Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika>Mechanikos laboratoriniai darbai

Mechanikos laboratoriniai darbai (151 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • CNC horizontaliojo frezavimo centras

  Savarankiškas darbas Nr. 1. UŽDUOTIS Nr.1: Išanalizuoti CNC horizontaliojo frezavimo centrą. CNC horizontaliojo tekinimo centras HAAS ST-30. Technologinis įrenginys. Programinio valdymo sistemos įrenginys (pultas). Įrankiai. Įtaisai. Operacijos, atliekamos analizuojamomis staklėmis.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-11-29
 • Detalės modeliavimas apjungiant skirtingose plokštumose nubraižytus eskizus

  Kompiuterinio projektavimo laboratorinis darbas nr. 3. Darbo tikslas: Sumodeliuoti detalę apjungiant skirtingose plokštumose nubraižytus eskizus. Išmokti pakeisti detalės formą ja sulenkiant. Darbo atlikomo eiga.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-10-23
 • Detalės pagrindinio vaizdo profilio eskizų braižymas, jų profiliavimas, apribojimų ir matmenų įvedimas

  Darbo tikslas: Išmokti nubraižyti detalės pagrindinio vaizdo "juodraštinį" dvimatį eskizą, atlikti jo profiliavimą ir atskiriems profilio elementams įvesti geometrinius apribojimus bei matmenis. Darbo eiga. Eskizo sudarymas ir jo profiliavimas. Detalės pagrindinio vaizdo eskizas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-11-25
 • Diržo pavaros ir jų ypatumai

  Darbo tikslai: Rasti duotos diržo pavaros pradinio įtempimo suminę jėgą 2F0. Rasti galimą perduoti momentą T1. Rasti pavaros n.k. η ir jį atitinkantį slydimo koeficientą. Diržo traukos savybes pavaizduoti grafiškai ir suformuluoti išvadas apie pavaros darbingumą. Stendas. Diržo pavaros ir jų ypatumai. Diržų tipai. Diržo skriemuliai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-12-19
 • Diržo pavaros ir jų ypatumai (2)

  Mašinų elementų laboratorinis darbas nr.3. Darbo tikslai: Rasti duotos diržo pavaros pradinio įtempimo suminę jėgą 2F0. Rasti galimą perduoti momentą T1. Rasti pavaros n.k. Η ir jį atitinkantį slydimo koeficientą ζ. Diržo traukos savybes pavaizduoti grafiškai ir suformuluoti išvadas apie pavaros darbingumą. Diržo pavaros ir jų ypatumai. Diržų tipai. Diržo skriemuliai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2012-03-08
 • Dyzelinio variklio aukšto slėgio degalų siurblio sukimosi dažnio charakteristika ir purkštuvų bandymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su aukšto slėgio degalų siurblių bandymo ir reguliavimo stendo SATA-1 konstrukcija ir veikimo principu. Išbandyti dyzelio aukšto slėgio degalų siurblį, gauti duomenų jo sukimosi dažnio charakteristikai nubraižyti. Susipažinti su purkštuvų bandymo ir reguliavimo stendo KP – 1609 konstrukcija ir veikimo principu. Išnagrinėti bandomų purkštuvų konstrukciją ir išmatuoti purškimo kampą. Užduotis. Išnagrinėti stendo SATA-1 konstrukciją, nubraižyti variatoriaus (13.2 pav.) ir aukšto slėgio degalų siurblio maitinimo schemas (13.3 pav.). Išbandyti aukšto slėgio degalų siurblį keičiant sukimosi dažnį esant bent dviems skirtingai fiksuotoms krumpliastiebio padėtims. Susipažinti su purkštuvų bandymų stendo KP-1609 konstrukcija ir aprašyti veikimo principą. Išardyti ir surinkti purkštuvą. Patikrinti nt stendo surinkto purkštuvo veikimą, sureguliuoti išpurškimo slėgį MPa, išmatuoti išpurškimo kampą. Darbo sauga. Pirma dalis: darbo eiga. Antra dalis: darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-01-22
 • Dyzelinio variklio tuščiosios eigos charakteristika ir deginių dūmingumas

