Šperos.lt > Mechanika > Mechanikos uždaviniai
Mechanikos uždaviniai

(22 darbai)

Daugiagrandžiai krumpliniai mechanizmaiMechanizmų ir mašinų teorijos. 29 uždaviniai ir sprendimai. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį ir tarpašinius atstumus. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį u13 ir tarp-ašinį atstumą. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti krumplinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti sliekinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti krumpliaratinės pavaros perdavimo santykį. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį. Nustatyti vediklio H ir krumpliaračio apsisukimų skaičių per minutę. Nustatyti reduktoriaus perdavimo santykį (16). Skaityti daugiau
Dviatramės sijos skaičiavimas14 variantas. Užduotis. Dviatramei sijai atlikti šiuos skaičiavimus. Sudaryti įrąžų – lenkimo momentų (mb) ir skersinių jėgų (q) diagramas. Parinkti sijai dvitėjinio profilio skerspjūvį ir patikrinti jį tangentinių įtempimų veikimui. Duomenys. Sprendimas. Skaičiuosime lenkimo momentus būdinguosiuose pjūviuose. Apskaičiuojame skersines jėgas būdinguose pjūviuose. Apskaičiuojame fiktyviuosius lenkimo momentus. Apskaičiuojame tangentinius įtempius. Skaityti daugiau
Energijos transformavimo mašinosUžduotys: Norint apskaičiuoti grotelių išeigos koeficientą, bandymais nustatyta garo išeiga G, stabdymo prieš groteles parametrai: slėgis 0 ir temperatūra ir slėgis už grotelių p1. Koks bus išeigos koeficientas esant tokiam režimui, kai bendras tiriamų kanalų išėjimo plotas yra A1. Nustatykite reaktyvinės pakopos (ρ=0,5) su nebandažuotomis tūtos ir darbinėmis mentimis santykinius nutekėjimo nuostolius ir santykinį vidinį naudingumo koeficientą, kai radialinis tarpelis yra δτ. Žinoma, matmenys l1 ir d (žr. 1.13 pav.), greičių santykis u/cf, santykinis mentinis naudingumo koeficientas η. Kondensatoriaus šilumą perduodantis plotas yra A, šaldymo agento virimo temperatūra – t0, o į kondensatorių įsiurbiamo garo temperatūra – ts, vandens tiekiamo iš riboto našumo šaltinio temperatūra – tw1. Šaldymo mašinoje naudojamas freonas R22. Mašina vienos pakopos. Koks šiuo atveju pasiekiamas šaldymo našumas Q0 ir aušinimo vandens išeiga? Kondensatorius horizontalus. Jį sudaro apgaubtas vamzdis. Vandens energija. Potvyninės elektros stotys (PES). Skaityti daugiau
Energijos transformavimo mašinos (3)Nustatykite garo išeigą turbinoje ir kondensatoriuje. Sprendimas. 2. Nustatykite santykinius disko trinties nuostolius ir nuostolius, susidariusius dėl garo parcialinio tiekimo į aktyviąją vieno vainiko garo turbinos reguliavimo pakopą. Sprendimas. 3. Nustatyti santykinį masės šalčio našumą, santykinę atiduodamą kondensatoriuje šilumą ir šaldymo koeficientą, jei žinoma kad, šaldymo mašina, naudojanti amoniaką, dirba pagal atvirkštinį Karno ciklą. 4. Nustatykite dviejų pakopų ciklo su nevisišku tarpiniu aušinimu ir vienos pakopos droseliavimu naudojimo vietoj vienos pakopos ciklo galimybę amoniaką naudojančioje šaldymo mašinoje, skirtoje tam tikrai temperatūrai šaldymo kameroje palaikyti; vandens, tekančio iš artezinio gręžinio į tarpinį šaldymo agento šaldytuvą, temperatūra. Sistemų paverčiančių saulės energiją elektros energija nagrinėjimas. Fotoelektrinių įrenginių taikymo analitinė apžvalga. Saulės elementų formavimosi technologijos. Saulės jėgainė 1Ah talpos akumuliatoriams krauti. Saulės jėgainė 50Ah talpos akumuliatoriams krauti. Ar Lietuva tinkamas kraštas saulės šviesą versti elektra? Skaityti daugiau
