Šperos.lt > Mechanika > Mechanikos šperos
Mechanikos šperos

(102 darbai)

Automatizavimų ir matavimų technikaPagrindinės automatikos sąvokos. Automatikos sistemų rūšys. Jų klasifikavimas. Informacijos srauto ir automatizavimo elementų jungimo automatikos sistemose schema. Pagrindinės automatizavimo priemonės ir jų rūšys. Matavimo įtaisų elementai. Jutikliai. Jutiklių klasifikacija. Mechaniniai ir elektriniai jutikliai. Tenzometriniai jutikliai. Elektrostatiniai jutikliai. Elektromagnetiniai ir elektromechaniniai jutikliai. Šiluminiai ir elektrocheminiai jutikliai. Pozistoriai ir termorezistoriai. Termoporos ir jų savybės. Optiniai ir fotoelektriniai jutikliai. Fotorezistoriai ir fotodiodai. Fototranzistoriai, fototiristoriai, šviesos diodai ir optoelektroniniai elementai. Priartėjimo jutikliai ir jų rūšys. Induktyviniai ir talpiniai priartėjimo jutikliai. Induktyviniai – magnetiniai priartėjimo jutikliai. Optiniai priartėjimo jutikliai. Optinių jutiklių taikymo pavyzdžiai. Ultragarsiniai priartėjimo jutikliai. Holo jutikliai. Fotoelektrinių relių funkcinė schema ir jų klasifikavimas. Relės su fotorezistoriais. Fotorelės su stiprintuvais. Relės su fotodiodais. Relės su fototranzistoriais. Relės su fototiristoriais. Greičio jutikliai. NS tachogeneratoriai. Kintamosios srovės tachogeneratoriai. Skaitmeniniai greičio jutikliai. Impulsų skaitiklio principinė schema. Skaitmeniniai tachometrai. Elektromagnetiniai impulsiniai tachometrai. Pneumatikos sistemų taikymas automatikoje. Pagrindinės žinios iš pneumatikos. Oro tiekimo ir paruošimo elementų simboliai. Oro skirstytuvų grafiniai žymenys. Oro skirstytuvų portai ir jų žymenys. Oro skirstytuvų valdymo būdai. Atbuliniai vožtuvai ir jų žymenys. Srauto ir slėgio reguliavimo vožtuvai, jų grafiniai žymenys. Tiesiniai pneumatiniai vykdymo įtaisai ir jų grafiniai žymenys. Pasukamieji pneumatiniai vykdymo įtaisai ir jų grafiniai žymenys. Pneumatinių valdymo sistemų struktūra. Kartotuvas. Inverteris. Skaityti daugiau
Automobilių eksploatacinės medžiagosChimotologija. Naftos cheminė sudėtis. Naftos produktų savybės. Angliavandenilių grupės. Deguonies junginiai. Cheminiai naftos perdirbimo būdai. Cheminiai naftos produktų valymo būdai. Fiziniai naftos valymo būdai. Prekinių degalų ir tepalų ruošimas. Sintetiniai tepalai. Kuro klasifikacija. Kuro elementinė sudėtis. Kuro šilumingumas. Kuro degimas. Oro kiekis reikalingas kurui deginti. Degalų savybių įtaka variklio rodikliams. Kuro kaitrumas. Benzininių ir dyzelinių varilių deginių nuodingumas, jo mažinimas. Degalų tekumas. Klampa. Stingimo temperatūra. Filtravimosi koeficientas. Degalų garingumas. Degalų užsidegamumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų korozingumas. Degalų stabilumas. Degalų fizikinės sąvybės. Degalų ekologinės savybės. Benzino sudėtis ir jo pagrindinės savybės. Benzino tekumas. Benzino garingumas. Benzino frakcinė sudėtis. Benzino degimas. Oktaninis skaičius. Korozinis benzino aktyvumas. Antidetonacinės savybės. Cheminis stabilumas. Benzino priedai. Benzino asortimentas ir jo markės parinkimas varikliui. Dyzelinio variklio darbo ypatumai. Dyzelinių degalų sudėtis ir jų pagrindinės savybės. Dyzelinių degalų klampuminės savybės. Dyzelinių degalų filtravimosi savybės. Degiojo mišinio ruošimas dyzeniliame variklyje. Degimas dyzeliniuose varikliuose. Dyzelinių degalų cetaninis skaičius. Dyzelinių degalų gaisrinės savybės. Dyzelinių degalų korozingumas ir nuodegos. Dyzelinių degalų priedai. Dyzelinių degalų asortimentai. Katilų, lėtaeigių variklių ir buitinis kuras. Dujinių variklių privalumai. Degiųjų dujų klasifikacija ir savybės. Suskystintos dujos. Suslėgtosios dujos. Alternatyvūs degalai. Ateities degalai. Degalų laikymas ir gabenimas. Skaityti daugiau
Automobilių techninė eksploatacija (2)Automobilių techninė eksploatacija. Mokslas apie automobilių riedmenų techninės būklės valdymą. Automobilio techninė būklė ir jos kitimo priežastys. Techninės būklės kitimo priežastys. Detalių dilimas ir jų rūšys. Mašinų gedimai. Techninės priežiūros ir remonto sistema. Techninės priežiūros ir eksploatacinio remonto tikslas ir paskirtis. Techninių priežiūrų rūšys, technologinė struktūra, periodiškumai. Techninių priežiūrų darbų grupės. Skaityti daugiau
Automobilių teorijaAutomobilio teorijos paskirtis. Automobilio teorijos paskirtis. Jėgos, veikiančios automobilį. Ratų riedėjimo spindulys. Automobilio traukos charakteristika. Automobilių judėjimo varžos. Riedėjimo varža. Padangos sąveikos su kelio danga atvejai. Įkalnės varža. Oro varža. Įsibėgėjimo varža. Normalinės kelio reakcijos. Automobilio dinamika. Automobilio traukos balansas. Automobilio dinaminė charakteristika. Dinaminės charakteristikos panaudojimas, nustatant pagrindinius automobilių parametrus. Didžiausios kelio varžos, kurią gali įveikti automobilis, nustatymas. Automobilio įsibėgėjimo laiko nustatymas. Įsibėgėjimo kelio nustatymas. Automobilio galingumo balansas. Automobilio traukos kokybės priklausomybė nuo jos konstrukcijos. Automobilio traukos skaičiuotė. Automobilio stabdymo savybės. Lėtėjimo pagreitis stabdant. Stabdymo kelias ir laikas. Tikrieji stabdymo parametrai. Automobilių pavaldumas. Jėgos veikiančios automobilio ratą posūkyje. Elastingo rato apkrauto šonine jėga riedėjimas. Automobilio stovumas. Skersinis automobilių stovumas virtimui. Skaityti daugiau
