Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika

Mechanika (788 darbai)

Rūšiuoti pagal
  • Taikomoji hidromechanika

    Hidropavaros schemos nustatymas. Hidropavaros veikimas ir valdymas. Hidraulinių pavarų skaičiavimas. Skysčio debitų ir hidraulinių variklių greičių skaičiavimas. Slėgio hidrauliniuose varikliuose skaičiavimas. Darbo skysčio parinkimas ir jo parametrų nustatymas. Hidraulinių linijų parinkimas. Siurbimo (įtekėjimo) magistralė. Siurblio slėgimo magistralė (įtekėjimo). Nupylimo magistralė. Hidraulinės aparatūros parinkimas. Hidraulinių slėgio nuostolių skaičiavimas. Kelio nuostolių skaičiavimas. Vietinių slėgio nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas. Slėgio nuostolių hidrauliniuose aparatuose skaičiavimas. Pavaros sunaudojamo slėgio skaičiavimas. Siurblio parinkimas.
    Mechanika, namų darbas(9 puslapiai)
    2007-11-13
  • Taikomoji hidromechanika (2)

    I variantas. Skysčio debitų ir hidraulinių variklių greičių skaičiavimas. Slėgio hidrauliniuose varikliuose skaičiavimas. Darbo skysčio parinkimas ir jo parametrų nustatymas. Hidraulinių linijų parinkimas. Hidraulinės aparatūros parinkimas. Hidraulinių slėgio nuostolių skaičiavimas. Kelio nuostolių skaičiavimas. Vietinių slėgio nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas. Slėgio nuostolių hidrauliniuose aparatuose skaičiavimas. Pavaros sunaudojamo slėgio skaičiavimas. Pavaros naudingumo koeficiento nustatymas.
    Mechanika, namų darbas(11 puslapių)
    2009-05-20
  • Taikomoji mechanika

    Krumpliaratiniai mechanizmai. Perdavimo skaičius ir perdavimo santykis. Krumpliaratinių pavarų klasifikacija. Krumpliaratinių mechanizmų klasifikacija. Krumpliaračių klasifikacija. Pagrindiniai krumpliaračio dydžiai. Krumplių profilių parinkimas. Evolventė ir jos savybės. Pagrindinis sankibos dėsnis. Krumplių profilių braižymas išorinėje sankiboje. Perdengimo koeficientas. Krumpliaračių gamybos būdai. Įrankio gamybinis kontūras. Sudėtingi krumpliniai mechanizmai. Planetinių reduktorių krumpliaračių krumplių skaičiaus parinkimas ir parinkimo teisingumo patikrinimas. Mechanizme veikiančios jėgos. Mašinos judesio netolygumas. Masių ir jėgų redukavimas. Grafinis mašinos judėjimo dėsnio nustatymas. Vittenbauerio būdas judėjimo dėsnio nustatymui. Smagračio įtaka į mašinos judesį. Smagračio skaičiavimas. Rotorių balansavimas. Mašinos veikimas į pamatą ir jos išsvėrimas pakeičiančiųjų masių metodu. Epicikliniai mechanizmai. Diferencialai ir planetiniai reduktoriai.
    Mechanika, špera(13 puslapių)
    2006-01-16
  • Taikomoji mechanika (2)

    Taikomosios mechanikos uždaviniai. 1 užduotis. Ašinių jėgų ir normalinių įtempimų diagramas būtinai braižykite šalia strypo. Absoliučios deformacijos galutinį atsakymą rašykite milimetrais. 2 užduotis. Patikrinę strypo stiprumą, būtinai parašykite išvadą apie strypo stiprumą. Jeigu strypo stiprumas nepakankamas, parinkite didesnį skerspjūvį. Jeigu stiprumas pakankamas, tačiau strypo skerspjūvis neekonomiškas, parinkite ekonomišką skerspjūvį. 3 užduotis. Apskaičiuokite schemoje parodytai figūrai ploto centro koordinates. Apskaičiavę figūros ploto centro koordinates, pažymėkite centrą brėžinyje, atidėdami pasirinktu masteliu apskaičiuotas koordinačių reikšmes. 4 užduotis. 1. Nubraižykite sijos įrąžų diagramas. 2. Patikrinkite sijos stiprumą. Jeigu Jūs tikrinate sijos stiprumą, būtinai parašykite išvadą apie sijos stiprumą. Jeigu sijos stiprumas nepakankamas, parinkite didesnį skerspjūvį. Jeigu stiprumas pakankamas, tačiau sijos skerspjūvis neekonomiškas, parinkite ekonomišką skerspjūvį. 5 uždavinys. Patikrinkite plieninės kolonos stabilumą.
    Mechanika, uždavinys(9 puslapiai)
    2006-04-22
  • Taikomoji mechanika (3)