Energijos transformavimo mašinos (5)4 užduotis. Variantas 2. 1 Uždavinys. Nustatykite teorinį garo išėjimo iš tūtos grotelių greitį c1t, kai turimas šilumos perkritis. 2 Uždavinys. Sudarykite reaktyvinės pakopos greičių trikampius. Sprendimas. 3 Uždavinys. Atlikite šaldymo mašinos, kurioje naudojamas amoniakas, ir veikiančios pagal tikrąjį ciklą, šiluminį skaičiavimą. Mašinoje naudojamas stūmoklinis kompresorius, patenkančio į kompresorių iš peršaldytuvų vandens temperatūra; oro temperatūra kameroje laikoma naudojant orinius aušintuvus. Taip pat nustatykite lyginamąjį šaldymo našumą. Sprendimas. 4 Uždavinys. Nustatykite dviejų pakopų ciklo su nevisiškų tarpiniu aušinimu ir vienos pakopos droseliavimu naudojimo vietoj vienos pakopos ciklo galimybę amoniaką naudojančioje šaldymo mašinoje, skirtoje lentelėje nurodytai oro temperatūrai, šaldymo kameroje palaikyti; vandens, patenkančio į kondensatorius ir per šaldytuvą, temperatūra, vandens patenkančio iš artezinio gręžinio į tarpinį šaldymo agento aušintuvą, temperatūra. Sprendimas. Priedai (grafikas). Skaityti daugiau
Hidraulika (7)Hidraulikos uždavinys. Duota: Betoninė užtvanka (žr. Schemą) veikiama vandens slėgio iš abiejų pusių. Užtvankos pagrindas yra laidus vandeniu ir hidrostatinis slėgis į užtvankos padą kinta proporcingai pado ilgiui (B=Σai). Betono tankis ρB=2400 kg/m3. Vandens slėgio jėgas ir betono sunkio jėgas apskaičiuojame 1 m-1 užtvankos ilgiui (b=1).Duomenys tokie: H1=18.2 m, H=17.2 m h1=2.7 m, h=2.5 m, a1=3.4 m, a2=2.1 m, a3=2.6 m. Rasti: Sudaryti vandens slėgio horizontalias ir vertikalias epiūras. Apskaičiuoti horizontalias ir vertikalias vandens slėgio jėgas ir jų pridėties taškus. Apskaičiuoti betono sunkio jėgas ir jų veikimo tiesių vietas. Apskaičiuoti užtvanką verčiančių ir palaikančių jėgų momentus apie tašką E. Apskaičiuoti: Užtvankos pastovumą apvertimui k1. Užtvankos pastovumą nustūmimui k2 (kur f=0.45). Apskaičiuoti ir nubraižyti įtempimų σ diagramą užtvankos pade. Skaityti daugiau
Kuras (3)Teorinė užduotis. Lietuvoje gaminamų dyzelinų rūšys. Dyzelinų kokybę reglamentuojantys įstatymai. Lietuvoje gaminamų benzinų rūšys. Benzino kokybę reglamentuojantys standartai. Benzinų savybės. Alyvos 15W40 Savybės. Skaityti daugiau
Mašinos ir mechanizmaiBuldozerio eksploatacinio našumo skaičiavimas ir buldozerio parinkimas. Kelių tiesimo mašinų techninės priežiūros metinio plano sudarymas. Skaityti daugiau
Mechanika (19)Mechanikos uždaviniai. Materialiojo taško kinematika. Dinamika. Kūno sukamasis judėjimas. Skysčių savybės. Skaityti daugiau
Mechanika (22)Pirma užduotis. Pagal lenteles duomenis nubraižyti dvitakčio variklio dujų apykaitos diagramą ir paskaičiuoti gautą "laiką - skerspjūvį". Sprendimas. Langų matmenys. Dujų išmetimo langų "langų-pjūvio" mastelis. Prapūtimo langų "langų-pjūvio" mastelis. Laisvo dujų išleidimo fazė. Antra užduotis. Pagal lentelės duomenis nustatyti labiausiai apkrautą 4-takčiam varikliui skaičiuojamojo alkūninio veleno žąstą, esantį Ι ir ΙΙ pavojingose padėtyse. Sprendimas. Dujų slėgio jėga. Švaistiklių – skriejikų sumarinę liestinių jėga. Cilindrų sumarinė liestinė jėga. Skaityti daugiau
Mechanika (6)Uždaviniai ir sprendimai. Statybos mašinų metinio darbo režimo skaičiavimas. Žemės darbų mašinų eksploatacinių rodiklių skaičiavimas. Žemės darbų mašinų ekonominių rodiklių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Pusiausvyros ir atraminių reakcijų skaičiavimas14 variantas. M(TM-S) 1 uždavinys. Duota: P1 = 2 kN; P2 = 4 kN; M = 6 kNm; q = 2 kN/m; Rasti: RA; RB. Schema. Sprendimas. Skaityti daugiau
