Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika

Mechanika (788 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Hidromechaninių pavarų tyrimas (2)

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su hidromechaninės pavaros "lviv" - 3 konstrukcija ir veikimo principu. Susipažinti su specialaus hidromechaninių pavarų tyrimo stendo konstrukcija ir veikimu. Sustatyti hidromechaninės pavaros vidaus trinties nuostolius. Nustatyti hidromechaninės pavaros išorinę (kanoninę) charakteristiką. Trumpos teorinės žinios. Darbo eiga. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-10-01
 • Hidrostatinės pavaros bandymas, reguliavimo charakteristikos sudarymas

  Darbo tikslas: laboratorinio darbo metu studentai turi susipažinti su bendra pavaros bandymų metodika bei prietaisais, naudojamais bandymo stendais, jų įrengimu ir veikimu. Išmokti pavaros pagrindinių parametrų kitimo dėsningumus bei sudaryti reguliavimo charakteristiką. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-05-05
 • Hidrostatinio slėgio skaičiavimas

  Skysčių mechanikos namų darbas. Užduotis: suskaičiuoti hidrostatinį slėgį pagal brėžinį ir duotus parametrus. Rasti: manometrinį hidrostatinį slėgį skysčio paviršiuje S1; pilnutinį hidrostatinį slėgį skysčių sandūroje (taškas b); pilnutinį hidrostatinį slėgį bet kuriame taške c; pilnutinį hidrostatinį slėgį rezervuaro dugne, skysčio pakilimo lygį 1-ame ir 2-ame pjezometruose bei gyvsidabrio stulpelio pakilimo aukštį skystiniame manometre. Duomenys. Sprendimas: Manometrinis hidrostatinis slėgis skysčio S_1 paviršiuje (taškas a). Pilnutinis hidrostatinis slėgis skysčių sandūrose (taškas b). Pilnutinis hidrostatinis slėgis bet kuriame taške c. Pilnutinis hidrostatinis slėgis rezervuaro dugne (taškas d). Skysčio pakilimo lygis 1-ame pjezometre. Skysčio pakilimo lygis 2-ame pjezometre. Gyvsidabrio stulpelio pakilimo aukštis h skystiniame manometre: Rezultatai.
  Mechanika, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-03-24
 • Ignalinos atominės elektrinės sistemų panaudojimo naujoje atominėje elektrinėje galimybių studija

  Santrumpų sąrašas. Lentelių, paveikslų, schemų ir priedų, sąrašas. Įvadas. Ignalinos atominės elektrinės vaidmuo šalies ekonomikai. Ignalinos atominės elektrinės pasauliniai resursai. Ignalinos atominės elektrinės reaktorius. Reaktoriaus struktūra bei konstrukcija. Reaktoriaus funkcijos ir teikiama nauda šaliai. Ignalinos atominės elektrinės stratifikacija. Ignalinos atominės elektrinės saugumas. Radiacinė apsauga. Naudojamas branduolinis kuras. Kontainmento palaikymas. Teorinis trečiojo reaktoriaus modelis. Statistiniai duomenys. Ignalinos atominės elektrinės sistemų panaudojimas naujoje atominėje elektrinėje studija. Atominės elektrinės sistemų panaudojimo ir saugojimo analizė. Kuro perkrovimo sistemos perspektyvos. Turbogeneratoriai. Elektrinės kontrolės ir valdymo sistemos vertinimas. Reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistema. Reaktoriaus technologinės kontrolės sistemos konjunktūra. Senųjų atominės elektrinės sistemų panaudojimas naujuose resursuose. Ekonominiai ištekliai. Nauda, privalumai ir trūkumai. Lietuvos energetikos žaliavos ateičiai. Energijos ištekliai. Energijos gamyba ir suvartojimas. Energijos balansas ir disbalansas. Išvados.
  Mechanika, diplominis darbas(60 puslapių)
  2006-04-27
 • Ikispausdiminė įranga

  Įvadas. Skenavimas. Maketavimas – retušavimas. Rastravimas. Fotoformos išvedimas ir ryškinimas. Montažas. Spausdinimo formos gavimas. Kopijavimas. Ryškinimas ir džiovinimas.
  Mechanika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-04-04
 • Ilgio matavimo komporatoriaus modeliavimas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Matlab 6.1. terpėje išnagrinėti precizinio ilgio matavimo komporatoriaus karietėlės virpesius, priimant, kad sistema yra vieno laipsnio. Išvados.
  Mechanika, referatas(19 puslapių)
  2005-11-19
 • Intermodalinio terminalo projektavimas: smulkių krovinių gabenimas

