių virpesių generatorių dažnio stabilumas. Bendrosios žinios apie generatorių dažnio nestabilumą. RC ir LC generatorių dažnio nestabilumas. Kvarcinių rezonatorių savybės. Kvarcinių generatorių sintezės technologija. Eksperimentinė dalis su programa ADIsimPLL. Rezultatų apibendrinimas ir išvados. Priedai (2). PLL sintezatorių charakteristikos. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
StarterisĮvadas. Kas yra starteris ir kokia jo sudėtis? Starterių tipai ir jų veikimo principai. Starterio parametrai ir konstrukcijos ypatybės. Starterio gedimai ir jų šalinimo ypatybės. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens šildymo katilinės rekonstrukcijaSantrauka. Summary. Įvadas. Esama katilinės padėtis. Vandens šildymo katilinės rekonstrukcijos sprendimai. Šilumos poreikių skaičiavimas. Pastatų šildymo šilumos poreikiai. Karšto vandens vartotojų šilumos poreikiai. Metinių šilumos poreikių skaičiavimas. Metiniai karšto vandens tiekimo šilumos poreikiai. Šilumos generavimo įrenginių parinkimas. Katilo parinkimas. Parinkto vandens šildymo katilo "Ecomax" aprašymas. Inžinerinis katilų aprūpinimas. Šilumos generavimo įrenginio techninės charakteristikos. Papildomų įrenginių parinkimas ir techninės specifikacijos. Armatūros parinkimas ir techninės specifikacijos. Medžiagų techninės specifikacijos. DRP (dujų reguliavimo punkto) skaičiavimas ir parinkimas. Bendras DRP aprašymas. Techniniai reikalavimai atliekant katilinės rekonstrukciją. Reikalavimai kokybei. Paviršių apsauga. Šiluminė izoliacija. Kontrolė ir bandymai. Darbų techninės specifikacijos. Techniniai reikalavimai armatūros parinkimui. Techniniai reikalavimai katilinės įrenginių montavimui. Priešgaisriniai reikalavimai. Vamzdynų hidraulinis bandymas. Aplinkos apsauga. Bendrieji duomenys. Atliekos. Vanduo. Aplinkos oras. Stacionarių organizuotų taršos šaltinių trumpa charakteristika. Išsiskiriančių ir išmetamų teršalų kiekių skaičiavimai. Metiniai teršalų kiekiai iš kurą deginančių įrenginių. Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai, išmetami teršalai. Aplinkos oro užterštumo prognozė. Dirvožemis. Biologinė įvairovė. Kraštovaizdis. Ekstremalios situacijos (avarijos). Ekonominiai katilinės skaičiavimai. Pagrindiniai techniniai rodikliai. Rekonstruojamos katilinės sąmata. Ekonominiai katilinės rodikliai. Grafinis katilinės modeliavimas Autocad programa. Išvados. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau