Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika

Mechanika (788 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Medžiagų atsparumas (12)

  Medžiagų atsparumo mokslo uždaviniai ir skaičiavimo metodai. Medžiagų atsparumo kurso objektas. Skaičiuojamoji schema. Išorinės jėgos. Apkrovos. Pjūvio metodas. Įtempimai. Poslinkiai ir deformacijos. Pagrindinės prielaidos ir hipotezės. Konstrukcijų elementų skaičiavimo metodai. Tempimas ir gniuždymas. Tempiami ir gniuždomi konstrukcijų elementai. Stiprumas. Deformacijos, strypo matmenų pokytis. Poslinkiai. Standumas. Savojo svorio įtaka vertikaliam strypui. Mechaninės medžiagų savybės. Savybių tyrimas. Tempimo bandymas. Tempimo diagrama. Pagrindiniai mechaninių savybių rodikliai. Paprastasis lenkimas. Paprastojo ir grynojo lenkimo sąvokos. Sijų deformacijos ir poslinkiai. Sukimas. Šlyties deformacija konstrukcijų elementuose. Kirpimas.
  Mechanika, konspektas(30 puslapių)
  2010-03-10
 • Medžiagų atsparumas (6)

  10 PowerPoint prezentacijų. Tempimas ir gniuždymas. Stiprumas. Deformacijos, strypo matmenų pokytis. Poslinkiai. Deformavimo darbas, potencinė energija. Oilerio formulė kritinei jėgai skaičiuoti. Kritinis įtempimas. Mechaninės medžiagų savybės. Medžiagų mechaniniai bandymai. Plieno tempimo diagrama. Polimerų tempimo diagramos. Kai kurių konstrukcinių medžiagų mechaniniai rodikliai. Savybių kitimas dėl įvairių veiksnių. Deformacijos. Kreivis. Įlinkių kreivės lygtis. Lenkiamo strypo potencinė energija. Sijų poslinkių skaičiavimo būdai. Energetiniai metodai. Moro būdas. Grafinis-analitinis būdas. Sijų standumas. Kirpimas. Glemžimas. Kerpamų ir glemžiamų jungčių skaičiavimas. Sukamas skritulinio skerspjūvio strypas. Įtempimai, deformacijos, poslinkiai. Sukamo strypo energija ir irimas. Įtempių ir deformacijų būvis. Įtempių būvis. Svarbiausieji įtempiai. Tangentinių įtempių dualumo dėsnis. Įtempiai bet kaip orientuotoje plokštumoje. Dviašis įtempių būvis. Svarbiausiųjų įtempių nustatymo uždavinys. Svarbiausiosios deformacijos. Bendrasis Huko dėsnis. Įtempimų koncentracija. Plyšiai ir medžiagos irimas. Sąlyčio (kontaktiniai) įtempimai. Ploto statinis momentas. Ploto svorio centras. Ploto inercijos momentai. Skerspjūvio atsparumo momentai. Dinaminių poveikių skaičiavimo ypatumai. Smūgis. Kintamųjų įtempimų įtaka. Medžiagos nuovargis. Medžiagų atsparumas. KE geometrinė forma. Konstrukcinės medžiagos. Deformavimo tipai. Apkrovos (jėgos). Vidinės jėgos. Pjūvio metodas. Įrąžos. Įtempimai (Įtempiai). Poslinkiai ir deformacijos. Pagrindinės prielaidos ir hipotezės.
  Mechanika, pristatymas(79 puslapiai)
  2006-04-13
 • Medžiagų atsparumas (7)

