Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika>Mechanikos laboratoriniai darbai

Mechanikos laboratoriniai darbai (151 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Medžiagų įmagnetėjimo tyrimas

  Darbo tikslas: ištirti magnetinių medžiagų charakteristikas pagal jų įmagnetinimo kreives. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-12-15
 • Medžiagų mechaninių savybių tyrimas

  Tikslas. Darbo esmė. Betono stiprio gniuždant nustatymas. Prietaisai. Bandinio paruošimas. Bandymas. Rezultatų apskaičiavimas. Stambiojo užpildo skalumo nustatymas. Prietaisai. Bandinio paruošimas. Bandymas. Rezultatų apskaičiavimas. Stiprio lenkiant nustatymas. Prietaisai. Bandymas. Rezultatų apskaičiavimas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-02-27
 • Medžiagų mechaninių savybių tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-26
 • Medžiagų tempimo bandymo ataskaita

  1 darbas. Medžiagų tempimo bandymo ataskaita. Darbo tikslas: susipažinti su medžiagų mechaninių savybių nustatymo metodika ir įranga, naudojama tempimo bandymuose. Nustatyti svarbiausias mažaanglio plieno stiprumo ir plastiškumo charakteristikas. Darbo aprašymas: Eksperimentinė dalis. Išvada. 2 darbas. Medžiagų gniuždymo bandymo ataskaita. Darbo tikslas: Susipažinti su mašinomis, naudojamomis medžiagų gniuždymo bandymui atlikti. Gniuždant išbandyti šias medžiagas: mažaanglį plieną, ketų. Naudojantis eksperimento duomenimis, nustatyti medžiagų takumo ir stiprumo įtempius. Darbo aprašymas. Eksperimentinė dalis. Išvada. 3 darbas. Medžiagų tampriųjų fizinių konstantų tyrimo tempiant ataskaita. Darbo tikslas: Apskaičiuoti medžiagos tamprumo modulį ir puasono koeficientą. Darbo aprašymas. Eksperimentinė dalis. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-01-12
 • Medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, tyrimas

  Darbo tikslas. Naudojama aparatūra. Darbo eiga. Analizė ir išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-22
 • Medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, tyrimas (3)

  Darbo eiga. Naudojama aparatūra. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-17
 • Metalų kietumo matavimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su metalų kietumo matavimo būdais ir, parinkus tinkamą matavimo metodą, pamatuoti bandinio kietumą. Kietumo sąvoka, kietumo matavimo sąlygos. Kietumo matavimas Rokvelio prietaisu (prietaiso schema). Skirtingais metodais pamatuoto kietumo tarpusavio ryšys. Praktinio darbo rezultatai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-12-01
 • Pagrindinės statikos sąvokos ir aksiomos. Ryšiai

  Standaus kūno skaičiavimo schemos sudarymas. Sprendimo eiga. Pastabos. Sprendimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-23
 • Pavarų ir skirstymo dėžės

  Automatinės pavarų dėžės. Hidrodinaminis transformatorius. Blokavimo sankaba. Specialios pavarų dėžės. Automatinė pavarų dėžė su elektroniniu valdymu. Elektroniškai valdomos automatinės pavarų dėžės konstrukcija. Automobilio aksesuarai, jų reikšmė ir įtaka automobilio eksploatacijai. Išdilimų, galimų gedimų šalinimo būdai automatinėse pavarų dėžėse. Darbų saugos bei priešgaisrinės apsaugos reikalavimai.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-01-16
 • Pavarų ir skirstymo dėžės (2)

  Pavarų dėžės. Pavarų dėžių klasifikacija. Krumpliaratinės pavaros. Keturlaipsnė pavarų dėžė. Pavarų dėžė su perjungimo movomis. Sinchronizatorius. Paskirstymo dėžė. Pavarų dėžės pagrindiniai gedimai ir techninio aptarnavimo darbai.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-01-16
 • Paviršiaus šiurkštumo matavimas dvigubu mikroskopu

  Užduotis: išmatuoti detalės paviršiaus šiurkštumo parametrą. Matavimo priemonės. Detalės paviršiaus nelygumų aukščio nustatymas. Matavimo rezultatai.
  Mechanika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2009-05-18
 • Paviršinio aeratoriaus tyrimas

  Darbo tikslas – susipažinti su paviršinio aeratoriaus veikumu. Paskaičiuoti ašinio siurblio debitą, ir nustatyti aeratoriaus įsiurbiamo oro kiekį. Bendrosios žinios. Ašiniai siurbliai. Siurblio variklis PL-062. Taikymas. Darbo eiga.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-02-20
 • Peilių su daugiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis konstrukcijų tyrimas. Peilių galandinimas

  Darbo tikslas. Išnagrinėti tekinimo peilių su daugiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis (DKP) konstrukcinius ypatumus, bei DKP įstatymo į peilio kotą ir tvirtinimo būdus. Susipažinti su peilių galandinimu. DKP išsidėstymo parametrai įrankio korpuse. Metalo pjovimo peilio su daugiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis parametrai. Duotos plokštelės eskizas. Kietlydinio plokštelės DKP ženklinimas. Peilių galandinimas. Peilio pasukimo kryptis tvirtinant juos universaliose pasukimo staklėse. Peilių pakreipimo kampų skaičiavimo formulės. Peilių pakreipimo kampai.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-03-27
 • Pjovimo režimų įtakos pjovimo temperatūrai tyrimas. Pjovimo rėžimų įtaka apdirbto paviršiaus šiurkštumo tyrimas naudojant matematinį eksperimentinį planavimą