Riedmenų techninis eksploatavimas (2)Lokomotyvo pagrindiniai techniniai duomenys (charakteristika). Nagrinėjamojo kelio ruožo redukavimas. Pagrindinės traukinio judėjimo varžos apskaičiavimas. Papildomų traukinio judėjimo varžų apskaičiavimas. Traukinio atstojamųjų jėgų apskaičiavimas ir diagramos sudarymas. Traukinio masės apskaičiavimas ir patikrinimas. Traukinio sustojimo kelio skaičiavimas. Traukinio judėjimo laikas tarp stočių A ir B. Degalų sąnaudos. Skaityti daugiau
Skerspjūvio inercijos ir atsparumo momentų skaičiavimas14 variantas. 3 Užduotis: Apskaičiuoti brėžinyje parodytam skerspjūviui, turinčiam vieną simetrijos ašį ir sudarytam iš trijų valcuotų profilių, inercijos ir atsparumo momentus: nustatyti svorio centro koordinates; rasti ašinius ir išcentrinį inercijos momentus apie dvi tarpusavyje statmenas centrines svarbiausias ašis; apskaičiuoti atsparumo momentus apie svarbiausias ašis; rasti svarbiausių inercijos momentų spindulius. Sprendimas. Skaityti daugiau
Sudėtinės konstrukcijos atramų skaičiavimasUždavinys: Dviejų kūnų konstrukciją veikia jėgos, išskirstyta apkrova, kurios intensyvumas q bei jėgų pora, kurios momentas M. Uždavinio tikslas – apskaičiuoti atramose atsirandančias reakcijas. Sprendimas. Išvada. Skaityti daugiau
Taikomoji mechanika (2)Taikomosios mechanikos uždaviniai. 1 užduotis. Ašinių jėgų ir normalinių įtempimų diagramas būtinai braižykite šalia strypo. Absoliučios deformacijos galutinį atsakymą rašykite milimetrais. 2 užduotis. Patikrinę strypo stiprumą, būtinai parašykite išvadą apie strypo stiprumą. Jeigu strypo stiprumas nepakankamas, parinkite didesnį skerspjūvį. Jeigu stiprumas pakankamas, tačiau strypo skerspjūvis neekonomiškas, parinkite ekonomišką skerspjūvį. 3 užduotis. Apskaičiuokite schemoje parodytai figūrai ploto centro koordinates. Apskaičiavę figūros ploto centro koordinates, pažymėkite centrą brėžinyje, atidėdami pasirinktu masteliu apskaičiuotas koordinačių reikšmes. 4 užduotis. 1. Nubraižykite sijos įrąžų diagramas. 2. Patikrinkite sijos stiprumą. Jeigu Jūs tikrinate sijos stiprumą, būtinai parašykite išvadą apie sijos stiprumą. Jeigu sijos stiprumas nepakankamas, parinkite didesnį skerspjūvį. Jeigu stiprumas pakankamas, tačiau sijos skerspjūvis neekonomiškas, parinkite ekonomišką skerspjūvį. 5 uždavinys. Patikrinkite plieninės kolonos stabilumą. Skaityti daugiau
Techninė mechanikaTechninės mechanikos uždaviniai ir sprendimai. Skaityti daugiau
Teorinė mechanika (28)pdf byla. K1 Uždavinys 13 variantas. Užduoties duomenys. Užduotis : Rasti y=f(x), v, a, at, an, p, kai tl=1s. Nubraižyti taško judėjimo trajektoriją, parodyti taško padėtį ir apskaičiuotuosius greičius ir pagreičius. Sprendimas. Skaičiavimo rezultatai. Skaityti daugiau
Teorinė mechanika (29)pdf byla. K2 uždavinys 13 variantas. Užduoties duomenys. Sąlyga: Pagal užduoties duomenis nubraižyti schemą, apskaičiuoti, kai yra žinoma kūno judėjimo lygtis. Užduoties schema. Skaičiuojamoji schema. Sprendimas. Atsakymų lentelė. Skaityti daugiau
Teorinė mechanika (30)pdf byla. K3 Uždavinys 13 variantas. Užduotis: Rasti taškų B ir E greičius ir taško B pagreitį. Duota: Plokščiasis mechanizmas, kurį sudaro trys grandys: skriejikas 1, švaistiklis 2 ir dviejų pakopų ritinys 3, kuris rieda plokštuma neslysdamas. Užduoties schema. Sprendimas. Skaičiavimo rezultatai. Skaityti daugiau