Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika

Mechanika (788 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Skaitmeniniai tachografai

  Įvadas. Vairuotojo darbo ir poilsio laikas. Kontrolės prietaisai. Vizualiniai prietaisai. Registruojančiojo prietaiso korpusas. Tachografų naudojimas. Reikalavimai tachografams. Registracijos lapai. Tachografų patikra. Tachografo naudojimas. Tachografo gedimas. Duomenų saugojimas ir pateikimas. Skaitmeniniai tachografai. Reikalavimai skaitmeniniams tachografams. Skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimo projektas. Apie skaitmeninį tachografą. Sistema "SKAITIS". Skaitmeniniai tachografai padės vairuotojams geriau derinti darbo ir poilsio laiką. Išvados.
  Mechanika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-07
 • Skaitmeninio filtro projektavimas

  Darbo tikslas yra sukurti unikalų skaitmeninį filtrą, kuris praleistų tik nustatytus dominuojančius dažnius dažnių juostoje. Techninės užduoties analizė. Eksploatacijos sąlygų analizė. Elektrinės principinės schemos analizė. Dažnio į įtampą keitiklio analizė. Analoginio skaitmeninio keitiklio skaičiavimas. Loginio filtro schemos sudarymas. Laikinio selektoriaus skaičiavimas. Signalo vėlinimo skaičiavimas. Komponavimo variantų analizė. Konstrukcijos parinkimas. Patikimumo kriterijų skaičiavimas. Eksperimentinė dalis. Prietaiso naudojimosi taisyklės. Saugumo technikos klausimai. Išvados.
  Mechanika, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-29
 • Skersinė jėga apkrauto varžtinio sujungimo tyrimas

  Mašinų elementų laboratorinis darbas nr.1. Darbo tikslas: Eksperimentiškai ištirti jėgos, perstumiančios jungiamas ne tik nuo Tuž, bet ir nuo kitų dydžių, kuriuos tiksliai nustatyti praktiškai kai neįmanoma. Todėl F priklausomybė nuo Fx ir tiriama eksperimentiškai. Srieginių sujungimų apkrovos. Stendo aprašymas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2012-03-08
 • Skerspjūvio inercijos ir atsparumo momentų skaičiavimas

  14 variantas. 3 Užduotis: Apskaičiuoti brėžinyje parodytam skerspjūviui, turinčiam vieną simetrijos ašį ir sudarytam iš trijų valcuotų profilių, inercijos ir atsparumo momentus: nustatyti svorio centro koordinates; rasti ašinius ir išcentrinį inercijos momentus apie dvi tarpusavyje statmenas centrines svarbiausias ašis; apskaičiuoti atsparumo momentus apie svarbiausias ašis; rasti svarbiausių inercijos momentų spindulius. Sprendimas.
  Mechanika, uždavinys(5 puslapiai)
  2009-03-20
 • Skirstymo kalnelio projektavimas

  Skirstymo kalnelio parametrų analitinis skaičiavimas. Duomenys. Kalnelio profilio skaičiavimas. Stabdymo pozicijų galingumo skaičiavimai.
  Mechanika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-02-15
 • Skysčių mechanika

  Skysčio sąvoka. Tankis. Suspaudžiamumas. Temperatūrinis išsiplėtimas. Klampa. Idealaus skysčio sąvoka. Skystį veikiančios jėgos. Skysčio slėgio savoka, matavimo vienetai. Eulerio lygtys. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Paskalio dėsnis. Skystiniai prietaisai slėgiui matuoti. Mechaniniai prietaisai slėgiui matuoti. Slėgio į plokščią paviršių atstojamoji jėga. Slėgio į kreivą paviršių atstojamoji jėga. Archimedo dėsnis. Skysčio tėkmė jos tipai ir parametrai. Tėkmės vientisumo lygtys. Bernulio lygtys. Hidraulinių nuostolių sąvoka. Turbulentinė tekėjimo struktūra. Šezi formulė. Angos ir antgalio sąvokos. Hidraulinis smūgis ir jo parametrai. Kavitacijos reiškinys. Hidraulinių reiškinių modeliavimas. Hidraulinio panašumo kriterijai ir modeliavimo masteliai. Skysčio tėkmės matematiniai modeliai. Gruntinio vandens dinamikos pagrindai. Gruntinio vandens filtracija.
  Mechanika, špera(6 puslapiai)
  2005-06-19
 • Skysčių mechanika (2)

  Skysčių mechanikos apibrėžimas. Trumpa hidraulikos apžvalga. Skysčių mechanikoje naudojami metodai. Skystis, jo apibrėžimas. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Idealūs ir realūs skysčiai. Skysčių fizikinės savybės (tankis, tamprumas, klampa, kapiliarumas). Jėgos, veikiančios skystyje. Hidrostatikos apibrėžimas. Hidrostatinis slėgis, jo savybės. Skysčių pusiausvyros diferencialinė lygtys Oilerio hidrostatikos lygtys). Skysčių pusiausvyros diferencialinių lygčių integravimas. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Pagrindinė hidrostatikos lygtis. Geometrinė ir energetinė jos interpretacija. Absoliutus ( pilnutinis) ir manometrinis (perteklinis) slėgis. Vakuuminis slėgis. Slėgio matavimo prietaisai. Paskalio dėsnis ir techninis taikymas. Hidraulinis presas. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Jėgos dydis, kryptis, pridėties taškas. Archimedo dėsnis. Kūnų plūdrumas ir stabilumas. Hidrodinaminės charakteristikos. Skysčio dalelių judėjimo greitis ir hidrodinaminis slėgis. Pagrindines sąvokos, apibūdinančios skysčių tekėjimą. Tėkmė linija, trajektorija, elementarioji čiurkšlė, tėkmė. Skysčių tekėjimo tyrimo metodai. Lagranžo ir Oilerio metodai. Tėkmės geometriniai ir hidrauliniai elementai (parametrai). Tėkmės geometriniai ir hidrauliniai elementai (parametrai). Elementariosios čiurkšlės debitas. Tėkmės debitas, vidutinis greitis, tėkmės vientisumo lygtis. Neklampaus skysčio dinamika. Diferencialinės skysčių tekėjimo lygtys. (Oilerio hidrodinamikos lygtys). Bernulio lygtis idealiojo skysčio elementariajai čiurkšlei. Lygties geometrinė ir energetinė prasmė. Bernulio lygtis. Pjezometrinis nuolydis, hidraulinis nuolydis. Hidrauliniai nuotoliai, jų priežastys ir rūšys. Laminarinis ir turbulentinis skysčių tekėjimas. Reinoldso skaičius. Skysčių tolyginio tekėjimo lygtis. Turbulentinė tėkmė. Tikrasis greitis taške ir vidurkinis greitis. Reinoldso - Businesko turbulentinės tėkmės modelis. Greičių ir slėgių pulsacija. Tangentiniai įtempimai turbulentinėje tėkmėje, greičių pasiskirstymas turbulentinės tėkmės skerspjūvyje. Laminarinė plėvelė. Hidrauliškai lygūs ir šiurkštūs paviršiai. Hidrauliniai kelio nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Nikuradzės bandymai. Šezi formulė. Vamzdžių ir vamzdynų hidraulinis skaičiavimas. Gyvenviečių vandentiekio sistemos. Pagrindinių vandentiekio elementų konstrukcijos ir įrengimas. Vandens apskaitos mazgas. Gaisrinis vandentiekis. Laistymo čiaupai. Hidraulinio skaičiavimo uždaviniai.
  Mechanika, špera(23 puslapiai)
  2005-06-22
 • Skysčių mechanika (3)

