Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika

Mechanika (788 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teorinė mechanika (10)

  Trikampio baigtinio elemento plokščiai įtemptam kūno būviui apskaičiuoti deformacijos ir įtempimai. Virtualiųjų poslinkių metodo taikymas baigtinio elemento lygtims sudaryti. Variacinių metodų taikymas baigtinio elemento lygtims sudaryti. Subalansuotųjų neatitikčių metodo taikymas elemento pusiausvyros lygtims išvesti. Išorinio hidrostatinio slėgio mazginių jėgų apskaičiavimas. Savojo svorio mazginių jėgų vektoriaus apskaičiavimas. Temperatūrinių deformacijų įvertinimas. Plokščio deformuoto būvio apskaičiavimas. Konstrukcijų iš anizotropinių medžiagų skaičiavimas. Poslinkių, mazginių poslinkių, deformacijų ir įtempimų priklausomybė. Elemento pusiausvyros lygčių išvedimas virtualiųjų poslinkių metodu. Išorinio hidrostatinio slėgio sąlygotų elemento mazginių jėgų vektorius. Medžiaga nuo šiluminio plėtimosi patiria deformaciją,kuri nėra susijusi su įtempimais.
  Mechanika, špera(13 puslapių)
  2006-01-11
 • Teorinė mechanika (11)

  Teorinė mechanika. Statika. Statikos aksiomos. Plokščioji susikertančių jėgų sistema. Trijų jėgų teorema. Jėgos projekcija ašyje. Plokščios susikertančios jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Jėgos momentas taško atžvilgiu. Varinjono teorema. Plokščioji porų sistema. Dviejų lygiagrečių jėgų sudėtis. Ekvivalentės poros. Plokščios porų sistemos pusiausvyros sąlygos. Plokščioji bet kaip išdėstytų jėgų sistema. Puanso teorema. Plokščios jėgų sistemos redukcija ir pusiausvyros sąlygos. Santvaros. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Erdvinė jėgų sistema. Jėgos projekcijos ašyje. Erdvinės susikertančių jėgų pusiausvyros sąlygos. Jėgos momento vektorius. Erdvinė porų sistema ir mažesnis poros momento vektorius. Erdvinė porų sistema, pusiausvyros sąlygos. Jėgų momentai ašių atžvilgiu. Erdvinės bet kaip išdėstytų jėgų sistemų redukcija. Svorio centras. Kinematika. Taško kinematika. Taško greitis. Taško pagreitis. Kūno slinkimas. Kūno sukimasis. Kampinis greitis ir pagreitis. Plokščiai lygiagretus kūno judėjimas.
  Mechanika, konspektas(13 puslapių)
  2006-01-26
 • Teorinė mechanika (12)

  Teorinė mechanika. Statika. Statikos aksiomos. Ryšiai. Plokščioji susikertančių jėgų sistema. Trijų jėgų teorema. Jėgos projekcija ašyje. Susikertančių jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Jėgos momentas. Varinjono teorema. Plokščioji porų sistema. Dviejų lygiagrečių jėgų sudėtis. Ekvivalentės poros. Plokščios porų sistemos pusiausvyros sąlygos. Išskirstyti krūviai. Koano teorema. Kūnų sistema. Sanvaros. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Jėgos projekcijos ašyse. Erdvinės susikertančių jėgų pusiausvyros sąlygos. Jėgos momento vektorius. Poros momento vektorius. Jėgų momentai ašių atžvilgiu. Erdvinės bet kaip išdėstytų jėgų sistemų redukcija. Svorio centras. Taško kinematika. Taško judėjimo dėsnis. Taško greitis. Taško pagreitis. Tolygus ir tolygiai kintamas taško judėjimas. Kūno slinkimas. Kūno sukimasis. Kampinis greitis ir pagreitis t. Tolygus ir tolygiai kintamas sukimasis. Besisukančio kūno taškai ir pagreičiai. Sudėtinis taško judėjimas. Kūno plokščiai lygiagretus (plokščias judėjimas). Kūno plokščiojo judėjimo taškų greičiai ir pagreičiai. Taško dinamika, aksiomos. Taško judėjimo diferencialinės lygtys. Pirmas ir antras dinamikos uždaviniai. D'Alambero principas. Taško judėjimo kiekio teorema.
  Mechanika, špera(13 puslapių)
  2006-02-01
 • Teorinė mechanika (14)

  Kūnų plokščiasis judėjimas. Kūno plokščiojo judėjimo dėsnis. Plokščiai judančio kūno taškų greičiai ir pagreičiai. Kūno taškų greičių projekcijų teorema. Momentinis greičių centras. Materialaus taško judėjimas. Dinamika ir jos pagrindinės sąvokos. Galilėjaus-Niutono mechanikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinė lygtis. Du materialaus taško dinamikos uždaviniai ir jų sprendimas. D‘Alambero principas materialiam taškui. Materialaus taško dinamikos bendrosios teoremos. Judėjimo kiekio teorema. Materialaus taško kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Kinetinio momento teorema. Elementarus jėgos darbas. Jėgos darbas baigtinio ilgio kelyje. Darbo apskaičiavimo pavyzdžiai. Galingumas. Materialaus taško kinetinės energijos teorema. Sistemos dinamika. Mechaninės sistemos ir ją veikiančių jėgų klasifikacija. Sistemos ir standaus kūno inercijos momentas. Teorema apie inercijos momentus lygiagrečių ašių atžvilgiu. Paprasčiausiųjų vienalyčių kūnų inercijos momentų skaičiavimas. Kūno inercijos momentas bet kokios ašies atžvilgiu. Išcentriniai inercijos momentai. Inercijos elipsoidas. Svarbiausios inercijos ašys. Svarbiausiųjų inercijos ašių savybės. Sistemos dinamikos bendrosios teoremos. Sistemos judėjimo diferencialinė lygtis. Sistemos inercijos arba masės centro judėjimo teorema. Sistemos judėjimo kiekio teorema. Sistemos kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Besisukančio kūno kinetinis momentas. Sistemos kinetinio momento teorema. Sistemos ir standaus kūno kinetinė teorema. Sistemos kinetinės energijos teorema. Standaus kūno dinamika. Kūno slenkamojo judėjimo diferencialinės lygtys. Kūno sukimosi diferencialinės lygtys. Kūno plokščio judėjimo diferencialinės lygtys. D‘Alambero principas mechaninei sistemai. D‘Alambero principas mechaninei sistemai. Standaus kūno inercijos jėgų suminis vektorius ir suminis momentas. Besisukančio kūno guolių dinaminės reakcijos.
  Mechanika, špera(11 puslapių)
  2006-05-23
 • Teorinė mechanika (15)

  Mechanika. Teorinė mechanika. Statika. Kinematika. Dinamika. Pagrindinės statikos sąvokos. Jėga. Veiksmai su jėgomis. Statikos uždaviniai. Susikertančių jėgų sistema. Pusiausvyros sąlygos. Pusiausvyros uždavinių sprendimo metodai. Jėgos momentas taško atžvilgiu. Atsisveriančių trijų jėgų teorema. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į vieną pusę, sudėtis. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į priešingas puses, sudėtis. Jėgų pora. Porų savybės. Plokščios jėgų sistemos redukcija. Plokščios jėgų sistemos pusiausvyros lygtis. Lygiagretus jėgos perslinkimas. Puanso teorema. Varinjono teorema. Plokščios jėgų sistemos atstojamoji. Kūnų pusiausvyra. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Ryšys tarp jėgos momento taško atžvilgiu ir jėgos momento ašies atžvilgiu. Erdvinės jėgų sistemos redukcija. Erdvinės jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Sistemos suvedimo atskiri atvejai. Erdvinė susikertančių jėgų sistema. Erdvinės susikertančių jėgų sistemos pusiausvyra. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Svorio centras. Pusiausvyros pastovumas. Mechanikos istorija. Standžios atramos reakcija.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2006-05-23
 • Teorinė mechanika (16)

  Statikos pagrindinės sąvokos. Absoliučiai kietas kūnas. Jėga. Jėgų sistemos. Statikos aksiomos ir išvados. Ryšiai jų tipai ir reakcijos. Jėgos projekcijos į ašis. Atstojamosios projekcijos teorema. Plokščia ir erdvinė susikertančių jėgų sistemos. Pusiausvyros sąlygos ir lygtys. Jėgos momentas taško atžvilgiu plokštumoje. Varinjono teorema. Lygiagrečių jėgų sudėtis. Jėgų porų teorija. Jėgų poros momentas. Jėgų poros savybės. Puanso teorema. Plokščios, bet kaip išdėstytų jėgų sistemos redukavimas į viena centrą. Sistemos suminis vektorius ir suminis momentas. Plokščios jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos ir pusiausvyros lygtys. Plokščių santvarų skaičiavimas. Strypų įražų skaičiavimas mazgų išpjovimo ir Riterio metodas. Kūnų sistemų pusiausvyros skaičiavimas. Jėgos vektorius-momentas centro atžvilgiu. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Jėgų poros vektorius- momentas. Erdvinės bet kaip išdėstytų jėgų sistemos redukavimas. Sistemos suminis vektorius ir suminis vektorius momentas. Sistemos pusiausvyros sąlygos ir lygtys. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Lygiagrečių jėgų centras. Svorio centras. Masės centras. Plokščios figūros, linijos, kūno svorio centras. Taško judėjimo apibrėžimo būdai. Taško greitis ir pagreitis įvairiais taško apibrėžimo būdais. Kūno slinkimas. Taškų trajektorijos, greičiai pagreičiai. Kūno sukimasis apie nejudančią ašį, sukimosi dėsnis. Kūno kampinis greitis ir kampinis pagreitis. Tolygus ir tolygiai kintamas sukimasis. Besisukančio kūno taškų greičiai ir pagreičiai. Kampinis greitis kaip vektorius. Besisukančio kūno taško greičio ir pagreičio vektorinė forma. Sudėtinis taško judėjimas. Greičių ir pagreičių sudėties teorema. Kūno plokščiasis judėjimas. Kūno plokščiojo judėjimo dėsnis. Plokščiai judančio kūno tašku greičiai ir pagreičiai. Kūno taškų greičių projekcijų teorema. Momentinis greičių centras. Materialaus taško dinamika. Dinamika ir jos pagrindinės sąvokos. Galilėjaus-Niutono mechanikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinės judėjimo lygtys. D’Alambero principas materialiam taškui. Materialaus taško dinamikos bendrosios teoremos. Judėjimo kiekio teorema. Materialaus taško kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Kinetinio momento teorema. Elementarus jėgos darbas. Jėgos darbas baigtinio ilgio kelyje. Galingumas. Materialaus taško kinetinės energijos teorema. Sistemos dinamika. Mechaninė sistema ir ją veikiančių jėgų klasifikacija. Sistemos masė. Masės centras ir jo koordinatės. Teorema apie inercijos momentus lygiagrečių ašių atžvilgiu. Paprasčiausių vienalyčių kūnų inercijos momentų skaičiavimas. Sistemos dinamikos bendrosios teoremos. Sistemos judėjimo diferencialinės lygtys. Sistemos masės centro judėjimo teorema. Sistemos judėjimo kiekio teorema. Sistemos kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Sistemos kinetinio momento teorema. Standaus kūno kinetinė energija. Sistemos kinetinės energijos teorema.
  Mechanika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-25
 • Teorinė mechanika (17)

  Statikos pagrindinės sąvokos ir aksiomos. Ryšiai ir jų reakcijos. Jėgos projekcija į ašį ir į plokštumą. Jėgų sudėtis ir pusiausvyros sąlygos. Trijų jėgų teorema. Jėgos momentas. Varinjono teorema. Lygiagrečių jėgų sudėtis. Jėgų pora ir jos momentas. Plokščiosios lygiagrečių jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Jėgų porų ekvivalentiškumas. Plokščioji porų sistema, pusiausvyros sąlygos. Išskirstyti krūviai. Plokščiosios bet kaip išdėstytų jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Kūnų sistema. Puasono teorema. Plokščiosios jėgų sistemos redukcija, pusiausvyros sąlygos. Plokščiosios jėgų sistemos reakcijos jėgų skaičiavimo rezultatų tikrinimas ir įvertinimas. Pusiausvyra įvertinant slydimo trintį. Pusiausvyra įvertinant riedėjimo trintį. Santvaros ir jų skaičiavimo metodai. Erdvinė susikertančių jėgų sistema ir jos pusiausvyros sąlygos. Jėgos momentas taško atžvilgiu kaip vektoriaus. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Erdvinė lygiagrečių jėgų sistema ir jos pusiausvyros sąlygos. Erdvinė bet kaip išdėstytų jėgų sistema ir jos pusiausvyros sąlygos. Erdvinės jėgų sistemos redukcija. Svorio centras. Kūnų svorio centrų nustatymo būdai.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2006-06-06
 • Teorinė mechanika (18)

  Teorinės mechanikos savarankiški darbai. Rasti ryšių reakcijas šarniriškai sujungtuose strypuose. Nustatyti reakcijas atramose. Laiptuotam strypui sudaryti ašinių jėgų ir normalinių įtempimų epiūras, patikrinti duoto strypo stiprumą bei rasti jo deformaciją. Sudaryti sukimo momento diagramą ir nustatyti veleno skersmeny.
  Mechanika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-06-14
 • Teorinė mechanika (2)

