Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika

Mechanika (788 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atstumo matavimų artimoje zonoje jutikliai

  Bendrosios žinios apie jutiklius (daviklius). Atstumo matavimų artimoje zonoje jutikliai. Indukciniai jutikliai. Talpiniai jutikliai. Optinių jutikliai. Optinių jutiklių privalumai. Trūkumai. Ultragarsiniai priartėjimo jutikliai. Holo jutikliai. Taktiliniai jutikliai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Mechanika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-15
 • Aukšto slėgio degalų siurblio reguliavimo charakteristika

  Darbo tikslas. Nustatyti aukšto slėgio siurblio degalų tiekimui reikalingą dėsningumą, veikiant išcentriniam reguliatoriui bei korektoriui, kiek jis atitinka teorinį dėsnį. Reguliavimo charakteristika rodo aukšto slėgio siurblio cikliškai teikiamų degalų kiekio kitimą, priklausomai nuo velenėlio sukimosi dažnio, veikiant reguliatoriui. Užduotis. Išmatuoti kiekvienos siurblio sekcijos tiekiamų degalų kiekį, keičiantis kumštelio velenėlio sukimosi dažniui, apskaičiuoti kiekvienos sekcijos cikliškai tiekiamų degalų kiekį ir nubraižyti reguliavimo charakteristiką gcikl=f(n). Tą patį atlikti pakeitus reguliatoriaus spyruoklės įveržimą. Apskaičiuoti siurblio reguliatoriaus veikimo netolygumą. Nubraižyti kaištinio tipo ir uždaro tipo purkštuvų schemas. Darbo eiga.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-01-22
 • Aukšto slėgio homogenizatorių įvairovė

  Įvadas. Homogenizatoriaus sąvoka. Manton – Gaulin AVP homogenizatorius. AVESTIN aukšto slėgio homogenizatoriai. EmulsiFlex-C50 homogenizatorius. NIRO Soavi aukšto slėgio homogenizatoriai. IKA aukšto slėgio homogenizatoriai (HPH 2000/4). GOMA aukšto slėgio homogenizatorių charakteristika. Our MG 18 Homogeniser homogenizatorius. Aukšto slėgio homogenizacija Microfluidizer 110S®. DeBEE 2000 homogenizatoriai. Apibendrinimas. Priedai.
  Mechanika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-05-08
 • Aušinimo sistema (2)

  Aušinimo sistemos paskirtis. Pagrindiniai aušinimo principai. Šilumos laidumas. Šilumos pernešimas. Šilumos spinduliavimas. Agregatinės būsenos keitimas. Aušinimo sistemų tipai. Oru aušinama sistema. Trūkumai. Aušinimas priešpriešiniu oro srautu. Skysčiu aušinama sistema. Aušinimo sistemos detalės. Radiatorius. Ventiliatorius. Aušinimo skysčio siurblys. Radiatoriaus dangtelis. Termostatas. Alyvos radiatorius. Aušinimo skysčiai. Oro kondicionavimas automobilyje.
  Mechanika, referatas(6 puslapiai)
  2008-06-17
 • Aušinimo sistemos

  Aušinimo sistemos. Tepimo sistema.
  Mechanika, referatas(3 puslapiai)
  2006-02-15
 • Aušinimo sistemos diagnostika

  Diagnozuojamojo objekto paskirtis, veikimo principas. Diagnozavimo priemonių apžvalga. Aušinimo sistemos diagnostika. Aušinimo sistemos pagrindiniai gedimo požymiai. Aušinimo sistemos pagrindinių dalių techninė priežiūra ir gedimų diagnozavimas. Vandens siurblio dirželis. Termostatas. Aušinimo sistemos plovimas. Aušinimo skysčio temperatūros jutiklis. Aušinimo skystis. Aušinimo sistemos silpniausios vietos. Aušinimo sistemos radiatorius. Aušinimo sistemos ventiliatorius. Aušinimo sistemos sandarumo tikrinimas.
  Mechanika, konspektas(16 puslapių)
  2007-01-24
 • Aušinimo sistemos techninė priežiūra

  Laboratorinis darbas nr. 5. Darbo tikslai: Išmokti diagnozuoti variklio aušinimo sistemą. Išmokti atlikti aušinimo sistemos techninę priežiūrą. Darbo priemonės. Darbo metodas. Bendroji aušinimo sistemos būklė. Darbo rezultatai. Vandens siurblio dirželio įtempimas. Termostato tikrinimo rezultatai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-16
 • Automatinės pavarų dėžės (2)