  PowerPoint pristatymas-konspektai. Medžiagų atsparumas. KE geometrinė forma. Konstrukcinės medžiagos. Deformavimo tipai. Apkrovos (jėgos). Vidinės jėgos. Pjūvio metodas. Įrąžos. Įtempimai (Įtempiai). Poslinkiai ir deformacijos. Pagrindinės prielaidos ir hipotezės. Dinaminių poveikių skaičiavimo ypatumai. Smūgis. Kintamųjų įtempimų įtaka. Medžiagos nuovargis. Ploto statinis momentas. Ploto svorio centras. Ploto inercijos momentai. Skerspjūvio atsparumo momentai. Įtempimų koncentracija. Plyšiai ir medžiagos irimas. Sąlyčio (kontaktiniai) įtempimai. Įtempių ir deformacijų būvis. Įtempių būvis. Svarbiausieji įtempiai. Tangentinių įtempių dualumo dėsnis. Įtempiai bet kaip orientuotoje plokštumoje. Dviašis įtempių būvis. Dviašis įtempių būvis (kitas būdas). Svarbiausiųjų įtempių nustatymo uždavinys. Svarbiausiosios deformacijos. Bendrasis Huko dėsnis. Kirpimas. Glemžimas. Kerpamų ir glemžiamų jungčių skaičiavimas. Sukamas skritulinio skerspjūvio strypas. Įtempimai, deformacijos, poslinkiai. Sukamo strypo energija ir irimas. Lenkimas. Normaliniai įtempiai. Tangentiniai įtempiai. Svarbiausieji įtempiai ir įtempių būvis. Deformacijos. Kreivis. Įlinkių kreivės lygtis. Lenkiamo strypo potencinė energija. Sijų poslinkių skaičiavimo būdai. Energetiniai metodai. Moro būdas. Grafinis-analitinis būdas. Sijų standumas. Mechaninės medžiagų savybės. Medžiagų mechaniniai bandymai. Plieno tempimo diagrama. Polimerų tempimo diagramos. Kai kurių konstrukcinių medžiagų mechaniniai rodikliai. Savybių kitimas dėl įvairių veiksnių. Oilerio formulė kritinei jėgai skaičiuoti. Kritinis įtempimas. Tempimas ir gniuždymas. Stiprumas. Deformacijos, strypo matmenų pokytis. Poslinkiai. Deformavimo darbas, potencinė energija.
  Mechanika, pristatymas(87 puslapiai)
  2006-06-13
 • Medžiagų atsparumas (8)

  Medžiagų atsparumo apibrėžimas. Indžinierius ir konstrukcijų skaičiavimas. Vidinės jėgos, pjūvio metodas, įražos. Temperatūros ir savojo svorio įtaka. Įtempimai. Pilna atstojamoji jėga. Ryšys tarp įražų ir įtempimų. Poslinkiai ir deformacijos. Pagrindinės prielaidos ir hipotezės naudojamos medžiagų atsparume. Deformavimo tipai. Tempiamo - gniuždomo strypo stiprumo sąlygos. Įtempimai pasvyruose pjūviuose. Įtempimai pasvyruose pjūviuose. Savojo svorio įtaka vertikaliam strypui. Temperatūros įtaka strypo deformacijoms ir įtempimams. Statiškai neišsprendžiamos sistemos. Tempiamų - gniuždomų strypų sistemos. Statiškai neišsprendžiamos tempiamos - gniuždomos konstrukcijos. Kuo skiriasi statiškai išsprendžiama ir statiškai neišsprendžiama konstrukcija. Išorinių jėgų darbas, potencinė deformavimo energija. Skerspjūvių geometrinės charakteristikos. Skerspjūvio svorio centro padėties nustatymas, statinis momentas. Paprastų figūrų inercijos momentų išraiškos. Ryšys tarp inercijos momentų lygiagrečiai perkeltų ašių atžvilgiu. Inercijos spindulys ir skerspjūvio atsparumo momentai. Ašiniai inercijos momentai pasuktų ašių atžvilgiu. Geometriniai rodikliai. Medžiagų mechaninės savybės. Tamprumo modulis. Sąlyginė proporcingumo ir sąlyginė takumo riba. Deformacijos. Gniuždymo bandymas. Įvairių veiksnių įtaka medžiagų mechaninėms savybėms. Įtempimų koncentracija. Konstrukcijų patikimumo įvertinimo metodas. Kirpimas. Glemžimas. Sukimas. Potencinė sukamo strypo energija. Sukamų strypų skritulinio skerspjūvio velenų standumas ir stiprumas. Sraigtinės, cilindrinės ir mažažingsnės spyruoklės. Neskritulinio skerspjūvio sukamų strypų skaičiavimas. Paprastasis lenkimas(plokščiasis lenkimas). Diferencialinis ryšys tarp Q,M,q. Grynasis lenkimas. Normaliniai įtempimai. Tangentiniai įtempimai. Lenkiamų strypų stiprumas. Sijos deformacijos ir poslinkiai. Sijos įlinkių kreivės diferencialinė lygtis.
  Mechanika, špera(11 puslapių)
  2007-03-21
 • Medžiagų atsparumas (9)

