Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika

Mechanika (788 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Generatoriaus velenas

  Pagrindinės technologinės sąlygos. Ruošinio medžiaga. Gamybos ir ruošinio technologinis kelias. Vienos technologinės operacijos apdirbimo pajamų išskleidimas. Frezavimas. Režimas. Frezos ir jų konstrukciniai elementai. Staklės. Svarbiausių frezavimo darbų technologija.
  Mechanika, konspektas(11 puslapių)
  2009-09-24
 • Grandiklinis transporteris

  Įvadas. Transporterio schemos parinkimas ir pagrindimas. Transporterio pagrindinių parametrų nustatymas. Elektros variklio ir pavaros parinkimas. Konstruktyviniai transporterio elementų (įtempimo mechanizmo, velenų, guolių, pleištų, movų) skaičiavimai. Eksploatacija ir saugumo technika.
  Mechanika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-28
 • Grandiklinis transporteris (2)

  Grandiklinių transporterių rūšys bei krovinio parinkimas ir aprašymas. Principinė grandiklinio transporterio schema ir jos aprašymas. Grandiklinių transporterių elementai ir jų aprašymas. Kitų tipų grandikliniai transporteriai. Transporteriai su panardintais grandikliais. Grandiklinių transporterių panaudojimas.
  Mechanika, referatas(12 puslapių)
  2011-12-13
 • Greičio reguliavimas

  7 laboratorinis darbas. Užduotis: Detalės suspaudžiamos hidrauliniu cilindru. Stengiantis nepažeisti detalių paviršius, prieš jas suspaudžiant, sumažinamas sugriebimo greitis. Detalės atleidimo greitis turi išlikti pastovus. Pradinės žinios. Hidraulinės pavaros schemas, kai lėtinimo vožtuvas įrengtas tiekimo linijoje. Hidraulinės pavaros schemas, kai lėtinimo vožtuvas įrengtas nupylimo linijoje.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-12-23
 • Greičių ir pagreičių planai

  .dw byla. Užduotis nr. 27 variantas nr. 2 greičiai ir pagreičiai. Kulisinio mechanizmo greičiai ir pagreičiai.
  Mechanika, kursinis darbas
  2008-12-10
 • Gręžimo staklės

  Gręžimas. Spiralinių grąžtų elementai. Gręžimo proceso elementai. Pjovimo režimų elementai. Drožlės susidarymas. Pjovimo jėgos ir galingumas. Grąžtų dilimas ir patvarumas. Įvairių tipų grąžtų konstrukcinės ir technologinės ypatybės. Spiraliniai grąžtai su kietlydine jaunančiąja dalimi. Giliojo gręžimo grąžtai. Žiediniai grąžtai. Plunksniniai grąžtai. Centrinimo grąžtai. Gręžimo staklės. Vertikaliosios gręžimo staklės. Programinės gręžimo staklės. Radialinės gręžimo staklės. Daugiašpindelinės gręžimo staklės. Giliojo gręžimo staklės.
  Mechanika, konspektas(12 puslapių)
  2008-10-28
 • Grunto maišymo mašina

  Kursinis projektas. Mašinos atliekamų operacijų ir komplektacijos analizė. Darbinės įrangos sukimosi greičių skaičiavimas. Purentuvo veleno sukimosi greitis. Trupintuvo veleno sukimosi greitis. Maišytuvo veleno sukimosi greitis. Darbinis judėjimo greitis. Našumo skaičiavimas. Bitumo ir vandens padavimo skaičiavimas. Bitumo išeigos kiekio skaičiavimas. Vandens išeigos kiekio nustatymas. Galingumo skaičiavimas. Vikšrinės bazinės mašinos judėjimui reikalingo galingumo skaičiavimas. Įrangos judėjimo bei grunto purenimo darbo metu galingumo skaičiavimas. Trupinimui reikalingo galingumo skaičiavimas. Maišymui reikalingo galingumo skaičiavimas. Suminio galingumo skaičiavimas. Svorio paskirstymas ir stovumo skaičiavimas. Traktoriaus svorio centro koordinačių nustatymas. Įrangos svorio centro koordinačių nustatymas. Visos grunto maišyklės svorio centro skaičiavimas. Darbinės įrangos pakėlimo hidrauliniu valdymu skaičiavimas.
  Mechanika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2010-05-18
 • Gruntų mechanika (5)

  Smėlinio grunto sudėties ir būvio rodiklių skaičiavimas. Molinio grunto sudėties ir būvio rodiklių skaičiavimas. Normaliniai ir skaičiuojamieji grunto savybių rodikliai. Grunto įtempimų skaičiavimas.
  Mechanika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-05-22
 • Hidraulika

  Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti vandens rezervuaro tūrį, parinkti vamzdžių skersmenis, siurblį, elektros variklį, apskaičiuoti siurbimo aukštį ir elektros energijos sąnaudų kainą. Planuoti vienos pamainos (8h) siurblio darbą.
  Mechanika, namų darbas(8 puslapiai)
  2005-03-07
 • Hidraulika (10)

  Užduotis. Derivacinis kanalas. Normalių gylių skaičiavimas. Leistinų vandens tekėjimo greičių griovyje patikrinimas. Lyginamosios pjūvio energijos grafikas ir kritinio gylio nustatymas. Patvankos kreivės DK skaičiavimai. Jūros upė. Laisvojo vandens paviršiaus aukščių Jūros upėje skaičiavimas. Vandens ėmimo šliuzas reguliatorius. Slenksčio pločio ir ilgio skaičiavimai. Šliuzo reguliatoriaus pakėlimo aukštis praleidžiant vidutinį debitą Qvid. Šliuzo reguliatoriaus pakėlimo aukštis praleidžiant minimalų debitą Qmin. Slenkstinės užtvankos slenkstis. Slenksčio keteros altitudės skaičiavimas. Maksimalaus vandens lygio tvenkinyje skaičiavimai. Slenksčio profilio koordinačių apskaičiavimas. Praplovimo kanalo slenkstis. Slenksčio angos pločio skaičiavimas. Praplovimo kanalo slenksčio aukščio paskaičiavimas. Angos pločio skaičiavimai. Ar reikalingas energijos slopintuvas? Energijos slopintuvas "Šulinys". Filtracija. Depresijos kreivės tipas. Normalaus filtracijos srauto gylio skaičiavimas. Patvankos kreivės skaičiavimas. Filtracijos debitas.
  Mechanika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-03-23
 • Hidraulika (11)

  Įvadas. Bendros žinios apie hidromašinas, hidropavaras ir apie hidropavarų veikimo principus. Darbo skysčiams keliami reikalavimai. Fizinės skysčių savybės. Hidrostatika. Hidrostatinis slėgis ir jo savybės. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Absoliutinis, manometrinis ir vakuuminis slėgis. Slėgio matavimo prietaisai. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Skysčio slėgio jėga į kreivą paviršių. Hidrokinematikos pagrindai. Pagrindiniai apibrėžimai. Elementari čiurkšlė. Debitas ir debito lygtis. Hidrauliniai nuostoliai. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Kelio hidrauliniai nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Skysčio tekėjimo zonos. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Hidraulinis vamzdžių skaičiavimas. Hidraulinis vamzdžių skaičiavimas. Apskaičiuoti pratekantį debitą Q. Hidraulinių pavarų hidromagistralių skaičiavimas. Nuosekliai sujungtų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Lygiagrečiai sujungtų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Hidraulinis smūgis. Skysčio ištekėjimas pro mažas angas ir antgalius. Tūrinių hidropavarų veikimo principas ir klasifikavimas. Hidrauliniai siurbliai, jų klasifikacija, pagrindiniai siurblių parametrai. Stūmokliniai siurbliai. Spinduliniai-plunžeriniai siurbliai. Ašiniai-plunžeriniai siurbliai. Plokšteliniai siurbliai. Krumliaratiniai siurbliai. Sraigtiniai siurbliai. Tūriniai hidrauliniai varikliai. Hidrocilindrai. Posūkio hidrovarikliai. Skirstytuvai (čiaupiniai, plunžeriniai ir vožtuviniai skirstytuvai). Hidrauliniai vožtuvai: atgaliniai, apsauginiai, nupylimo. Redukciniai vožtuvai. Hidrauliniai droseliai. Slenkamojo judesio tūrinių pavarų hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas vienu siurbliu. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas dviem siurbliais. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio laiptiškas reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas pagal diferencialinę schemą. Droselinis greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu slėgimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio regulliavimas droseliu nupylimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu lygiagrečioje siurbliui atšakoje.
  Mechanika, konspektas(27 puslapiai)
  2006-04-05
 • Hidraulika (12)