  Statikos pagrindinės sąvokos. Absoliučiai kietas kūnas. Jėga. Jėgų sistemos. Statikos aksiomos ir išvados. Ryšiai jų tipai ir reakcijos. Jėgos projekcijos į ašis. Atstojamosios projekcijos teorema. Plokščia ir erdvinė susikertančių jėgų sistemos. Pusiausvyros sąlygos ir lygtys. Jėgos momentas taško atžvilgiu plokštumoje. Varinjono teorema. Lygiagrečių jėgų sudėtis. Jėgų porų teorija. Jėgų poros momentas. Jėgų poros savybės. Puanso teorema. Plokščios, bet kaip išdėstytų jėgų sistemos redukavimas į viena centrą. Sistemos suminis vektorius ir suminis momentas. Plokščios jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos ir pusiausvyros lygtys. Plokščių santvarų skaičiavimas. Strypų įrąžų skaičiavimas mazgų išpjovimo ir Riterio metodas. Kūnų sistemų pusiausvyros skaičiavimas. Jėgos vektorius-momentas centro atžvilgiu. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Jėgų poros vektorius-momentas. Erdvinės bet kaip išdėstytų jėgų sistemos redukavimas. Sistemos suminis vektorius ir suminis vektorius momentas. Sistemos pusiausvyros sąlygos ir lygtys. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Lygiagrečių jėgų centras. Svorio centras. Masės centras. Plokščios figūros, linijos, kūno svorio centras. Taško judėjimo apibrėžimo būdai. Taško greitis ir pagreitis įvairiais taško apibrėžimo būdais. Kūno slinkimas. Taškų trajektorijos, greičiai pagreičiai. Kūno sukimasis apie nejudančią ašį, sukimosi dėsnis. kampinis greitis ir kampinis pagreitis. Tolygus ir tolygiai kintamas sukimasis. Besisukančio kūno taškų greičiai ir pagreičiai. Kampinis greitis kaip vektorius. Besisukančio kūno taško greičio ir pagreičio vektorinė forma. Sudėtinis taško judėjimas. Greičių ir pagreičių sudėties teorema. Kūno plokščiasis judėjimas. Kūno plokščiojo judėjimo dėsnis. Plokščiai judančio kūno taškų greičiai ir pagreičiai. Kūno taškų greičių projekcijų teorema. Momentinis greičių centras. Materialaus taško dinamika. Dinamika ir jos pagrindinės sąvokos. Galilėjaus-Niutono mechanikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinės judėjimo lygtys. D’Alambero principas materialiam taškui. Materialaus taško dinamikos bendrosios teoremos. Judėjimo kiekio teorema. Materialaus taško kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Kinetinio momento teorema. Elementarus jėgos darbas. Jėgos darbas baigtinio ilgio kelyje. Galingumas. Materialaus taško kinetinės energijos teorema. Sistemos dinamika. Mechaninė sistema ir ją veikiančių jėgų klasifikacija. Sistemos masė. Masės centras ir jo koordinatės. Sistemos dinamikos bendrosios teoremos. Sistemos judėjimo diferencialinės lygtys. Sistemos masės centro judėjimo teorema. Sistemos judėjimo kiekio teorema. Sistemos kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Sistemos kinetinio momento teorema. Standaus kūno kinetinė energija. Sistemos kinetinės energijos teorema.
  Mechanika, špera(7 puslapiai)
  2005-09-11
 • Teorinė mechanika (21)

  Statika. Ryšiai. Ryšių tipai, reakcijos. Trijų jėgų teorema. Jėgos projekcija į ašį. Jėgos dydžio ir krypties skaičiavimas pagal jos projekcijas. Atstojamosios projekcijos į ašį teorema. Susikertančių jėgų sistemos pakeitimas atstojamąja. Jėgos momentas taško atžvilgiu ir jo savybės. Plokščios susikertančių jėgų sistemos Varinjono teorema. Vienos krypties dviejų lygiagrečių jėgų sudėtis. Jėgų pora. Jėgų poros momentas. Jėgų poros savybės. Puanso teorema. Plokščiosios jėgų sistemos suminis vektorius ir suminis momentas, jų skaičiavimas geometriniu ir analiziniu būdu. Plokščiosios jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos geometriniame ir analiziniame pavidale. Kūnų sistemos pusiausvyros skaičiavimas. Santvaros. Strypų įrąžų skaičiavimas mazgų išpjovimo metodu. Santvara. Strypų įražų skaičiavimas Riterio metodu. Jėgos vektoriaus momentas centro atžvilgiu. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Jėgų poros vektoriaus momentas. Erdvinės, laisvai išdėstytos, jėgų sistemos redukavimas į duotą centrą. Sistemos suminis vektorius ir suminio vektoriaus momentas. Erdvinės, laisvai išdėstytos, jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Lygiagrečiųjų jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Lygiagrečių jėgų centras, masės centras, jų koordinačių skaičiavimas. Slydimo trintis (Kulono jėga). Riedėjimo trintis. Kinematika. Taško judėjimo dėsnio aprašymas. Taško greičio ir pagreičio skaičiavimas, kai nusakomas judėjimo dėsnis vektoriniu būdu. Taško greičio ir pagreičio, kai nusakomas judėjimo dėsnis skaičiavimas koordinatiniu būdu. Taško greičio ir pagreičio skaičiavimas, kai nusakomas judėjimo dėsnis natūraliuoju būdu. Kūno slinkimas, taškų trajektorijos, judėjimo lygtys, greičiai, pagreičiai. Kūno sukimasis apie nejudamą ašį, judėjimo lygtis, kūno kinematinės charakteristikos. Tolygus ir tolygiai kintamas sukimasis. Santykiai tarp kinematinių charakteristikų. Kūno taško linijinio greičio ir pagreičio skaičiavimas sukamajame judėjime. Kampinio greičio ir pagreičio vektoriai. Besisukančio kūno taškų linijinio greičio, tangentinio ir normalinio pagreičio išreiškimas vektorinėmis sandaugomis. Sudėtinis taško judėjimas (absoliutus, keliamasis ir reliatyvusis taško judėjimas). Taško sudėtinio judėjimo lygtis. Greičių sudėties teorema. Pagreičių sudėties teorema. Koriolio teorema. Kūno plokščiasis judėjimas, judėjimo lygtis, plokščiojo judėjimo skaidymas į slinkimą ir sukimą. Plokščiai judančio kūno taškų greičiai.
  Mechanika, špera(7 puslapiai)
  2006-07-12
 • Teorinė mechanika (23)

  Statikos pagrindinės sąvokos. Absoliučiai kietas kūnas. Jėga. Jėgų sistemos. Statikos aksiomos ir išvados. Ryšiai jų tipai ir reakcijos. Jėgos projekcijos į ašis. Atstojamosios projekcijos teorema. Plokščia ir erdvinė susikertančių jėgų sistemos. Pusiausvyros sąlygos ir lygtys. Jėgos momentas taško atžvilgiu plokštumoje. Varinjono Teorema. Lygiagrečių jėgų sudėtis. Jėgų porų teorija. Jėgų poros momentas. Jėgų poros savybės. Puanso teorema. Plokščios, bet kaip išdėstytų jėgų sistemos redukavimas į viena centrą. Sistemos suminis vektorius ir suminis momentas. Plokščios jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos ir pusiausvyros lygtys. Plokščių santvarų skaičiavimas. Strypų įrąžų skaičiavimas mazgų išpjovimo ir Riterio metodas. Kūnų sistemų pusiausvyros skaičiavimas. Jėgos vektorius-momentas centro atžvilgiu. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Jėgų poros vektorius - momentas. Erdvinės bet kaip išdėstytų jėgų sistemos redukavimas. Sistemos suminis vektorius ir suminis vektorius momentas. Sistemos pusiausvyros sąlygos ir lygtys. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Lygiagrečių jėgų centras. Svorio centras. Masės centras. Plokščios figūros, linijos, kūno svorio centras. Taško judėjimo apibrėžimo būdai. Taško greitis ir pagreitis įvairiais taško apibrėžimo būdais. Kūno slinkimas. Taškų trajektorijos, greičiai pagreičiai. Kūno sukimasis apie nejudančią ašį, sukimosi dėsnis. Kūno kampinis greitis ir kampinis pagreitis. Tolygus ir tolygiai kintamas sukimasis. Besisukančio kūno taškų greičiai ir pagreičiai. Kampinis greitis kaip vektorius. Besisukančio kūno taško greičio ir pagreičio vektorinė forma. Sudėtinis taško judėjimas. Greičių ir pagreičių sudėties teorema. Kūno plokščiasis judėjimas. Kūno plokščiojo judėjimo dėsnis. Plokščiai judančio kūno taškų greičiai ir pagreičiai. Kūno taškų greičių projekcijų teorema. Momentinis greičių centras. Materialaus taško dinamika. Dinamika ir jos pagrindinės sąvokos. Galilėjaus-Niutono mechanikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinės judėjimo lygtys. D’Alambero principas materialiam taškui. Materialaus taško dinamikos bendrosios teoremos. Judėjimo kiekio teorema. Materialaus taško kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Kinetinio momento teorema. Elementarus jėgos darbas. Jėgos darbas baigtinio ilgio kelyje. Galingumas. Materialaus taško kinetinės energijos teorema. Sistemos dinamika. Mechaninė sistema ir ją veikiančių jėgų klasifikacija. Sistemos masė. Masės centras ir jo koordinatės. Teorema apie inercijos momentus lygiagrečių ašių atžvilgiu. Paprasčiausių vienalyčių kūnų inercijos momentų skaičiavimas. Sistemos dinamikos bendrosios teoremos. Sistemos judėjimo diferencialinės lygtys. Sistemos masės centro judėjimo teorema. Sistemos judėjimo kiekio teorema. Sistemos kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Sistemos kinetinio momento teorema. Standaus kūno kinetinė energija. Sistemos kinetinės energijos teorema.
  Mechanika, špera(9 puslapiai)
  2007-02-02
 • Teorinė mechanika (24)