  Skysčių mechanikos apibrėžimas. Trumpa hidraulikos apžvalga. Skysčių mechanikoje naudojami metodai. Skystis, jo apibrėžimas. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Idealūs ir realūs skysčiai. Skysčių fizikinės savybės (tankis, tamprumas, klampa, kapiliarumas). Jėgos, veikiančios skystyje. Hidrostatikos apibrėžimas. Hidrostatinis slėgis, jo savybės. Skysčių pusiausvyros diferencialinė lygtys Oilerio hidrostatikos lygtys). Skysčių pusiausvyros diferencialinių lygčių integravimas. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Pagrindinė hidrostatikos lygtis. Geometrinė ir energetinė jos interpretacija. Absoliutus ( pilnutinis) ir manometrinis(perteklinis) slėgis. Vakuuminis slėgis. Slėgio matavimo prietaisai. Paskalio dėsnis ir techninis taikymas. Hidraulinis presas. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Jėgos dydis, kryptis, pridėties taškas. Skysčio slėgio jėga į kreivalinijinius paviršius. Slėgio epiūros. Slėgio kūnai. Jėgos dydis, kryptis pridėties taškas. Archimedo dėsnis. Kūnų plūdrumas ir stabilumas. Skysčių kinematikos ir skysčių dinamikos apibrėžimai. Hidrodinaminės charakteristikos. Skysčio dalelių judėjimo greitis ir hidrodinaminis slėgis. Pagrindines sąvokos, apibūdinančios skysčių tekėjimą. Tėkmė linija, trajektorija, elementarioji čiurkšlė, tėkmė. Skysčių tekėjimo tyrimo metodai. Lagranžo ir Oilerio metodai. Tėkmės geometriniai ir hidrauliniai elementai (parametrai). Skysčių tekėjimo rūšys. Elementariosios čiurkšlės debitas. Tėkmes debitas, vidutinis greitis, tėkmės vientisumo lygtis. Neklampaus skysčio dinamika. Diferencialinės skysčių tekėjimo lygtys. (Oilerio hidrodinamikos lygtys). Bernulio lygtis idealiojo skysčio elementariajai čiurkšlei. Lygties geometrinė ir energetinė prasmė. Bernulio lygtis realiojo skysčio elementariajai čiurkšlei. Lygties geometrine ir energetine prasmė. Pjezometrinis nuolydis, hidraulinis nuolydis. Bernulio lygtis realiojo skysčio tėkmei. Koriolio koeficientas. Lygties geometrinė ir energetinė prasmė, Bernulio lygties grafikas. Bernulio lygties taikymo ribos ir praktinio taikymo pavyzdžiai (venturimetras, ežektorius). Hidrauliniai nuotoliai, jų priežastys ir rūšys. Laminarinis ir turbulentinis skysčių tekėjimas. Reinoldso skaičius. Skysčių tolyginio tekėjimo lygtis. Laminarinis skysčių tekėjimas. Greičių pasiskirstymas. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Turbulentinė tėkmė. Tikrasis greitis taške ir vidurkinis greitis. Reinoldso - Businesko turbulentinės tėkmes modelis. Greičių ir slėgių pulsacija. Tangentiniai įtempimai turbulentinėje tėkmėje, greičių pasiskirstymas turbulentinės tėkmės skerspjūvyje. Laminarinė plėvelė. Hidrauliškai lygūs ir šiurkštūs paviršiai. Ekvivalentinis šiurkštumas. Pakraštinis tėkmės sluoksnis. Pradinis ruožas. Hidrauliniai kelio nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Nikuradzės bandymai. Hidraulinės trinties koeficientas. Šezi formulė. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Vietinių kliūčių koeficientai. Sistemos pasipriešinimo koeficientas. Vamzdžių ir vamzdynų hidraulinis skaičiavimas. Bendros sąvokos ir nuostatai. Trumpų vamzdžių hidraulinis skaičiavimas (ištekėjimas į rezervuarą, sifonas, siurblio siurbimo vamzdis). Ilgų vamzdžių skaičiavimas. Paprasto ilgo vamzdžio hidraulinis skaičiavimas. Vamzdynų hidraulinis skaičiavimas (nuosekliai ir lygiagrečiai sujungti vamzdynai, vamzdis su tolygiai mažėjančiu debitu). Nenusistovėjęs slėginis skysčių tekėjimas vamzdžiuose. Hidraulinis smūgis. Hidraulinis taranas. Skysčių tekėjimas pro angas ir antgalius. Angų tipai. Čiurkšlės suspaudimo atvejai. Čiurkšlės suspaudimo koeficientas. Nenusistovėjęs skysčių tekėjimas pro mažą neapsemtą ir apsemtą angą. Čiurkšlės suspaudimo, greičio ir debito koeficientai. Jų priklausomybė nuo Reinoldso skaičiaus. Nenusistovėjęs skysčių tekėjimas pro dideles angas. Nenusistovėjęs skysčių tekėjimas pro antgalius. Antgalių tipai. Nenusistovėjęs skysčių tekėjimas pro angas ir antgalius. Hidraulinės čiurkšlės. Apsemtos ir neapsemtos hidraulinės čiurkšlės. Gaisrinės čiurkšlės. Skaičiuojamieji čiurkšlių parametrai. Čiurkšlių ir kietų kūnų tarpusavio sąveika. Dinaminis ir reaktyvinis čiurkšlės veikimas. Hidraulinių reiškinių modeliavimas. Geometrinis, kinematinis ir dinaminis hidraulinių reiškinių panašumas. Panašumo kriterijai.
  Mechanika, špera(19 puslapių)
  2006-06-08
 • Skysčių mechanika (4)

