Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika>Mechanikos laboratoriniai darbai

Mechanikos laboratoriniai darbai (151 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Karbiuratorinė degalų tiekimo sistema. Inžektorinė degalų tiekimo sistema. Dujinė maitinimo sistema. Dyzelinių degalų tiekimo sistema

  Karbiuratorinė degalų tiekimo sistema. Inžektorinė degalų tiekimo sistema. Dujinė maitinimo sistema. Dyzelinių degalų tiekimo sistema. Gedimai. Išmetimo sistema.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-12-30
 • Klijuotos medinių lentų sandūros skaičiavimas

  Užduotis: Duota klijuotinė lentų struktūra antdėklo plotis b=76mm, storis t=24mm, medžiagos reglamentinis tankis normalinis įtempis. Reikia apskaičiuoti leidžiamąjį apkrovos didumą, kai lentų medienos reglamentinis normalinis įtempis, klijų reglamentinis tangentinis įtempis. Skaičiavimai. Skaičiavimo schema. Tempimas. Kirpimas. Rezultatai.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-03-15
 • Konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Šio laboratorinio darbo tikslas vizualiai susipažinti su įvairiu kuru ir techniniais skysčiais. Techniniai skysčiai. Laboratorinis darbas Nr. 2. Skysčio tankio suradimas. Šio laboratorinio darbo tikslas - surasti skysčio tankį areometru. Laboratorinis darbas Nr. 3. Šio laboratorinio darbo tikslas – surasti naftos produktų kinematinę klampą. Laboratorinis darbas Nr. 4. Laboratorinio darbo tikslas – naftos produktų(NP) pliūpsnio temperatūros suradimas. Pliūpsnio temperatūra charakterizuoja produktų garavimo (lakumo) ir gaisrines savybes.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-12-14
 • Koordinatinių gręžimo staklių ir pasukamo staliuko derinimas pasvirusių skylių gręžimui

  Užduotis: susipažinti su staklių ir pasukamo staliuko paskirtimi ir pagrindinėmis charakteristikomis; apskaičiuoti staklių ir pasukamo staliuko derinimo parametrus, reikalingus kiaurymių detalėje gręžimui; Suderinti stakles ir pasukamą stalą; Išgręžti kiaurymes; Patikrinti darbo kokybę. Pasukamo staliuko aprašymas. Skylių gręžimo koordinačių skaičiavimas, kai skylės ir detalės ašys susikerta. Skylių gręžimo koordinačių skaičiavimas, kai skylės ir detalės ašys prasilenkia. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-03-01
 • Koordinatinių programinių staklių stalo pavaros valdymo sistemos stabilumas

  Nekoreguotos sistemos schemą ir pereinamojo proceso kreivė. Koreguotos sistemos schemą ir pereinamojo proceso kreivė. Išvada apie koregavimo įtaką sistemos stabilumui.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-19
 • Kumštelinis mechanizmas su smailiu slankiojančiu sekikliu

  Kumšteliniai mechanizmai. Mechanizmų ir mašinų teorijos savarankiškas darbas. Užduotis Nr. 1.8. Pradiniai duomenys: Sprendimas. Sekiklio kinematinių funkcijų grafikai. Pagrindinių dydžių nustatymas. Kumštelio teorinio profilio taškų koordinačių skaičiavimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-03-25
 • Kumštelinis mechanizmas su svyruojančiu sekikliu

  Kumšteliniai mechanizmai. Mechanizmų ir mašinų teorijos savarankiškas darbas. Užduoties Nr. 5.2. Pradiniai duomenys: Sprendimas. Sekiklio kinematinių funkcijų grafikai. Pagrindinių dydžių nustatymas. Kumštelio teorinio profilio taškų koordinačių skaičiavimas. Artėjimo fazė.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-03-25
 • Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas su svyruokle