  Hidraulika. Lašeliniai skysčiai. Tankis. Suspaudžiamumas. Temperatūrinio išsiplėtimo koeficientas. Klampa kirpimo įtempimams. Kapiliariškumas. Garavimas. Idealaus skysčio sąvoka. Skystį veikiančios jėgos. Slėgio savybės. Eulerio lygtis. Bernulio lygtis. Pagrindinis hidrostatikos slėgis. Paskalio dėsnis. Skystiniai prietaisai slėgiui matuoti. Skysčio slėgio į plokščią paviršių atstojamoji jėga. Slėgio į kreivą paviršių atstojamoji jėga. Archimedo dėsnis. Skysčio tėkmės tipai, parametrai. Tėkmės vientisumo lygtis. Bernulio lygtis idealaus skysčio elementariai čiurkšlei. Bernulio lygtis realaus skysčio tėkmei. Hidraulinių nuostolių sąvoka. Skysčio tekėjimo režimai. Kelio nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Turbulentinės tėkmės struktūra. Kelio nuostoliai hk turbulentinėj tėkmėj. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Bernulio lygties taikymas vamzdynams skaičiuoti. Hidraulinis smūgis. Hidraulinis taranas. Gruntiniai vandenys. Darsy dėsnis. Diupiut lygtis. Plokščia (dvimatė) filtracinė tekmė. Radikalinė(dvimatė) filtracinė tekmė.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2006-04-21
 • Hidraulika (13)

  Skysčių tankis, tamprumas ir dujų tirpimas skystyje. Skysčio klampa ir jos koeficientai. Hidrostatinio slėgio savybės. Slėgio tipai. Slėgio ir slėgio jėgos matavimo vienetai. Slėgio matavimo prietaisai. Parašykite ir paaiškinkite formulę skysčio slėgiui taške skaičiuoti. Kaip skaičiuojama slėgio jėga į plokščią paviršių? Slėgio jėgos į kreivą paviršių skaičiavimo metodika? Tėkmių klasifikacija. Skysčio tėkmės režimai. Reinoldso skaičius, jo kritinės ribos. Kas yra šlapiasis perimetras ir hidraulinis spindulys? Tėkmės greičiai. Tėkmės greičiai. Skysčių debitas ir jo pastovumo lygtis. Bernulio lygtis skysčio tėkmei, jos narių geometrinė ir energetinė prasmė. Paviršiaus šiurkštumo sąvokos. Kokie paviršiai vadinami hidrauliškai lygiais ir hidrauliškai šiurkščiais? Hidraulinių nuostolių tipai ir jų priežastys. Kaip skaičiuojami kelio hidrauliniai nuostoliai? Hidraulinės trinties koeficientas. Tėkmės zonos Kolbruko ir Vaito monogramoje. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Vamzdžių klasifikacija. Trumpų vamzdžių skaičiavimas. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia rasti slėgį ar hidraulinius nuostolius. Debito apskaičiavimas. Uždavinių sprendimo eiga, kai reikia parinkti vamzdžio skersmenį. Hidraulinio smūgio esmė ir jo tipai. Slėgio padidėjimo hidraulinio smūgio metu skaičiavimas. Hidraulinio smūgio sumažinimo būdai. Kavitacijos reiškinio esmė. Kavitacijos pasekmės ir kova su ja. Nuo ko priklauso ištekančio pro angą arba antgalį skysčio greitis ir debitas? Ištekančios pro angą čiurkšlės suspaudimo, greičio ir debito koeficientai. Kodėl antgaliai yra pralaidesni už angas? Antgalių tipai. Šezi formulė. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia apskaičiuoti kanalu tekantį vandens debitą. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia apskaičiuoti kanalu dugno nuolydį. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia apskaičiuoti kanalo dugno plotį. Siurblių paskirtis ir klasifikacija. Siurblio parametrai. Krumpliaratiniai siurbliai. Plokšteliniai siurbliai. Išcentrinių siurblių sandara ir veikimas. Išcentrinio siurblio išsiurbimo aukštis. Išcentrinio siurblio charakteristikos. Išcentrinio siurblio darbo taškas. Išcentrinio siurblio optimalus rėžimas. Išcentrinio siurblio darbo taško keitimas. Tūrinių ir dinaminių siurblių palyginimas. Tūriniai siurbliai. Dinaminiai siurbliai. Vandens apytakos ratai. Upės ruožo hidraulinė energija ir galia. Vandens slėgio aukščio formos. Hidroenergetiniai ištekliai. Hidrelektrinės galia ir išdirbis. Paros elektros energijos pareikalavimo grafikas ir jo dalys. Išdirbio kreivė. Kaip surandama ir nuo ko priklauso HE darbo vieta paros elektros energijos pareikalavimo grafike? Hidraulinių turbinų klasifikacija. Reaktyvinės turbinos agregato sandara ir veikimas. Reaktyvinių turbinų klasifikacija. Aktyvinės turbinos schema ir veikimas. Turbinų siurbimo aukštis ir charakteristikos. Išvardinkite hidroelektrinių tipus. Palyginkite užtvankines ir derivacines HE. Kaip veikia hidroakumulaicinė elektrinė? Kauno HE. Kaišiadorių hidroakumuliacinė elektrinė. Ką žinote apie Lietuvos mažąsias hidroelektrines? Hidroelektrinių statybos Lietuvoje perspektyvos.
  Mechanika, konspektas(20 puslapių)
  2006-10-10
 • Hidraulika (14)

