Šperos.lt > Mechanika > Mechanikos konspektai
Mechanikos konspektai

(40 darbai)

Akumuliatorių eksploataciniai gedimaiUžduotis. Akumuliatorių eksploataciniai gedimai. Akumuliatorių įkrovimo metodai. Generatorius. Veikimo principas. Principinės schemos. Skaityti daugiau
Aušinimo sistemos diagnostikaDiagnozuojamojo objekto paskirtis, veikimo principas. Diagnozavimo priemonių apžvalga. Aušinimo sistemos diagnostika. Aušinimo sistemos pagrindiniai gedimo požymiai. Aušinimo sistemos pagrindinių dalių techninė priežiūra ir gedimų diagnozavimas. Vandens siurblio dirželis. Termostatas. Aušinimo sistemos plovimas. Aušinimo skysčio temperatūros jutiklis. Aušinimo skystis. Aušinimo sistemos silpniausios vietos. Aušinimo sistemos radiatorius. Aušinimo sistemos ventiliatorius. Aušinimo sistemos sandarumo tikrinimas. Skaityti daugiau
Automobiliai (4)Transmisijos agregatų nagrinėjimas. Sankaba. Pavarų ir skirstymo dėžės. Automatinės pavarų dėžės. Kardaninės pavaros – kardanai. Pagrindinė pavara, diferencialas. Vairavimo sistema. Stabdžių sistema. Važiuoklė, pakaba, ašis. Kėbulai, rėmai, tiltai, ratai, padangos. Skaityti daugiau
Automobilių įrangaTrumpai apibūdinkite automobilio transmisijos sąvoką. Trumpai apibūdinkite automobilio važiuoklės sąvoką. Išvardinkite automobilio šasi agregatus. Sankaba jos paskirtis, sandara veikimas. Sankabų rūšys ir jų valdymo būdai. Hidrodinaminės įrangos samprata. Pavarų dėžės, paskirtis, sandara, veikimas. Samprata apie automatines pavarų dėžes. Sinchronizatoriaus paskirtis ir veikimas. Pavarų dėžių velenėlių apibūdinimas, jų paskirtis. Pavarų dėžių valdymo sąvokos. Skirstomoji dėžė, kokiuose automobiliuose naudojama ir kokiais atvejais. Kardaninės pavaros jų paskirtys, rūšys, veikimo principas. Pagrindinė pavara jos paskirtis, sandara, veikimo principas. Diferencialas, paskirtis, sandara, veikimo principas. Valdymo sistema. (vairas, stabdžiai). Automobilio pakaba. Skaityti daugiau
Automobilių įranga (2)Transmisija ir sankaba. Sankaba. Pavarų dėžė. Automatinės transmisijos. Skaityti daugiau
Daugiafunkciniai degalų ir plovimo priedaiDaugiafunkciniai degalų priedai. Daugiafunkciniai plovimo priedai. Oksidacijos inhibitoriai. Antikoroziniai priedai. Deemulsikliai. Priedai nuo užšalimo. Benzino priedai. Antidetonaciniai priedai. Alternatyvieji degalai. Dyzelinai. Transmisinės alyvos. Benzino variklio išmetamųjų dujų sudėtis ir ekologiniai reikalavimai. Lietuvos normatyviniai dokumentai. Tinkamos alyvos automobiliui "VW Passat" parinkimas ir jos charakterizavimas. Skaityti daugiau
Generatoriaus velenasPagrindinės technologinės sąlygos. Ruošinio medžiaga. Gamybos ir ruošinio technologinis kelias. Vienos technologinės operacijos apdirbimo pajamų išskleidimas. Frezavimas. Režimas. Frezos ir jų konstrukciniai elementai. Staklės. Svarbiausių frezavimo darbų technologija. Skaityti daugiau
Gręžimo staklėsGręžimas. Spiralinių grąžtų elementai. Gręžimo proceso elementai. Pjovimo režimų elementai. Drožlės susidarymas. Pjovimo jėgos ir galingumas. Grąžtų dilimas ir patvarumas. Įvairių tipų grąžtų konstrukcinės ir technologinės ypatybės. Spiraliniai grąžtai su kietlydine jaunančiąja dalimi. Giliojo gręžimo grąžtai. Žiediniai grąžtai. Plunksniniai grąžtai. Centrinimo grąžtai. Gręžimo staklės. Vertikaliosios gręžimo staklės. Programinės gręžimo staklės. Radialinės gręžimo staklės. Daugiašpindelinės gręžimo staklės. Giliojo gręžimo staklės. Skaityti daugiau