  Darbo tikslas: susipažinti su šiluminiais reiškiniais pjovimo procese, eksperimentiškai ištirti pjovimo greičio v, pastūmos s ir pjovimo gylio t įtaką pjovimo temperatūrai, sudaryti empirinę formulę pjovimo temperatūros radimui. Pjovimo rėžimų įtaka apdirbto paviršiaus šiurkštumo tyrimas naudojant matematinį eksperimentinį planavimą. Darbo tikslas:susipažinti su eksperimentų planavimo metodika tiriant metalo pjovimo procesus, sudaryti analitinę išraišką (polinomą), nusakančią paviršiaus šiurkštumo priklausomybę nuo pjovimo greičio, pastūmos ir pjovimo gylio. Faktorių kodavimas ir jų kitimo lygiai. Planavimo matrica ir bandymų rezultatai. Lygties dispersijų skaičiavimo lentelė.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-03-27
 • Pjovimo režimų nustatymas gręžimo operacijai

  Darbo tikslai: Naudotis žinynais ir katalogais, Parinkti grąžtą ir jo darbo dalies medžiagą, Parinkti ir apskaičiuoti optimalius pjovimo režimus, įvertinant naudojamo įrenginio technines galimybes. Nustatyti operacijos trukmę. Užduotis. Apskaičiuoti ir parinkti pjovimo režimus ir mašininį laiką gręžimo operacijai. Duomenys. Staklių paso duomenys. Ataskaita. Savikontrolės klausimai. Koks tikslumas ir kokybė pasiekiami gręžiant? Kokie yra grąžtų galandimo būdai? Išvardinkite grąžto dalis, nurodykite paskirtį. Kokie yra pagrindiniai grąžto kampai? Nuo ko priklauso gręžimo jėgų dydis? Nuo ko priklauso pjovimo greičio dydis gręžiant? Kokie paviršiai grąžtams daugiausia dyla? Grąžto dilimo kriterijai. Išvardinkite grąžtų tipus ir kur jie naudojami?
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-04-21
 • Pjovimo režimų nustatymas tekinimo operacijai

  Darbo tikslas: Išorinio tekinimo operacijai parinkti pjovimo įrankį, nustatyti pjovimo režimus ir apskaičiuoti mašininį laiką.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-10-11
 • Pjovimo rėžimų skaičiavimas

  Tekinimo operacija. Medžiagos pavadinimas. Parenkame tekinimo peilį. Parenkami tekinimo peilio kampai. Pjovimo režimų skaičiavimas. Pjovimo gylis. Parenkama pastūma. Skaičiuotina minutinė pastūma. Skaičiuotinas pjovimo greitis. Patikslinimo koeficientas. Skaičiuotini špindelio apsisukimai. Tikrieji špindelio apsisukimai. Tikrasis pjovimo greitis. Pjovimo jėga. Pjovimo galingumas. Mašininis laikas. Darbinė įrankio eiga. Gręžimo operacija. Apdirbamoji medžiaga. Grąžto parinkimas. Grąžto pjovimo dalies formos parinkimas. Pjovimo gylis. Gręžimo pastūma. Skaičiuotinas pjovimo greitis. Patikslinimo koeficientas. Grąžto sukimosi dažnis. Gręžimo minutinė pastūma. Tikroji pastūma. Tikrasis pjovimo greitis. Gręžimo mašininis laikas. Šlifavimo operacija. Šlifavimo disko sukimosi greitis. Parenkama šlifavimo disko charakteristika. Parenkamas ruošinio sukimosi dažnis. Ruošinio apskritiminės pastūmos greitis. Parenkama minutinė skersinė pastūma. Minutinė skersinė darbinė pastūma. Šlifavimo galia. Šlifavimui reikalinga galia. Mašininis laikas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2006-05-17
 • Planetinio reduktoriaus tyrimas

  Teorija. Kinematinė schema. Ataskaita. Variklio indikatoriaus taravimas. Stabdžio indikatoriaus taravimas. Reduktoriaus priklausomybė nuo apkrovimo. Reduktoriaus priklausomybė nuo sukimosi dažnio. Išvada. Darbas iliustruotas grafikais.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-08-13
 • Planetinio reduktoriaus tyrimas (2)

  Mašinų elementų laboratorinis darbas nr.6. Darbo tikslai: Susipažinti su planetinio reduktoriaus veikimu. Išmokti nustatyti kinematinius parametrus vizualiai stebint mechanizmą. Nubraižyti reduktoriaus kinematinę schemą. Rasti reduktoriaus perdavimo skaičių dviem būdais: pagal apsisukimų skaičius ir pagal krumpliaračių krumplių skaičių. Susipažinti su laikrodiniu indikatorių, vartojamų sukimo momentams matuoti, taravimu. Rasti planetinio reduktoriaus naudingumo koeficiento priklausomybę nuo įvairių darbo režimų. Stendas. Bendros žinios apie planetines pavaras. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2012-03-08
 • Plieno gaminių terminis apdirbimas

  Terminio apdirbimo įtaka plienų mikrostruktūrai ir mechaninėm savybėm. Darbo tikslas: įsisavinti terminio apdirbimo sąvokas, rūšis ir įtaką plienų mikrostruktūrai bei mechaninėms savybėms. Išmokti savarankiškai sudaryti plieninių gaminių terminio apdirbimo planą. Darbo užduotis. Terminio apdirbimo sąvoka. Anglinio plieno atkaitinimas. Anglinio plieno grūdinimas. 4 Plieno atleidimas. Grūdinto plieno mikrostruktūra. Atleisto plieno mikrostruktūra. Darbo atlikimo metodika.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-11-25
Puslapyje rodyti po