  Kūno plokščio judėjimo lygtis. Kūno taškų greičiai. Kūno taškų pagreičiai. Momentinis greičio centras. Viename taške įtvirtinto kūno dėsniai. Kūno kinematinės charakteristikos. Laisvai judančio kūno dėsniai ir charakteristika. Sudėtinis taško judėjimas. Pagreičių sudėties teorema, Kariolio teorema. Materialaus taško dinamika. Dinamika ir pagrindinės jos sąvokos. Dinamikos aksiomos. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys ir jų integravimas. Du materialiojo taško judėjimo uždaviniai ir jų sprendimai. Materialaus taško bendrosios teoremos. Judėjimo kiekio teorema. Kinetinio momento teorema. Elementarus jėgos darbas. Darbo apskaičiavimo pavyzdžiai. Galingumas. Materialaus taško reliatyvaus judėjimo lygtis. Mechaninės sistemos ir ją veikiančių jėgų klasifikacija. Masės centras ir jo koordinatės. Sistemos ir standaus kūno inercijos momentai. Teorema apie inercijos momentus lygiagrečių ašių atžvilgiu. Kūno inercijos momentas bet kokios ašies atžvilgiu. Išcentriniai inercijos momentai. Svarbiausiųjų inercijos ašių savybės. Sistemos judėjimo diferencialinės lygtys. Sistemos masės centro judėjimo teorema. Sistemos judėjimo kiekio teorema. Sistemos kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Besisukančio kūno kinetinis momentas. Sistemos kinetinio momento teorema. Sistemos kinetinė energija. Slenkančiojo kūno judėjimo diferencialinės. lygtys. D'Alambero principas inercijos jėgų. Besisukančio kūno guolių dinaminės reakcijos. Statinis ir dinaminis balansai. Mechaninės sistemos ryšiai ir jų klasifikacija. Sistemos virtualūs poslinkiai. Virtualiųjų poslinkių principai. Sistemos apibendrintosios koordinatės. Apibendrintos jėgos ir jų skaičiavimas. Sistemos apibendrintos jėgos apibendrintose koordinatėse. La Grandžo II tipo lygtys. Svyravimų klasifikacija. Svyravimų diferencialinės lygtys.
  Mechanika, špera(19 puslapių)
  2008-06-18
 • Teorinė mechanika (25)

  Mechaninė sistema ryšiai ir jų klasifikacija. Mechaninė sistema. Ryšiai ir jų klasifikacija. 3 Apibendrintosios koordinatės. Konfigūracijų erdvė. Apibendrintoji jėga ir jėgos funkcija. Variacija. Funkcijos nuostoviosios vertės. Apibrėžtinio integralo nuostovumo sąlygų išvedimas variaciniais metodais. Papildomosios sąlygos. Lagranžo neapibrėžtųjų daugiklių metodas. Virtualieji poslinkiai. Virtualiųjų poslinkių principas. Dalambero principas. Lagranžo lygtys. Hamiltono nuostoviojo veikimo principas. Antrojo tipo Lagranžo lygtys. Energijos integralas. Ciklinės koordinatės. Hamiltono lygtys. Puasono skliaustai. Hamiltono ir Jakobio lygtis. Ležandro transformacijos. Kanoninės transformacijos.
  Mechanika, špera(10 puslapių)
  2009-06-30
 • Teorinė mechanika (26)

  Mechaninė sistema. Ryšiai ir jų klasifikacija. Apibendrintosios koordinatės. Konfigūracijų erdvė. Apibendrintoji jėga ir jėgos funkcija. Variacija. Funkcijos nuostoviosios vertės. Apibrėžtinio integralo nuostovumo sąlygų išvedimas variaciniais metodais. Papildomosios sąlygos. Lagranžo neapibrėžtųjų daugiklių metodas. Virtualieji poslinkiai. Virtualiųjų poslinkių principas. Dalambero principas. Lagranžo lygtys. Hamiltono nuostoviojo veikimo principas. Antrojo tipo Lagranžo lygtys. Energijos integralas. Ciklinės koordinatės. Hamiltono lygtys. Puasono skliaustai. Diferencialinė Hamiltono ir Jakobio lygtis. Ležandro transformacijos. Kanoninės transformacijos
  Mechanika, konspektas(15 puslapių)
  2009-06-30
 • Teorinė mechanika (27)