Eksploatacinės medžiagos (4)Tarpiklių medžiagos. Kokios rūgštys ir šarmai susidaro N. P. Kokia P. T. klampos funkcija ir argumentų įtaka. Kokios yra energijos rūšys. Degalų ir tepalų taupymas transporto mašinai judant (dirbant). Antikorozinės medžiagos. Klijų sandara. Plastiškųjų tepalų sandara. Užvedimo skysčio pagrindinis komponentas. Alyvų skirstymas pagal paskirtį. Transmisinių alyvų gamyba. Kokius žinote tepalų standartus? Tepalų priedai. Energijos šaltiniai. Mašinų kosmetinių medžiagų paskirtis. Transporto konstrukcinės medžiagos. Degalų ir tepalų priedų sandara. Kuro rūšys (pagal fizinę būklę). Kibirkštinių variklių degalai. Degalų gamybos būdai ir metodai. Degimo produktų sandara. Kodėl ϋ (deformacijos v) įtakoja plastiškąjį tepalą? Naftos angliavandeniliai. Kas yra nesotieji CH? Dyzelinių variklių degalai. Kuro elementinė sudėtis? Tepalų priedų paskirtis. Transporto eksploatacinės medžiagos. H2O kietumas. Naftos elementinė (cheminė sudėtis). Kodėl skirtingi veikiančio dyzelio garsai? Tepimo rūšys. Kas yra tepalo adsorbcinė plėvelė? Kas yra tepalo chemosorbcinė plėvelė? Plastiškųjų tepalų skirstymas pagal paskirtį. Alyvų žymėjimas pagal SAE ir API. Visasezoninės alyvos grafinis vaizdavimas. Kaip tepalai skirstomi pagal kilmę? Degalų priedų paskirtis. Degalų ir tepalų taupymas juos pilstant, transportuojant ir sandėliuojant. Naftos grupinė sudėtis (CH grupės). Cheminis degalų gamybos būdas ir metodai. Kaip gaminami dirbtiniai degalai ir tepalai? Degalų priedai. Plastiškųjų tepalų gamyba. Alyvų gamyba. Kaip remontuojami gumos dirbiniai? Kaip tepalai skirstomi pagal fizinę būklę? Kaip gaminami sintetiniai degalai? Ką charakterizuoja OS ir CS? Dažymo būdai. Ką charakterizuoja P.T. stiprumo riba? Kas yra K.I. ir kaip jis randamas? P. T. lašėjimo temperatūra ir jos praktinis taikymas. Kaip gaminama guma (elastomerai)? Plastiko (plastmasės) sandara. Variklio aušinimo skysčiai. Dujinių degalų teigiamos savybės. Kas yra skysčio klampa? Kokia alyvos klampos F-ja ir kokia argumentu įtaka? H2O teigiamos ir neigiamos savybės. Dilimo rūšys. Kuro elementai. Kodėl naudojami PT, o ne alyvos? Detonacijos mechanizmas. Reikalavimai alyvoms. PT gamyba. Hidrauliniai skysčiai. Dažyvių dangos sandara. Degalų sočiųjų garų slėgis. Kaip susidaro nuodegos? Elastohidrodinaminis tepimas. Kaip žymimi P.T., pramoninės, energetinės ir specialios alyvos? Degalų ir tepalų taupymas. Degalų ir tepalų korozinės savybės. Perspektyvūs degalai. Degalų ir tepalų komponentai. Kodėl naudojamos pusiau sintetinės ir sintetinės alyvos. Elektroizoliacinės medžiagos. Dujų suskystinimo sąlygos. Dujiniai degalai. Hidrauliniai skysčiai. Kuro atsargos. Dujinis dyzelis. Hidrodinaminis tepimas, kai slenkamasis judesys. Gumos (elastomerų) sandara. Gumos (elastomerų) gamyba. Skaityti daugiau
Energijos transformavimo mašinos (4)Srauto dinamika. Menčių išdėstymas turbinose. Jų sudėtinės dalys. Turbomašinų termodinamika. Turbomašinų darbiniai kūnai. Turbomašinų menčių grotelės. Turbomašinų pakopos. Vandens energijos naudojimo principai. Aktyvinės hidroturbinos. Reaktyvinės hidroturbinos. Garo turbinų veikimo principas ir jų klasifikacija. Elektrinių turbinos. Pramoninės turbinos. Dujų turbinų darbo principai ir ciklas. Regeneratyvinės ir laipsniško suspausdinimo bei deginimo dujų turbinos. Sudėtingos ir uždaros dujų turbinos. Dujų turbinų tipai ir konstrukcija. Dujų turbinų detalės, jų patvarumo užtikrinimas, aušinimas. Dujų turbinų deginimo kameros, šilumos mainu aparatūra. Stūmoklinių kompresorių veikimo principas. Pagrindiniai jų parametrai. Indikatorinė stūmoklinio kompresoriaus diagrama. Daugiapakopiai stūmokliniai kompresoriai. Membraniniai kompresoriai. Stūmokliniai kompresoriai su labirintiniu sandarinimu. Kompresoriai su svyruojančiu rotoriumi. Dviejų rotorių (Rutso) kompresoriai. Rotaciniai plokšteliniai kompresoriai. Skystiniai žiediniai kompresoriai. Sraigtiniai kompresoriai. Ventiliatoriai ir ašiniai turbokompresoriai. Radialiniai (išcentriniai) turbokompresoriai. Kompresorių įrenginiai. Fizikiniai žemų temperatūrų sukūrimo pagrindai. Termodinaminiai procesai ir atvirkštinis ciklas. Vienos pakopos šaldymo mašina. Daugiapakopės mašinos. Šaldymo agentai ir šalčio nešikliai. Šaldymo mašinų kondensatoriai. Šaldymo mašinų garintuvai ir šaldymo prietaisai. Absorbcinės šaldymo mašinos. Dujinės šaldymo mašinos ir sūkuriniai vamzdžiai. Termoelektriniai šaldymo įrenginiai. Skaityti daugiau
Hidraulika (12)Hidraulika. Lašeliniai skysčiai. Tankis. Suspaudžiamumas. Temperatūrinio išsiplėtimo koeficientas. Klampa kirpimo įtempimams. Kapiliariškumas. Garavimas. Idealaus skysčio sąvoka. Skystį veikiančios jėgos. Slėgio savybės. Eulerio lygtis. Bernulio lygtis. Pagrindinis hidrostatikos slėgis. Paskalio dėsnis. Skystiniai prietaisai slėgiui matuoti. Skysčio slėgio į plokščią paviršių atstojamoji jėga. Slėgio į kreivą paviršių atstojamoji jėga. Archimedo dėsnis. Skysčio tėkmės tipai, parametrai. Tėkmės vientisumo lygtis. Bernulio lygtis idealaus skysčio elementariai čiurkšlei. Bernulio lygtis realaus skysčio tėkmei. Hidraulinių nuostolių sąvoka. Skysčio tekėjimo režimai. Kelio nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Turbulentinės tėkmės struktūra. Kelio nuostoliai hk turbulentinėj tėkmėj. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Bernulio lygties taikymas vamzdynams skaičiuoti. Hidraulinis smūgis. Hidraulinis taranas. Gruntiniai vandenys. Darsy dėsnis. Diupiut lygtis. Plokščia (dvimatė) filtracinė tekmė. Radikalinė(dvimatė) filtracinė tekmė. Skaityti daugiau