    Mašinų ir mechanizmų teorijos nagrinėjamasis objektas, reikšmė. Mašina, mechanizmas, jų analizės ir sintezės uždaviniai. Grandys, kinematinės poros, kinematinių porų klasifikacija pagal jas sudarančių grandžių reliatyviojo judesio trajektorija; žemesnės ir aukštesnės kinematinės poros; jų klasifikacija pagal laisvės laipsnius reliatyviam judėjime? Kinematinė grandinė, mechanizmas, erdviniai mechanizmai, mechanizmų laisvės laipsnių skaičius. Plokščiųjų mechanizmų sandaros formulė ir jos panaudojimo pavyzdžiai. Atliekami ryšiai mechanizmuose vidinei mechanizmų laisvumai. Mechanizmų aukštesniųjų porų pakeitimas žemesnėmis. Mechanizmų sandaros grupės ir Asuro pasiūlyta mechanizmų klasifikacija. Mechanizmų tipai. Skriejiko svirties mechanizmas, kaitos koeficientas. Skriejiko-slankiklio mechanizmas. Keturgrandžiai kulisiniai mechanizmai. Plokščių svirtinių mechanizmų kinematinė sintezė. Antros klasės mechanizmų grandžių padėčių nustatymas. Grafinis diferencijavimas ir integravimas. Greičių ir pagreičių analogai. Kumštelinių mechanizmų tipai. Kumštelinio mechanizmo su smailu sekikliu kinematinė analizė. Kumštelinio mechanizmo su plokščiu slankiojančiu sekikliu kinematinė analizė. Sekiklio judėjimo dėsniai. Slėgio ir judesio perdavimo kampai. Krumpliaračių elementai. Evolventinis sukimas. Nuliniai ir nenuliniai krumpliaračiai. Krumplių pavarų kokybės rodikliai. Sudėtiniai krumpliniai mechanizmai. Diferencialiniai mechanizmai, Viliso formulė. Planetiniai mechanizmai, jų perdavimo santykis. Mašinas ir mechanizmus veikiančios jėgos. Redukavimo grandies pradinio kampinio greičio r,0 nustatymas grafiniu būdu. Mašinos sukimosi greičio netolygumo koeficientas. Smagračio inercijos momento nustatymas Vitenbauerio būdu. Mechanizmų atsverimas. Rotorių neatsvertumas. Rotorių balansavimas. Rotorių atsverimas.
    Mechanika, špera(11 puslapių)
    2006-05-03
  • Taikomoji mechanika (4)