  Kokias tris konstrukcijų savybes nagrinėja medžiagų atsparumas? Kas yra stiprumas? Kas yra standumas? Kas yra stabilumas? Kaip apibrėžiamas medžiagų atsparumas? Kaip schematizuojama konstrukcijų geometrinė forma?Kas vadinama strypu? Kas vadinama plokšte, kevalu? Kas vadinama masyvu? Kas yra konstrukcijos skaičiuojamoji schema? Kaip schematizuojamos konstrukcinės medžiagos? Kaip suprantamas medžiagos vientisumas? Kas yra vienalytė (homogeniška) medžiaga? Kas yra izotropinė ir anizotropinė medžiaga? Kas yra idealiai tampri medžiaga? Kas yra tamprioji (grįžtamoji) deformacija? Kas yra plastinė (liekamoji) deformacija? Kaip klasifikuojamos išorinės jėgos? Kas yra tūrinė, paviršinė, linijinė, taškinė apkrova? Kokiais vienetais šios apkrovos matuojamos? Kokia apkrova vadinama statine, kokia dinamine? Kokios vidinės jėgos nagrinėjamos medžiagų atsparumo kurse? Koks yra pjūvio metodo algoritmas? Kas yra įrąža? Kas yra ašinė jėga? Kokia jos ženklo taisyklė? Kas yra skersinė jėga? Kokia jos ženklo taisyklė? Kas yra sukimo momentas? Kokia jo ženklo taisyklė? Kokie diferencialiniai ryšiai sieja apkrovą ir įrąžas? Kas yra įrąžų diagramos? Kam jos reikalingos? Kas yra įtempimas, pilnasis įtempimas, normalinis įtempimas, tangentinis įtempimas? Kokiais vienetais jie matuojami? Kokiais simboliais ir indeksais žymimi įtempimai? Kokios yra normalinių ir tangentinių įtempimų ženklų taisyklės? Kokie integraliniai ryšiai sieja skerspjūvio įrąžas su įtempimais? Kas yra linijinis poslinkis, kampinis poslinkis? Kokiais vienetais jie matuojami? Kas yra vadinama šlyties deformacija, šlyties kampu? Ką teigia proporcingumo prielaida (Huko dėsnis)? Kas yra tamprumo modulis, šlyties modulis? Kokiais vienetais jie matuojami? Ką teigia poslinkių mažumo prielaida? Ką teigia Sen-Venano principas? Ką teigia plokščių pjūvių (Bernulio) hipotezė? Ką teigia superpozicijos principas? Kuriais atvejais superpozicijos principas negalioja? Tempimas ir gniuždymas. Koks deformavimas vadinamas centriniu tempimu? Kam lygūs normaliniai įtempiai centriškai tempiamo strypo skerspjūvyje? Kam lygūs normaliniai ir tangentiniai įtempiai įstrižame tempiamo strypo skerspjūvyje? Kam lygūs maksimalūs tangentiniai įtempiai tempiamame strype ir kur jie veikia? Kokia yra tempiamo strypo stiprumo sąlyga? Kokia yra gniuždomo strypo stiprumo sąlyga? Kurie tempiamo strypo skerspjūviai laikomi pavojingais? Kaip išreiškiama tempiamo strypo išilginė deformacija? Kaip išreiškiamas tempiamo strypo skerspjūvio standis (standumo modulis), strypo standis, strypo deformatyvumo rodiklis? Kas yra Puasono koeficientas, koks maždaug jo didumas? Kaip apskaičiuojamas tempiamo strypo ilgio pokytis? Kas yra strypo skerspjūvio poslinkis? Kas yra ir kaip išreiškiama potencinė tempiamo strypo energija? Kas yra santykinė potencinė deformavimo energija? Ar priklauso tempiamo strypo stiprumas nuo strypo ilgio? Mechaninės medžiagų savybės. Ką nusako mechaninės medžiagos savybės? Kas yra