Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika

Mechanika (788 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mechanika (4)

  Įvadas. Fizikiniai dydžiai. Tyrimo objektai. Gamtos reiškiniai. Fizikiniai reiškiniai. Cheminiai reiškiniai. Fizikinis kūnas. Medžiaga. Fizikiniai dydžiai. Matavimo vienetai. Laikas. Ilgis. Plotas. Tūris. Masė. Medžiagos tankis. Mechaninis judėjimas. Atskaitos kūnas. Koordinačių sistema. Atskaitos sistema. Mechaninis judėjimas. Trajektorija. Kelias. Greitis. Judėjimo rūšys. Vidutinis greitis. Momentinis greitis. Tolygiai kintamas judėjimas. Pagreitis. Kūnų sąveikos dėsniai. Inercijos dėsnis. Inercija. Inertiškumas. Jėga. Jėgos poveikiai. a, F ir m sąryšis. Veiksmo ir atoveikio dėsnis. Jėgų rūšys. Pagrindinės jėgos. Visuotinė trauka. Sunkio jėga. Laisvojo kritimo pagreitis. Deformacija. Tamprumo jėga. Kūno svoris. Nesvarumas. Trinties jėga. Trinties priežastys. Trinties rūšys. Jėgų atstojamosios. Atstojamosios skaičiavimas. Energetika. Darbo sąlygos. Darbo apibrėžimas. Galia. Energija. Potencinė energija. Pakelto kūno potencinė energija. Kinetinė energija. Energijos tvermės dėsnis. Uždaroji sistema. Kūnų pusiausvyra. Jėgos petys. Jėgos momentas. Momentų taisyklė. Masės centras. Pastovioji pusiausvyra. Nepastovioji pusiausvyra. Beskirtė pusiausvyra. Pusiausvyra ir atrama. Paprastieji mechanizmai. Mechanizmų rūšys. Svertas. Sverto pusiausvyros sąlyga. Nekilnojamas skridinys. Kilnojamas skridinys. Skrysčiai. Nuožulnioji plokštuma. Auksinė mechanikos taisyklė. Naudingumo koeficientas. Slėgis. Slėgio perdavimas kietaisiais kūnais. Paskalio dėsnis. Skysčio slėgis. Susisiekiantieji indai. Susisiekiančiųjų indų dėsniai. Hidraulinis presas. Atmosfera. Atmosferos slėgis. Archimedo jėga. Archimedo dėsnis. Panirusio kūno svoris. Keliamoji jėga. Kūnų elgsena skysčiuose (dujose).
  Mechanika, konspektas(22 puslapiai)
  2005-09-27
 • Mechanika (5)

  Materialiojo taško ir kietojo kūno slenkamojo judėjimo kinematika. Erdvė ir laikas klasikinėje mechanikoje. Atskaitos sistema. Kinematinės judėjimo lygtys. Materialiojo taško judėjimo greitis. Materialiojo taško judėjimo pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Niutono dėsniai. Masė. Inercinė ir heliocentrinė atskaitos sistemos. Mechaninė energija ir jėgų laukai. Centrinių jėgų laukas. Kinetinė energija. Potencinė energija. Energijos tvermės ir virsmų dėsnis. Smūgis. Kūno sukamasis judėjimas. Kampinis greitis. Kampinis pagreitis. Linijinio greičio ryšys su kampiniu greičiu. Normalinio ir tangentinio pagreičių ryšys su kampiniu greičiu ir pagreičiu. Jėgos momentas. Jėgos momentas nejudančio taško atžvilgiu. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Inercijos momentas. Heigenso ir Steinerio teorema. Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinis dėsnis. Judesio kiekio momentas nejudančio taško atžvilgiu. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis. Besisukančio kūno kinetinė energija. Galilėjaus transformacijų invariantai. Pagreičio invariantiškumas. Mechanikos dėsnių invariantiškumas. Erdvės intervalo invariantiškumas. Laiko intervalo invariantiškumas. Specialiosios reliatyvumo teorijos postulatai. Lorenco transformacijos. Vienalaikiškumo reliatyvumas. Reliatyvistinis judančio kūno sutrumpėjimas. Reliatyvistinis laiko tarpo pokytis. Įvykių intervalo invariantiškumas. Nulinio ilgio intervalas. Erdviškasis intervalas. Laikiškasis intervalas. Reliatyvistinis greičių sudėties dėsnis. Reliatyvistinės dinamikos pagrindinis dėsnis. Masės ir energijos sąryšis. Reliatyvistinė kinetinė energija. Ryšio energija. Tvermės dėsniai reliatyvistinėje fizikoje. Klasikinės mechanikos taikymo ribos. Neinercinės atskaitos sistemos. Laikas ir erdvė neinercinėse atskaitos sistemose. Inercijos jėgos. Tiesiai judanti neinercinė atskaitos sistema. Koriolio jėga. Žemės sukimasis ir Koriolio jėga. Reliatyvumo teorija, ekvivalentiškumo principas, gravitacija.
  Mechanika, špera(13 puslapių)
  2005-10-02
 • Mechanika (6)