  Mechanikos kontrolinio namų darbo užduotis Plokščioji susikertančių jėgų sistema. Užduoties sąlyga: apskaičiuoti dviejų standžių strypų, sujungime apkrautų jėga, reakcijas ir jas patikrinti. Uždavinio schema. Sprendimas. Patikrinimas. Atsakymų lentelė. Fizikos (mechanika) kontrolinio namų darbo užduotis. Plokščioji jėgų sistema. Užduoties sąlyga: apskaičiuoti sijos atramines reakcijas, atliekant jų kontrolę. Uždavinio schema. Duota. Sprendimas. Patikrinimas. Atsakymas. Užduoties sąlyga: Apskaičiuoti rėmo atramines reakcijas, atliekant jų kontrolę. Uždavinio schema. Duota. Sprendimas. Patikrinimas. Atsakymas. mechanikos kontrolinio namų darbo užduotis. Plokščioji lygiagrečių jėgų sistema. Užduoties sąlyga: Duotam sudėtiniam skerspjūviui iš stačiakampių reikia: Apskaičiuoti svorio centro koordinates ir nubrėžti centrines ašis. Apskaičiuoti ašinius inercijos momentus centrinių ašių atžvilgiu. Išvadoje parašyti, kurios centrinės ašies atžvilgiu skerspjūvis labiau priešinsis lenkimui. Uždavinio schema. Sprendimas. Atsakymas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2009-12-11
 • Teorinė mechanika (28)

  pdf byla. K1 Uždavinys 13 variantas. Užduoties duomenys. Užduotis : Rasti y=f(x), v, a, at, an, p, kai tl=1s. Nubraižyti taško judėjimo trajektoriją, parodyti taško padėtį ir apskaičiuotuosius greičius ir pagreičius. Sprendimas. Skaičiavimo rezultatai.
  Mechanika, uždavinys(2 puslapiai)
  2010-12-23
 • Teorinė mechanika (29)

  pdf byla. K2 uždavinys 13 variantas. Užduoties duomenys. Sąlyga: Pagal užduoties duomenis nubraižyti schemą, apskaičiuoti, kai yra žinoma kūno judėjimo lygtis. Užduoties schema. Skaičiuojamoji schema. Sprendimas. Atsakymų lentelė.
  Mechanika, uždavinys(3 puslapiai)
  2010-12-23
 • Teorinė mechanika (3)

  Kinematika. Taško greičio nustatymas kai judėjimas apibrėžtas vektoriniu būdu. Taško greičio nustatymas, kai judėjimas apibrėžtas koordinatiniu būdu. Taško greičio nustatymas, kai judėjimas apibrėžtas natūraliuoju būdu. Taško pagreitis. Taško pagreičio nustatymas, kai judėjimas apibrėžtas vektoriniu būdu. Taško pagreičio nustatymas, kai judėjimas apibrėžtas koordinaciniu būdu. Taško pagreičio nustatymas, kai judėjimas apibrėžtas natūraliuoju būdu. Kieto kūno slenkamasis judėjimas. Kūno sukimasis apie nejudančią ašį, sukimosi dėsnis. Kūno kampinis greitis ir kampinis pagreitis. Tolygus ir tolygiai kintamas sukimas. Besisukančio kūno greičiai bei pagreičiai. Kūno kampinis greitis ir pagreitis kaip vektoriai. Besisukančio kūno taško greičio ir pagreičio vektorinė forma. Plokščias kieto kūno judėjimas. Kūno taškų analizinis greičių radimas. Dviejų kūno taškų greičių projekcijų teorema. Momentinis greičio centras. Atskiri cv radimo atvejai. Plokščios figūros taškų analizinis pagreičių radimas. Momentinis pagreičio centras. Atskiri mpc radimo atvejai. Sferinis ir laisvasis judėjimas. Laisvasis kieto kūno judėjimas. Viename taške įtvirtinto kūno judėjimo dėsnis. Viename taške įtvirtinto kūno kampinis greitis ir pagreitis. Viename taške įtvirtinto kūno taškų greičiai ir pagreičiai. Laisvojo kūno judėjimo lygtys. Laisvai judančio kūno greičiai ir pagreičiai. Sudėtinis taško judėjimas. Greičių sudėties teorema. Koriolio teorema. Dinamika. Materialaus taško dinamika. Dinamika ir jos pagrindinės sąvokos. Dinamikos dėsnis. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. I-asis dinamikos uždavinys. II-asis dinamikos uždavinys. Materialaus taško dinamikos bendrosios teoremos. Materialaus taško judėjimo kiekio teorema. Taško judėjimo kiekio momento teorema. Jėgos darbas. Galingumas. Materialaus taško kinetinės energijos teorema. Materialaus taško reliatyviojo judėjimo dinamika. Sistemos dinamika. Mechaninė sistema. Mechaninės sistemos masė ir masės centras. Mechaninės sistemos diferencialinės judėjimo lygtys. Mechaninės sistemos masės centro judėjimo dėsnis. Mechaninės sistemos it standaus kūno inercijos momentas. Paprasčiausių vienalyčių kūnų inercijos momento skaičiavimas. Išcentriniai masės centro momentai. Mechaninės sistemos judėjimo kiekio teorema. Mechaninės sistemos kinetinio momento teorema. Besisukančio kūno kinetinis momentas. Sistemos kinetinė energija. Standaus kūno kinetinė energija. Sistemos kinetinės energijos teorema. D’Alambero principas.
  Mechanika, špera(16 puslapių)
  2005-10-14
 • Teorinė mechanika (30)

