Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika

Mechanika (788 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Turboreaktyvinio variklio sukūrimas

  Turboreaktyvinio variklio sukūrimas. Reaktyvinių variklių veikimo principai. Reaktyvinis variklis. Vokiečių bandymai su tiesiasroviu reaktyviniu varikliu. Impulsinis reaktyvinis variklis. Turboreaktyvinis variklis.
  Mechanika, referatas(6 puslapiai)
  2006-06-02
 • Tūrinių hidromašinų konstrukciniai - analitiniai tyrimai

  Darbo tikslas. Susipažinti su labiausiai paplitusiomis statybinių mašinų bei automobilių hidromašinų konstrukcijomis ir jų veikimo principais. Rasti hidromašinų darbinius tūrius. Pasirinkus reikalingus dydžius, analitiškai sudaryti nagrinėjamų mašinų charakteristikas. Trumpos teorinės žinios. Hidrosiurblio aprašymas. Hidrosiurblio veikimo principas ir eskiziniai vaizdai. Pagrindiniai matmenys ir darbinio kūno skaičiavimai. Hidromašinos charakteristikų suvestinė. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-11-21
 • Tūrinių hidromašinų konstrukciniai - analitiniai tyrimai (2)

  Darbo tikslas: - susipažinti su labiausiai paplitusiomis statybinių mašinų bei automobilių hidromašinų konstrukcijomis ir jų veikimo principais; - rasti hidromašinų darbinius tūrius; - pasirinkus reikalingus dydžius, analitiškai sudaryti nagrinėjamų mašinų charakteristikas. Trumpos teorinės žinios. Darbo eiga. Pagrindinės krumpliaratinės hidromašinos konstrukcinės charakteristikos. Hidromašinos charakteristikų skaičiavimo suvestinė. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-02-12
 • Tūrinių hidromašinų konstrukciniai - analitiniai tyrimai (3)

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su labiausiai paplitusiomis statybinių mašinų bei automobilių hidromašinų konstrukcijomis ir jų veikimo principais. Rasti hidromašinų darbinius tūrius. Pasirinkus reikalingus dydžius, analitiškai sudaryti nagrinėjamų mašinų charakteristikas. Trumpos teorinės žinios. Hidromašinos aprašymas, veikimo principas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-10
 • Uždegimo sistemos

  Įvadas. Uždegimo sistema. Uždegimo sistemų tipai. Uždegimo sistemos veikimo principas. Uždegimo sistemos įrenginių konstrukcija. Bekontaktė tranzistorinė uždegimo sistema. Mikroprocesorinė uždegimo sistema. Išvados.
  Mechanika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-17
 • Uždegimo žvakės

  Įvadas. Uždegimo žvakės istorija. Uždegimo žvakės veikimas. Uždegimo žvakės konstrukcija. Uždegimo žvakės patikrinimas. Taisyklingas žvakės pakeitimas. Kas kiek laiko reikia keisti žvakes? Uždegimo žvakė esant normaliai eksploatacijai. Uždegimo žvakių gedimai. Gedimų priežastys. Išvados.
  Mechanika, referatas(11 puslapių)
  2006-09-24
 • Vairo kolonėlės veleno remonto technologija

  Įvadas. Teorinė dalis. Tipinių defektų analizė. Remontuojamo gaminio konstrukcinės charakteristikos. Remontuojamo gaminio remonto techninės charakteristikos. Technologinė dalis. Remonto organizavimas metodo parinkimas. Gaminio remonto technologija. Gaminio remonto technologinių procesų organizavimas. Konstrukcinė dalis. Guolio nuimtuvo elementų projektinis skaičiavimas. Sraigto medžiagos parinkimas. Darbų sauga. Saugumo technika, dirbant metalo pjovimo staklėmis. Priešgaisrinė sauga. Gamtos sauga. Gamtos sauga. Projekto realizavimo ekonominio efektyvumo įvertinimas. Išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2011-01-12
 • Vairo mechanizmas

  Užduotis: Suprojektuoti pagal automobilio VAZ - 2103 prototipą vairo mechanizmą. Įvadas. Vairo trapecijos skaičiavimas. Svirčių posvyrio kampo skaičiavimas. Skersinės trauklės ilgio skaičiavimas. Trapecijos briaunos m ilgio skaičiavimas. Kampo α2 skaičiavimas. Kampo α1 skaičiavimas. Trapecijos normalaus darbo sąlygų tikrinimas. Vairo mechanizmo pavaros reduktoriaus medžiagų parinkimas ir įtempimų skaičiavimas. Vairo reduktoriaus geometrinių parametrų skaičiavimas. Tarpašinio atstumo skaičiavimas. Teorinis ritinėlių krumplių skaičius. Pavaros modulio skaičiavimas. Slieko diametro koeficiento skaičiavimas. Perstūmio koeficiento skaičiavimas. Faktinio perdavimo skaičiaus skaičiavimas. Slieko ir ritinėlio matmenų skaičiavimas. Slieko dalijamojo apskritimo diametras siauriausiame pjūvyje. Slieko vijos viršūnių diametras siauriausiame pjūvyje. Slieko vijų įdubų diametras siauriausiame pjūvyje. Slieko darbinės dalies ilgis. Teorinio rato dalijamojo apskritimo diametras. Teorinio rato krumplių viršūnių diametras. Teorinio rato krumplių įdubų diametras. Atsparumo skaičiavimas. Kontaktinių įtempimų tarp slieko ir ritinėlio skaičiavimas. Jėga, veikianti išilgai slieko ašies. Kontaktinis plotas. Vairo veleno patikrinimas sukimui. Svirties, jungiančios vairo reduktorių su priekiniu kairiu ratu, atsparumo skaičiavimas. Vairo mechanizmo reduktoriaus kokybinių parametrų skaičiavimas. Pavaros naudingumo koeficiento, pavarai dirbant tiesiogine linkme, skaičiavimas. Pavaros naudingumo koeficiento priešinga linkme skaičiavimas. Vairo įrenginių priežiūra.
  Mechanika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-10-29
 • Valdikliai (6)

  Pneumatinių schemų (cilindrų) projektavimas FluidSim programa. Darbo užduotis: Pagal pateiktas cilindrų darbo diagramas (Pav. 1) sudaryti pneumatinę schemą su cilindrais FluidSim programa. Pneumatinės schemos sudarymas. Darbo užduotis: Pagal pateiktas cilindrų darbo diagramas sudaryti pneumatinę schemą su cilindrais FluidSim programa. Pneumatinės sistemos judesys su diagrama. Darbo tikslas: Loginiam programuojamam valdikliui Omron sudaryti programą nuoselkiu algoritmu pagal duotą judesio diagramą, sujungti schemą. Nuoseklus žingsninis programavimas. Konvejeris. Darbo tikslas: sudaryti programą detalių rūšiavimo automatui. Konvejeriu juda metalinės, raudonos ir juodos detalės, kurių tipą nustato du jutikliai: optinis ir induktyvinis. Siemens valdiklių programavimas FBD kalba. Darbo užduotis: Sudaryti programą FBD kalba automobilio aikštelei, kurioje telpa 50 automobilių. Valdiklių programavimas STL kalba. Mikrovaldikliai. Darbo tikslas: Sudaryti programą valdikliui PIC16F84, kurią paleidus, B porto šviesos diodai užsidegtų ir užgestų 1 sekundės intervalu. "Rastų kilojimas".
  Mechanika, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2009-12-23
 • Valdymo elementų projektavimo principai

  Ergonominiai veiksniai lemiantys gaminio projektavimą. Sistemos "žmogus - mašina" suderinamumas. Valdymo sistemų projektavimas. Valdymo elementų įvertinimas bei valdymo priemonės. Elementų išdėstymo darbo vietoje įvertinimas. Pagalbinių priemonių projektavimo etapas.
  Mechanika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-12
 • Vandenilis

  Įvadas. Vandenilis – pats švariausias kuras. Vandenilis narve.
  Mechanika, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-30
 • Vandens ruošimo įrenginiai

  Vandens ruošimo įrenginių skaičiuojamojo našumo nustatymas. Technologinės sistemos parinkimas. Geležies ir mangano šalinimo įrenginių technologiniai skaičiavimai. Filtrų skaičiavimas. Nusodintuvų skaičiavimas. Vandens dezinfekavimas. Ekonominiai skaičiavimai.
  Mechanika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-11-22
 • Vandens šildymo katilinės rekonstrukcija