    Mašinų ir mechanizmų teorijos nagrinėjamasis objektas, reikšmė. Mašina, mechanizmas, jų analizės ir sintezės uždaviniai. Grandys, kinematinės poros, kinematinių porų klasifikacija pagal jas sudarančių grandžių reliatyviojo judesio trajektoriją; žemesnės ir aukštesnės kinematinės poros; jų klasifikacija pagal laisvės laipsnius reliatyviam judėjime. Kinematinė grandinė, mechanizmas, erdviniai mechanizmai, mechanizmų laisvės laipsnių skaičius. Plokščiųjų mechanizmų sandaros formulė ir jos panaudojimo pavyzdžiai. Atliekami ryšiai mechanizmuose; vidiniai mechanizmų laisvumai. Mechanizmų aukštesniųjų porų pakeitimas žemesnėmis. Mechanizmų sandaros grupės ir Asuro pasiūlyta mechanizmų klasifikacija. Mechanizmų tipai. Skriejiko svirties mechanizmas, kaitos koeficientas. Skriejiko-slankiklio mechanizmas. Keturgrandžiai kulisiniai mechanizmai. Plokščių svirtinių mechanizmų kinematinė sintezė. Antros klasės mechanizmų grandžių padėčių nustatymas. Diada su vidine slenkamąja pora. Grafinis diferencijavimas ir integravimas. Greičių ir pagreičių analogai. Kumštelinių mechanizmų tipai. Kumštelinio mechanizmo su smailu sekikliu kinematinė analizė. Kumštelinio mechanizmo su plokščiu slankiojančiu sekikliu kinematinė analizė. Sekiklio judėjimo dėsniai. Slėgio ir judesio perdavimo kampai. Krumpliaračių elementai. Evolvetinis sukimas. Nuliniai ir nenuliniai krumpliaračiai. Krumplių pavarų kokybės rodikliai. Sudėtiniai krumpliniai mechanizmai. Diferencialiniai mechanizmai. Viliso formule. Planetiniai mechanizmai, jų perdavimo santykis. Mašinas ir mechanizmus veikiančios jėgos. Redukavimo grandies pradinio kampinio greičio nustatymas grafiniu būdu. Mašinos sukimosi greičio netolygumo koeficientas. Smagračio inercijos momento nustatymas Vitenbauerio būdu. Mechanizmų atsvėrimas. Rotorių balansavimas. Rotorių atsvėrimas.
    Mechanika, špera(15 puslapių)
    2006-09-08
  • Taikomoji mechanika (5)

    Mašina, mechanizmas, jų klasifikacija. Laisvės laipsniai ir apibendrintos koordinatės. Kinematinės poros ir jų klasifikacija. Kinematinės grandys. Mechanizmų struktūrinė ir kinematinė schemos. Bendroji mechanizmo struktūrinė formulė. Plokščių mechanizmų struktūrinė formulė. Pasyviosios grandys. Vidiniai mechanizmo laisvumai. Aukštesnių kinematinių porų pakeitimas žemesniosiomis. Plokščių mechanizmų klasifikacija. Assūro grupės. Plokštieji svirtiniai mechanizmai PSM. Keturgrandis šarnyrinis mechanizmas. Jo charakteristika. Skriejiklio – slankiklio mechanizmas. Jo charakteristika. Kulisinis mechanizmas. Jo charakteristika. Keturgrandžio šarnyrinio mechanizmo metrinė sintezė. Skriejiklio-slankiklio mechanizmo metrinė sintezė. Kulisinio mechanizmo metrinė sintezė. Kinematinė mechanizmo analizė, jos uždaviniai ir metodai. Kinematinės diagramos. Greičių ir pagreičių analogai. Grafinis diferencijavimas. Grafinis integravimas. Ryšys tarp diferencialinės ir integralinės kreivės. Keturgrandžio šarnyrinio mechanizmo grafoanalitinė kinematika. Skriejiklio slankiklio mechanizmo grafoanalitinė kinematika. Kulisinio mechanizmo grafoanalitinė kinematika. Kumšteliniai mechanizmai, jų klasifikacija. Slėgio ir judesio perdavimo kampai kumšteliniame mechanizme. Kumštelinio mechanizmo pagrindiniai dydžiai. Sekiklio judėjimo dėsniai. Grafoanalitinis ir analitinis slėgio ir judesio perdavimo kampo nustatymo būdas. Kumštelis mechanizmas su smailiu sekliu. Dydžių nustatymas ir profilio sintezė. Kumštelinis mechanizmas su sekikliu su ritinėliu.
    Mechanika, špera(12 puslapių)
    2006-11-14
  • Taikomoji mechanika (7)

    Taikomosios mechanikos kursinis projektas. Įvadas. Mechanizmo projektavimas. Laisvės laipsnio, klasės nustatymas. Mechanizmo metrinė sintezė. Kulisinio mechanizmo metrinė sintezė. Kinematinė svirtinių mechanizmų analizė. Grandžių greičių nustatymas greičių planų metodu. Grandžių pagreičių nustatymas pagreičių planų metodu. Svirtinio mechanizmo grafinė kinematika. Išėjimo grandies poslinkių diagramos sudarymas ir poslinkių diagramos grafinis diferencijavimas. Rezultatų palyginimas. Krumpliaratinių mechanizmų projektavimas. Krumpliaračių ir sankibos projektavimas. Perstūmos koeficientų parinkimas. Krumpliaračių parametrų skaičiavimas. Brėžiniai.
    Mechanika, kursinis darbas(10 puslapių)
    2007-11-14
  • Taikomoji mechanika (8)