  3 namų darbas. Duota. Schema. Skaičiavimai. Iteracinis procesas. Brėžinys.
  Mechanika, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-03-06
 • Skysčių mechanika (6)

  Vamzdžių charakteristikos. Vamzdynai. Kirchhofo dėsniai. Pagrindinės hidraulinio skaičiavimo lygtys. Hidraulinis trinties koeficientas. Vietinių nuostolių koeficientų skaičiavimas. Lyginamųjų slėgio nuostolių metodas. Hidraulinio pasipriešinimo charakteristikų metodas. Ekvivalentinių ilgių metodas. Dinaminių slėgių metodas. Vandentiekio sistemos. Skaičiuojamieji vandens debitai. Reikalingas slėgis vandentiekio tinkle. Lauko vandentiekio tinklai. Skaičiuojamoji vandentiekio tinklo schema. Šakotojo tinklo skaičiavimas. Hidraulinis žiedinio tinklo skaičiavimas (skaičiavimo principai). Pradinis debitų paskirstymas. Vandentiekio sistemų su keliais tiektuvais ir nefiksuotaisiais vandens imtuvais hidraulinio skaičiavimo ypatumai. Žiedinių tinklų skaičiavimas. Šildymo sistemų klasifikavimas. Fizinės vandens savybės. Principinės vandens šildymo sistemų schemos. Pagrindinės vandens šildymo sistemų schemos. Pagrindiniai šildymo prietaisai. Šildymo sistemų vamzdynai. Uždarymo ir reguliavimo armatūra. Elevatoriai. Skaičiuojamasis cirkuliacinis slėgis. Natūralusis cirkuliacinis slėgis. Natūralusis cirkuliacinis slėgis vienvamzdėse ir dvivamzdėse šildymo sistemose. Cirkuliacinis slėgis mažajame cirkuliaciniame žiede. Vandens šildymo sistemų hidraulinio skaičiavimo metodai. Hidraulinis pagrindinio cirkuliacinio žiedo skaičiavimas. Hidraulinis antraeilių cirkuliacinių žiedų skaičiavimas. Hidraulinis mažojo cirkuliacinio žiedo skaičiavimas. Šildymo sistemų skaičiavimas hidraulinio pasipriešinimo charakteristikų metodu. Hidraulinis junginių skaičiavimas. Hidraulinis žiedinio tinklo skaičiavimas. Dujų apibrėžimas. Fizikinės dujų savybės. Diferencialinė dujų pusiausvyros lygtis. Izochorinio proceso pusiausvyros lygtis. Politropinio proceso pusiausvyros lygtis. Adiabatinio proceso pusiausvyros lygtis. Izoterminio proceso pusiausvyros lygtis. Paviršių veikianti dujų slėgio jėga. Dujų tekėjimas. Dujų debitas. Garso greitis dujose. Macho skaičius. Bernulio lygtys dujoms. Dujotiekio skaičiavimas. Bendrosios žinios. Miesto dujotiekio tinklai. Vidaus dujotiekio tinklai. Hidraulinis dujotiekio skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai. Bernulio lygtis mažo slėgio dujotiekio tinklams. Bernulio lygtis didelio slėgio tinklams. Hidraulinės trinties koeficientas. Vietinių nuostolių koeficientai. Vidaus dujotiekio hidraulinis skaičiavimas.
  Mechanika, konspektas(17 puslapių)
  2008-01-17
 • Skysčių mechanika (7)