  Įvadas. Automatinės pavarų dėžės trūkumai. Automatinės (planetinės) pavarų dėžės. Pavarų valdymo svirtis. Planetinis reduktorius. Vienakryptė mova. Automatinės pavarų dėžės daugiadiskiai stabdžiai. Galios srautas. Alyvos siurblys. Valdymo blokas. Belaipsnė automatinė pavarų dėžė. Krovininio automobilio planetinės šešių laiptų pavarų dėžės. Sunkvežimio pavarų dėžės sandara. Išvados.
  Mechanika, referatas(19 puslapių)
  2012-02-23
 • Automatinio reguliavimo kokybės rodiklių nustatymas

  Reguliavimo kokybė apibūdinama šiais pagrindiniai rodikliais. Maksimali dinaminė nuokrypa. Reguliavimo trukmė. AVS schema ir pereinamojo proceso kreivė. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-19
 • Automatinio valdymo sistemos analizė ir sintezė

  Objekto dažninę perdavimo funkcija. Objekto realioji ir menamoji dažnines charakteristikos. Objekto amplitudinė ir fazinė dažninės charakteristikos. Objekto logaritmines amplitudinę ir fazinę dažnines charakteristikos. Objekto automatinio reguliavimo sistemą (ARS) panaudojant PI reguliatorių. ARS stabilumas ir koregavimas. ARS pereinamasis procesas. Išvados.
  Mechanika, namų darbas(10 puslapių)
  2011-02-08
 • Automatinio valdymo sistemų stabilumas ir koregavimas

  Duoti duomenys. Duotos sistemos schema. Duotos sistemos pereinamojo proceso kreivė. Sistemos pereinamojo proceso kreivė, pakeitus parametrus. Sistemos schema įvedus koregavimo grandį. Sistemos su koregavimo grandimi pereinamojo proceso kreivė. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-19
 • Automatizavimo pagrindai

  Kursinio projekto užduotys. Įvadas. Elektros įrenginio charakteristika, struktūros ir kinematinių grandžių analizė. Reikalavimai elektros įrenginiui ir automatikai. Statinio apkrovos momento pobūdis ir kitimo dėsnis. Elektros įrenginio suvartojamos galios skaičiavimas. Vykdymo įrenginių pasirinkimas ir įvertinimas. Principinės elektrinės schemos sudarymas, veikimo principo analizė. Schemos elementų pasirinkimas ir įvertinimas. Apsaugos, valdymo ir signalizavimo įtaisų pasirinkimas ir įvertinimas. Įrenginio energetinių rodiklių įvertinimas. Medžiagų žiniaraštis. Darbo sauga montuojant ir prižiūrint elektros įrenginį. Ekologija. Darbo išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-06-10
 • Automatizavimų ir matavimų technika

  Pagrindinės automatikos sąvokos. Automatikos sistemų rūšys. Jų klasifikavimas. Informacijos srauto ir automatizavimo elementų jungimo automatikos sistemose schema. Pagrindinės automatizavimo priemonės ir jų rūšys. Matavimo įtaisų elementai. Jutikliai. Jutiklių klasifikacija. Mechaniniai ir elektriniai jutikliai. Tenzometriniai jutikliai. Elektrostatiniai jutikliai. Elektromagnetiniai ir elektromechaniniai jutikliai. Šiluminiai ir elektrocheminiai jutikliai. Pozistoriai ir termorezistoriai. Termoporos ir jų savybės. Optiniai ir fotoelektriniai jutikliai. Fotorezistoriai ir fotodiodai. Fototranzistoriai, fototiristoriai, šviesos diodai ir optoelektroniniai elementai. Priartėjimo jutikliai ir jų rūšys. Induktyviniai ir talpiniai priartėjimo jutikliai. Induktyviniai – magnetiniai priartėjimo jutikliai. Optiniai priartėjimo jutikliai. Optinių jutiklių taikymo pavyzdžiai. Ultragarsiniai priartėjimo jutikliai. Holo jutikliai. Fotoelektrinių relių funkcinė schema ir jų klasifikavimas. Relės su fotorezistoriais. Fotorelės su stiprintuvais. Relės su fotodiodais. Relės su fototranzistoriais. Relės su fototiristoriais. Greičio jutikliai. NS tachogeneratoriai. Kintamosios srovės tachogeneratoriai. Skaitmeniniai greičio jutikliai. Impulsų skaitiklio principinė schema. Skaitmeniniai tachometrai. Elektromagnetiniai impulsiniai tachometrai. Pneumatikos sistemų taikymas automatikoje. Pagrindinės žinios iš pneumatikos. Oro tiekimo ir paruošimo elementų simboliai. Oro skirstytuvų grafiniai žymenys. Oro skirstytuvų portai ir jų žymenys. Oro skirstytuvų valdymo būdai. Atbuliniai vožtuvai ir jų žymenys. Srauto ir slėgio reguliavimo vožtuvai, jų grafiniai žymenys. Tiesiniai pneumatiniai vykdymo įtaisai ir jų grafiniai žymenys. Pasukamieji pneumatiniai vykdymo įtaisai ir jų grafiniai žymenys. Pneumatinių valdymo sistemų struktūra. Kartotuvas. Inverteris.
  Mechanika, špera(27 puslapiai)
  2010-05-11
 • Automobiliai (3)

