Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika

Mechanika (788 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kaušiniai elevatoriai

  Įvadas. Tikslas- supažindinti su kaušinių elevatorių tipais, veikimo principu, apibendrinti trūkumus ir privalumus, panaudojimo sritis. Kaušinis elevatorius ir jo konstrukcija. Kaušiniai elevatoriai. Kaušų konstrukcija. Kaušų tvirtinimas prie traukos įtaiso. Grandininiai ir juostiniai kaušiniai elevatoriai. Grandininis kaušinis elevatorius. Juostinis kaušinis elevatorius. Trukumai ir privalumai. Panaudojimo sritys. Išvados.
  Mechanika, referatas(11 puslapių)
  2010-10-26
 • Kelio dangų lyginimas ir profiliavimas

  Kelio dangų lyginimas ir profiliavimas. Greideriai. Autogreideriai. Techniniai duomenys. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Mechanika, referatas(10 puslapių)
  2005-12-28
 • Kelių dangų tiesimo, priežiūros ir taisymo mašinos

  Kelių tiesimo mašinų metinio darbo režimo skaičiavimas. Sudaryti konkretaus, nurodyto užduotyje, kelių tiesimo mašinų parko metinį darbo režimą. Buldozerio eksploatacinio našumo skaičiavimas ir buldozerio parinkimas. Pagal pateiktą buldozeriu atliekamų darbų apimtį Vb.d, jų atlikimo trukmę Tb.d, transportavimo atstumą lt bei užduotą kasamo grunto kategoriją reikia parinkti tokio modelio buldozerį, kuris įvertinus šias sąlygas, visus darbus atliks laiku. Buldozerių ir vienakaušių ekskavatorių ekonominis palyginimas. Volų pagrindinių techninių parametrų nustatymas.
  Mechanika, pavyzdys(15 puslapių)
  2006-10-27
 • Kietieji ir plastiniai tepalai. Sudėtis, savybės ir panaudojimo sritys

  Įvadas. Plastiniai tepalai. Plastinių tepalų sudėtis. Plastinių tepalų savybės ir paskirtis. Dažniausiai naudojamų tepalų savybės ir paskirtis. Plastinių tepalų panaudojimo sritys. Kietieji tepalai. Kietųjų tepalų sudėtis, savybės ir panaudojimo sritys. Išvados.
  Mechanika, referatas(16 puslapių)
  2008-11-19
 • Kinematika. Dinamika

  Taško kinematika. Pagrindinės kinematikos sąvokos. Taško judėjimo dėsnis. Taško greitis. Taško pagreitis ir jo projekcijos Dekarto koordinačių ašyse. Normalinis ir tangentinis pagreitis. Kūno slenkamasis judėjimas. Kūno sukimosi dėsnis. Kampinis greitis ir kampinis pagreitis. Besisukančio kūno taškų greičiai ir pagreičiai. Sudėtinis taško judėjimas. Reliatyvusis, keliamasis ir absoliutusis judėjimas. Koriolio teorema. Kūno plokščiasis judėjimas. Kūno plokščio judėjimo dėsnis. Plokščiai judančio kūno taškų greičių ir pagreičių skaičiavimas poliaus metodu. Plokščiai judančio kūno taškų greičių skaičiavimas taikant greičių projekcijų teoremą. Plokščiai judančio kūno taškų greičių skaičiavimas naudojantis greičių centru. Dinamika. Dinamikos aksiomos. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. d’Alambero principas materialiam taškui. Judėjimo kiekio teorema materialiam taškui. Darbas. Kinetinės energijos teorema materialiam taškui. Mechaninė sistema. Sistemos judėjimo diferencialinės lygtys. Inercijos centro judėjimo teorema. Sistemos judėjimo kiekio teorema. Sistemos kinetinės energijos teorema. Kūno slenkamojo judėjimo dinamika. Kūno sukimosi diferencialinė lygtis. Kūno plokščiojo judėjimo diferencialinės lygtys. Tolygus taško judėjimas. Svorio tamprumo ir traukos jėgos.
  Mechanika, špera(15 puslapių)
  2006-03-15
 • Klijuotos medinių lentų sandūros skaičiavimas

  Užduotis: Duota klijuotinė lentų struktūra antdėklo plotis b=76mm, storis t=24mm, medžiagos reglamentinis tankis normalinis įtempis. Reikia apskaičiuoti leidžiamąjį apkrovos didumą, kai lentų medienos reglamentinis normalinis įtempis, klijų reglamentinis tangentinis įtempis. Skaičiavimai. Skaičiavimo schema. Tempimas. Kirpimas. Rezultatai.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-03-15
 • Koncentruotos energijos metodų taikymas apdirbant medžiagas