  Darbo tikslai: Ištirti svyruoklės svyravimų periodo priklausomybę nuo jos ilgio. Nustatyti sunkio jėgos pagreitį matavimo vietovėje. Apskaičiuoti paklaidas. Tikslumo ir pastabumo įgūdžių ugdymas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Formulės. Darbo rezultatai. Papildomos užduotys. Išvados. Skaičiavimai.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-03-30
 • Laivo automatikos įrenginio stiprintuvo skaičiavimas

  Duomenys ir reikalavimai įrenginiui. Pagrindiniai parinktų tranzistorių parametrai. Stiprintuvo pakopos su OS skaičiavimas. Visa stiprintuvo schema.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-05-19
 • Lankinio suvirinimo maitinimo šaltiniai ir technologinių suvirinimo rodiklių tyrimas

  Darbo tikslas: Išmokyti studentus analizuoti ir įvertinti suvirinimo lanko maitinimo šaltinius bei tirti pagrindinius suvirinimo technologinius rodiklius. Darbo užduotys: Išstudijuoti lankinio suvirinimo maitinimo šaltinių išorines charakteristikas. Įsiminti pagrindinius reikalavimus, keliamus lankinio suvirinimo maitinimo šaltiniams. Išnagrinėti suvirinimo transformatorių principines schemas ir srovės stiprumo reguliavimo būdus. Išstudijuoti esančius laboratorijoje nuolatinės srovės suvirinimo šaltinius. Išnagrinėti šiuolaikinio suvirinimo pusautomačio MinarcMIG konstrukciją ir valdymą. Ištirti nurodytus technologinius suvirinimo rodiklius. Išstudijuoti įvairių modernių suvirinimo lanko maitinimo šaltinų galimybes ir pagrindinius skirtumus. Paruošti darbo ataskaitą. Suvirinimo srovės šaltinių išorinės charakteristikos. Lankinio suvirinimo maitinimo šaltiniams keliami reikalavimai. Suvirinimo transformatoriai. Nuolatinės srovės suvirinimo šaltiniai. Kiti suvirinimo lanko maitinimo šaltiniai. Lankinio suvirinimo režimas ir technologinių rodiklių tyrimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-11-25
 • Latako konstrukcijos nustatymas

  Praktinis darbas Nr. 3. Užduotis: Aprašyti detalės orientavimo savybes: pirminis, antrinis orientavimas įvertinus klasę. Pasirinkti latako konstrukciją tolimesniam detalės transportavimui. Nubraižyti detalės padėties latake schemą, pažymėti detalės matmenis ir latako geometrinius parametrus. Paskaičiuoti latako plotį ir kitus elementus įvertinus pasirinktą konstrukciją. Peteikti išvadą dėl pasirinktos latako konstrukcijos tinkamumo. Nubraižyti nustatytos (pasirinktos ir paskaičiuotos) latako konstrukcijos trimatėje sistemoje - 3D. Detalės orentavimo savybės įvertinus detalės klase. Detalės padėties latake schemą (1.1) detalės matmenis ir latako geometriniai parametrai. Latako pločio B, Δ ir kitu elementu skaičiavimas įvertinus pasirinktą konstrukciją. Išvada dėl pasirinktos latako konstrukcijos. Detalės ir latako konstrukcija trimatėje sistemoje – 3D.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-10-12
 • Mašinų gamybos technologijos

  Ruošinio analizė. Užlaidų parinkimas. Apdirbimo režimų apskaičiavimas. Tekinimo technologinis kelias. Programoje naudojami operatoriai. Naudojami įrankiai. Tekinimo programa. Ištekinta detalė. Detalės pjūvis. Tekinimo programa apsukus detalę. Pilnai ištekinta detalė. Detalės pjūvis.
  Mechanika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-10-04
 • Matavimai vertikaliuoju optimetru

  Darbo tikslas. Matavimo priemonės. Matavimo rezultatai. Statistiniai skaičiavimai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-03-03
 • Matavimų teorija ir praktika (20)