  Mentinių siurblių apibrėžimas ir klasifikacija. Siurbliaračio menčių formos įtaka siurblio charakteristikoms. Išcentrinių siurblių klasifikavimas pagal atskirus skiriamuosius požymius. Kokiu būdu galima padidinti išcentrinio siurblio naudingumo koeficientą ir siurbimo aukštį. Išcentrinio siurblio principinė schema, jo sudedamosios dalys ir veikimo principas. Išcentrinio siurblio siurbimo aukštis. Matematinė išraiška. Kokie yra charakteringi greičiai skysčiui tekant išcentrinio siurblio siurbliaratyje. Jų kryptys. Nubrėžti grafikus. Kokias priimame prielaidas sudarant išcentrinio siurblio pagrindinę lygtį. Išcentrinio siurblio pagrindinė lygtis ir išvados. Išcentrinių siurblių kavitacinės charakteristikos. Pavaizduoti grafiškai. Išcentrinių siurblių realios charakteristikos. Skysčio tekėjimas išcentrinio siurblio siurbliaratyje (greičiai ir jų vektoriniai lygiagretainiai, greičių fizikinė prasmė). Mentinių siurblių panašumo teorijos esmė. Koks ryšys tarp panašių siurblių naudingumo koeficientų. Siurblio greitaeigiškumo koeficiento apibrėžimas ir jo matematinė išraiška. Kaip pagal panašumo teoriją apskaičiuojamas natūralaus siurblio našumas ir slėgio aukštis, žinant… Kokie siurbliai vadinami dinamiškai panašiais. Kokie mentiniai siurbliai laikomi kinematiškai panašiais. Kokie kinematiškai panašių natūralaus didumo ir siurblio modelio proporcingi dydžiai (parašykite matematinę išraišką)? Kaip greitaeigiškumo koeficientas priklauso nuo siurbliaračio formos? Jo kitimo įtaka mentinio siurblio modifikacijai. Kaip pagal panašumo teoriją apskaičiuojamas natūralaus siurblio galia žinant modelinio siurblio galią(matematinė išraiška). Kokie mentiniai siurbliai laikomi geometriškai panašiais? Kokie geometriškai panašių natūralaus didumo ir siurblio modelio proporcingi dydžiai(parašykite matematinę išraišką)? Kokią įtaką greitaeigiškumo koeficientas turi siurblio naudingumo koeficientui. Mentinių ašinių siurblių schema, sudėtinės dalys, veikimo principas ir klasifikavimas. Kaip reguliuojamas mentinių ašinių siurblių našumas. Pagrindiniai sūkurinių siurblių trūkumai. Kokias žinote priemones trūkumams mažinti. Laisvasūkurinių siurblių schema, pagrindinės sudedamosios dalys ir veikimo principas. Mentinio siurblio paleidimo schema kai Hs<0. Sūkurinio siurblio sukuriamas slėgio aukštis H. Kada siurbliai jungiami nuosekliai. Schema, charakteristikos. Mentinių ašinių siurblių privalumai. Nuo ko prikauso mentinio siurblio paleidimo sėkmė, kai Hs>0. Kokios yra dvi stadijos, perduodant skysčio energiją laisvasūkuriniame siurblyje. Pagrindinis reikalavimas paleidžiant mentinius siurblius. Sūkurinių siurblių schema, sudėtinis dalys ir veikimo principas. Laisvasūkurinių siurblių naudojimas. Mentinio ašinio siurblio sukuriamas skysčio slėgio aukštis ir našumas. Kada siurbliai jungiami lygiagrečiai. Schema ir charakteristikos. Kokius žinote mentinių siurblių paleidimo būdus. Laisvasūkurinių siurblių skirtumai nuo išcentrinių. Čiurkšlinio siurblio schema, sudėtinės dalys ir veikimo principas. Tūrinių hidraulinių pavarų pranašumai ir trūkumai. Čiurkšlinių siurblių modifikacijos. Tūrinės pavaros principinė schema ir jos veikimo principas. Čiurkšlinių siurblių charakteristikos. Tūrinės pavaros blokinė schema. Srautų transformacijos procesai tūrinėje pavaroje. Hidraulinių turbinų klasifikavimas. Dinaminės hidraulinės turbinos apibrėžimas. Jų skirtumas nuo dinaminių siurblių perduodant skystį įtekėjimo momentu. Tūrinių hidraulinių pavarų skirstymas pagal išėjimo grandies pobūdį. Darbo skysčio klampa. Priklausomybė nuo temperatūros ir jos matematinės išraiškos. Hidraulinių pavarų reguliavimo būdai. Valdomos ir nevaldomos tūrinės pavaros. Darbo skysčio suslėgiamumas, stabilumas, neputojimas. Hidraulinių pavarų klasifikavimas pagal energijos šaltinį. Hidraulinių pavarų darbo skysčių eksploatacinės savybės.
  Mechanika, špera(8 puslapiai)
  2006-11-09
 • Hidraulika (15)