  Įvadas. Koncentruotų energijos šaltinių apžvalga. Magnetinis impulsinis laukas ir jo sąveika su deformuojamuoju metalu. Koncentruotos elektros srovės impulsų energija. Koncentruota elektrohidraulinio smūgio energija. Ultragarsiniai šaltiniai. Koncentruota sprogimo energija. Apdirbimas elektroniniais spinduliais. Apdirbimas koncentruota lazerio energija. Apdirbimas didelio slėgio koncentruotos vandens čiurkšle. Koncentruotų energijos šaltinių palyginimas. Išvados.
  Mechanika, referatas(18 puslapių)
  2006-04-13
 • Konstrukcijos tikrinių ir priverstinių virpesių tyrimas (2)

  1 praktinė užduotis. Užduotis. Duota: vienmatis modelis, tampriais ryšiais sujungtų masių sistema. Reikia. Sudaryti konstrukcijos dinamikos lygtį. Panaudodami sistemą MATLAB, apskaičiuoti konstrukcijos tikrinius dažnius ir tikrines formas. Tikrines formas pavaizduoti grafiškai deformuotų konstrukcijos padėčių pavidale. Apskaičiuoti ir nubraižyti visų konstrukcijos taškų amplitudės dažnines ir fazės dažnines charakteristikas (ADCH ir FDCH) dažnių srityje, pilnai apimančioje visus konstrukcijos tikrinius dažnius. Konstrukcijos standumo ir masių matricų sudarymas. Modelis (Programa). Tikrinių kampinių dažnių ir tikrinių formų apskaičiavimas. Gauti rezultatai. Konstrukcijos slopinimo matricos, žadinimo jėgų amplitudžių vektorių sudarymas, ADCH ir FDCH žadinimo dažnių srities nustatymas. ADCH ir FDCH apskaičiavimas.
  Mechanika, namų darbas(20 puslapių)
  2012-04-02
 • Konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Šio laboratorinio darbo tikslas vizualiai susipažinti su įvairiu kuru ir techniniais skysčiais. Techniniai skysčiai. Laboratorinis darbas Nr. 2. Skysčio tankio suradimas. Šio laboratorinio darbo tikslas - surasti skysčio tankį areometru. Laboratorinis darbas Nr. 3. Šio laboratorinio darbo tikslas – surasti naftos produktų kinematinę klampą. Laboratorinis darbas Nr. 4. Laboratorinio darbo tikslas – naftos produktų(NP) pliūpsnio temperatūros suradimas. Pliūpsnio temperatūra charakterizuoja produktų garavimo (lakumo) ir gaisrines savybes.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-12-14
 • Konstrukcinių medžiagų apdirbimo būdai

  Konstrukcinių medžiagų apdirbimo būdai. Tekinimas. Sukinio formos. Tekinimo darbų technologija. Užlaida. Arkliuko paskirtis. Skylių apdirbimas. Radialinės staklės. Frezavimas. Frezavimo būdai. Frezavimo darbų technologija. Krumplių įpjovimas. Šlifavimas.
  Mechanika, špera(3 puslapiai)
  2006-03-21
 • Koordinatinių gręžimo staklių ir pasukamo staliuko derinimas pasvirusių skylių gręžimui

  Užduotis: susipažinti su staklių ir pasukamo staliuko paskirtimi ir pagrindinėmis charakteristikomis; apskaičiuoti staklių ir pasukamo staliuko derinimo parametrus, reikalingus kiaurymių detalėje gręžimui; Suderinti stakles ir pasukamą stalą; Išgręžti kiaurymes; Patikrinti darbo kokybę. Pasukamo staliuko aprašymas. Skylių gręžimo koordinačių skaičiavimas, kai skylės ir detalės ašys susikerta. Skylių gręžimo koordinačių skaičiavimas, kai skylės ir detalės ašys prasilenkia. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-03-01
 • Koordinatinių programinių staklių stalo pavaros valdymo sistemos stabilumas

  Nekoreguotos sistemos schemą ir pereinamojo proceso kreivė. Koreguotos sistemos schemą ir pereinamojo proceso kreivė. Išvada apie koregavimo įtaką sistemos stabilumui.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-19
 • Krano skaičiavimas

  Krano konstrukcijos eskizinė schema. Krano pagrindiniai charakteristikos. Darbo režimas [1 – 288]. Krano pakabos mazgo skaičiavimas. Kablio parinkimas. Lyno parinkimas. Kablio pakabuko parinkimas. Kėlimo mechanizmo skaičiavimas. Kėlimo mechanizmo kinematinė schema. Būgno parametrų skaičiavimas. Būgno veleno skaičiavimas ir guolių parinkimas. Krūvio kėlimo mechanizmo elektros variklio parinkimas. Reduktoriaus parinkimas. Stabdžio parinkimas. Talės perstūmimo mechanizmas. Mechanizmo kinematinė schema. Vežimėlio rato parinkimas. Bėgio parinkimas. Atsparumas vežimėlio judėjimui. Elektros variklio parinkimas. Reduktoriaus parinkimas. Sijos perstūmimo mechanizmas. Skaičiavimo schema. Krano rato parinkimas. Atsparumas krano judėjimui. Elektros variklio parinkimas. Reduktoriaus parinkimas. Metalinės konstrukcijos skaičiavimas. Skaičiavimo schema. Sijos skerspjūvio atsparumo momentas. Sijos skerspjūvio konstrukcija. Brėžiniai.
  Mechanika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-04-14
 • Krumpliastiebinė vairavimo sistema su hidrauliniu stiprintuvu (reduktorius)