  Laboratorinis darbas Nr. 3. Radialinio ir galinio mušimų matavimas. Laboratorinis darbas Nr. 5. Cilindrinių skylių matavimas indikatoriniu vidmačiu. Laboratorinis darbas Nr. 6 b. Rodiklių, charakterizuojančių šoninio tarpo dydį, matavimas. Laboratorinis darbas Nr. 11 Cilindrinių detalių matavimas vertikaliuoju optimetru. Kalibrinių tikrinimo kamščių ribinių ir tikrųjų matmenų nustatymas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2008-11-22
 • Matavimų teorija ir praktika (30)

  Laboratorinio darbo ataskaita Nr.1. Cilindrinės detalės matmenų ir geometrinės formos matavimas. Užduotis: išmatuoti detalę, patikrinti mikrometro tikslumą. Laboratorinio darbo ataskaita Nr.3. Radialinio ir galinių mušimų matavimas. Užduotis: Išmatuoti velenėlio radialinį ir galinį mušimus. Patikrinti indikatoriaus tikslumą. Laboratorinio darbo ataskaita Nr. 15. Sriegio matavimas rankiniu mikroskopu. Užduotis: Išmatuoti išorini d, vidini d1 ir vidurini d2 skersmenis,žingsni p ir puse profilio kampo, skaičiuoti redukuota vidurinį skersmenį d2 ir įvertinti sriegio tinkamumą pagal vidinį, vidurinį ir išorinį skersmenis nurodytam srieginiam sujungimui.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-12-01
 • Matavimų teorija ir praktika (5)

  Matavimas vertikaliuoju optimetru. Kalibrinių tikrinimo kamščių tikrųjų ir ribinių matmenų nustatymas. Cilindrinių skylių matavimas indikatoriniu vidmačiu. Paviršiaus šiurkštumo matavimas dvigubu mikroskopu. Cilindrinių detalių matmenų ir geometrinės formos matavimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-03-06
 • Matavimų teorija ir praktika (8)

  Cilindrinės detalės matmenų ir geometrinės formos matavimas. Radialinio ir galinių mušimų matavimas. Paviršiaus šiurkštumo matavimas dvigubu mikroskopu. Matavimas vertikaliuoju optimetru. Kalibrinių tikrinimo kamščių tikrųjų ir ribinių matmenų nustatymas. Sriegio matavimas rankiniu mikroskopu.
  Mechanika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-06-22
 • Mažaanglio plieno tempimo diagrama

  Darbo tikslas: Susipažinti su medžiagų tempimo diagrama, stiprumo ir plastiškumo charakteristikomis. Pagal tempimo diagramos eksperimento rezultatus sudaryti diagramą.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Mechanizmų ir mašinų teorija (3)

  Grandies masės inercijos momento radimas fizinės švytuoklės metodu. Inercijos momento radimas krintančio svarelio metodu. Besisukančių grandžių dinaminis balansavimas. Cilindrinio krumpliaračio pagrindinių parametrų skaičiavimas. Veleno kritinio greičio nustatymas. Evolventinių cilindrinių krumpliaračių krumplių profilių sudarymas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-06
 • Mechatroninės sistemos programavimas IEC 1131-3 standarto programavimo kalbomis

  Darbo tikslai: įsisavinti roboto elektropneumatinės sistemos modeliavimo principus, naudojant judesių diagramų metodą, kai sudaromos loginės lygtys; palyginti įvairias, IEC 1131-3 standarto reglamentuotas programavimo kalbas, programuojant elektropneumatinės sistemos darbą. Užduotis. Darbo eiga. Judesių ir signalų diagramos. Skirstytuvai. Loginės lygtys. Pneumatinė sujungimų schema. Valdymo schema. Programuojamųjų valdiklių panaudojimas mechatroninėse sistemose. Komandų sąrašo (IL) kalba. Struktūrizuoto teksto (ST) kalba. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-04-01
Puslapyje rodyti po