Hidraulika (11)Įvadas. Bendros žinios apie hidromašinas, hidropavaras ir apie hidropavarų veikimo principus. Darbo skysčiams keliami reikalavimai. Fizinės skysčių savybės. Hidrostatika. Hidrostatinis slėgis ir jo savybės. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Absoliutinis, manometrinis ir vakuuminis slėgis. Slėgio matavimo prietaisai. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Skysčio slėgio jėga į kreivą paviršių. Hidrokinematikos pagrindai. Pagrindiniai apibrėžimai. Elementari čiurkšlė. Debitas ir debito lygtis. Hidrauliniai nuostoliai. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Kelio hidrauliniai nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Skysčio tekėjimo zonos. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Hidraulinis vamzdžių skaičiavimas. Hidraulinis vamzdžių skaičiavimas. Apskaičiuoti pratekantį debitą Q. Hidraulinių pavarų hidromagistralių skaičiavimas. Nuosekliai sujungtų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Lygiagrečiai sujungtų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Hidraulinis smūgis. Skysčio ištekėjimas pro mažas angas ir antgalius. Tūrinių hidropavarų veikimo principas ir klasifikavimas. Hidrauliniai siurbliai, jų klasifikacija, pagrindiniai siurblių parametrai. Stūmokliniai siurbliai. Spinduliniai-plunžeriniai siurbliai. Ašiniai-plunžeriniai siurbliai. Plokšteliniai siurbliai. Krumliaratiniai siurbliai. Sraigtiniai siurbliai. Tūriniai hidrauliniai varikliai. Hidrocilindrai. Posūkio hidrovarikliai. Skirstytuvai (čiaupiniai, plunžeriniai ir vožtuviniai skirstytuvai). Hidrauliniai vožtuvai: atgaliniai, apsauginiai, nupylimo. Redukciniai vožtuvai. Hidrauliniai droseliai. Slenkamojo judesio tūrinių pavarų hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas vienu siurbliu. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas dviem siurbliais. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio laiptiškas reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas pagal diferencialinę schemą. Droselinis greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu slėgimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio regulliavimas droseliu nupylimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu lygiagrečioje siurbliui atšakoje. Skaityti daugiau
Hidraulika (13)Skysčių tankis, tamprumas ir dujų tirpimas skystyje. Skysčio klampa ir jos koeficientai. Hidrostatinio slėgio savybės. Slėgio tipai. Slėgio ir slėgio jėgos matavimo vienetai. Slėgio matavimo prietaisai. Parašykite ir paaiškinkite formulę skysčio slėgiui taške skaičiuoti. Kaip skaičiuojama slėgio jėga į plokščią paviršių? Slėgio jėgos į kreivą paviršių skaičiavimo metodika? Tėkmių klasifikacija. Skysčio tėkmės režimai. Reinoldso skaičius, jo kritinės ribos. Kas yra šlapiasis perimetras ir hidraulinis spindulys? Tėkmės greičiai. Tėkmės greičiai. Skysčių debitas ir jo pastovumo lygtis. Bernulio lygtis skysčio tėkmei, jos narių geometrinė ir energetinė prasmė. Paviršiaus šiurkštumo sąvokos. Kokie paviršiai vadinami hidrauliškai lygiais ir hidrauliškai šiurkščiais? Hidraulinių nuostolių tipai ir jų priežastys. Kaip skaičiuojami kelio hidrauliniai nuostoliai? Hidraulinės trinties koeficientas. Tėkmės zonos Kolbruko ir Vaito monogramoje. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Vamzdžių klasifikacija. Trumpų vamzdžių skaičiavimas. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia rasti slėgį ar hidraulinius nuostolius. Debito apskaičiavimas. Uždavinių sprendimo eiga, kai reikia parinkti vamzdžio skersmenį. Hidraulinio smūgio esmė ir jo tipai. Slėgio padidėjimo hidraulinio smūgio metu skaičiavimas. Hidraulinio smūgio sumažinimo būdai. Kavitacijos reiškinio esmė. Kavitacijos pasekmės ir kova su ja. Nuo ko priklauso ištekančio pro angą arba antgalį skysčio greitis ir debitas? Ištekančios pro angą čiurkšlės suspaudimo, greičio ir debito koeficientai. Kodėl antgaliai yra pralaidesni už angas? Antgalių tipai. Šezi formulė. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia apskaičiuoti kanalu tekantį vandens debitą. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia apskaičiuoti kanalu dugno nuolydį. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia apskaičiuoti kanalo dugno plotį. Siurblių paskirtis ir klasifikacija. Siurblio parametrai. Krumpliaratiniai siurbliai. Plokšteliniai siurbliai. Išcentrinių siurblių sandara ir veikimas. Išcentrinio siurblio išsiurbimo aukštis. Išcentrinio siurblio charakteristikos. Išcentrinio siurblio darbo taškas. Išcentrinio siurblio optimalus rėžimas. Išcentrinio siurblio darbo taško keitimas. Tūrinių ir dinaminių siurblių palyginimas. Tūriniai siurbliai. Dinaminiai siurbliai. Vandens apytakos ratai. Upės ruožo hidraulinė energija ir galia. Vandens slėgio aukščio formos. Hidroenergetiniai ištekliai. Hidrelektrinės galia ir išdirbis. Paros elektros energijos pareikalavimo grafikas ir jo dalys. Išdirbio kreivė. Kaip surandama ir nuo ko priklauso HE darbo vieta paros elektros energijos pareikalavimo grafike? Hidraulinių turbinų klasifikacija. Reaktyvinės turbinos agregato sandara ir veikimas. Reaktyvinių turbinų klasifikacija. Aktyvinės turbinos schema ir veikimas. Turbinų siurbimo aukštis ir charakteristikos. Išvardinkite hidroelektrinių tipus. Palyginkite užtvankines ir derivacines HE. Kaip veikia hidroakumulaicinė elektrinė? Kauno HE. Kaišiadorių hidroakumuliacinė elektrinė. Ką žinote apie Lietuvos mažąsias hidroelektrines? Hidroelektrinių statybos Lietuvoje perspektyvos. Skaityti daugiau
Hidraulika (8)Klampa. Pagrindinis hidrodinamikos dėsnis. Slėgio į plokščią paviršių atstojamoji jėga. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Skysčio tekėjimo režimai. Kelio hidrauliniai nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Šezy formulės taikymas vamzdynams skaičiuoti. Eulerio lygtis. Skystį veikiančios jėgos. Slėgio sąvoka. Šezy formulė. Angos ir antgalio sąvokos. Skysčio tėkmė, jos parametrai. Tėkmės vientisumo lygtis. Bernulio lygties geometrinė ir energetinė prasmės. Hidraulinių nuostolių sąvoka. Paskalio dėsnis. Mechaniniai prietaisai slėgiui matuoti. Šezy formulės taikymas atviroms tėkmėms skaičiuoti. Ramios ir audringos tėkmės sąvoka. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatikaPneumatinių automatikos sistemų sąvokos, dėsniai ir panaudojimo sritys. Pneumatinių sistemų vykdymo įtaisai. Pneumatinių cilindrų jėgos ir greičio reguliavimo priemonės. Pneumatiniai loginės automatikos elementai. Loginių pneumoautomatikos sistemų sintezė. Tolydinė pneumatika. Oro paruošimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatika (6)Įvadas. Pneumatinių automatikos sistemų sąvokos, dėsniai ir panaudojimo sritys. Sutartiniai žymėjimai. Pneumatinių sistemų vykdymo įtaisai. Pneumatiniai cilindrai. Statinės cilindrų charakteristikos ir jų parinkimas. Pneumatinių cilindrų jėgos ir greičio reguliavimo priemonės. Slėgio reguliavimo vožtuvai. Slėgio reguliatoriai. Trijų kanalų pneumatinis slėgio reguliatorius. Apsauginiai vožtuvai. Oro srauto komutavimo įtaisai. Skirstytuvų parinkimas. Debito reguliavimo įtaisai. Pneumatiniai loginės automatikos elementai. Pneumatiniai loginės automatikos elementai. Kartotuvai ir inverteriai. Loginiai ARBA elementai. Atminties realizavimas. Pneumatiniai poslinkio jutikliai. Pneumatinių signalų stiprintuvai. Kombinuoti pneumoautomatikos įtaisai. Slėgio relės. Nuoseklumo vožtuvai. Nuoseklieji programuojamieji valdymo moduliai. Elektropneumatikos elementai. Elektropneumatiniai skirstytuvai. Loginių pneumoautomatikos sistemų sintezė. Loginės valdymo schemos sintezė. Elektropneumatinės valdymo sistemos. Tolydinė pneumatika. Pneumatinės pozicionavimo sistemos. Kompiuterinės pneumatinės pozicionavimo sistemos (pneumatinės ašys). Pneumatinė ašis su proporciniu padėties reguliatoriumi. Pneumatinė ašis su proporciniu – integruojančiu padėties reguliatoriumi. Pneumatinė ašis su proporciniu – integruojančiu padėties reguliatoriumi. Pneumatinė pozicionavimo sistema su specializuotu SPC 200 valdikliu. "Temposonics" padėties matuoklis. Oro paruošimas. Oro džiovinimas. Oro paskirstymas. Oro paruošimo moduliai. Skaityti daugiau
Mašinų detalės ir pavaros. Mašinos sandaraMašina. Variklis. Mašinas sudaro. Detalė. Sujungimai pagal ardomumo požymį būna: neišardomieji ir sujungiamieji. Kniedytieji sujungimai. Suvirintieji sujungimai. Išardomosios jungtys. Srieginės jungtys. Veržlė. Sraigtas. Smeigė. Pleištinė jungtis. Kaištinė jungtis. Pavaros hidraulinės, pneumatinės, mechaninės. Diržai pagal skerspjūvio formą. Žemes darbų mašinų klasifikavimas. Buldozeriai. Universalus buldozeris. Greideriai ir autogreideriai. Vienakaušiai ekskavatoriai. Mechaniškai valdomų vienakaušių ekskavatorių naudojimas, konstrukcijos schemos, elementai bei veikimas. Krovinių kėlimo mašinos. Krovinių kėlimo mašinų klasifikavimas. Paprastieji krovinių kėlimo mechanizmai. Domkratai. Hidraulinio domkrato schema. Suktuvai (gervės). Elektroreversinis suktuvas. Statybiniai kranai. Bokštinio krano konstrukcijos. Automobilinis kranas. ratinis kranas. Vikšriniai kranai. Traktoriniai kranai(vamzdžių klotuvas). Juostiniai transporteriai. Kaušiniai transporteriai. Skaityti daugiau