  Užduotis. Lengvojo automobilio "Volkswagen Polo" techniniai duomenys. Išorinės variklio greituminės charakteristikos skaičiavimas. Variklio traukos jėgos charakteristikos skaičiavimas. Riedėjimo varžos skaičiavimas. Oro varžos skaičiavimas. Automobilio dinaminio faktoriaus ir pagreičio skaičiavimas. Galingumo balanso skaičiavimas. Degalų sąnaudų skaičiavimas. Stabdymo kelio ir laiko skaičiavimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2007-09-24
 • Automobiliai (4)

  Transmisijos agregatų nagrinėjimas. Sankaba. Pavarų ir skirstymo dėžės. Automatinės pavarų dėžės. Kardaninės pavaros – kardanai. Pagrindinė pavara, diferencialas. Vairavimo sistema. Stabdžių sistema. Važiuoklė, pakaba, ašis. Kėbulai, rėmai, tiltai, ratai, padangos.
  Mechanika, konspektas(16 puslapių)
  2009-11-11
 • Automobilinė sergėjimo sistema

  PowerPoint pristatymas. Transporto apsaugai naudojamos elektroninės saugos priemonės. Automobilių sergėjimo sistema "CODEperfect E50" bei imobilizatorius "Kodinis". Sergėjimo sistemos siųstuvėlis. Transponderinis raktas. "CODEperfect E50" ir imobilizatoriaus montavimas. Sergėjimo sistemos funkcijų nustatymas. "CODEperfect E50" jungimo schema. Imobilizatoriaus funkcijų nustatymas. Imobilizatoriaus jungimo schema. Naudingi patarimai, kaip išvengti vagystės iš automobilio.
  Mechanika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-05-11
 • Automobiliniai techniniai skysčiai

  Darbinės sąlygos ir reikalavimai hidrauliniams skysčiams. Hidraulinių skysčių klasifikacija ir asortimentas. Bendrieji hidrauliniai skysčiai. Reikalavimai aušinimo skysčiams. Skysčių asortimentas ir savybės. Apsauginių skysčių klasifikacija ir asortimentas. Paleidimo skysčiai. Kosmetiniai skysčiai. Elektrolitas. Išvada.
  Mechanika, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-07
 • Automobilinių kranų kėlimo hidraulinės sistemos

  Įvadas. Automobilinių kranų hidraulinių įrenginių ypatybės. Kranų klasifikacija. Svarbiausi automobilinių kranų parametrai. Automobiliniai kranai su hidrauline sistema. Išvados.
  Mechanika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-15
 • Automobilio "Daewoo Kalos S" kėbulo priekinių dešinės pusės durų remonto technologijos vertinimas V. Mitransko IĮ

  Profesinių kompetencijų sąrašas. Santrauka. Summary. Svarbių terminų ir santrumpų žodynėlis. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Informacinių šaltinių analizė. Kėbulų remonto įmonės kūrimas. Bendros žinios apie įmonę. Įmonės veiklos organizavimas. Automobilio rinkos vertės skaičiavimas. Automobilio "Daewoo Kalos S" kėbulo detalių įvertinimas ir remonto kaštų skaičiavimas. Automobilio "Daewoo Kalos S" kėbulo priekinių dešinės pusės durų remonto technologijos vertinimas V. Mitrausko IĮ. Kėbulų remonto patalpos įrengimų parinkimas ir ploto skaičiavimas. Darbų sauga kėbulų remonto skyriuje. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Mechanika, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2006-10-17
 • Automobilio analizė: Opel Vectra

  Įvadas. Darbo tikslai. Automobilio aprašymas. Automobilio identifikavimas. Techninių priežiūrų periodiškumas ir darbo sąnaudos. Automobilio techninės priežiūros technologiniai procesai. Periodinės techninės priežiūros technologinio proceso sudarymas. Dujų skirstymo velenėlio pavaros dirželio keitimo technologija. Išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-03-22
Puslapyje rodyti po