  9 Laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su dyzelinio variklio tuščiosios eigos sūkių dažnio reguliavimo technologija; deginių dūmingumo nustatymo prietaiso AVL DiGAS 465 konstrukcija ir veikimo principu. Užduotis. Darbo eiga. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-01-19
 • Droselinio valdymo sistemos

  Darbo tikslas: Išmokti sudaryti droselio reguliavimo charakteristikas, bei jas įvertinti (analizuoti ir daryti išvadas) esant įvairiems droselio jungimo būdams. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-13
 • Dviatramės sijos stiprumo skaičiavimas

  Užduotis: Apskaičiuokite brėžinyje parodytą dviatramę siją: sudarykite įrąžų – lenkimo momentų (M) ir skersinių jėgų (Q) diagramas. Parinkite sijai dvitėjinio profilio skerspjūvį ir patikrinti jį tangentinių įtempimų veikimui. Parašome pusiausvyros lygtis. Parenkame siją. Faktiniai įtempimai. Palyginame su leistinais. Patikriname tangentinius įtempimus. Diagramos.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-19
 • Efficiency coefficient calculation of a screw pair

  Darbas anglų kalba. Laboratorinis darbas: Varžtų naudingumo koeficiento skaičiavimas. Scheme of the instrument. Parameters of the screw. Experimental calculation of the efficiency of the screw pair. Diagrams of the efficiency of the screw pair. Analytical calculation of the efficiency of the screw pair.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-21
 • Eksperimentinis tūrinių hidraulinių mašinų charakteristikų nustatymas

  Darbo tikslas: Laboratorinio darbo metu studentai turi susipažinti su bendra hidraulinių agregatų bandymų metodika bei prietaisais, naudojamais bandymo stendais, jų įrengimu ir veikimu, išmokti nustatyti hidraulinių mašinų pagrindines charakteristikas, jas analizuoti bei daryti atitinkamas išvadas. Darbo metodika. Laiko matavimo paklaidų skaičiavimas. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Eksperimentinis tūrinių hidromašinų charakteristikų nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su hidrosistemų bandymo stendo "KH-4200" konstrukcija ir veikimo principu. Nustatyti hidromašinų charakteristikas, naudojantis stendu "KH 4200". Trumpos teorinės žinios. Darbo eiga.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-02-12
 • Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos (14)

  Darbo užduotis. Tirsime apie pastovią ašį besisukančios kūnų sistemos judėjimo dėsningumus. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Tirsime apie pastovią ašį besisukančios kūnų sistemos judėjimo dėsningumus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-01
 • Elektroerozinės ir elektrocheminės staklės. Metalų pjaustymo staklės

  Metalo apdirbimo techniniai įrenginiai. Elektroerozinės ir elektrocheminės staklės. Metalų pjaustymo staklės. Elektroerozinės staklės. Metalų apdirbimo, pjaustymo, šlifavimo staklės. Vidinio šlifavimo staklės. Profilinio šlifavimo staklės. Lazerinis metalo pjovimas. Lazerinės pjovimo staklės. Pjovimo staklės vandens srove su abrazyvu. Plazminio pjovimo staklės. Žingsninio variklio pavara. Selsinas. Induktosinas. Įrankių ilgio matavimas. Programinių staklių funkcijų analizė. Elektrocheminės analizės metodų klasifikacija.
  Mechanika, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2009-10-01
 • Energijos apskaitos ir taupymo įrenginiai

  Laboratorinių darbų atlikimo metodika. Laboratorinis darbas Nr. 1 Kavitacinio aeratoriaus tyrimas. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Bendrosios teorinės žinios. Ašiniai siurbliai. Darbo eiga. Stendo konstrukcija. Veikimo schema. Kavitacinio aeratoriaus veikimo principas. Laboratorinio darbo atlikimo tvarka. Išvados. Laboratorinis darbas Nr 2. Šilumos skaitliukų tyrimas. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Bendrosios teorinės žinios. Darbo eiga. Debitmačio techninė charakteristika. Debitmačio bendras vaizdas. Pagrindinių detalių darbo brėžiniai. Stabilizatorius. Debito matuoklis. Mentys. Debitmačio montažinė schema. Montavimo reikalavimai. Skaičiavimai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2009-02-20
 • Energijos transformavimo mašinos (2)