  pdf byla. K3 Uždavinys 13 variantas. Užduotis: Rasti taškų B ir E greičius ir taško B pagreitį. Duota: Plokščiasis mechanizmas, kurį sudaro trys grandys: skriejikas 1, švaistiklis 2 ir dviejų pakopų ritinys 3, kuris rieda plokštuma neslysdamas. Užduoties schema. Sprendimas. Skaičiavimo rezultatai.
  Mechanika, uždavinys(3 puslapiai)
  2010-12-23
 • Teorinė mechanika (4)

  Kūno plokščio judėjimo dėsnis. Plokščiai judančio kūno taškų greičiai ir pagreičiai. Kūno taškų greičių projekcijų teorema. Momentinis greičių centras. Kūno sferinis ir laisvasis judėjimas. Viename taške įtvirtinto kūno judėjimo dėsnis. Viename taške įtvirtinto kūno taškų kampinis greitis ir kampinis pagreitis. Viename taške įtvirtinto kūno taškų greičiai ir pagreičiai. Laisvojo kūno judėjimo lygtys ir skaidymas. Laisvai judančio kūno greičiai ir pagreičiai. Materialaus taško dinamika. Dinamika ir jos pagrindinės sąvokos Galilėjaus-Niutono mechanikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. Du materialaus taško judėjimo uždaviniai ir jų sprendimo būdas. D'Alambero principas materialiam taškui Materialaus taško bendrosios teoremos. Judėjimo kiekio teorema. Materialaus taško kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Kinetinio momento teorema. Elementarus jėgos darbas. Jėgos darbas baigtinio ilgio kelyje. Darbo apskaičiavimo pavyzdžiai. Galingumas. Materialaus taško kinetinės energijos teorema. Sistemos dinamika. Mechaninė sistema ir ją veikiančių jėgų klasifikacija. Sistemos ir standaus kūno inercijos momentai. Teorema apie inercijos momentus lygiagrečių ašių atžvilgiu. Paprasčiausių vienalyčių kūnų inercijos inercijos momentų skaičiavimas. Kūno inercijos momentas bet kokios ašies atžvilgiu. Išcentriniai inercijos momentai. Inercijos elipsoidas. Svarbiausios inercijos ašių savybės. Sistemos dinamikos bendrosios teoremos. Sistemos judėjimo diferencialinės lygtys. Sistemos masės centro judėjimo teorema. Sistemos judėjimo kiekio teorema. Sistemos kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Besisukančio kūno kinetinis momentas. Sistemos kinetinio momento teorema. Sistemos ir standaus kūno kinetinė energija. Sistemos kinetinės energijos teorema. Standaus kūno dinamika. Kūno slenkamojo judėjimo diferencialinės lygtys. Kūno sukimosi diferencialinės lygtys. Kūno plokščio judėjimo diferencialinės lygtys. D'Alambero principas mechaninei sistemai. D'Alambero principas mechaniniai sistemai. Standaus kūno inercijos jėgų suminis vektorius ir suminis momentas. Besisukančių kūno guolių dinaminės reakcijos. Statinis ir dinaminis balansavimas. Analizinės mechanikos elementai. Mechaninės sistemos ryšiai ir jų klasifikacija. Mechaninės sistemos virtualieji poslinkiai. Idealūs ryšiai. Virtualiųjų poslinkių principas. Bendroji dinamikos lygtis. Mechaninės sistemos apibendrintosios koordinatės. Apibendrintos jėgos ir jų skaičiavimas. Sistemos pusiausvyros sąlygos apibendrintose koordinatėse. Lagranžo antrojo tipo lygtys. Mechaninės sistemos su vienu laisvumo laipsniu. Mažieji virpesiai. Neslopinami mažieji virpesiai. Slopinami mažieji virpesiai. Slopinami priverstiniai virpesiai.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2005-11-08
Puslapyje rodyti po