savybių rodikliai? Kaip standartizuojami savybių tyrimai? Kaip vyksta tempimo bandymas? Kas vadinama tempimo diagrama? Kokie yra ypatingieji tempimo diagramos taškai? Kas yra takumo aikštelė? Kas yra medžiagos stiprėjimo ruožas? Kas yra Liuderso linijos? Kaip gaunama priklausomybė? Kas yra proporcingumo riba? Kas yra tamprumo riba? Kas yra takumo įtempimas? Kas yra stiprumo riba? Kokio maždaug didumo yra pagrindiniai plieno savybių rodikliai? Kas yra svarbiausieji medžiagos stiprumo rodikliai? Kas diagramoje išreiškia medžiagos tamprumo modulį? Kas yra trūkimo riba? Kuo skiriasi sąlyginis įtempimas nuo tikrojo? Kaip nustatoma tikroji deformacija? Kas yra ir kaip nustatomas sąlyginis takumo įtempimas? Kaip nukrovimo metu mažėja tamprioji deformacija? Kokios medžiagos laikomos plastinėmis, kokios trapiomis? Kokie yra pagrindiniai medžiagos plastiškumo rodikliai? Kas yra santykinis liekamasis bandinio ilgio pokytis? Kas yra santykinis liekamasis bandinio skerspjūvio ploto pokytis? Kas yra medžiagos kietumas? Kaip jis nustatomas? Kaip deformuojasi pakartotinai apkrautas bandinys? Kas vadinama medžiagos stiprėjimu (stiprinimu)? Kokių medžiagų savybės tiriamos gniuždymo bandymu? Kuo skiriasi plastinės medžiagos tempimo ir gniuždymo diagrama? Kas yra mainioji deformacija? Kokia yra temperatūros įtaka mechaninėms medžiagų savybėms ir jų rodikliams? Kokia yra radioaktyviojo švitinimo įtaka? Kokia yra plieno terminio apdirbimo (atkaitinimo, grūdinimo, atleidimo) įtaka? Kokia yra cheminio aplinkos poveikio įtaka? Kokia yra apkrovimo greičio įtaka? Kaip reiškiasi medžiagos senėjimas? Kas yra medžiagos valkšnumas? Kas yra įtempimų relaksacija? Geometriniai skerspjūvių rodikliai. Kas yra plokščios figūros (skerspjūvio) ploto statinis momentas? Kokiais vienetais matuojamas plokščios figūros statinis momentas? Kas yra figūros centrinė ašis? Kaip nustatome figūros ploto svorio centro padėtį? Kas yra plokščios figūros (skerspjūvio) ašinis, išcentrinis, polinis inercijos momentas? Kokiais vienetais matuojami plokščios figūros inercijos momentai? Kokio ženklo (teigiami ar neigiami) gali būti inercijos momentai? Kurias ašis vadiname svarbiausiomis inercijos ašimis? Kas yra svarbiausieji inercijos momentai? Kuo jie ypatingi? Ką vadiname plokščiosios figūros inercijos spinduliu? Ką vadiname skerspjūvio ašiniu ar poliniu atsparumo momentu? Kokiais vienetais matuojami atsparumo momentai? Kaip apskaičiuojamas sudėtingos figūros atsparumo momentas? Šlytis. Kirpimas. Sukimas. Kokį deformavimą vadiname kirpimu, kokį sukimu? Kas bendro tarp kirpimo ir sukimo? Ką vadiname glemžimu? Kodėl glemžimą nagrinėjame greta kirpimo? Kaip pasiskirsto įtempiai sukamo strypo skrituliniame skerspjūvyje, kokia jų kryptis? Kas yra santykinis sąsūkis, kuo jis matuojamas? Kaip išreiškiamas sukamo strypo skerspjūvio standumo modulis? Kaip skaičiuojami sukamų strypų poslinkiai?
  Mechanika, špera(20 puslapių)
  2007-06-12
 • Medžiagų įmagnetėjimo tyrimas