  Uždaviniai ir sprendimai. Statybos mašinų metinio darbo režimo skaičiavimas. Žemės darbų mašinų eksploatacinių rodiklių skaičiavimas. Žemės darbų mašinų ekonominių rodiklių skaičiavimas.
  Mechanika, uždavinys(8 puslapiai)
  2005-10-04
 • Mechanika (7)

  Mechaninis judėjimas. Slenkamojo judėjimo dinamika. Mechaninė energija. Potencialinių jėgų laukai. Skysčių mechanika. Specialioji reliatyvumo teorija.
  Mechanika, konspektas(22 puslapiai)
  2005-11-22
 • Mechanikos inžinerija

  Medžiagų atsparumo mokslo raida ir uždaviniai. Apkrovos ir jų klasifikacijos. Supratimas apie pjūvių metodą. Supratimas apie įtempimus ir deformacijas. Ryšys tarp įtempimų ir deformacijų. Huko dėsnis. Pagrindinės medžiagų atsparumo prielaidos ir hipotezės. Tempiamų bei gniuždomų strypų įtempimai skersiniuose ir įstrižuose pjūviuose. Tempiamų bei gniuždomų strypų deformacija. Medžiagų bandymas tempiant. Tempimo diagrama ir jos charakteringi taškai. Įvairių medžiagų tempimo diagramos. Bandymo gniuždant ypatumai. Leistini įtempimai. Tempiamų bei gniuždomų strypų parinkimas. Įtempimai ir deformacijos tempiamuose strypuose nuo savojo svorio. Laiptuoti ir vienodo atsparumo tempiami bei gniuždomi strypai. Statiškai neišsprendžiamų tempiamų bei gniuždomų strypų skaičiavimas, veikiant išoriniai apkrovai. Statiškai neišsprendžiamų dėl gamybos netikslumo strypinių sistemų skaičiavimas. Statiškai neišsprendžiamų dėl temperatūrinio pokyčio strypinių sistemų skaičiavimas. Statinis skerspjūvio momentas ir svorio centro nustatymas. Plokščios figūros inercijos ir atsparumo momentai ir jų tarpusavio ryšys. Inercijos momentų kitimas, pernešant koordinačių ašis lygiagrečiai. Inercijos momentų kitimas, pasukant koordinačių ašis. Svarbiausios inercijos momentų ašys ir svarbiausieji inercijos momentai. Stačiakampio, trikampio inercijos momentai. Skritulio inercijos momentai. Sudėtinių figūrų svarbiausių inercijos momentų skaičiavimas. Įtempimų būvio teorija. Tangentinių įtempimų dualumas. Erdvinis, plokštuminis ir linijinis įtempimų būvis. Įtempimai įstrižuose pjūviuose, esant plokščiam įtempimų būviui. Svarbiausieji įtempimai, esant plokščiam įtempimų būviui. Grafinis plokščio įtempimo būvio radimas. Huko dėsnis, esant erdviniam įtempimų būviui. Medžiagų stiprumo teorijos. 1-2 stiprumo teorijos. 3-5 stiprumo teorijos. Lenkimas. Plokščias lenkimas. Sijos ir jų atramos. Vidinės įrąžos lenkiamosiose strypuose ir jų diagramos. M ir Q diagramų ypatybės. Ryšys tarp M, Q ir q. Normaliniai įtempimai lenkiamuose strypuose. Tangentiniai įtempimai lenkiamuose strypuose. Tangentinių įtempimų pasiskirstymas įvairiuose skerspjūviuose. Normalinių įtempimų pasiskirstymas įvairiuose pjūviuose. Lenkiamų strypų stiprumo tikrinimas ir parinkimas. Lenkiamų sijų poslinkiai. Išlenktos sijos ašies diferencialinė lygtis ir jos panaudojimas. Sijų deformacijų skaičiavimas Moro integralo pagalba. Sukimas. ST diagramos. Įtempimai apvalaus sukamo strypo skersiniame pjūvyje. Sukamo strypo deformacija. Skerspjūvio parinkimas. Įtempimai apvalių sukamų strypų išilginiuose ir įstrižuose pjūviuose. Šlytis. Įtempimai, deformacijos. Statika. Aksiomos. Ryšiai.
  Mechanika, konspektas(11 puslapių)
  2005-11-30
 • Mechaninė pavara akmenskaldei