  Palemono stoties intermodalinio terminalo projektavimas: smulkių krovinių gabenimas. Įvadas. Terminalas, jo išdėstymas. Nagrinėjamos problemos literatūros apžvalga. Lietuvos Respublikoje esanti vežimų ir terminalų sistema. Šiuolaikiniai krovinių terminalai. Terminaluose naudojama krovinių pakrovimo, iškrovimo, perkrovimo įranga. Terminaluose apdorojami krovimo vienetai. Projektuojamas krovinių terminalas Palemone. Palemone projektuojamo terminalo bendro plano tyrimas. Pervežimo sistema «besisukantis stelažas». Logistikos duomenų apdorojimas terminale. Projektuojamas perkrovimo terminalas. Specialūs krovininiai vagonai projektuojamam terminalui. Krovinių pervežimo perspektyvos. Palemono stoties pajėgumo ir pralaidumo paskaičiavimas. Stoties iešmyno užimtumo laikas. AIK kelių užimtumo laikas. KIK kelių užimtumo laikas. Stoties kelių pralaidumas. Kalnelio pajėgumo paskaičiavimas. Rezultatų apibendrinimas. Išvados. Summary.
  Mechanika, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2006-05-23
 • Inžinerinės medžiagos

  Įvadas. Metalai ir jų lydiniai. Aliuminis ir jo lydiniai. Varis ir jo lydiniai. Polimerai. Nesočių angliavandenilių polimerai ir kitos polimerinės plastmasės. Plastmasės pagamintos iš polikondensacijos ir pakopinės kondensacijos produktų. Guma ir jos gaminiai. Lakai, tepalai, dažai. Metalų ir lydinių milteliai. Įrankinės miltelinės medžiagos. Antifrikcinės medžiagos. Užpildai ir plastifikatoriai. Miltelinės konstrukcinės medžiagos. Miltelinės elektrokontaktinės ir elektromagnetinės medžiagos. Mediena. Išvados.
  Mechanika, referatas(19 puslapių)
  2006-09-18
 • Įpurškimo sistema

  Įpurškimo sistemų klasifikavimas. K-jetronic sistema. KE-jetronic.
  Mechanika, referatas(10 puslapių)
  2006-06-13
 • Įrangos projektavimas: Įtaiso detalės 4 skylių 4.5 mm skersmens gręžimo projektavimas

  Įvadas. Literatūros ir informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodika. Technologinė dalis. Detalės darbo brėžinio analizė. Staklių modelio, pjovimo įrankio ir pagalbinio įrankio parinkimas. Bazavimo schemos parinkimas, operacinio eskizo braižymas ir operacinių matmenų bazavimo paklaidos nustatymas. Konstruktorinė dalis. Tvirtinimo jėgos nustatymas. Kreipiančiųjų elementų projektavimas ir pasirinkimas. Įtaiso veikimo principo aprašymas. Įtaiso savikainos skaičiavimas. Išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2011-12-07
 • Įrenginiai ir aparatūra varikliams bandyti

  Užduotis: susipažinti su elektroninio balansinio bandymo stendo konstrukcija ir matavimo aparatūra: termometrais, tachometrais, mechaniniu indikatoriumi, mikromanometru. Teoriškai ir eksperimentiškai nustatyti variklio trinties nuostolius. Patikrinti variklių bandymo stendą. Darbo sauga. Stendo aprašymas. Variklio bandymo duomenys. Grafikai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-08-16
 • Įrenginiai ir aparatūra varikliams bandyti (2)

  Darbo tikslas: susipažinti su elektroninio balansinio stendo sandara ir matavimo prietaisais. Išmokti matuoti degalų ir oro sąnaudas. Darbo priemonės. Darbo rezultatai. Variklių bandymo stendas. Variklio sukimo momentas skaičiuojamas. Degalų sąnaudos matavimas. Valandinė degalų sąnauda (kg/h) skaičiuojama. Lyginamoji efektyvioji degalų sąnauda (g / kWh) skaičiuojama. Oro sąnaudos matavimas. Valandinė oro sąnauda (kg/h) skaičiuojama. Bandomojo variklio paleidimas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-11-10
 • Įrenginiai ir aparatūra varikliams bandyti (3)

  Užduotis. Susipažinti su elektrinio balansinio bandymo stendo (1pav.) konstrukcija ir matavimo aparatūra: termometrais, tachometrais, mechaniniu indikatoriumi, mikromanometru ir pan. Teoriškai ir eksperimentiškai nustatyti variklio trinties nuostolius. Patikrinti variklių bandymo stendą. Darbo sauga. Stendo aprašymas. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-01-22
 • Išorinių cilindrų paviršių matmenų ir geometrinės formos nukrypimo matavimas