  Darbo tikslas: ištirti magnetinių medžiagų charakteristikas pagal jų įmagnetinimo kreives. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-12-15
 • Medžiagų mechanika

  Lenkiamo strypo deformacija. Įlinkiai. Deviacijos. Įlinkių kreivė. Sijos lenkimo potencinė energija. Sijos poslinkių skaičiavimo būdai. Moro integralas. Vienetinis lenkimo momentas. Grafinio-analitinio būdo taisyklė. Sijų standumo sąlygos. Kritinė apkrova. Kritinė jėga. Kritinis įtempis. Klupdymas. Įtempimų koncentracija. Nominalinis įtempimas. Koncentracijos koeficientas. Medžiagos irimas. Kritinis plyšio ilgis. Nuovarginis irimas. Įtempimo ciklas.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2005-06-13
 • Medžiagų mechanika (2)

  Mechanika. Teorinė mechanika. Statika. Kinematika. Dinamika. Pagrindinės statikos sąvokos. Jėga. Veiksmai su jėgomis. Statikos uždaviniai. Susikertančių jėgų sistema. Pusiausvyros sąlygos. Pusiausvyros uždavinių sprendimo metodai. Jėgos momentas taško atžvilgiu. Atsisveriančių trijų jėgų teorema. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į vieną pusę, sudėtis. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į priešingas puses, sudėtis. Jėgų pora. Porų savybės. Porų sudėtis ir pusiausvyros sąlygos. Plokščios jėgų sistemos redukcija. Plokščios jėgų sistemos pusiausvyros lygtis. Lygiagretus jėgos perslinkimas. Puanso teorema. Varinjono teorema. Plokščios jėgų sistemos atstojamoji. Kūnų pusiausvyra. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Ryšys tarp jėgos momento taško atžvilgiu ir jėgos momento ašies atžvilgiu. Erdvinės jėgų sistemos redukcija. Erdvinės jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Sistemos suvedimo atskiri atvejai. Erdvinė susikertančių jėgų sistema. Erdvinės susikertančių jėgų sistemos pusiausvyra. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Svorio centras. Pusiausvyros pastovumas. Mechanikos istorija. Ryšiai, ryšių reakcijos. Paprasčiausi ryšių reakcijų nustatymo būdai. Standžios atramos reakcija.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2006-02-03
 • Medžiagų mechanika (3)