  Užduotis. Įvadas. Kinematinis ir energetinis skaičiavimas. Reduktoriaus skaičiavimas. Cilindrinė įstrižakrumplės pavaros skaičiavimas. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Plokščiadiržės pavaros skaičiavimas. Guolių parinkimas. Varantysis velenas. Varomasis velenas. Patikslintas velenų skaičiavimas. Pleištų stiprumo patikrinimas. Tepimas. Montavimo ir eksploatacijos sąlygos. Darbo sauga.
  Mechanika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-27
 • Mechaninio apdirbimo technologija

  Mechaninio apdirbimo technologijos kursinis projektas. Įvadas. Ruošinių parinkimas dviem skirtingiems gamybos tipams. Ruošinio masės skaičiavimas. Medžiagos panaudojimo koeficientas. Užlaidų dviem paviršiams analitinis skaičiavimas, likusiems paviršiams užlaidų parinkimas. Detalės mechaninio apdirbimo kelio projektavimas. Pjovimo režimų ir techninio normavimo skaičiavimas. Techninio normavimo skaičiavimas. Ruošinio pastatymo apdirbimui staklėse schemų sudarymas. Kursinio darbo išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-11-29
 • Mechaninio apdirbimo technologijos

  Ruošinių parinkimas dviem skirtingiems gamybos tipams. Užlaidų dviem paviršiams analitinis skaičiavimas, likusiems paviršiams užlaidų parinkimas. Detalės mechaninio apdirbimo kelio projektavimas. Pjovimo režimų ir techninio normavimo skaičiavimas. Ruošinio pastatymo apdirbimui staklėse schemų sudarymas. Kursinio darbo išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-05-23
 • Mechaninis medžiagų ir ruošinių apdirbimas. Gamybos procesų mechanizavimas ir automatizavimas

  Įvadas. Moderniųjų technologijų vieta mašinų gamyboje. Mechaninis apdirbimas. Technologiniai mašinų gamybos pagrindai. Mašinų gamybos sąvokos. Gaminys ir jo dalys. Gamybos ir technologiniai procesai. Gamybos tipai. Labai efektyvi gamyba. Ruošinių parinkimas. Ruošinių parinkimo principai. Ruošinių gamyba apdirbimo spaudimu būdais. Valcuotieji ruošiniai. Ruošinių parengimas mechaniniam apdirbimui. Detalių paviršių apdirbimo būdai. Išorinių cilindrinių paviršių apdirbimas. Išorinių cilindrinių paviršių tekinimas. Išorinių cilindrinių paviršių šlifavimas. Išorinių cilindrinių paviršių baigiamojo apdirbimo darbai. Tikslusis tekinimas. Tikslusis šlifavimas. Pritrynimas. Superfinišavimas. Poliravimas. Plastinis paviršių deformavimas. Paviršiaus apridenimas ritinėliais ir rutuliukais. Metalo paviršiaus apdaužymas. Išorinių cilindrinių paviršių apdirbimas. Gręžimas, gilinimas, plėtimas. Ištekinimas. Traukimas. Skylių šlifavimas. Skylių baigiamojo apdirbimo darbai. Plokščiųjų paviršių apdirbimas. Drožimas, frezavimas. Plokštumų šlifavimas ir skutimas. Plokštumų plastinis deformavimas ir traukimas. Srieginių paviršių sudarymas. Sriegių tekinimas. Sriegių frezavimas ir sūkurinis sriegimas. Sriegimas sriegikliais ir sriegpjovėmis, sriegių valcavimas. Fasoninių paviršių apdirbimas. Kūginių paviršių apdirbimas. Sukimosi fasoninių paviršių apdirbimas. Lanksčiosios gamybos sistemos. Lanksčiosios gamybos automatinio valdymo sistemų hierarchija. Integruotos lanksčiosios gamybos sistemos. Rinkimas naudojant robotus. Lanksčios rinkimo sistemos. Programinių staklių technologinės galimybės. Tekinimo staklės. Frezavimo staklės. Gręžimo ir ištekinimo staklės. Apdirbimo centrai. Neautomatizuotos ir automatizuotos technologijos projektavimas. Techniniai ir ekonominiai technologijos proceso projektavimo principai. Technologijos procesai. Duomenys technologijos procesui projektuoti. Tolesnės mašinų gamybos technologijos plėtros kryptys. Išvados.
  Mechanika, referatas(33 puslapiai)
  2007-12-17
 • Mechanizmų ir mašinų teorija