  Namų darbas Nr.3. Bernulio lygties praktinis pritaikymas. Schema. Duota. Apskaičiuoti: hidraulinius kelio ir vietinius nuostolius, hidraulinio pasipriešinimo koeficientą , vandens tekėjimo greičius, tėkmės debitą, nubraižyti skaičiavimo schemą ir Bernulio lygties grafiką. Sprendimas. Bernulio lygtis mūsų užduoties atveju. Hidrauliniai nuostoliai. Kelio hidrauliniai nuostoliai. Preliminarūs vandens tekėjimo greičiai. Tėkmės režimo patikrinimas. Vandens tekėjimo greičių tikrinimas. Tekmės debito apskaičiavimas. Tikrinama Bernulio lygties skaitinė išraiška. Hidrauliniai nuostoliai, ties kiekvienu sistemos pjūviu.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-11-26
 • Skysčių mechanika (8)

  Skysčių mechanikos namų darbų užduotis Nr. 1. Duota: Betoninės užtvankos storio apatinė dalis įleista į laidaus žvyringo grunto sluoksnį, hidrostatinis slėgis į užtvankos padą kintą proporcingai pado ilgiui B. Vandens gylis iš kairės užtvankos pusės h1. iš dešinės h2. Kiti užtvankos matmenys: H, ak, a. posvyrio kampas a - parodyti schemoje. Betono tankis, vandens tankis. Patikrinkite ar užtvanka nebus apversta, apskaičiuodami jos pastovumo apvertimui koeficientą k1., ir ar nebus nustumta. Sprendimas. Išvados.
  Mechanika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-27
 • Skysčių mechanika (9)

  1 Namų darbas. Užduoties sąlyga. Duota: Betoninę užtvanką veikiančios horizontalios vandens slėgio epiūros ir vertikalūs slėgio kūnai. Skaičiuojamos horizontaliosios ir vertikaliosios vandens slėgio jėgos ir jų pridėties taškai. Skaičiuojamos vertikalios vandens slėgio jėgos ir jų pridėties taškai. Tai iš viršaus užtvanką veikiančios jėgos: iš kairės užtvankos pusės (aukštutinio bjefo) veikianti vertikalioji jėga. Skaičiuojami užtvanką verčiančių ir laikančių jėgų momentus apie tašką A. Skaičiuojamas užtvankos pastovumo apvertimui koeficientas. Išvada.
  Mechanika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-06-14
 • Slėgikliai

