Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika>Mechanikos laboratoriniai darbai

Mechanikos laboratoriniai darbai (151 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Plokščios figūros sunkio centro nustatymas

  Darbo tikslas: susipažinti su paprasčiausiais būdais plokščios figūros sunkio centrui nustatyti. Trumpas darbo aprašymas. Plokščios figūros eskizas. Analizinio skaičiavimo rezultatai. Plokščios figūros eskizai. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-01-11
 • Plokščios susikertančios jėgų sistemos

  Plokščios susikertančios jėgų sistemos pusiausvyros uždavinys. Analizinio sprendimo eiga. Grafinis sprendimo būdas. Užduoties schema.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-23
 • Pneumatinių mechatroninių sistemų modeliavimas

  Darbo tikslas: atpažinti ir apibūdinti pneumatinėje sistemoje sumontuotus elementus, analizuoti jų savybes bei naudojimo sritis; įsisavinti pneumatinės mechatroninės sistemos modeliavimo principus naudojant judesių diagramų metodą. Užduotis. Pneumatinės sistemos jungimo schema su veikimo aprašymu. Naudoti sistemoje elementai.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-05
 • Poringųjų medžiagų ilgaamžiškumo prognozavimas pagal jų eksploatacinį atsparumą šalčiui

  Tikslas. Darbo esmė. Prietaisai ir medžiagos. Bandymas. Bandymas. Bandinių paruošimas. Bandinių įmirkio normaliomis sąlygomis nustatymas. Bandinių sotinimas kapiliarinio pasiurbimo būdu normaliomis sąlygomis. Bandinių sotinimas kapiliariniu pasiurbimu vakuume. Bandinių įmirkio ciklinio vakuumavimo sąlygomis nustatymas. Bandinio tūrio nustatymas. Rezultatai. Skaičiavimas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-02-27
 • Sijos skerspjūvio skaičiavimas

  Darbo tikslas: Išmokti sudaryti skersinių jėgų ir lenkimo momentų diagramas, bei nustatyti sijos skerspjūvio matmenis. Užduotis. Sprendimas. Apskaičiuojamos atraminės reakcijos. Skersinių jėgų skaičiavimas. Lenkimo momentų skaičiavimas. Apskaičiuojame sijų skerspjūvio matmenis. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-01-24
 • Siuvamųjų mašinų gedimai

  Įvadas. Užduoties sprendimas. Universalios šaudyklinio dygsnio siuvamosios. Mašinos darbo ciklograma. Pagrindinių darbo įrankių naudingo darbo koeficientai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-04-05
 • Skersinė jėga apkrauto varžtinio sujungimo tyrimas

  Mašinų elementų laboratorinis darbas nr.1. Darbo tikslas: Eksperimentiškai ištirti jėgos, perstumiančios jungiamas ne tik nuo Tuž, bet ir nuo kitų dydžių, kuriuos tiksliai nustatyti praktiškai kai neįmanoma. Todėl F priklausomybė nuo Fx ir tiriama eksperimentiškai. Srieginių sujungimų apkrovos. Stendo aprašymas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2012-03-08
 • Skysčių mechanika (7)

  Namų darbas Nr.3. Bernulio lygties praktinis pritaikymas. Schema. Duota. Apskaičiuoti: hidraulinius kelio ir vietinius nuostolius, hidraulinio pasipriešinimo koeficientą , vandens tekėjimo greičius, tėkmės debitą, nubraižyti skaičiavimo schemą ir Bernulio lygties grafiką. Sprendimas. Bernulio lygtis mūsų užduoties atveju. Hidrauliniai nuostoliai. Kelio hidrauliniai nuostoliai. Preliminarūs vandens tekėjimo greičiai. Tėkmės režimo patikrinimas. Vandens tekėjimo greičių tikrinimas. Tekmės debito apskaičiavimas. Tikrinama Bernulio lygties skaitinė išraiška. Hidrauliniai nuostoliai, ties kiekvienu sistemos pjūviu.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-11-26
 • Slėgikliai

  Užduotis: Parinkti nurodytos serijos siurblį, užtikrinanį reikiamą našumą . Užrašyti parinkto siurblio parametrus (modelis, siurbliaračio skersmuo, sukimosi dažnis, siurbimo ir slėgimo atvamzdžių skersmenys. Rasti siurblio slėgio aukštį , naudingumo koeficientą ir suvartojamą galingumą. Kokie turi būti siurblio sūkiai, kad siurblio našumas padidėtų 20%? Kiek reikia aptekinti siurbliaratį, kad siurblio našumas sumažėtų 15%? Sakykime, tą patį 15% sumažintą našumą užtikriname parinktu siurbliu, tačiau siurbliaratis neaptekintas, o našumas reguliuojamas droseliavimu (pridarant sklendę). Kiek brangiau atsieitų toks reguliavimo būdas per metus, lyginant su siurbliaračio aptekinimu. Tariame, kad abiem atvejais siurblys dirba nuolat. Koks būtų skysčio debitas, jei sistemoje nebūtų siurblio? Kaip reikėtų sujungti šioje sistemoje du tokius siurblius – nuosekliai ar lygiagrečiai – kad gautume didesnį našumą? Koks bus manometrinis slėgis viršutiniame sifono taške sistemai su siurbliu ir sistemai be siurblio (atgalinis vožtuvas; sklendė ir 90o alkūnė yra prieš sifono viršutinį tašką; Kokiame lygyje gali būti sumontuotas siurblys (pagal leistiną siurbimo aukštį). Kiek sumažėtų elektros energijos suvartojimas, jei vamzdžių skersmuo būtų padidintas 20% (tariame, kad per metus prapompuojamo skysčio kiekis turi likti tas pats). Sprendimas: Siurblio parinkimas. Siurblio slėgio aukštis, naudingumas ir suvartojamas galingumas. Siurblio sūkiai, prie kurių našumas padidėja 20%. Siurbliaračio aptekinimas, siekiant sumažinti našumą 20%. Siurblių sujungimas (lygiagrečiai arba nuosekliai), kad našumas būtų didesnis. Energijos suvartojimo sumažėjimas, padidinus vamzdžių skersmenį 20%.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-11-16
 • Slėginių indų apsaugos nuo sprogimų skaičiavimas