    Taikomosios mechanikos kursinis projektas. Užduotis: duotas kulisinis mechanizmas. Įvadas. Struktūrinė analizė. Kulisinio mechanizmo projektavimas. Laisvės laipsnio ir klasės nustatymas. Kulisinio mechanizmo metrinė sintezė. Krumpliaratinių mechanizmų projektavimas. Perstūmos koeficientų parinkimas. Krumpliaračių parametrų skaičiavimas. Krumplių profilių braižymas. Užduotis: Suprojektuoti cilindrinį uždaros pavaros reduktorių pagal schemą. Bendrojo perdavimų skaičiaus nustatymas ir elektros variklio parinkimas. Naudingumo koeficiento nustatymas. Elektros variklio parinkimas pagal galią. Elektros variklio parinkimas pagal rotoriaus sukimosi dažnį. Kiekvienos pavaros pakopos perdavimo skaičiaus ui nustatymas. Reduktoriaus velenų kampiniai greičiai, galingumas, sukimo momentas. Medžiagų parinkimas. Uždaros cilindrinės tiesiakrumplės pavaros skaičiavimas. Uždaros cilindrinės įstrižakrumplės pavaros skaičiavimas. Velenų skaičiavimas. Guolių parinkimas. Pleištų parinkimas. Movų parinkimas. Korpusas. Guolių ir sukabinimo tepimas. Pagrindinių detalių suleidimai.
    Mechanika, kursinis darbas(24 puslapiai)
    2008-04-02
  • Taikomoji mechanika (9)

    Kinematinės poros. Grandys. Kinematinių porų tipai. Mechanizmas ir jo laisvės laipsnių skaičius. Kinematinė grandinė. Mechanizmas. Mechanizmo laisvės laipsnių skaičius. Mechanizmo sandaros formulė (formulė mechanizmo laisvės laipsnių skaičiui rasti). Aukštesniųjų kinematinių porų pakeitimas žemesniosiomis. Plokščiųjų mechanizmų sudarymas prijungiant struktūrines grupes. Mechanizmų sandaros grupės. Naujų mechanizmų sudarymas. Plokščiųjų mechanizmų klasifikacija, paremta Asuro grupių taikymu. Mechanizmų tipai. Svirtiniai mechanizmai. Svarbiausi plokštieji svirtiniai mechanizmai ir jų savybės. Keturgrandžiai šarnyriniai mechanizmai. Skriejiko - svirties mechanizmas. Skriejiko – slankiklio mechanizmas. Keturgrandžiai kulisiniai mechanizmai. Plokščiųjų svirtinių mechanizmų kinematinė sintezė. Bendri mechanizmų sintezės uždaviniai. Keturgrandžių plokščiųjų mechanizmų kinematinė sintezė. Plokščiųjų svirtinių mechanizmų kinematinė analizė. Kinematinės diagramos. Grafinis diferencijavimas. Grafinis integravimas. Greičių ir pagreičių analogai. Kumšteliniai mechanizmai. Kumštelinių mechanizmų tipai. Kumštelinių mechanizmų kinematinė analizė. Kinematinės analizės uždaviniai ir metodai. Slėgio ir judesio perdavimo kampai. Sekiklio judėjimo dėsniai. Krumpliniai mechanizmai. Pavaros, jų tipai, perdavimo santykis. Cilindrinių tiesiakrumplių krumpliaračių elementai. Krumplinių profilių savybės. Pradiniai apskritimai. Evolventinis sukibimas. Pagrindinis apskritimas evolventiniame kabinimesi. Krumplių interferencija ir pagrindinės evolventinio kabinimosi savybės. Krumpliaračių gamybos būdai. Staklinis kabinimasis. Pradinis gamybinis kontūras (PGK). Dalijamasis ir pradinis apskritimai. Nuliniai ir nenuliniai krumpliaračiai. Krumplinių pavarų kokybės rodikliai. Sudėtingi krumpliniai mechanizmai. Sudėtingi krumpliniai mechanizmai su nejudančiomis sukimosi ašimis. Satelitiniai (epicikliniai) krumpliaratiniai mechanizmai. Mechanizmų atsvėrimas. Rotorių neatsvertumas. Rotorių atsvėrimas.
    Mechanika, špera(37 puslapiai)
    2008-09-02
  • Tamprieji elementai