  Įvadas. Medžiagų atsparumo objektas. Medžiagų mechanika. Elementų schematizacija. Konstrukcijos skaičiuojamoji schema. Medžiagų prielaidos. Kaip klasifikuojamos apkrovos pagal jų pridėjimą? Statinė apkrova. Pjūvio metodas. Įrąža. Kiek ir kokios įrąžos veikia bendruoju atveju strypo skerspjūvį? Ką vadiname tempimu, sukimu, kirpimu, lenkimu? Pilnasis įtempimas. Normalinis ir tangentinis įtempimai. Linijinis ir kampinis poslinkiai. Linijinė ir kampinė deformacijos. Huko dėsnis. Poslinkių mažumo prielaida. Nepriklausomo jėgų veikimo principas – superpozicija. Sen-Venano principas. Plokščiųjų pjūvių hipotezė. Ašinės jėgos randamos? Kokia integralinė lygtis sieja ašinę jėgą su normaliniais įtempimais? Kaip skaičiuojami normaliniai įtempimai tempiamo strypo skerspjūvyje? Pavojingas pjūvis? Tempiamo (gniuždomo) strypo stiprumo sąlyga? Kaip apskaičiuojamas strypo ilgio pokytis? Kaip nustatoma skersinė ir išilginė deformacija, kas yra Puasono koeficientas, kokios jo kitimo ribos? Kaip nustatomas linijinės sistemos bet kurio pjūvio poslinkis? Konstrukcijos standumo sąlygos? Normaliniai įtempimai atsižvelgiant į jo savąjį svorį? Strypo ilgio pokytis nuo savojo svorio? Racionalaus (vienodo) stiprumo strypas? Įtempimų koncentracija. Statiškai išsprendžiama ir statiškai neišsprendžiama sistema. Statinio neišsprendžiamumo laipsnis. Temperatūriniai įtempimai. Montažiniai įtempimai. Kaip apskaičiuojama tempiamo strypo potencinė deformavimo energija? Medžiagų mechaniniai bandymai arba savybės. Dėl ko atliekami mechaniniai bandymai? Kaip skirstomi tempiamieji bandiniai pagal jų ilgį ir skerspjūvio formą? Kokie atsparumo savybių rodikliai nustatomi tempimo bandymu? Ką vadiname tempimo diagrama? Kuo skiriasi trapiųjų ir plastiškųjų medžiagų tempimo diagramos? Proporcingumo riba. Tamprumo riba. Takumo riba, Sąlyginė takumo riba. Stiprumo riba. Kokiais dydžiais išreiškiamos trapiųjų ir plastiškųjų medžiagų stiprumas? Kaip skaičiuojami tikrieji įtempimai bandinio trūkumų vietoje? Ką vadiname sukietinimu, kaip pasikeičia metalų mechaninės savybės po sukietinimo? Kaip suyra gniuždomi ketaus, betono ir medienos bandiniai? Kaip nustatomas skersai sluoksnių gniuždomos medienos stiprumas? Temperatūros įtaka. Radioaktyviojo švitinimo įtaka. Kaip nustatomas metalų tamprumo modulis? Medžiagos valkšnumas. Įtempimų relaksacija. Geometriniai skerspjūvių rodikliai. Skerspjūvio ploto statinis momentas, matavimo vienetai. Centrinės skerspjūvio ašys. Skerspjūvio ašinis, polinis ir išcentrinis inercijos momentas, jų matavimo vienetai? Kam lygųs stačiakampio, trikampio ir skritulio skerspjūvio inercijos momentas centrinių ašių atžvilgiu? Kas t.y. svarbiausios centrinės ašys? Įtempimų ir deformacijų būvis, irimo ir plastiškumo hipotezės. Ką vadiname įtempimų ir deformacijos būviu? Kuriais ir keliais įtempimais nusakomas įtempimų būvis taško aplinkoje? Tangentinių įtempimų dualumo dėsnis. Svarbiausios plokštumos? Kokius įtempimo būvius žinote? Ką vadiname deformacijų būviu taške, kokiais komponentais nusakomas deformacijų būvis taške? Bendrasis Huko dėsnis. Ką vadiname ekvivalentiniu įtempimu? Grynoji šlytis. Ką vadiname šlytimi? Ką vadiname glemžimu? Pagal kokį dėsnį pasiskirsto tangentiniai įtempimai kerpamo elemento skerspjūvyje, kaip jie nustatomi? Kerpamo elemento stiprumo sąlyga. Glemžiamo elemento stiprumo sąlyga. Varžtinės jungties stiprumo sąlyga.
  Mechanika, špera(9 puslapiai)
  2006-02-27
 • Medžiagų mechanika (4)

  Pagrindinės sąvokos. Konstrukcijų medžiagos ir pavidalo sutartiniai supaprastinimai. Išorines ir vidinės jėgos. Diferencialiniai ryšiai tarp įrąžų ir apkrovų. Įtempimai ir įrąžų skerspjūviai. Geometrinis skerspjūvio pasikeitimas. Medžiagų fizikiniai dėsniai. Deformavimo proceso supaprastinimas. Deformavimo tipai. Strypų tempimas - gniuždymas. Esminės sąvokos ir lygtis. Temperatūros poveikis skersinei deformacijai. Įstrižojo pjūvio įtempimo ir deformacijos būvis. Strypo svorio įtakos nagrinėjimas. Stiprumo ir standumo sąlygos. Plotas ir ploto statiniai momentai. Ploto inercijos momentai. Ploto necentriniai ir svarbiausi inercijos momentai. Ploto inercijos spinduliai ir atsparumo momentai. Strypų sukimas. Esminės prielaidos ir lygtis. Įtempimų ir deformacijų būvių parametrai. Įtempimų ir deformacijų būvis grynojo lenkimo atveju. Lenkiamos sijos tangentinių įtempimų nagrinėjimas. Žuravskio formulė.
  Mechanika, špera(8 puslapiai)
  2006-09-18
 • Medžiagų mechanika (5)