Mašinų gamybos technologija (3)Pagrindinės mašinų gamybos technologijos sąvokos. Gamybos tipų klasifikavimas. Konstrukcijos technologiškumas. Gamybinio proceso tikslumo tyrimas ir atsitiktinių veiksnių įtaka gaminio tikslumui. Bazavimo pagrindai. Atramų, užspaudimo jėgų darbinių paviršių formų sutartiniai. Bazės ir bazavimo principai. Bazavimo apibrėžtumas ir nustatymo tikslumas detalių apdirbimui staklėse. Bazavimo paklaidos. Paklaidos dėl užspaudimo jėgų poveikio. Deformacijos dėl liekamųjų įtempimų. Technologines sistemos, statinio derinimo paklaidos. Paklaidos dėl technologinės sistemos nepakankamo standumo. Paklaidos dėl įrankio dilimo. Paklaidos dėl šiluminių deformacijų. Deformacijos dėl liekamųjų įtempimų. Ruošiniai mechaniniam apdirbimui. Bendros sąvokos ir apibrėžimai. Visiško pakeičiamumo metodas. Dalinio pakeičiamumo metodas. Reguliavimo metodas, panaudojant kompensatorius. Pritaikymo – suleidimo metodas. Selektyvinio surinkimo metodas. Ruošinių pastatymo schemų sudarymas ir realizavimas perderinamiems įtaisams "SISTEMA 500". Staklių, skirtų detalių partijai frezuoti, derinimas. Bendrosios sąvokos ir apibrėžimai. Standartinių profilių ruošiniai. Kaltiniai ir štampuoti ruošiniai. Lieti ruošiniai. Ruošinių parinkimas tolimesniam apdirbimui. Užlaidos mechaniniam apdirbimui. Bendrosios sąvokos ir skaičiavimo metodika. Tarpinių užlaidų nustatymas. Techninio normavimo pagrindai. Analitinis ir statistinis normavimas. Darbo laiko ir sąnaudų klasifikacija. Mašininių detalių tipinių paviršių apdirbimo būdai. Išorinių cilindrinių paviršių tekinimas. Išorinių cilindrinių paviršių šlifavimas. Velenų gamybos technologija. Pradinių ruošinio matmenų skaičiavimas. Tikslumo reikalavimai velenams ir būdai jiems pasiekti. Išdrožinių paviršių apdirbimas. Plokščiųjų paviršių apdirbimas. Plokštumų drožimas. Plokštumų frezavimas. Plokštumų pratraukimas. Plokštumų šlifavimas. Skylių apdirbimas. Skylių ištekinimas. Skylių gręžimas. Skylių gilinimas. Skylių plėtimas. Kiaurymių pratraukimas. Skylių sriegimas. Skylių šlifavimas. Detalių paviršių išbaigimo metodai. Paviršių išbaigimas honingavimu. Paviršių išbaigimas skutimu. Paviršių išbaigimas superfinišavimu. Paviršių išbaigimas poliravimu. Paviršių išbaigimas pritrynimu. Suderintomis staklėmis pagamintų detalių matmenų tikslumo statistinė analizė. Staklių 2M112 standumo tyrimas. Staklių, skirtų detalių partijai frezuoti, derinimas. Peilio dilimo priklausomybė nuo pjovimo kelio. Peilio dilimo priklausomybė nuo pjovimo kelio. Pagrindinės mašinų gamybos technologijos sąvokos. Technologinio proceso koncentravimas ir diferencijavimas. Gamybos tipų klasifikavimas. Technologinio proceso organizacinės formos. Mašinų funkcinė paskirtis, kokybė. Gaminio techninės sąlygos ir tikslumo normos. Kokybės rodiklių nukrypimai, statistiniai jų tyrimo metodai. Atsitiktiniai dydžiai, jų pasiskirstymai. Konstrukcijos technologiškumas. Bazavimo pagrindai. Atramų, užspaudimo jėgų darbinių paviršių formų sutartiniai žymėjimai. Statistinės charakteristikos ir paklaidų rūšys. Kokybės rodiklių sklaidos kreivės ir pasiskirstymų dėsniai. Gamybinio proceso tikslumo tyrimas ir atsitiktinių veiksnių įtaka gaminio tikslumui. Bazavimo apibrėžtumas ir nustatymo tikslumas detalių apdirbimui staklėse. Bazės ir bazavimo principai. Bazavimo paklaidos. Technologinių bazių parinkimas. Detalių tikslumo užtikrinimas technologiniame procese. Paklaidos dėl užspaudimo jėgų poveikio Paklaidos dėl įrankio dilimo. Technologinės sistemos statinio derinimo paklaidos. (Įtaiso nustatymas, Įrankio nustatymas, Staklių derinimas). Paklaidos dėl šiluminių deformacijų. Paklaidos dėl technologinės sistemos nepakankamo standumo. Deformacijos dėl liekamųjų įtempimų. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (11)Metrologinės sąvokos ir matavimų samprata. Metrologija. Matavimas. Matavimo metodai. Matavimo principas. Matavimo grandine. Matavimo vienetas. Matavimo priemonės. Matavimu paklaidos. Matavimo neapibrėžtis. Kalibravimas. Matavimo kokybė. Matavimo temperatūra. Vienetai ir etalonai. Metrinė konvencija (sutartis). Tarptautinė vienetų sistema (SI). Matavimo etalonai. Matavimo etalonų sieties pakopos. Teisinė metrologija. Tarptautinė teisinė metrologija. Tarptautinė teisinės metrologijos organizacija (OIML). Matmenys, tolerancijos ir suleidimai. Matmenys. Sujungimai ir suleidimai. Tolerancijų ir suleidimų sistemos. ISO sistema. Nuokrypių klasifikavimas ir norminimas. Nuokrypių klasifikavimas. Nuokrypių norminimas. Formos nuokrypiai ir tolerancijos. Paviršių padėties nuokrypiai ir tolerancijos. Suminiai nuokrypiai ir tolerancijos. Priklausomosios ir nepriklausomosios. Tolerancijų skaitinės vertės. Tvirtinimo skylių ašių padėties tolerancijos. Paviršiaus banguotumas ir šiurkštumas. Statinių matavimo paklaidų statistika. Atsitiktinių paklaidų skirstinio parametrai. Atsitiktinių paklaidų skirstinio dėsniai. Pasikliovimo intervalai, kai nežinomi skirstinio parametrai. Sistemingosios paklaidos. Sistemingųjų paklaidų nustatymo būdai. Matavimo rezultatų tvarkymas. Statistinių parametrų nustatymas. Kolmogorovo kriterijus. Normaliojo skirstinio įvertinimas. Ypač didelių klaidų nustatymas. Paklaidų sumavimas. Tiesinė regresija ir koreliacija. Tiesinė regresija. Matavimo signalų norminimas. Matavimo informacijos išvedimas (atvaizdavimas). Pirminis matuojamojo dydžio keitimas. Fizikiniai efektai, naudojami pirminiam keitimui. Matuojant gaunamos informacijos. Matuojamojo dydžio keitimo procesas. Matavimo paklaidos, atsirandančios dėl detalių formos nuokrypių. Paklaidos dėl formos pokyčių. Paralakso paklaidos. Ergonominių veiksnių įtaka matavimams. Taisyklės, kurių reikia laikytis įrengiant matuotojo darbo vietą. Ilgių ir kampų matavimas Išorinių paviršių matavimas. Vidinių paviršių matavimas. Mikrometriniai vidmačiai. Indikatoriniai vidmačiai. Didelių detalių matavimas. Rankiniai matavimo įrankiai. Matavimas apridenimu. Kampų ir kūgių tolerancijos, suleidimai, matavimas. Kampų tolerancijų sistema. Kūginių sujungimų tolerancijų ir suleidimų sistema. Kampų ir kūgių matavimas. Kampų matavimas santykiniu metodu. Matavimas koordinatinėmis matavimo mašinomis. KMM struktūra ir veikimo principas. KMM panaudojimas. Korpusinių detalių matavimas. Paviršių kokybės matavimas Tiesumo matavimas. Plokštumo matavimas. Apskritųjų paviršių ir detalių matavimas. Paviršių padėties nuokrypių matavimas. Paviršių šiurkštumo matavimas. Specialiųjų paviršių matavimas ir kontrolė. Sriegių tikslumas, tolerancijos, matavimas ir kontrolė. Pagrindiniai sriegių parametrai, pakeičiamumo pagrindai. Krumplinių ir sliekinių pavarų tikslumas, tolerancijos, matavimas. Cilindrinių krumpliaračių