  Užduotis: išmatuoti detalę, patikrinti mikrometro tikslumą. Matavimo priemonės. Matavimo rezultatai. Mikrometro tikslumo tikrinimas. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-05-18
 • Jėgos matavimas tenzorezistoriais

  Naudojama įranga ir prietaisai. Matavimų rezultatai. Galvanometro srovės ir krūvių skaičiaus grafikas. Jėgos Q ir krūvio masės mQ apskaičiavimas. Galvanometro srovės ir veikiančios sunkio jėgos (sistemos keitimo) funkcija. Matavimo sistemos savybės. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-03-09
 • Judėjimo valdymas

  6 laboratorinis darbas. 1 užduotis. Norint išstumti panaudotas detales, kniedijimo prese įrengiamas papildomas hidraulinis įrenginys. Šiam tikslui reikia įrengti vienkryptį hidraulinį cilindrą. 2 užduotis. Iš išlydyto metalo termostato skystas aliuminis lataku nukreipiamas į slėginio liejimo mašiną. Užduotis: Nudažytos detalės kabančiuoju konvejeriu nepertraukiamai transportuojamos per džiovinimo krosnį. Norint sumažinti šilumos nuostolius per krosnies dureles, jas reikia laikyti praviras tik tiek, kiek būtina detalėms transportuoti. Hidraulinė sistema turi dureles ilgai palaikyti numatytoje padėtyje, kad jos nenusileistų, veikiamos savo svorio jėgos.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-23
 • Juostinio transporterio projektavimas

  Projekto tikslas - suprojektuoti juostinį transporterį, skirtą selenų transportavimui. Transporterio schema. Transporterio pagrindinių parametrų nustatymas. Variklio - reduktoriaus parinkimas. Konstruktyviniai transporterio elementų skaičiavimai. Rėmo projektavimas, movų parinkimas.
  Mechanika, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-25
 • Kabančio konvejerio pavara

  Mašinų elementų kursinis projektas. Užduotis Nr. 203. Kinematinį pavarų skaičiavimas. Cilindrines tiesiakrumplės pavaros skaičiavimas. I eiles. Medžiagų parenkamas ir leistinųjų įtempimų nustatymas. Projektinis skaičiavimas. Patikrinamojo kontaktinio patvarumo skaičiavimas. Patikrinamasis lenkimo patvarumo skaičiavimas. Patikrinamasis stiprumo skaičiavimas. Cilindrines tiesiakrumplės pavaros skaičiavimas. I eiles. Medžiagų parenkamas ir leistinųjų įtempimų nustatymas. Projektinis skaičiavimas. Patikrinamojo kontaktinio patvarumo skaičiavimas. Patikrinamasis lenkimo patvarumo skaičiavimas. Patikrinamasis stiprumo skaičiavimas. Velenų projektinis skaičiavimas. Atraminių reakcijų skaičiavimas ir velenų lenkimo bei sukimo diagramų sudarymas. Velenas 1. Velenas II. Velenas III. Guolių ilgaamžiškumo skaičiavimas. Velenas 1. Velenas II. Velenas III. Patikrinamasis velenų nuovargio skaičiavimas. Velenas I. Velenas II. Velenas III. Pleištų parinkimas ir pleištinių sujungimų stiprumo patikrinimas. Pavaros tepimas.
  Mechanika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-27
 • Kakliuko ir varžto atsparumo tyrimas

  Kakliuko statinis atsparumo tyrimas. Pradiniai duomenys. Įtempimų būvis, maksimalūs įtempimai kakliuke. Takumo atsargos koeficiento patikrinimas. Kakliuko ciklinis atsparumo tyrimas. Pradiniai duomenys. Nuovargio stiprumas. Stiprumo atsargos koeficiento patikrinimas. Varžto statinio atsparumo skaičiavimas. Varžto ciklinio atsparumo skaičiavimas. Sriegio gylio skaičiavimas.
  Mechanika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-04-20
 • Karbiuratorinė degalų tiekimo sistema. Inžektorinė degalų tiekimo sistema. Dujinė maitinimo sistema. Dyzelinių degalų tiekimo sistema

  Karbiuratorinė degalų tiekimo sistema. Inžektorinė degalų tiekimo sistema. Dujinė maitinimo sistema. Dyzelinių degalų tiekimo sistema. Gedimai. Išmetimo sistema.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-12-30
Puslapyje rodyti po