  Skriejiko-slankiklio mechanizmo projektavimas. Greičių ir pagreičių nustatymas kinematinių diagramų pagalba. Kumštelinio mechanizmo su svertu pagrindinių dydžių nustatymas ir profilio sintezė. Krumpliaratinių mechanizmų projektavimas. Smagračio projektavimas.
  Mechanika, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-14
 • Mechanizmų ir mašinų teorija (2)

  Įrenginio schema ir veikimo principas. Svirtinio mechanizmo sintezė ir analizė. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo dinaminė analizė ir sintezė. Dinaminės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo dinaminės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas. Svirtinio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo variantų apibūdinimas. Išėjimo grandies išorinė apkrova. Mechanizmo apibendrintoji koordinatė. Mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Mechanizmo dinaminė analizė. Rezultatų palyginimas. Mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinė analizė planų metodu. Mechanizmo kinematinė analizė analiziniu būdu. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė. Jėginės analizės tikslas ir uždaviniai. Jėginė analizė kinetostatiniu būdu. Jėginė analizė analiziniu būdu. Rezultatų palyginimas.
  Mechanika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-03-15
 • Mechanizmų ir mašinų teorija (3)

  Grandies masės inercijos momento radimas fizinės švytuoklės metodu. Inercijos momento radimas krintančio svarelio metodu. Besisukančių grandžių dinaminis balansavimas. Cilindrinio krumpliaračio pagrindinių parametrų skaičiavimas. Veleno kritinio greičio nustatymas. Evolventinių cilindrinių krumpliaračių krumplių profilių sudarymas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-06
 • Mechanizmų mechanikos ir elementų kursinis projektavimas

  Užduotis: parinkti reikiamo galingumo variklį, ir apskaičiuoti reduktoriaus matmenis, bei jo priedus. Variklio parinkimas. Duotų pavarų η reikšmės Pac – Atvira cilindrine krumpline pavara ηac = 0,96. Ci – cilindriniai tiesia krupmliniai ηci = 0,92. Riedėjimo guolių poros ηg = 0,99 2. Pavaros kinematinis skaičiavimas. Medžiagų parinkimas. Uždaros cilindrinės tiesiakrumplės pavaros skaičiavimas. Atviros tiesiakrumplės cilindrines pavaros skaičiavimas. Medžiagų parinkimas. Velenų skaičiavimas ir guolių parinkimas. Korpusas. Guolių ir sukabinimo tepimas.
  Mechanika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-09-02
 • Mechatroninės sistemos programavimas IEC 1131-3 standarto programavimo kalbomis

  Darbo tikslai: įsisavinti roboto elektropneumatinės sistemos modeliavimo principus, naudojant judesių diagramų metodą, kai sudaromos loginės lygtys; palyginti įvairias, IEC 1131-3 standarto reglamentuotas programavimo kalbas, programuojant elektropneumatinės sistemos darbą. Užduotis. Darbo eiga. Judesių ir signalų diagramos. Skirstytuvai. Loginės lygtys. Pneumatinė sujungimų schema. Valdymo schema. Programuojamųjų valdiklių panaudojimas mechatroninėse sistemose. Komandų sąrašo (IL) kalba. Struktūrizuoto teksto (ST) kalba. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-04-01
 • Mechatroninių ir CAD/CAM sistemų projektavimas

  Įvadas. Bendroji dalis. Griebtuvų konstrukcijų apžvalga. Griebtuvo 3D modelis. Modelio sudarymas naudojant Simulink programą. Išvados.
  Mechanika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-01-08
 • Medienos apdirbimo staklės

  Medienos apdirbimo staklių kursinis projektas. Įžanga. Staklių paskirtis, techninė charakteristika, techniniai ypatumai. Staklių paskirtis ir vieta technologiniame sraute. Staklių techninė charakteristika. Pjovimo įrankių techninė charakteristika. Elektros variklių techninė charakteristika. Staklių pagrindinių mechanizmų aprašymas. Saugaus darbo reikalavimai. Patentinės ir referatyvinės literatūros apžvalga. Kinematiniai skaičiavimai prieš modernizaciją. Kinematinės schemos veikimas. Kinematiniai skaičiavimai. Stūmimo greičio analizė. Pastūma vienam peiliui įvertinant visą pjovimo galios panaudojimą. Stūmimo greitis įvertinant visą pjovimo galios panaudojimą. Stūmimo greičio skaičiavimas pagal apdirbto paviršiaus šiurkštumą. Stūmimo greičio skaičiavimas pagal tarpdantės užpildymą. Staklių jėginiai skaičiavimai prieš modernizaciją. Staklių modernizacija. Pjovimo įrankio parinkimas, sąnaudų reikmės, galąstojų bei galandimo staklių skaičiavimai. Pjovimo įrankio parinkimas. Pjovimo įrankio paruošimas darbui. Sąnaudų reikmės, galąstojų bei galandimo staklių skaičiavimai. Pjovimo įrankio tvirtinimo skaičiavimas. Kinematiniai ir jėginiai skaičiavimai po modernizacijos. Kinematiniai skaičiavimai po modernizacijos. Pjovimo mechanizmo jėginiai skaičiavimai. Pastūmos mechanizmo skaičiavimas. Staklių srautinė diagrama. Staklių našumo skaičiavimas. Priemonės saugiam staklių darbui pagerinti. Modernizacijos efektyvumas. Išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-12-17
 • Medienos apdirbimo staklės (2)