  Kvalifikacinis praktikos darbas. Vairo reduktoriaus paskirtis. Vairo reduktoriaus sandara. Vairo reduktoriaus veikimas. Vairo reduktoriaus panaudojimas. Vairavimo sistemos paskirtis. Vairavimo sistemos sandara. Vairavimo sistemos veikimas. Vairavimo sistemos techninė priežiūra. Vairavimo sistemos gedimų nustatymas ir pašalinimas. Vairo pavaros reguliavimo darbai. Grafinė dalis. Žmonių sauga darbe ir aplinkos apsauga.
  Mechanika, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2007-03-23
 • Krumplinės pavaros parinkimas ir skaičiavimas

  Užduoties analizė. Techninės užduoties sudarymas. Reikalavimų pagrindimas. Techninė užduotis. Sprendimo principo nustatymas. Sprendimo principiniai pasiūlymai. Priimtiniausio principo parinkimas. Kinematinė schema. Apmatinis (eskizinis) projektavimas. Tepalo parinkimas. Antikorozinės priemonės.
  Mechanika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-10-11
 • Kūginė cilindrinė pavara (14KC)

  Kūginės cilindrinės pavaros schema ir duomenys. Pavaros schema. Duomenys projektavimui. Pavaros kinematiniai skaičiavimai ir velenų apkrovų nustatymas. Galia ant išėjimo veleno (p3). Pavaros naudingumo koeficientas η lygus atskirų jos pakopų naudingumo koeficientų ηi sandaugai. Reikalaujama elektros variklio galia. Pavaros perdavimo skaičius (u). Pakopų perdavimo skaičiai (dviejų pakopų). Velenus veikiantys sukimo momentai. Duomenų suvestinės. Kūginės tiesiakrumplės pavaros geometriniai parametrai. Varomojo krumpliaračio dalijamasis skersmuo. Varančiojo krumpliaračio krumplių skaičius. Varomojo krumpliaračio krumplių skaičius. Faktinis perdavimo santykis. Išorinis apskritiminis modulis. Dalijamieji skersmenys. Išorinis kūginis atstumas. Krumplių vainiko plotis. Krumplio galvutės aukštis. Krumplio barjero aukštis. Vienos pakopos kūginio reduktoriaus eskizinis projektavimas. Velenų skersmenys. Varantysis velenas. Varomasis velenas. Riedėjimo guolių parinkimas. Kūginio reduktoriaus brėžinys.
  Mechanika, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-05
 • Kultūrtechninių darbų mašinos

  PowerPoint pristatymas. Verstuvinis krūmų plūgas. Lėkštinis plūgas. Lėkštinių plūgų privalumai ir trūkumai. Motorinė krūmapjovė. Motorinės krūmapjovės darbinės dalys. Darbas krūmapjove. Traktorinių krūmapjovių schemos. Frontalinė krūmų raunamoji. Krūmų raunamųjų schemos. Krūmų rovimo akėčios. Bioatliekų smulkintuvas. Lapų pūtikas. Kelmarovių schemos. Kelmų frezeris. Krūmų grėblys. Stambių akmenų rinktuvas. Paplūdimių tvarkymo mašinos.
  Mechanika, pristatymas(38 skaidrės)
  2007-03-02
 • Kumštelinis mechanizmas su smailiu slankiojančiu sekikliu

  Kumšteliniai mechanizmai. Mechanizmų ir mašinų teorijos savarankiškas darbas. Užduotis Nr. 1.8. Pradiniai duomenys: Sprendimas. Sekiklio kinematinių funkcijų grafikai. Pagrindinių dydžių nustatymas. Kumštelio teorinio profilio taškų koordinačių skaičiavimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-03-25
 • Kumštelinis mechanizmas su svyruojančiu sekikliu

  Kumšteliniai mechanizmai. Mechanizmų ir mašinų teorijos savarankiškas darbas. Užduoties Nr. 5.2. Pradiniai duomenys: Sprendimas. Sekiklio kinematinių funkcijų grafikai. Pagrindinių dydžių nustatymas. Kumštelio teorinio profilio taškų koordinačių skaičiavimas. Artėjimo fazė.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-03-25
 • Kuras (2)

  Alternatyvus kuras. Saulės energija. Energetinės fermos. Perspektyvių automobilių kuro rūšių naudojimas. Angliavandenilinės dujos. Vandenilio kuras. Sintetiniai spiritai. Vandens - kuro emulsijos. Biodegalai.
  Mechanika, rašinys(5 puslapiai)
  2006-12-06
Puslapyje rodyti po