    Įvadas. Klasifikacija. Gamybos technologiniai ypatumai. Tempimo ir gniuždymo spyruoklės. Sraigtinės spyruoklės. Lėkštinės spyruoklės. Silfonai. Sukimo tamprieji elementai. Sraigtinės sukimo spyruoklės. Spiralinės sukamojo judesio spyruoklės. Torsionai. Lenkimo tamprieji elementai. Plokščiosios spyruoklės. Membranos. Lingės. Kitos tampriųjų elementų konstrukcijos. Išpjautinės spyruoklės. Žiedinės spyruoklės. Nemetaliniai tamprieji elementai.
    Mechanika, referatas(21 puslapis)
    2006-01-09
  • Techinė charakteristika: "Volga" M-21

    21-os "Volgos" istorija, M-21 "Volga" (1959 m.) techninė charakteristika, pagrindiniai duomenys, Eksploataciniai duomenys, Variklis, Maitinimo sistema, Aušinimas, Uždegimas, Elektros įranga, Transmisija, Vairo mechanizmas, Stabdžiai, Pakaba, Ratai, Rėmas, Kėbulas, Talpos ir normos, Autoservisų teikiamos paslaugos, Firmos "Mobil" tepalai.
    Mechanika, referatas(15 puslapių)
    2005-02-24
  • Techninė mechanika

    Techninės mechanikos uždaviniai ir sprendimai.
    Mechanika, uždavinys(9 puslapiai)
    2006-04-04
  • Techninė mechanika (2)

    1. Nustatyti kronšteino strypų AB ir BC reakcijas, jeigu jėgų moduliai F1 = 30kN, F2 = 50kN, F3 = 20 kN. Įtvirtinimai A, B ir C šarnyriški. 2. Nustatyti duotų strypinių sistemų reakcijas, jeigu F = 80kN, F1 = 100kN, F2 = 60kN, q = 20kN/m ir M = 70kNm. 3. Duotai sijai reikia paskaičiuoti atramines reakcijas, kai F1 = 20kN, F2 = 30kN ir M = 70kNm. 4. Iš miesto pastoviu 80km/h greičiu išvažiavo automobilis. Po 1,5 valandos jį ėmė vytis motociklas, kurio greitis 100km/h. Per kiek laiko motociklas pavys automobilį? 5. Apskaičiuoti darbą, kurį reikia atlikti keliant 2t masės krovinį į 5m aukštį nuožulniąja plokštuma, sudarančia su horizontu 30° kampą; trinties koeficientas 0,5. 6. Kinematinei schemai reikia nustatyti bendrą daugialaipsnės pavaros naudingumo koeficientą ir kiekvieno veleno veleno perduodamą galią, jeigu atskiri naudingumo koeficientai yra tokie. Apskaičiuokite kiekvieno veleno sukimosi dažnį, kampinį greitį, perduodamą sukimo momentą.
    Mechanika, namų darbas(6 puslapiai)
    2007-03-19
  • Techninė mechanika (3)

    Variklio parinkimas. Sliekinės pavaros skaičiavimas. Reduktoriaus eskizinis komponavimas. Velenų konstravimas ir patikrinimas. Guolių parinkimas ir patikrinimas. Pleištų parinkimas ir patikrinimas. Movos parinkimas ir patikrinimas. Tepalo parinkimas ir tepimo aprašymas. Surinkimo aprašymas. Grafinė dalis. Pavaros kinematinė schema. Reduktoriaus bendras vaizdas. Varomojo veleno darbo brėžinys. Varomojo krumpliaračio darbo brėžinys.
    Mechanika, kursinis darbas(14 puslapių)
    2007-07-03
  • Techninė mechanika (4)