  Pagrindinės sąvokos. Sijos ir jų atramos. Sijų įrąžos. Diferencialinis ryšys tarp M, Q, q. Sijų įrąžų M ir Q diagramų sudarymas. Pavojingo pjūvio nustatymas. Dviatramių sijų įrąžų diagramų sudarymas. Normaliniai įtempimai lenkiant. Tangentinai įtempimai lenkiamame strype (Žuravskio formulė). Tangentiniai įtempimai kai kuriuose skerspjūviuose. Svarbiausieji įtempimai ir įtempimų būvis. Lenkiamo strypo potencinė energija. Plonasienių sijų ypatumai. Racionalios formos sijos.
  Mechanika, špera(11 puslapių)
  2008-03-25
 • Medžiagų mechanika (6)

  Duotas centriškai tempiamas-gniuždomas plieninis strypas. Sudaryti ašinių jėgų, normalinių įtempimų ir skerspjūvių poslinkių diagramas. Rasti apkrovos parametro F didumą, kuris tenkintų tiek stiprumo, tiek standumo sąlygas (strypo laisvojo galo poslinkio reikšmė, paimta absoliutiniu didumu, neturi būti didesnė kaip 0,76 mm). Duota statiškai išsprendžiama strypinė konstrukcija. Nustatyti leistinąjį projektinės apkrovos parametro F didumą. Laikyti, kad strypų skerspjūvių plotai. Priėmus F = 70 kN, parinkti konstrukcijos strypams skerspjūvius. Didžiausią teigiamą ašinę jėgą turintį strypą suprojektuoti iš dviejų valcuotojo plieno nelygiašonių kampuočių, kitus tempiamus strypus – iš plieninių skritulinio skerspjūvio strypų. Apskaičiuoti poslinkį mazgo, kuriame susikerta pirmasis ir antrasis projektuotos konstrukcijos strypai. Duotas skerspjūvis, susidedantis iš stačiakampio ir vieno arba dviejų vienodų valcuotojo plieno profilių. Stačiakampio kraštinės a = 600 mm, b = 40 mm, valcuotojo plieno profilis – Lovis Nr.36. Reikia centrinių svarbiausių ašių atžvilgiu apskaičiuoti atsparumo momentus.
  Mechanika, namų darbas(14 puslapių)
  2008-06-09
 • Medžiagų mechaninių savybių tyrimas

  Tikslas. Darbo esmė. Betono stiprio gniuždant nustatymas. Prietaisai. Bandinio paruošimas. Bandymas. Rezultatų apskaičiavimas. Stambiojo užpildo skalumo nustatymas. Prietaisai. Bandinio paruošimas. Bandymas. Rezultatų apskaičiavimas. Stiprio lenkiant nustatymas. Prietaisai. Bandymas. Rezultatų apskaičiavimas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-02-27
 • Medžiagų mechaninių savybių tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-26
 • Medžiagų technologijos