Hidraulika (14)Mentinių siurblių apibrėžimas ir klasifikacija. Siurbliaračio menčių formos įtaka siurblio charakteristikoms. Išcentrinių siurblių klasifikavimas pagal atskirus skiriamuosius požymius. Kokiu būdu galima padidinti išcentrinio siurblio naudingumo koeficientą ir siurbimo aukštį. Išcentrinio siurblio principinė schema, jo sudedamosios dalys ir veikimo principas. Išcentrinio siurblio siurbimo aukštis. Matematinė išraiška. Kokie yra charakteringi greičiai skysčiui tekant išcentrinio siurblio siurbliaratyje. Jų kryptys. Nubrėžti grafikus. Kokias priimame prielaidas sudarant išcentrinio siurblio pagrindinę lygtį. Išcentrinio siurblio pagrindinė lygtis ir išvados. Išcentrinių siurblių kavitacinės charakteristikos. Pavaizduoti grafiškai. Išcentrinių siurblių realios charakteristikos. Skysčio tekėjimas išcentrinio siurblio siurbliaratyje (greičiai ir jų vektoriniai lygiagretainiai, greičių fizikinė prasmė). Mentinių siurblių panašumo teorijos esmė. Koks ryšys tarp panašių siurblių naudingumo koeficientų. Siurblio greitaeigiškumo koeficiento apibrėžimas ir jo matematinė išraiška. Kaip pagal panašumo teoriją apskaičiuojamas natūralaus siurblio našumas ir slėgio aukštis, žinant… Kokie siurbliai vadinami dinamiškai panašiais. Kokie mentiniai siurbliai laikomi kinematiškai panašiais. Kokie kinematiškai panašių natūralaus didumo ir siurblio modelio proporcingi dydžiai (parašykite matematinę išraišką)? Kaip greitaeigiškumo koeficientas priklauso nuo siurbliaračio formos? Jo kitimo įtaka mentinio siurblio modifikacijai. Kaip pagal panašumo teoriją apskaičiuojamas natūralaus siurblio galia žinant modelinio siurblio galią(matematinė išraiška). Kokie mentiniai siurbliai laikomi geometriškai panašiais? Kokie geometriškai panašių natūralaus didumo ir siurblio modelio proporcingi dydžiai(parašykite matematinę išraišką)? Kokią įtaką greitaeigiškumo koeficientas turi siurblio naudingumo koeficientui. Mentinių ašinių siurblių schema, sudėtinės dalys, veikimo principas ir klasifikavimas. Kaip reguliuojamas mentinių ašinių siurblių našumas. Pagrindiniai sūkurinių siurblių trūkumai. Kokias žinote priemones trūkumams mažinti. Laisvasūkurinių siurblių schema, pagrindinės sudedamosios dalys ir veikimo principas. Mentinio siurblio paleidimo schema kai Hs<0. Sūkurinio siurblio sukuriamas slėgio aukštis H. Kada siurbliai jungiami nuosekliai. Schema, charakteristikos. Mentinių ašinių siurblių privalumai. Nuo ko prikauso mentinio siurblio paleidimo sėkmė, kai Hs>0. Kokios yra dvi stadijos, perduodant skysčio energiją laisvasūkuriniame siurblyje. Pagrindinis reikalavimas paleidžiant mentinius siurblius. Sūkurinių siurblių schema, sudėtinis dalys ir veikimo principas. Laisvasūkurinių siurblių naudojimas. Mentinio ašinio siurblio sukuriamas skysčio slėgio aukštis ir našumas. Kada siurbliai jungiami lygiagrečiai. Schema ir charakteristikos. Kokius žinote mentinių siurblių paleidimo būdus. Laisvasūkurinių siurblių skirtumai nuo išcentrinių. Čiurkšlinio siurblio schema, sudėtinės dalys ir veikimo principas. Tūrinių hidraulinių pavarų pranašumai ir trūkumai. Čiurkšlinių siurblių modifikacijos. Tūrinės pavaros principinė schema ir jos veikimo principas. Čiurkšlinių siurblių charakteristikos. Tūrinės pavaros blokinė schema. Srautų transformacijos procesai tūrinėje pavaroje. Hidraulinių turbinų klasifikavimas. Dinaminės hidraulinės turbinos apibrėžimas. Jų skirtumas nuo dinaminių siurblių perduodant skystį įtekėjimo momentu. Tūrinių hidraulinių pavarų skirstymas pagal išėjimo grandies pobūdį. Darbo skysčio klampa. Priklausomybė nuo temperatūros ir jos matematinės išraiškos. Hidraulinių pavarų reguliavimo būdai. Valdomos ir nevaldomos tūrinės pavaros. Darbo skysčio suslėgiamumas, stabilumas, neputojimas. Hidraulinių pavarų klasifikavimas pagal energijos šaltinį. Hidraulinių pavarų darbo skysčių eksploatacinės savybės. Skaityti daugiau
Hidraulika (15)Hidraulikos apibrėžimas. Skystis. Jo apibrėžimas. Idealiojo skysčio sąvoka. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Skysčių fizikinės savybės (tankis, tamprumas, klampa, kapiliarumas). Skystį veikiančios jėgos. Hidrostatikos apibrėžimas. Hidrostatinis slėgis, jo savybės. Skysčių pusiausvyros diferencialinės lygtys (Oilerio hidrostatikos lygtys). Skysčių pusiausvyros diferencialinių lygčių integravimas. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Pagrindine hidrostatikos lygtis. Pilnutinis (absoliutusis), perteklinis (manometrinis) ir vakuuminis slėgis. Pagrindinio hidrostatikos dėsnio geometrinė ir energetinė interpretacija. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Skysčio slėgio jėga į kreivalinijinius paviršius. Slėgio jėgos dydis. Skysčių kinematikos ir skysčių dinamikos apibrėžimai Skysčių kinematika arba hidrokinematika. Hidrodinaminės charakteristikos. Skysčio dalelių judėjimo greitis ir hidrodinaminis slėgis. Pagrindinės sąvokos, apibūdinančias skysčio tekėjimą. Skysčio tekėjimo tyrimo metodai. Lagranžo ir Oilerio (Euler) metodai. Tėkmės hidrauliniai elementai (parametrai). Skysčio tekėjimo rūšys. Sukūrinis ir besukūris skysčio tekėjimas. Plokščiasis potencinis skysčio tekėjimas. Greičio potencialas. Tolyginis ir netolyginis tekėjimas. Beslėgis ir slėginis tekėjimas. Laminarinis ir turbulentinis tekėjimas. Elementariosios čiurkšlės debitas. Tėkmės debitas. Debito pastovumo lygtis (tėkmės vientisumo lygtis). Neklampaus skysčio dinamika. Skysčio tekėjimo vientisumo lygtis. Diferencialinės skysčio tekėjimo lygtys (Oilerio hidrodinamikos lygtys). Bernulio lygtis elementariajai čiurkšlei. Reinoldso-Businesko turbulentinės tėkmės modelis.Tikrasis greitis taške ir vidurkinis greitis. Greičio ir slėgio pulsacija. Greičių pasiskirstymas turbulentinėje tėkmėje. Kelio nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. J. Nikuradzės bandymai. Hidraulinės trinties koeficientas. Sezi formulė. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Vietinių kliūčių koeficientai. Sistemos pasipriešinimo koeficientas. Hidraulinės čiurkšlės. Vamzdžių ir vamzdynų hidraulinis skaičiavimas. Bendros sąvokos ir nuostatos. Trumpų vamzdžių hidraulinis skaičiavimas(ištekėjimas į rezervuarą arba į atmosferą, sifonas, siurblio siurbimo vamzdis). Ištekėjimas į rezervuarą arba j atmosferą. Ilgų vamzdžių skaičiavimas. Nenusistovėjęs slėginis skysčio tekėjimas vamzdžiais. Hidraulinis smūgis, smūgio bangos sklidimo greitis, smūgio fazė. Hidraulinis taranas. Skaityti daugiau
Hidraulika (16)Debitas, vidutinis greitis, tėkmės skersinio pjūvio elementai. Pagrindinės skysčių tekėjimo rūšys. Bernulio lygtis nusistovėjusiam tekėjimui. D. Bernulio lygtis elementariai čiurkšlei, tekančiai besisukančiame kanale. Slėginis tekėjimas vamzdžiuose. Hidraulinis ir pjezometrinis nuolydžiai. Laisvas skysčio tekėjimas vamzdžiu į atmosferą. Slėgio pasiskirstymas išilgai vamzdyno. Tėkmės energija ir galia. Slėgio pasiskirstymas tolyginėje ir netolyginėje lėtai kintančioje tėkmėje. Apsemtos hidraulinės čiurkšlės. Neapsemtos hidraulinės čiurkšlės. Judesio kiekio arba jėgų impulso lygtis. Laminarinis ir turbulentinis skysčio tekėjimas. Hidrauliniai kelio nuostoliai ir tėkmės greičių pasiskirstymas skerspjūvyje. Šezi formulė. Debito modulis. Šezi koeficiento skaičiavimo formulės. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai slėginiuose vamzdžiuose. Paprasto trumpo vamzdžio hidrauliniai skaičiavimai. Sifonas. Siurblio siurbimo vamzdis. Siurblio siurbimo vamzdžio skaičiavimų pavyzdys. Ilgų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Nenusistovėjęs tekėjimas vamzdžiuose. Hidraulinis smūgis. Skaityti daugiau
Hidraulika (17)Tūrinių hidropavarų veikimo principas ir klasifikavimas. Hidraulinių pavarų tipai, sudarymas ir veikimas. Atvirosios hidraulinės sistemos pranašumai. Uždaros hidraulinės sistemos pranašumai. Hidrauliniai siurbliai, jų klasifikacija, pagrindiniai siurblių parametrai. Stūmokliniai siurbliai. Spinduliniai-plunžeriniai siurbliai. Ašiniai-plunžeriniai siurbliai. Ašiniai stūmokliniai (plunžeriniai) siurbliai. Plokšteliniai siurbliai. Krumliaratiniai siurbliai. Birotoriniai siurbliai. Sraigtiniai siurbliai. Tūriniai hidrauliniai varikliai. Hidrocilindrai. Posūkio hidrovarikliai. Skirstytuvai (čiaupiniai, plunžeriniai ir vožtuviniai skirstytuvai). Hidrauliniai vožtuvai: atgaliniai, apsauginiai, nupylimo. Specialieji vožtuvai. Redukciniai vožtuvai. Hidrauliniai droseliai. Slenkamojo judesio tūrinių pavarų hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas vienu siurbliu. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas dviem siurbliais. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio laiptiškas reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas pagal diferencialinę schemą. Droselinis greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu slėgimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu nupylimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu lygiagrečioje siurbliui atšakoje. Skaityti daugiau
Hidraulika (18)Hidrodinaminės pavaros. Hidrodinaminės movos charakteristikos ir darbo režimai. Hidrodinaminės movos. Hidrodinaminio transformatoriaus charakteristikos ir būdingi režimai, skaidrumas. Hidrodinaminiai transformatoriai. Hidrodinaminių movų parinkimo reikalavimai bendram darbui su energijos šaltiniais. Kompleksiniai hidrauliniai transformatoriai. Pagrindinės hidrodinaminių movų modifikacijos ir jų panaudojimas. Blokuojamieji hidrauliniai transformatoriai. Hidrodinaminių transformatorių parinkimo reikalavimai bendram darbui su energijos šaltiniais. Hidromechaninės pavaros. Pagrindinės hidrodinaminių transformatorių modifikacijos ir jų panaudojimas. Hidrodinaminių movų pranašumai. Pagrindiniai hidrodinaminių movų trūkumai. Hidrodinaminių transformatorių pranašumai. Hidrodinaminių transformatorių trūkumai. Paaiškinkite dėl ko gerėja automobilio ar traktoriaus ratų sukibimas su gruntu, kai transmisijoje yra hidraulinis transformatorius. Kokios pasipriešinimo jėgos veikia automobili ar traktorių. Automobilio ir traktoriaus su hidromechanine pavara traukos balansas. Kokie keliami pagrindiniai reikalavimai gamtos apsaugai eksploatuojant hidraulines pavaras? Medžiagų parinkimo įtaka triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose. Kokie keliami reikalavimai naftos produktų saugyklos aplinkai, kad nebūtų pažeista gamta? Papildomos konstrukcinės priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse mašinose ir pavarose. Pavartotų darbo skysčių ir tepalų saugojimo žiemos sąlygomis schema ir pagrindiniai reikalavimai jų patalpoms. Triukšmo priežastys hidraulinėse pavarose. Pavartotų darbo skysčių ir tepalų saugojimo atvirame žemės paviršiuje schema ir pagrindiniai reikalavimai saugyklos teritorijai, kad nebūtų pažeista gamta. Triukšmo poveikis žmogaus organizmui. Pavarų triukšmo šaltinių klasifikavimas. Jų priežastys. Kaip turi būti pripildomos mašinos darbo skysčiu ar kuru jų darbo vietoje, kad nebūtų žalos gamtai? Kokias žinote priemones triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose jas surenkant ir montuojant? Kokie keliami reikalavimai mašinų plovyklai, kad nebūtų pažeista gamta? Hidraulinių pavarų triukšmo mažinimas. Slankiojančio judesio kompresorinės pneumatinės pavaros, principinė schema ir jos elementai. Ventiliatoriaus charakteristikos. Nuo ko jos priklauso? Pneumatinių sistemų privalumai ir trūkumai. Ventiliatoriai. Jų klasifikavimas pagal konstrukcinius požymius bei suteikiamą oro. Kompresorių klasifikavimas pagal veikimo principą. Pneumatinės sistemos paruošimas rudens — žiemos sezonui. Kaip reguliuojami ventiliatoriaus pagrindiniai parametrai? Kompresorių klasifikavimas pagal slėgį. Kaip reguliuojami ventiliatoriaus pagrindiniai parametrai? Skaityti daugiau