  Slėginių indų apsaugos nuo sprogimų skaičiavimas. Nustatyti: sprogimo metu atsidariusios membraninės angos reikiamą plotą F (m2). Slėginių indų apsauga nuo sprogimų. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-30
 • Slėgio jėgų skaičiavimas

  Betoninės užtvankos skaičiavimas, kuriame reikia surasti veikiančias vandens slėgio jėgas, pavaizduoti jų epiūras, apskaičiuoti pastovumo koeficientą, kuris parodo ar užtvanka atlaikys slėgio jėgas (ar ji nenuvirs). Duomenys. Sprendimas. Sudarau betoninę užtvanką veikiančias horizontaliąsias ir vertikaliąsias vandens slėgio epiūras. Skaičiuoju horizontaliąsias ir vertikaliąsias vandens slėgio jėgas ir jų pridėties taškus. Skaičiuoju betono sunkio jėgas ir jų pridėties taškus. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2011-03-17
 • Slėgio matavimas

  Darbo tikslas. Teorija ir aparatūra. Darbo rezultatai. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-03-07
 • Slydimo guolio tyrimas

  Slydimo guolio tyrimas: Slydimo guoliai ir trintis juose. Skiriami tokie slydimo trinties režimai: sausa trintis, ribinė trintis, skystoji trintis. Stendas. Stendo duomenys. Rotoriaus lėtėjimo grafikas. Trinties koeficientas. Slėgio guolyje priklausomybė nuo kampo su vertikale p=f(l) poliarinėse koordinatėse. Slėgio guolyje grafikas nuo atstumo nuo guolio krašto p=f(l). Grafikas nuo atstumo nuo guolio krašto. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-10-23
 • Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle (17)

  Tikslas: išmatuoti spyruoklės tamprumo koeficientą k, slopinamųjų svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą, slopinimo koeficientą ir spyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-23
 • Sprogimų perteklinio slėgio nustatymas

  Duota. Avarinė situacija. Nustatyti: Sprogimo perteklinį slėgį ir avarijos sukeltas pasekmes (pastatui, žmonėms). Skaičiavimas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-30
 • Sriegio matavimas įrankiniu mikroskopu

  Užduotis: išmatuoti išorinį d, vidinį d1 ir vidurinį d2 skersmenis, žingsnį ir profilio kampą. Apskaičiuoti redukuotąjį vidurinį skersmenį d2 ir įvertinti sriegio tinkamumą pagal vidinį, vidurinį ir išorinį skersmenis nurodytam srieginiam suleidimui. Išorinio ir vidinio skersmenų matavimas. Vidurinio skersmens matavimas. Sriegio žingsnio matavimas. Sriegio profilio pusės kampo matavimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-22
 • Stabdžių sistemų techninė priežiūra

  Būgninio stabdžio priežiūra ir diagnostika. Darbo nurodymai. Būgninio stabdžio priežiūros ir diagnostikos nurodymai. Diskinių stabdžių priežiūra ir diagnostika. Hidraulinės stabdžių sistemos priežiūra ir diagnostika. Darbas su ABS sisteminiu tikrintuvu (testeriu). Pneumatinių stabdžių sistemų veikimas. Pneumatinių stabdžių sistemos techninės priežiūros ir diagnostikos nurodymai.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-12-08
 • Staklių, skirtų detalių partijai frezuoti, derinimas

  Horizontalių frezavimo staklių 6H80Г charakteristikos. Apdirbamos detalės eskizas. Matavimo prietaisų charakteristikos. Apdirbimo režimai. Matavimo rezultatai ir skaičiavimai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-13
 • Statybinė mechanika

  Statybinės mechanikos laboratorinis darbas. Atraminių reakcijų skaičiavimas. Momentų ir skersinių jėgų skaičiavimas. Brėžinys.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-11-25
 • Statybinė mechanika (2)

  Statybinės mechanikos laboratorinis darbas. Reakcijų skaičiavimas. Momentų skaičiavimas. Skersinių jėgų skaičiavimas. Ašinių jėgų skaičiavimas. Brėžinys.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-11-25
Puslapyje rodyti po