  Medienos apdirbimo staklių kursinis projektavimas. Įžanga. Staklių konstrukcija ir ypatybės. Staklių konstrukcija ir ypatybės. Technologinė staklių schema. Staklių techninės charakteristikos. Elektros variklių techninė charakteristika. Staklių kinematiniai skaičiavimai. Stūmimo greičių analizė. Pavaros variklio galia. Pjovimo jėgos skaičiavimas. Staklių modernizacija. Pjovimo įrankio parinkimas ir apskaičiavimas. Kinematiniai skaičiavimai po modernizacijos. Jėginiai skaičiavimai. Pastūmos mechanizmo pavaros galia. Staklių našumas. Apsaugos priemonės. Modernizacijos efektyvumas. Išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-05-06
 • Medienos apdirbimo staklės (3)

  Įžanga. Staklių paskirtis, techninė charakteristika, techniniai ypatumai. Staklių paskirtis ir vieta technologiniame sraute. Staklių techninė charakteristika. Elektros variklių techninė charakteristika. Staklių pagrindinių mechanizmų aprašymas. Patentinės ir referatyvinės literatūros apžvalga. Kinematiniai skaičiavimai prieš modernizaciją. Kinematinės schemos veikimas. Kinematiniai skaičiavimai. Stūmimo greičio analizė. Pastūma vienam peiliui įvertinant visą pjovimo galios panaudojimą. Stūmimo greitis įvertinant visą pjovimo galios panaudojimą. Stūmimo greičio skaičiavimas pagal apdirbamo paviršiaus šiurkštumą. Staklių jėginiai skaičiavimai prieš modernizaciją. Staklių modernizacija. Pjovimo įrankio parinkimas, sąnaudų reikmės, galąstojų bei galandimo staklių skaičiavimai. 1 Pjovimo įrankio parinkimas. Pjovimo įrankio paruošimas darbui. Sąnaudų reikmės, galąstojų bei galandimo staklių skaičiavimai. Kinematiniai ir jėginiai skaičiavimai po modernizacijos. Kinematiniai skaičiavimai po modernizacijos. Pjovimo mechanizmo jėginiai skaičiavimai. Pastūmos mechanizmo skaičiavimas. Staklių srautinė diagrama. Staklių našumo skaičiavimas. Priemonės saugiam staklių darbui pagerinti. Modernizacijos efektyvumas. Išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2010-10-07
 • Medienos gręžimo staklės

  Įžanga. Gręžimo staklės. Bendros žinios apie gręžimą, įrankius ir gręžimo stakles. Gręžimo staklių įrankiai. Staklių konstrukcijos. Vertikalios gręžimo staklės. Darbo rėžimas. Staklių nustatymas. Darbas staklėmis. Horizontalio gręžimo – lizdų sudarymo staklės. Staklių konstrukcija. Darbo rėžimo parinkimas. Staklių derinimas. Darbas staklėmis. Daugiavelenės vertikalios – horizontalios gręžimo staklės. Staklių konstrukcija. Darbo režimas. Staklių derinimas. Darbas staklėmis. Modernios daugiavelenės gręžimo staklės. Nauji agregatai ir jų techniniai duomenys.
  Mechanika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-02-08
 • Medinė santvara

  Aiškinamasis raštas. Pagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Tangentinių ir redukuotojų įtempių tikrinimas. Juostinių siūlių skaičiavimas. Sienelės standinimas sąstandomis. Montavimo sandūra. Atraminės sąstandų briaunos. Sijų prijungimas. Spragotosios kolonos skerspjūvio skaičiavimas. Kolonos viršūnės skaičiavimas. Kolonos bazės plokštės skaičiavimas. Traversos skaičiavimas.
  Mechanika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-02-01
Puslapyje rodyti po