Hidraulika (2)Hidraulika. Skysčio sąvoka. Skysčių fizikinės savybės. Tankis. Suspaudžiamumas. Temperatūrinis išsiplėtimas. Klampa. Kapiliariškumas. Garavimas. Idealaus skysčio sąvoka. Skystį veikiančios jėgos. Slėgio sąvoka. Slėgio savybės. Enlerio lygtis. Bernulio lygtis. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Paskalio dėsnis. Skystiniai prietaisai slėgiui matuoti. Mechaniniai prietaisai slėgiui matuoti. Skysčio slėgio į plokščią paviršių atstojamoji jėga. Slėgio į kreivą paviršių atstojamoji jėga. Archimedo dėsnis. Skysčio tėkmės, jų tipai ir parametrai. Tėkmės vientisumo lygtys. Bernulio lygtis idealaus skysčio elementariai čiurkšlei. Bernulio lygtis realaus skysčio elementariai čiurkšlei. Bernulio lygties geometrinė ir energetinė prasmė. Bernulio lygtis realaus skysčio tėkmei. Hidraulinių nuostolių sąvoka. kelio nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Skysčio tekėjimo rėžimai. Kelio nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Bernulio lygties taikymas vamzdynams skaičiuoti. Hidraulinis smūgis. Hidraulinis taranas. Kavitacija. Šezy formulė. Šezy formulės taikymas vamzdynams skaičiuoti. Kanalų skaičiavimas Šezy formulė. Angos ir antgaliai. Nenusistovėjęs skysčio tekėjimas pro mažą angą. Skysčio tekėjimas pro didelę angą. Atviros tėkmės. Optimalus skerspjūvis, leistini greičiai. Ramus ir audringas tekėjimas. Hidraulinis šuolis- perėjimas iš audringo į ramų būvį. Čiurkšlės hidrodinaminis slėgis. Čiurkšlės mentei perduodama galia. Gruntiniai vandenys. Darsy dėsnis. Diupuit lygtis. Plokščia dvimatė jietracinė tėkmė. Radialinė (dvimatė) jietracinė tėkmė. Skaityti daugiau
Hidraulika (23)Hidraulinių skirstytuvų charakteristikos (jų klasifikavimas, nubraižyti charakteristikas, matematinės išraiškos, skirstytuvų naudojimas pagal skysčių pratekėjimo kanalus). Tūrinių hidraulinių pavarų principinės hidraulinės schemos (apibrėžimas, klasifikavimas, savybės). Mišrusis greičio reguliavimas (esmė, schema su elementų ir veikimo principo paaiškinimais). Hidrodinaminės movos charakteristikos ir darbo režimai (iliustruoti grafikais). Medžiagų parinkimo įtaka triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose. Hidrauliniai užraktai (apibrėžimas, paskirtis, sutartinis žymėjimas schemose, klasifikavimas, hidraulinių užraktų įjungimo į hidraulinę sistemą schemos). Judesio sinchronizavimo sistemos (paskirtis, schema, su elementų ir veikimo principo paaiškinimas). Hidrodinaminio transformatoriaus charakteristikos ir būdingi režimai, skaidrumas (iliustruoti grafikais). Pavartotų darbo skysčių ir tepalų saugojimo žiemos sąlygomis schema ir pagrindiniai reikalavimai jų patalpoms. Plunžeriniai hidrauliniai skirstytuvai (paskirtis, sutartinis žymėjimas schemose, valdymo būdai, klasifikavimas, plunžerių jungimo schemos). Droselinis greičio reguliavimas (esmė, schemų modifikacijos su elementų paaiškinimais, greičio matematinės išraiškos). Hidrodinaminiai (hidrauliniai) transformatoriai (apibrėžimas, principinė schema, darbo procesas, klasifikavimas, panaudojimas). Papildomos konstrukcinės priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse mašinose ir pavarose. Redukciniai vožtuvai (paskirtis, schema, sutartinis žymėjimas schemose, jėgų pusiausvyros lygtis). Sekos hidraulinės pavaros (paskirtis, jų klasifikavimas, schema su elementų veikimo principo paaiškinimais). Automobilio ar traktoriaus ratų sukibimas su gruntu, kai transmisijoje yra hidraulinis transformatorius. Hidraulinių pavarų triukšmo mažinimas. Slėgio vožtuvai (apibrėžimas, klasifikavimas, schemos, sutartinis žymėjimas schemose, stabilumo didinimas, rezonansinių virpesių slopinimas). Greičio stabilizavimo sistemos (paskirtis, schema su elementų ir veikimo principo paaiškinimais). Priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose jas surenkant ir montuojant. Automobilio ir traktoriaus su hidromechanine pavara traukos balansas (schema su paaiškinimais, traukos jėgos ir greičio su hidromechanine transmisija matematinėmis išraiškos su paaiškinimais). Hidrauliniai droseliai (apibrėžimas, klasifikavimas, schemos, sutartinis žymėjimas schemose, slėgio nuostolių matematinės išraiškos). Hidromechaninės pavaros (apibrėžimas, jungimo būdai, schemos, jų panaudojimo mobiliose mašinose pranašumai). Triukšmo poveikis žmogaus organizmui. Pavarų triukšmo šaltinių klasifikavimas. Hidraulinės aparatūros mechaninis triukšmas. Ventiliatoriaus charakteristikos, nuo ko jos priklauso. Pneumatinių sistemų privalumai ir trūkumai. Ventiliatoriai. Jų klasifikacija pagal konstrukcinius požymius bei suteikiamą oro srautui judesio kryptį (iliustruoti schemomis ir charakteristikomis). Kompresorinės stoties principinė schema ir elementai. Kaip reguliuojami ventiliatoriaus pagrindiniai parametrai. Pneumatinės sistemos paruošimas rudens-žiemos sezonui. Oro paruošimo sistemos principinė schema ir jos elementai. Kompresorių klasifikavimas pagal veikimo principą. Skaityti daugiau