  Užduotis: Parinkti nurodytos serijos siurblį, užtikrinanį reikiamą našumą . Užrašyti parinkto siurblio parametrus (modelis, siurbliaračio skersmuo, sukimosi dažnis, siurbimo ir slėgimo atvamzdžių skersmenys. Rasti siurblio slėgio aukštį , naudingumo koeficientą ir suvartojamą galingumą. Kokie turi būti siurblio sūkiai, kad siurblio našumas padidėtų 20%? Kiek reikia aptekinti siurbliaratį, kad siurblio našumas sumažėtų 15%? Sakykime, tą patį 15% sumažintą našumą užtikriname parinktu siurbliu, tačiau siurbliaratis neaptekintas, o našumas reguliuojamas droseliavimu (pridarant sklendę). Kiek brangiau atsieitų toks reguliavimo būdas per metus, lyginant su siurbliaračio aptekinimu. Tariame, kad abiem atvejais siurblys dirba nuolat. Koks būtų skysčio debitas, jei sistemoje nebūtų siurblio? Kaip reikėtų sujungti šioje sistemoje du tokius siurblius – nuosekliai ar lygiagrečiai – kad gautume didesnį našumą? Koks bus manometrinis slėgis viršutiniame sifono taške sistemai su siurbliu ir sistemai be siurblio (atgalinis vožtuvas; sklendė ir 90o alkūnė yra prieš sifono viršutinį tašką; Kokiame lygyje gali būti sumontuotas siurblys (pagal leistiną siurbimo aukštį). Kiek sumažėtų elektros energijos suvartojimas, jei vamzdžių skersmuo būtų padidintas 20% (tariame, kad per metus prapompuojamo skysčio kiekis turi likti tas pats). Sprendimas: Siurblio parinkimas. Siurblio slėgio aukštis, naudingumas ir suvartojamas galingumas. Siurblio sūkiai, prie kurių našumas padidėja 20%. Siurbliaračio aptekinimas, siekiant sumažinti našumą 20%. Siurblių sujungimas (lygiagrečiai arba nuosekliai), kad našumas būtų didesnis. Energijos suvartojimo sumažėjimas, padidinus vamzdžių skersmenį 20%.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-11-16
 • Slėginių indų apsaugos nuo sprogimų skaičiavimas

  Slėginių indų apsaugos nuo sprogimų skaičiavimas. Nustatyti: sprogimo metu atsidariusios membraninės angos reikiamą plotą F (m2). Slėginių indų apsauga nuo sprogimų. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-30
 • Slėgio jėgų skaičiavimas

  Betoninės užtvankos skaičiavimas, kuriame reikia surasti veikiančias vandens slėgio jėgas, pavaizduoti jų epiūras, apskaičiuoti pastovumo koeficientą, kuris parodo ar užtvanka atlaikys slėgio jėgas (ar ji nenuvirs). Duomenys. Sprendimas. Sudarau betoninę užtvanką veikiančias horizontaliąsias ir vertikaliąsias vandens slėgio epiūras. Skaičiuoju horizontaliąsias ir vertikaliąsias vandens slėgio jėgas ir jų pridėties taškus. Skaičiuoju betono sunkio jėgas ir jų pridėties taškus. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2011-03-17
 • Slėgio matavimas

  Darbo tikslas. Teorija ir aparatūra. Darbo rezultatai. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-03-07
 • Slydimo guolio tyrimas

  Slydimo guolio tyrimas: Slydimo guoliai ir trintis juose. Skiriami tokie slydimo trinties režimai: sausa trintis, ribinė trintis, skystoji trintis. Stendas. Stendo duomenys. Rotoriaus lėtėjimo grafikas. Trinties koeficientas. Slėgio guolyje priklausomybė nuo kampo su vertikale p=f(l) poliarinėse koordinatėse. Slėgio guolyje grafikas nuo atstumo nuo guolio krašto p=f(l). Grafikas nuo atstumo nuo guolio krašto. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-10-23
 • Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle (17)

  Tikslas: išmatuoti spyruoklės tamprumo koeficientą k, slopinamųjų svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą, slopinimo koeficientą ir spyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-23
 • Spausdinimo mašina

  Mechanizmų ir mašinų teorijos kursinis projektas. Spausdinimo mašina. Variantas 7. Užduotis: Atlikti spausdinimo mašinos, svirtinio mechanizmo sintezę, kinematinę bei dinaminę analizę, pateikiant visus skaičiavimus ir grafinę medžiagą. Spausdinimo mašina. Įrenginio schema ir veikimo principas. Svirtinio mechanizmo (skriejiko-svirties) sintezė ir analizė. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo sintezė. Rezultatai. Įėjimo grandies vidutinio greičio nustatymas. Atskirų grandžių inercijos momentai. Svirtinio mechanizmo dinaminė analizė ir sintezė. Dinaminės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo dinaminės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas. Rezultatai. Svirtinio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Mechanizmo apibendrintoji koordinatė. Išėjimo grandies išorinė apkrova. Mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Mechanizmo dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo sintezė. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas planų metodu. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė. Jėginės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė kinetostatiniu metodu. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas.
  Mechanika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2011-02-17
Puslapyje rodyti po