tolerancijų sistema. Technologinė kontrolė. Aktyviosios kontrolės priemonės. Judesio parametrų matavimas. Kinematinės paklaidos. Tiesiaeigių judesių paklaidų matavimas. Sukimosi paklaidų matavimas. Procesų parametrų matavimas. Jėgų, momentų, įtempčių ir deformacijų matavimo metodai. Temperatūros matavimas. Skysčių slėgio, greičio ir klampos matavimas. Slėgio matavimo prietaisai. Skysčių, dujų kiekio ir debito matavimas. Koncentracijos ir sudėties matavimas. Spinduliuotės matavimas. Spinduliuotės matuokliai. Skaityti daugiau
Mechanika (16)Kinematika. Klasikinės mechanikos dalys. Veiksmai su vektoriais. Kaip pailginti, sutrumpinti arba apsukti vektorių. Judėjimo formos. Tiesiaeigis, tolygiai kintamas judėjimas. Pagreitis. Grafinis tolygiai kintamojo judėjimo greičio vaizdavimas. Tiesiaeigio, tolygiai kintamo judėjimo kelio formulės. Grafinis tolygiai kintamojo judėjimo kelio vaizdavimas. Laisvas kūnų kritimas. Vertikaliai aukštyn mesto kūno judėjimas. Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas. Superpozicijų principas. Sukamojo judėjimo kinematika. Kūno sukimosi kinematika. Įcentrinis pagreitis. Dinamika. Judėjimo kiekio tvermės dėsnis. Dangaus mechanika. Keplerio dėsniai. Visuotinės traukos jėga. Kosmonautikos pagrindai. Nesvarumas ir perkrovos. Kosminiai greičiai. Tamprumo jėga. Trinties jėga. Įcentrinė jėga. Darbas ir energija. Mechaninis darbas ir galia. Galia. Galios vienetai. Energija ir tvermė. Skysčių ir dujų mechanika. Hidrodinamika ir aerodinamika. Vandens tekėjimo taisyklės. Pagrindinė hidrodinamikos lygtis. Svyravimai ir bangos. Svyravimo judėjimo parametrai. Matematinė svyruoklė. Matematinės svyruoklės svyravimo dėsniai. Energijos virsmai harmoningai svyruojant kūnui. Spyruoklinės svyruoklės svyravimo dėsniai. Laisvieji ir priverstiniai svyravimai. Skaityti daugiau
Mechanika (4)Įvadas. Fizikiniai dydžiai. Tyrimo objektai. Gamtos reiškiniai. Fizikiniai reiškiniai. Cheminiai reiškiniai. Fizikinis kūnas. Medžiaga. Fizikiniai dydžiai. Matavimo vienetai. Laikas. Ilgis. Plotas. Tūris. Masė. Medžiagos tankis. Mechaninis judėjimas. Atskaitos kūnas. Koordinačių sistema. Atskaitos sistema. Mechaninis judėjimas. Trajektorija. Kelias. Greitis. Judėjimo rūšys. Vidutinis greitis. Momentinis greitis. Tolygiai kintamas judėjimas. Pagreitis. Kūnų sąveikos dėsniai. Inercijos dėsnis. Inercija. Inertiškumas. Jėga. Jėgos poveikiai. a, F ir m sąryšis. Veiksmo ir atoveikio dėsnis. Jėgų rūšys. Pagrindinės jėgos. Visuotinė trauka. Sunkio jėga. Laisvojo kritimo pagreitis. Deformacija. Tamprumo jėga. Kūno svoris. Nesvarumas. Trinties jėga. Trinties priežastys. Trinties rūšys. Jėgų atstojamosios. Atstojamosios skaičiavimas. Energetika. Darbo sąlygos. Darbo apibrėžimas. Galia. Energija. Potencinė energija. Pakelto kūno potencinė energija. Kinetinė energija. Energijos tvermės dėsnis. Uždaroji sistema. Kūnų pusiausvyra. Jėgos petys. Jėgos momentas. Momentų taisyklė. Masės centras. Pastovioji pusiausvyra. Nepastovioji pusiausvyra. Beskirtė pusiausvyra. Pusiausvyra ir atrama. Paprastieji mechanizmai. Mechanizmų rūšys. Svertas. Sverto pusiausvyros sąlyga. Nekilnojamas skridinys. Kilnojamas skridinys. Skrysčiai. Nuožulnioji plokštuma. Auksinė mechanikos taisyklė. Naudingumo koeficientas. Slėgis. Slėgio perdavimas kietaisiais kūnais. Paskalio dėsnis. Skysčio slėgis. Susisiekiantieji indai. Susisiekiančiųjų indų dėsniai. Hidraulinis presas. Atmosfera. Atmosferos slėgis. Archimedo jėga. Archimedo dėsnis. Panirusio kūno svoris. Keliamoji jėga. Kūnų elgsena skysčiuose (dujose). Skaityti daugiau