  Santrauka. Summary. Įvadas. Esama katilinės padėtis. Vandens šildymo katilinės rekonstrukcijos sprendimai. Šilumos poreikių skaičiavimas. Pastatų šildymo šilumos poreikiai. Karšto vandens vartotojų šilumos poreikiai. Metinių šilumos poreikių skaičiavimas. Metiniai karšto vandens tiekimo šilumos poreikiai. Šilumos generavimo įrenginių parinkimas. Katilo parinkimas. Parinkto vandens šildymo katilo "Ecomax" aprašymas. Inžinerinis katilų aprūpinimas. Šilumos generavimo įrenginio techninės charakteristikos. Papildomų įrenginių parinkimas ir techninės specifikacijos. Armatūros parinkimas ir techninės specifikacijos. Medžiagų techninės specifikacijos. DRP (dujų reguliavimo punkto) skaičiavimas ir parinkimas. Bendras DRP aprašymas. Techniniai reikalavimai atliekant katilinės rekonstrukciją. Reikalavimai kokybei. Paviršių apsauga. Šiluminė izoliacija. Kontrolė ir bandymai. Darbų techninės specifikacijos. Techniniai reikalavimai armatūros parinkimui. Techniniai reikalavimai katilinės įrenginių montavimui. Priešgaisriniai reikalavimai. Vamzdynų hidraulinis bandymas. Aplinkos apsauga. Bendrieji duomenys. Atliekos. Vanduo. Aplinkos oras. Stacionarių organizuotų taršos šaltinių trumpa charakteristika. Išsiskiriančių ir išmetamų teršalų kiekių skaičiavimai. Metiniai teršalų kiekiai iš kurą deginančių įrenginių. Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai, išmetami teršalai. Aplinkos oro užterštumo prognozė. Dirvožemis. Biologinė įvairovė. Kraštovaizdis. Ekstremalios situacijos (avarijos). Ekonominiai katilinės skaičiavimai. Pagrindiniai techniniai rodikliai. Rekonstruojamos katilinės sąmata. Ekonominiai katilinės rodikliai. Grafinis katilinės modeliavimas Autocad programa. Išvados. Priedai (6 psl.).
  Mechanika, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2009-05-05
 • Vandentiekio sistemos skaičiavimas (2)

  Hidraulikos kursinis darbas. Užduotis nr. 121. Skaičiavimo duomenys. Rezervuaro tūrio skaičiavimas. Skaičiuojamasis debitas. Vamzdynų skersmenų parinkimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Siurblio parinkimas. Siurblio darbo taško nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Elektros energijos sąnaudų skaičiavimas. Siurbimo aukščio nustatymas. Vamzdyno skersmens optimizavimas.
  Mechanika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-01-17
 • Variklio "KaMAZ-740" surinkimo technologija

  Darbas rusų kalba. Технология сборки двигателя КамАЗ-740. Сборка коленчатого вала и установка его в блок цилиндров. Сборка и установка деталей газораспределительного меха-низма. Установка распределительных шестерен на задний торец блока цилиндров. Установка цнлиндропоршневой группы в блок цилиндров. Сборка и установка маховика. Сборка и установка головок цилиндров.
  Mechanika, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-27
 • Variklio D50 kuro purkštuvo remonto technologinis procesas

  Įvadas. Variklio D50 kuro purkštuvo konstrukcija ir sudedamos dalys. Gedimo priežasčių ir charakterio analizė. Kuro purkštuvo remonto darbų technologinis grafikas. Išlaidų darbo užmokesčiui skaičiuotė. Darbų saugos reikalavimai, atliekant remonto darbus. Išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-03-01
 • Variklio pagrindinių matmenų nustatymas

  Užduotis. Nustatyti variklio pagrindinius matmenis, dujų slėgio jėgą ir apskaičiuoti galvutės smeigės skersmenį. Darbo sauga. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-08-16
 • Variklis 6ČN 40/46

  Variklio 6ČN 40-46 kursinis skaičiavimas, variklio dinaminis skaičiavimas, šiluminis skaiČiavimas. Pagrindiniai suprojektuoto variklio techniniai duomenys ir aprašymas. Techninė variklio charakteristika. Trumpas suprojektuoto variklio aprašymas. Dyzelinių variklių šiluminis skaičiavimas. Keturtakčio variklio su pripūtimu cilindro užpildymo procesas. Šviežio užtaiso suspaudimo proceso parametrai. Mišinio degimo proceso parametrai. Dujų plėtimosi procesas. Pagrindiniai indikatoriniai, efektyviniai ir ekonominiai ciklo rodikliai. Pagrindiniai variklio matmenys. Apskaičiuotas indikatorinės diagramos sudarymas. Apskaičiuotos indikatorinės diagramos apdorojimas. Variklio dinaminis skaičiavimas. Vieno cilindro leistinų jėgų diagramos sudarymas. Sumarinių liestinių jėgų diagrama. Smagračio skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas pagal Jūrų Registro formules.
  Mechanika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-07
 • Variklių galvučių baras: Mazda

  Įvadas. Transporto priemonės techniniai duomenys ir charakteristika. Transporto priemonės vidutinės rinkos ir papildomos įrangos vertės nustatymas. Variklio galvos remonto skyriaus darbo jėgos skaičiavimas. Skyriaus įrankių, įrengimų ir stendų parinkimas ir ploto nustatymas. Skyriaus apšvietimo ir ventiliacijos skaičiavimas. Darbų sauga variklio remonto skyriuje. Išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-02-28
 • Varistoriaus charakteristikų tyrimas

  Darbo eiga. Naudota aparatūra. Bandymo schema. Darbo tikslai. Darbo rezultatai. Duomenys gauti leidžiant neigiamą įtampą. Duomenys gauti leidžiant teigiamą įtampą. Grafikai R = f(U). Grafikas I = f(U). Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-12-11
Puslapyje rodyti po