Hidraulika (3)Bendros žinios apie hidromašinas, hidropavaras ir apie hidropavarų veikimo principus. Darbo skysčiams keliami reikalavimai. Fizinės skysčių savybės. Hidrostatinis slėgis ir jo savybės. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Absoliutinis, manometrinis ir vakuuminis slėgis. Slėgio matavimo prietaisai. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Skysčio slėgio jėga į kreivą paviršių. Hidrokinematikos pagrindai. Pagrindiniai apibrėžimai. Elementari čiurkšlė. Debitas ir debito lygtis. Bernulio lygtis. Bernulio lygtis idealaus skysčio čiurkšlei. Bernulio lygtis realaus skysčio čiurkšlei ir tėkmei. Hidrauliniai nuostoliai. Laminarinis ir turbulentinis skysčio tekėjimas. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Kelio hidrauliniai nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Skysčio tekėjimo zonos. Kolbruko - Vaito schema. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Hidraulinis vamzdžių skaičiavimas Hidraulinis vamzdžių skaičiavimas. Hidraulinių pavarų hidromagistralių skaičiavimas. Nuosekliai sujungtų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Lygiagrečiai sujungtų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Hidraulinis smūgis. Kavitacinis tekėjimas. Skysčio ištekėjimas pro mažas angas ir antgalius. Prietaisai debitui matuoti. Tūrinių hidropavarų veikimo principas ir klasifikavimas. Hidrauliniai siurbliai, jų klasifikacija, pagrindiniai siurblių parametrai. Stūmokliniai siurbliai. Spinduliniai-plunžeriniai siurbliai. Ašiniai-plunžeriniai siurbliai. Plokšteliniai siurbliai. Krumliaratiniai siurbliai. Sraigtiniai siurbliai. Tūriniai hidrauliniai varikliai. Hidrocilindrai. Posūkio hidrovarikliai. Skirstytuvai (čiaupiniai, plunžeriniai ir vožtuviniai skirstytuvai). Hidrauliniai vožtuvai: atgaliniai, apsauginiai, nupylimo. Redukciniai vožtuvai. Hidrauliniai droseliai. Slenkamojo judesio tūrinių pavarų hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas vienu siurbliu. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas dviem siurbliais. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio laiptiškas reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas pagal diferencialinę schemą. Droselinis greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu slėgimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio regulliavimas droseliu nupylimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu lygiagrečioje siurbliui atšakoje. Tūrinės hidropavaros variklio skaičiavimas. Tūrinės hidropavaros aparatų parinkimas. Darbo skysčio parinkimas ir pagrindinių parametrų skaičiavimas. Pavaros hidromagistralių skersmenų nustatymas ir parinkimas. Pavaros hidromagistralių slėgio nuostolių skaičiavimas. Slėgio nuostolių skaičiavimas pavaros aparatuose. Pavaros siurblio išvystomo slėgio skaičiavimas. Pavaros derinimo skaičiavimas. Pavaros naudingumo koeficiento skaičiavimas. Pagrindiniai dujų tekėjimo dėsniai. Skaityti daugiau
Hidraulika (6)Siurblio slėgis ir slėgio aukštis. Vakuumetrinis ir manometrinis slėgis. Jo matavimo vienetai. Membraninių siurblių esminis skirtumas nuo stumoklinių. Jų principinė schema, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Diafragminio siurblio principinė schema ir sudedamosios dalys. Pagrindiniai reikalavimai prieš jungiant diafragminį siurblį. Paskalio dėsnis, hidraulinių mašinų klasifikavimas pagal jį. Hidrauliniai cilindrai ir jų klasifikavimas pagal atskirus skiriamuosius požymius. Jų sutartinis žymėjimas schemose. Viengubo veikimo plokštelinio siurblio principinė schema, sutartinis žymėjimas schemose, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Našumas ir jo išraiška. Kaip galima reguliuoti našumą ir darbo skysčio srauto kryptį viengubo veikimo plokšteliniame siurblyje? Krumplinio siurblio principinė schema, siurblio sutartinis žymėjimas schemose, jo konstrukcija ir veikimo principas. Privalumai. Turime du krumplinius siurblius. Vieno m1=2, kito m2=5. Kurio siurblio didesnis našumas, kurio geresnis pumpavimo tolygumas? Darbo skysčio kompresija krumpliniuose siurbliuose, jos priežastys ir jos pašalinimo būdai. Hidraulinių dinaminių mašinų apibrėžimas, ypatybės ir klasifikavimas. Kaip pagal panašumo teoriją apskaičiuojama natūralaus siurblio galia, žinant modelinio siurblio galią? Mentinio ašinio siurblio sukuriamas skysčio slėgio aukštis ir našumas. Mentinio siurblio paleidimo schema. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatika (2)Hidraulinių pavarų reguliavimo būdai. Valdomos ir nevaldomos tūrinės pavaros. Hidrauliniai užraktai (apibrėžimas, paskirtis, žymėjimas, klasifikavimas). Hidrauliniai skirstytuvai (apibrėžimas, žymėjimas, klasifikacija). Hidrauliniai bakai (paskirtis, klasifikavimas, pagrindiniai reikalavimai). Atbuliniai vožtuvai (paskirtis, žymėjimas, klasifikavimas). Plunžeriniai hidrauliniai skirstytuvai (paskirtis, žymėjimas, valdymo būdai, klasifikavimas, plunžerių jungimo schemos). Sandarinimo priemonės (sandarinimo tikslas, sandarinimo būdai, sandariklių klasifikavimas). Droselinis greičio reguliavimas (esmė, schemų modifikacijos su elementų paaiškinimais, greičio matematinės išraiškos). Redukciniai vožtuvai (paskirtis, schema, žymėjimas, jėgų pusiausvyros lygtis, netiesioginio veikimo vožtuvo taikymo esmė). Hidrauliniai skirstytuvai (plunžerių skysčio pratekėjimo kanalai, schemos). Filtrų jungimas į hidraulinę sistemą. Sekos hidraulinės pavaros (paskirtis, jų klasifikavimas, schema). Slėgio vožtuvai (apibrėžimas, klasifikavimas, schemos, žymėjimas, stabilumo didinimas, rezonansinių virpesių slopinimas). Čiaupiniai hidrauliniai skirstytuvai (paskirtis, schema). Vamzdynai (paskirtis, klasifikavimas, schemos, skersmens matematinė išraiška, montavimui keliami reikalavimai). Greičio stabilizavimo sistemos (paskirtis, schema). Hidrauliniai droseliai (apibrėžimas, klasifikavimas, schemos, žymėjimas, slėgio nuostolių matematinės išraiškos). Filtrai (paskirtis, klasifikavimas, sutartinis žymėjimas schemose, filtravimo paviršiaus ploto matematinė išraiška). Sandarinimas magnetiniu skysčiu (esmė, schema, pranašumai). Mašininis (tūrinis) greičio reguliavimas (esmė, schema su elementų paaiškinimais, greičio matematinė išraiška). Hidraulinių pavarų klasifikavimas pagal energijos šaltinį. Stabilizuotos ir sekos hidraulinės pavaros. Hidrauliniai aparatai (apibrėžimas ir klasifikavimas pagal atskirus požymius). Hidrauliniai akumuliatoriai (paskirtis, žymėjimas, klasifikavimas, schemos, vykstantys procesai. Hidraulinių skirstytuvų charakteristikos. Hidrodinaminės pavaros (apibrėžimas, schema, veikimo principas, klasifikavimas ir panaudojimas). Hidrodinaminės movos charakteristikos ir darbo režimai. Kokie keliami pagrindiniai reikalavimai gamtos apsaugai eksploatuojant hidraulines pavaras. Medžiagų parinkimo įtaka triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose. Hidrodinaminės movos (apibrėžimas, principinė schema, darbo procesas, klasifikavimas, panaudojimas). Hidrodinaminio transformatoriaus charakteristikos ir būdingi režimai, skaidrumas. Hidrodinaminių movų pranašumai. Triukšmo priežastys hidraulinėse pavarose. Hidrodinaminiai transformatoriai (apibrėžimas, schema, darbo procesas, klasifikavimas, panaudojimas). Hidrodinaminių transformatorių trūkumai. Papildomos konstrukcinės priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse mašinose, pavarose. Pagrindinės hidrodinaminių movų modifikacijos ir panaudojimas. Kokie keliami reikalavimai mašinų plovyklai, kad nebūtų pažeista gamta. Hidraulinių pavarų triukšmo mažinimas. Automobilio ir traktoriaus su hidromechanine pavara traukos balansas. Kaip turi būti pripildomos mašinos darbo skysčiu ar kuru jų darbo vietoje, kad nebūtų žalos gamtai. Priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose jas surenkant ir montuojant. Hidromechaninės pavaros (apibrėžimas, jungimo būdai, schemos, jų panaudojimo mobiliose mašinose privalumai). Pagrindinės hidrodinaminių transformatorių modifikacijos ir panaudojimas. Pagrindiniai hidrodinaminių movų trūkumai. Pavartotų darbo skysčių ir tepalų saugojimo atvirame žemės paviršiuje schema ir pagrindiniai reikalavimai saugyklos teritorijai, kad nebūtų pažeista gamta. Triukšmo poveikis žmogaus organizmui. Pavarų triukšmo šaltinių klasifikavimas. Jų priežastys. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatika (3)Hidrauliniai užraktai (apibrėžimas, paskirtis, žymėjimas, klasifikavimas, hidraulinių užraktų įjungimo į hidraulinę sistema schemos). Hidrauliniai skirstytuvai (apibrėžimas, žymėjimas, klasifikacija). Hidrauliniai bakai (paskirtis, klasifikavimas, pagrindiniai reikalavimai). Vamzdynai. Atbuliniai vožtuvai (paskirtis, žymėjimas, klasifikavimas). Plunžeriniai hidrauliniai skirstytuvai (paskirtis, žymėjimas, valdymo būdai, klasifikavimas, plunžerių jungimo schemos). Sandarinimo priemonės (sandarinimo tikslas, sandarinimo būdai, sandariklių klasifikavimas). Droselinis greičio reguliavimas (esmė, schemų modifikacijos su elementų paaiškinimais, greičio matematinės išraiškos). Redukciniai vožtuvai (paskirtis, schema, žymėjimas, jėgų pusiausvyros lygtis, netiesioginio veikimo vožtuvo taikymo esmė). Sekos hidraulinės pavaros (paskirtis, jų klasifikavimas, schema). Slėgio vožtuvai (apibrėžimas, klasifikavimas, schemos, žymėjimas, stabilumo didinimas, rezonansinių virpesių slopinimas). Greičio stabilizavimo sistemos (paskirtis, schema). Hidrauliniai droseliai (apibrėžimas, klasifikavimas, schemos, žymėjimas, slėgio nuostolių matematinės išraiškos). Sandarinimas magnetiniu skysčiu (esmė, schema, pranašumai). Mašininis (tūrinis) greičio reguliavimas (esmė, schema su elementų paaiškinimais, greičio matematinė išraiška). Darbo skysčio suslėgiamumas, stabilumas, neputojimas. Hidraulinių pavarų darbo skysčių eksploatacinės savybės. Darbo skysčio tankis. Jo priklausomybė nuo temperatūros ir matematinės išraiškos. Hidrauliniai aparatai (apibrėžimas ir klasifikavimas pagal atskirus požymius). Hidrauliniai akumuliatoriai (paskirtis, žymėjimas, klasifikavimas, schemos, vykstantys procesai). Hidrodinaminės pavaros (apibrėžimas, schema, veikimo principas, klasifikavimas ir panaudojimas). Hidrodinaminės movos charakteristikos ir darbo režimai. Hidrodinaminių movų pranašumai. Pagrindiniai hidrodinaminių movų trūkumai. Medžiagų parinkimo įtaka triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose. Hidrodinaminio transformatoriaus charakteristikos ir būdingi režimai, skaidrumas. Triukšmo priežastys hidraulinėse pavarose. Hidrodinaminiai transformatoriai (apibrėžimas, schema, darbo procesas, klasifikavimas, panaudojimas). Hidrodinaminių transformatorių trūkumai. Papildomos konstrukcinės priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse mašinose, pavarose. Pagrindinės hidrodinaminių movų modifikacijos ir panaudojimas. Kokie keliami reikalavimai mašinų plovyklai, kad nebūtų pažeista gamta. Hidraulinių pavarų triukšmo mažinimas. Automobilio ir traktoriaus su hidromechanine pavara traukos balansas. Turinių hidropavarų principinė schema (apibrėžimas, klasifikavimas, savybės). Mišrusis greičio reguliavimas. Judesio sinchronizavimo sistemos. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatika (4)Siurblio slėgis ir aukštis. Vakuumetrinis ir manometrinis slėgis. Siurblio naudingumo koeficientas. Jo sudedamosios dalys ir matematinės išraiškos. Siurblio našumas. Vienetai. Hidraulinės mašinos, hidraulinio siurblio ir hidraulinio variklio sąvokos. Kavitacijos esmė ir jos mažinimo būdai. Tūrinių siurblių charakteristikos. Stūmoklinių siurblių panaudojimas. Stūmoklinių siurblių našumo netolygumo įvertinimas. Matematinė išraiška. Membraninių siurblių esminis skirtumas nuo stūmoklinių. Jų principinė schema ir sudedamosios dalys. Krumpliaratinio siurblio principinė schema, jo konstrukcija ir veikimo principas. Privalumai. Darbo skysčio kompresija krumpliniuose siurbliuose ir jos pašalinimo būdai. Krumplinių variklių privalumai. Pagrindiniai jiems keliami reikalavimai. Krumplinio siurblio našumo matematinė išraiška. Plokštelinių variklių skirtumas nuo šio tipo siurblių. Sraigtinių siurblių klasifikavimas ir privalumai. Ašinių rotorinių – stūmoklinių hidromašinų charakteristika. Šių mašinų panaudojimas. Ašinių rotorinių – stūmoklinių hidraulinių mašinų darbo tūrio matematinė išraiška. Spinduliniai rotoriniai didelio sukimo momento lėtaeigiai varikliai (schema, veikimo principas, sukimo momentas ir panaudojimas). Principinė reguliuojamojo spindulinio rotorinio – plunžerinio siurblio schema, sudėtinės dalys ir veikimo principas. Sparninių siurblių panaudojimas. Hidraulinių dinaminių mašinų apibrėžimas, ypatybės ir klasifikavimas. Išcentrinio siurblio principinė schema, jo sudedamosios dalys ir veikimo principas. Išcentrinio siurblio siurbimo aukštis. Matematinė išraiška. Išcentrinių siurblių klasifikavimas pagal atskirus skiriamuosius požymius. Išcentrinio siurblio pagrindinė lygtis ir išvados. Išcentrinių siurblių kavitacinės charakteristikos. Išcentrinių siurblių realios charakteristikos. Skysčio tekėjimas išcentrinio siurblio siurbliaratyje (greičiai ir jų vektoriniai lygiagretainiai, greičių fizikinė prasmė). Kokie siurbliai vadinami dinamiškai panašiais. Mentinių ašinių siurblių privalumai. Pagrindinis reikalavimas paleidžiant mentinius siurblius. Mentinių ašinių siurblių schema, sudėtinės dalys, veikimo principas ir klasifikavimas. Mentinių siurblių panašumo teorijos esmė. Koks ryšys tarp panašių siurblių naudingumo koeficientų. Mentinių siurblių apibrėžimas ir klasifikacija. Mentinio ašinio siurblio sukuriamas skysčio slėgio aukštis ir našumas. Matematinės išraiškos. Siurblio greitaeigiškumo koeficiento apibrėžimas ir jo matematinė išraiška. Pagrindiniai sūkurinių siurblių trūkumai. Priemonės trūkumams mažinti. Sūkurinio siurblio sukuriamas slėgio aukštis H. Sūkurinių siurblių schema, sudėtinis dalys ir veikimo principas. Laisvasūkurinių siurblių skirtumai nuo išcentrinių. Laisvasūkurinių siurblių schema, pagrindinės sudedamosios dalys ir veikimo principas. Laisvasūkurinių siurblių naudojimas. Dinaminės hidraulinės turbinos apibrėžimas. Čiurkšlinio siurblio schema, sudėtinės dalys ir veikimo principas. Čiurkšlinių siurblių charakteristikos. Čiurkšlinių siurblių modifikacijos. Hidraulinių tūrinių mašinų apibrėžimas, ypatybės ir klasifikavimas. Darbo skysčio klampa. Priklausomybė nuo temperatūros ir jos matematinės išraiškos. Hidraulinių pavarų reguliavimo būdai. Valdomos ir nevaldomos tūrinės pavaros. Viengubo veikimo stūmoklinio ir plunžerinio siurblio principinė schema, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Našumo grafikas. Našumo išraiška. Kumštelinio plunžerinio siurblio schema, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Našumo išraiška ir jo grafikas. Diafragminio siurblio principinė schema ir sudedamosios dalys. Pagrindiniai reikalavimai prieš įjungiant diafragminį siurblį. Tūrinių ir dinaminių siurblių galia. Jo priklausomybė nuo temperatūros ir matematinės išraiškos. Atbuliniai vožtuvai (paskirtis, žymėjimas, klasifikavimas). Droselinis greičio reguliavimas (esmė, schemų modifikacijos su elementų paaiškinimais, greičio matematinės išraiškos). Filtrų jungimas į hidraulinę sistemą. Slėgio vožtuvai (apibrėžimas, klasifikavimas, schemos, žymėjimas, stabilumo didinimas, rezonansinių virpesių slopinimas). Vamzdynai (paskirtis, klasifikavimas, schemos, skersmens matematinė išraiška, montavimui keliami reikalavimai). Mašininis (tūrinis) greičio reguliavimas (esmė, schema su elementų paaiškinimais, greičio matematinė išraiška). Diferencialinio plunžerinio siurblio schema, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Našumo grafikas. Dvigubo veikimo stūmoklinio siurblio schema, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Našumo grafikas. Viengubo veikimo plokštelinio siurblio principinė schema, sudedamosios dalys. Veikimo principas. Našumas ir jo išraiška. Siurbliaračio menčių formos įtaka siurblio charakteristikoms. Siurbliaračių menčių formos įtaka siurblio charakteristikoms. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatika (5)Pneumatinių sistemų ypatumai. Pneumatinių sistemų principinės schemos. Kompresorinės pneumatinės pavaros. Kompresorinės stotys. Ventiliatoriai. Ventiliatorių pagrindiniai parametrai, jų reguliavimas. Kompresoriai. Kompresorių klasifikavimas bei jų pagrindiniai parametrai. Kompresorių pranašumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
...