Mechanika (7)Mechaninis judėjimas. Slenkamojo judėjimo dinamika. Mechaninė energija. Potencialinių jėgų laukai. Skysčių mechanika. Specialioji reliatyvumo teorija. Skaityti daugiau
Mechanikos inžinerijaMedžiagų atsparumo mokslo raida ir uždaviniai. Apkrovos ir jų klasifikacijos. Supratimas apie pjūvių metodą. Supratimas apie įtempimus ir deformacijas. Ryšys tarp įtempimų ir deformacijų. Huko dėsnis. Pagrindinės medžiagų atsparumo prielaidos ir hipotezės. Tempiamų bei gniuždomų strypų įtempimai skersiniuose ir įstrižuose pjūviuose. Tempiamų bei gniuždomų strypų deformacija. Medžiagų bandymas tempiant. Tempimo diagrama ir jos charakteringi taškai. Įvairių medžiagų tempimo diagramos. Bandymo gniuždant ypatumai. Leistini įtempimai. Tempiamų bei gniuždomų strypų parinkimas. Įtempimai ir deformacijos tempiamuose strypuose nuo savojo svorio. Laiptuoti ir vienodo atsparumo tempiami bei gniuždomi strypai. Statiškai neišsprendžiamų tempiamų bei gniuždomų strypų skaičiavimas, veikiant išoriniai apkrovai. Statiškai neišsprendžiamų dėl gamybos netikslumo strypinių sistemų skaičiavimas. Statiškai neišsprendžiamų dėl temperatūrinio pokyčio strypinių sistemų skaičiavimas. Statinis skerspjūvio momentas ir svorio centro nustatymas. Plokščios figūros inercijos ir atsparumo momentai ir jų tarpusavio ryšys. Inercijos momentų kitimas, pernešant koordinačių ašis lygiagrečiai. Inercijos momentų kitimas, pasukant koordinačių ašis. Svarbiausios inercijos momentų ašys ir svarbiausieji inercijos momentai. Stačiakampio, trikampio inercijos momentai. Skritulio inercijos momentai. Sudėtinių figūrų svarbiausių inercijos momentų skaičiavimas. Įtempimų būvio teorija. Tangentinių įtempimų dualumas. Erdvinis, plokštuminis ir linijinis įtempimų būvis. Įtempimai įstrižuose pjūviuose, esant plokščiam įtempimų būviui. Svarbiausieji įtempimai, esant plokščiam įtempimų būviui. Grafinis plokščio įtempimo būvio radimas. Huko dėsnis, esant erdviniam įtempimų būviui. Medžiagų stiprumo teorijos. 1-2 stiprumo teorijos. 3-5 stiprumo teorijos. Lenkimas. Plokščias lenkimas. Sijos ir jų atramos. Vidinės įrąžos lenkiamosiose strypuose ir jų diagramos. M ir Q diagramų ypatybės. Ryšys tarp M, Q ir q. Normaliniai įtempimai lenkiamuose strypuose. Tangentiniai įtempimai lenkiamuose strypuose. Tangentinių įtempimų pasiskirstymas įvairiuose skerspjūviuose. Normalinių įtempimų pasiskirstymas įvairiuose pjūviuose. Lenkiamų strypų stiprumo tikrinimas ir parinkimas. Lenkiamų sijų poslinkiai. Išlenktos sijos ašies diferencialinė lygtis ir jos panaudojimas. Sijų deformacijų skaičiavimas Moro integralo pagalba. Sukimas. ST diagramos. Įtempimai apvalaus sukamo strypo skersiniame pjūvyje. Sukamo strypo deformacija. Skerspjūvio parinkimas. Įtempimai apvalių sukamų strypų išilginiuose ir įstrižuose pjūviuose. Šlytis. Įtempimai, deformacijos. Statika. Aksiomos. Ryšiai. Skaityti daugiau