  Bandant turbiną su priešslėgiu, išmatuoti garo parametrai prieš patenkant į turbiną bus p0,t 0, išėjus iš jos – p2 ir t 2. Nustatykite turbinos vidinį naudingumo koeficientą. Nustatyti santykinius disko trinties nuostolius ir nuostolius dėl garo parcialinio tiekimo atskiroje aktyvioje turbinos reguliavimo pakopoje. Pakopos matmenys d, l1, l2 α1ef, B2, parcialumo laipsnis e = 0,4 ( keturios tūtos grupės ), greičių santykis u / cf, santykinis mentinis naudingumo koeficientas η0p. Apskaičiuoti santykinį masės šaldymo našumą q0, atiduodamą kondensatoriuje santykinę šilumą qk ir šaldymo koeficientą εk, kai žinoma, kad amoniako šaldymo mašina veikia pagal atvirkštinį Karno ciklą. Virimo temperatūra yra t0, kondensacijos temperatūra – tk. Nustatykite garintuvo šilumos atidavimo plotą ir šalčio nešiklio ( NaCl tirpalas ) išeigą, kai vienos pakopos šaldymo mašinos našumas yra Q0, išeinančios iš garintuvo šalčio nešiklio temperatūra - t 2. Biologinė energija.
  Mechanika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2006-11-30
 • Energijos transformavimo mašinos (6)

  7 užduotis, 5 variantas. Nustatykite turbo įrenginio įvertindami regeneratyvinį maitinimo vandens pašildymą, sakydami, kad šaldytuvų skaičius yra z. Nustatykite garo išeigą turbinoje ir kondensatoriuje. Nustatykite santykinius disko trinties nuostolius ir nuostolius, susidariusius dėl garo parcialinio tiekimo į aktyviąją vieno vainiko garo turbinos reguliavimo pakopą. Pakopos matmenys: (efektinis išėjimo iš tūtos grotelių kampas ), parcialumo laipsnis. Apskaičiuokite santykinį masės šaldymo našumą, atiduodamą kondensatoriuje santykinę šaldymo šilumą ir šaldymo koeficientą, jei žinoma, kad amoniako šaldymo mašina veikia pagal atvirkštinį Karno ciklą. Virimo temperatūra yra, kondensacijos temperatūra. Nustatykite dviejų pakopų ciklo su nevisišku tarpiniu aušinimu ir vienos pakopos droseliavimu naudojimo vietoj vienos pakopos ciklo galimybę amoniaką naudojančioje šaldymo mašinoje, skirtoje tam tikrai temperatūrai šaldymo kameroje palaikyti; vandens, tekančio iš artezinio gręžinio į tarpinį šaldymo agento šaldytuvą, temperatūra t. Išnagrinėkite sistemų, paverčiančių saulės energiją elektros energija, galimybes.
  Mechanika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2010-05-18
 • Erdvinio elemento sudarymas sukant eskizą

  Kompiuterinio projektavimo laboratorinis darbas nr. 2. Darbo tikslas: Nubrėžti sukimosi kūno eskizą. Išmokti braižyti lankus. Išmokti braižyti elipsę ir ją redaguoti. Atlikti sukinio formavimą. Atlikto profilio tempimą pasirinkta trajektorija. Išmokti formuoti įdubą. Išmokti sudaryti kupolą. Darbo atlikimo eiga.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-10-23
 • Evolventinių cilindrinių krumpliaračių krumplių profilių sudarymas

  Nulinio krumpliaračio pagrindinių dydžių apskaičiavimas. Nenulinio krumpliaračio pagrindinių dydžių apskaičiavimas. Pavaros pagrindinių dydžių apskaičiavimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-13
 • Evolventinių cilindrinių krumpliaračių krumplių profilių sudarymas (2)

  Darbo tikslas: susipažinti kaip susidaro evolventinių krumplių profiliai, gaminant nulinius ir koreguotus krumpliaračius. Kaip randami tokių krumpliaračių pagrindiniai matmenys bei krumpliaračių pavaros matavimo matmenys. Nulinio krumpliaračio pagrindinių dydžių skaičiavimas. Pavaros pagrindinių dydžių matavimas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-06-16
Puslapyje rodyti po