  Liejininkystė. Liejimo proceso esmė. Liejimo būdai. Liejamieji lydiniai. Pagrindinės liejinių savybės. Liejinių gamyba smėlio mišinių formose. Technologinė liejinių gamybos schema. Modeliai ir gurgdėžės. Liečių sistema. Liečių sistemos prielaja. Liečių sistemos aušintuvai. Formavimo mišiniai. Gurgučių mišiniai. Plastiškumas. Stiprumas. Atsparumas kaitrai. Laidumas dujoms. Paslankumas. Rankinis formavimas. Rankinis formavimas: Formų gamyba dviejose formadėžėse. Rankinis formavimas: formų ruošimas asloje. Rankinis formavimas: formavimas šablonais. Mišinių formavimas. Gurgučių gamyba. Formų ir gurgučių džiovinimas. Metalų įpylimas į formą. Liejinių išmušimas. Liejinių valymas. Liejimo būdai. Liejimas kalvinėse formose. Liejimas naudojant išlydamuosius modelius. Kokilnis liejimas. Išcenterinis liejimas. Tolydinis ruošinių liejimas. Metalų apdirbimas spaudimo būdu. Metalų įkaitinimas prieš apdirbant spaudimo būdu. Temperatūros intervalas ir kaitinimo įrenginai. Valcavimas. Valcuotų gaminių klasifikacija jų naadojimo sritys. Valcavimo įrankiai ir įrenginiai. Bendros žinios apie technologinį valcavimo procesą. Besiūlių ir suvirintų vamzdžių gamyba. Presavimas. Presavimo pailgėjimas. Presavymo galimybės. Traukimas. Traukimo galimybės. Filjerės ir staklynai. Kalimas. Svarbiausiosios kalimo operacijos. Kalimo įrankiai. Kalimo įrenginiai. Karštasis štampavimas. Vienalatakis štampas. Daugialatakis štampavimas. Šaltasis štampavimas. Šaltojo turinio štampavimo operacijos. Šaltasis lakštinis štampavimas. Lakštinio štampavimo operacijų schemos: iškirtimas ir pramušimas. Ištempimas. Atrėmimas. Apspaudimas.
  Mechanika, špera(6 puslapiai)
  2006-04-13
 • Medžiagų tempimo bandymo ataskaita

  1 darbas. Medžiagų tempimo bandymo ataskaita. Darbo tikslas: susipažinti su medžiagų mechaninių savybių nustatymo metodika ir įranga, naudojama tempimo bandymuose. Nustatyti svarbiausias mažaanglio plieno stiprumo ir plastiškumo charakteristikas. Darbo aprašymas: Eksperimentinė dalis. Išvada. 2 darbas. Medžiagų gniuždymo bandymo ataskaita. Darbo tikslas: Susipažinti su mašinomis, naudojamomis medžiagų gniuždymo bandymui atlikti. Gniuždant išbandyti šias medžiagas: mažaanglį plieną, ketų. Naudojantis eksperimento duomenimis, nustatyti medžiagų takumo ir stiprumo įtempius. Darbo aprašymas. Eksperimentinė dalis. Išvada. 3 darbas. Medžiagų tampriųjų fizinių konstantų tyrimo tempiant ataskaita. Darbo tikslas: Apskaičiuoti medžiagos tamprumo modulį ir puasono koeficientą. Darbo aprašymas. Eksperimentinė dalis. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-01-12
 • Medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, tyrimas

  Darbo tikslas. Naudojama aparatūra. Darbo eiga. Analizė ir išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-22
 • Medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, tyrimas (3)

  Darbo eiga. Naudojama aparatūra. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-17
 • Medžio apdirbimo staklės

  Obliavimo staklės. Lyginimo obliavimo staklės. S510 Robland leistuvinės obliavimo staklės. Reismusinės obliavimo staklės. D510 Robland reismusinės staklės. D630 Robland reismusinės staklės. Keturpusės obliavimo staklės. Frezavimo staklės. MO Pade dvigubos automatinės skobimo staklės su dviem stalais. Frezavimo staklės FVV-125PD. Dygių pjovimo staklės. Uždavinys.
  Mechanika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-13
 • Metalo pjovimo žirklės

  Mašinų ir mechanizmų teorijos kursinis darbas. Metalo pjovimo žirklės. Įrenginio schema ir veikimo principas. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo įėjimo grandies nustatymas. Svirtinio mechanizmo dinaminė analizė ir sintezė. Dinaminės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Išėjimo grandies išorinė apkrova. Mechanizmo apibendrintoji koordinatė. Mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Mechanizmo dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo dinaminė sintezė. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinės analizės tikslas planų metodu. Greičių planas mechanizmo darbinėje padėtyje. Pagreičių planas mechanizmo darbinėje padėtyje. Greičių planas mechanizmo pradinėje padėtyje. Pagreičių planas mechanizmo pradinėje padėtyje. Mechanizmo kinematinė charakteristikos nustatymas analiziniu metodu. Mechanizmo padėties ir perdavimo funkcijos. Mechanizmo kinematinė analizė panaudojant vektorių daugiakampius. Rezultatų palyginimas.
  Mechanika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-03-15
Puslapyje rodyti po