    Įvadas. Statika. Pirma statikos aksiomos. Jėga. Jėgos momentas. Jėgų pora. Plokščiųjų jėgų sistema. Erdvinė jėgų sistema. Ryšiai ir jų reakcijos. Trintis. Išskirstytas krūvis. Svorio centras. Kinematika. Pagrindinės kinematikos sąvokos. Taško judėjimo dėsnis. Taško greitis. Taško pagreitis ir jo projekcijos Dekarto koordinačių sistemoje. Natūraliosios ašys. Normalinis ir tangentinis pagreičiai. Judesių rūšys. Dinamika. Dinamikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. Pagrindiniai dinamikos uždaviniai. D’Alambero principas. Judėjimo dėsnio teorema. Kinetinis momentas. Kinetinio momento teorema.Darbas ir galingumas. Svorio, trinties ir tamprumo jėgų darbas. Medžiagų atsparumas. Skaičiuojamosios schemos. Išorinės ir vidinės jėgos. Įtempiai. Deformacijos ir poslinkiai. Įtempių ir deformacijos ryšis. Huko dėsnis. Tempimas ir gniuždymas. Įrąžos. Įtempiai. Deformacijos, pailgėjimai ir poslinkiai. Tempimo diagrama. Sukimas. Grynoji šlytis. Apvalaus strypo sukimas. Skerspjūvių geometrinės charakteristikos. Skerspjūvio statiniai momentai. Skerspjūvio inercijos momentai. Svarbiausios ašys ir svarbiausi inercijos momentai. Lenkimas. Savikontrolės klausimai. Darbas iliustruotas grafikais.
    Mechanika, konspektas(46 puslapiai)
    2008-05-10
  • Techninė mechanika (5)

    Duotam laiptuotam strypui sudaryti ašinių jėgų ir normalinių įtempių epiūras, patikrinti strypo stiprumą bei rasti jo deformaciją (laisvojo galo pasislinkimą), jeigu apkrova F = 20 Kn: skerspjūvio plotas A = 200 mm2; atstumas a = 0,1 m; leistini įtempiai σadm = 120 MPa (N mm2); tamprumo modulis E = 2,0. 105 MPa (N mm2). Sprendimas. Duotai sijai sudaryti lenkimo momentų epiūrą ir pagal pavojingą pjūvį nustatyti stačiakampio formos (h : h = 1 : 3), dvitėjinio ir lovinio profilio sijų matmenis, jeigu F1 = 18,7 kN, F2 = 10,0 kN, M = 20,6 kNm, leistini įtempiai σl.adm = 120 MPa (N mm2). Palyginti, kuri iš visų trijų sijų yra lengviausia. Sprendimas. Išvada.
    Mechanika, namų darbas(5 puslapiai)
    2010-10-20
  • Techninės ekspertizės ir kėbulų formos atstatymo technologijos

    Savarankiškas darbas. Įvadas.Transporto priemonės techniniai duomenys ir charakteristika. Transporto priemonės vidutinės rinkos ir papildomos įrangos vertės nustatymas. Kėbulų remonto skyriaus darbo jėgos skaičiavimas. Skyriaus įrankių, įrengimų ir stendų parinkimas ir ploto nustatymas. Skyriaus apšvietimo ir ventiliacijos skaičiavimas. Darbų sauga kėbulų remonto skyriuje. Išvados.
    Mechanika, namų darbas(17 puslapių)
    2006-03-01
  • Techniniai įrengimai

    Įvadas. Ribinių pjovimo greičių ir pastūmų parinkimas. Pradinių duomenų, reikalingų kinematiniam skaičiavimui, nustatymas. Pjovimo režimų lentelė. Elektros variklių galingumo skaičiavimas. Greičių dėžės kinematinės schemos ir struktūrinio tinklelio sudarymas, bei sukimosi dažnių grafiko braižymas. Krumpliaračių krumplių skaičiaus skaičiavimas. Krumpliaračių skaičiavimas. Suklių standumo skaičiavimas. Atraminių reakcijų ir velenų lenkimo bei sukimo momentų diagramų sudarymas. Diržinės pavaros skaičiavimas. Tekinimo staklių priežiūra. Greičių dėžės tepimas. Darbo saugos elementai, dirbant tekinimo staklėmis.
    Mechanika, laboratorinis darbas(26 puslapiai)
    2007-03-27
  • Technologinės mašinos

    Įvadas. Darbo tikslas. Darbo eiga. Struktūrinio tinklelio sudarymas. Apsisukimų skaičių grafikas. Minimalų ir maksimalų sukimosi greitį atitinkančios kinematinės schemos. Išvados.
    Mechanika, kursinis darbas(8 puslapiai)
    2006-11-21
Puslapyje rodyti po