  Hidraulikos apibrėžimas. Skystis. Jo apibrėžimas. Idealiojo skysčio sąvoka. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Skysčių fizikinės savybės (tankis, tamprumas, klampa, kapiliarumas). Skystį veikiančios jėgos. Hidrostatikos apibrėžimas. Hidrostatinis slėgis, jo savybės. Skysčių pusiausvyros diferencialinės lygtys (Oilerio hidrostatikos lygtys). Skysčių pusiausvyros diferencialinių lygčių integravimas. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Pagrindine hidrostatikos lygtis. Pilnutinis (absoliutusis), perteklinis (manometrinis) ir vakuuminis slėgis. Pagrindinio hidrostatikos dėsnio geometrinė ir energetinė interpretacija. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Skysčio slėgio jėga į kreivalinijinius paviršius. Slėgio jėgos dydis. Skysčių kinematikos ir skysčių dinamikos apibrėžimai Skysčių kinematika arba hidrokinematika. Hidrodinaminės charakteristikos. Skysčio dalelių judėjimo greitis ir hidrodinaminis slėgis. Pagrindinės sąvokos, apibūdinančias skysčio tekėjimą. Skysčio tekėjimo tyrimo metodai. Lagranžo ir Oilerio (Euler) metodai. Tėkmės hidrauliniai elementai (parametrai). Skysčio tekėjimo rūšys. Sukūrinis ir besukūris skysčio tekėjimas. Plokščiasis potencinis skysčio tekėjimas. Greičio potencialas. Tolyginis ir netolyginis tekėjimas. Beslėgis ir slėginis tekėjimas. Laminarinis ir turbulentinis tekėjimas. Elementariosios čiurkšlės debitas. Tėkmės debitas. Debito pastovumo lygtis (tėkmės vientisumo lygtis). Neklampaus skysčio dinamika. Skysčio tekėjimo vientisumo lygtis. Diferencialinės skysčio tekėjimo lygtys (Oilerio hidrodinamikos lygtys). Bernulio lygtis elementariajai čiurkšlei. Reinoldso-Businesko turbulentinės tėkmės modelis.Tikrasis greitis taške ir vidurkinis greitis. Greičio ir slėgio pulsacija. Greičių pasiskirstymas turbulentinėje tėkmėje. Kelio nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. J. Nikuradzės bandymai. Hidraulinės trinties koeficientas. Sezi formulė. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Vietinių kliūčių koeficientai. Sistemos pasipriešinimo koeficientas. Hidraulinės čiurkšlės. Vamzdžių ir vamzdynų hidraulinis skaičiavimas. Bendros sąvokos ir nuostatos. Trumpų vamzdžių hidraulinis skaičiavimas(ištekėjimas į rezervuarą arba į atmosferą, sifonas, siurblio siurbimo vamzdis). Ištekėjimas į rezervuarą arba j atmosferą. Ilgų vamzdžių skaičiavimas. Nenusistovėjęs slėginis skysčio tekėjimas vamzdžiais. Hidraulinis smūgis, smūgio bangos sklidimo greitis, smūgio fazė. Hidraulinis taranas.
  Mechanika, špera(19 puslapių)
  2006-11-16
 • Hidraulika (16)

  Debitas, vidutinis greitis, tėkmės skersinio pjūvio elementai. Pagrindinės skysčių tekėjimo rūšys. Bernulio lygtis nusistovėjusiam tekėjimui. D. Bernulio lygtis elementariai čiurkšlei, tekančiai besisukančiame kanale. Slėginis tekėjimas vamzdžiuose. Hidraulinis ir pjezometrinis nuolydžiai. Laisvas skysčio tekėjimas vamzdžiu į atmosferą. Slėgio pasiskirstymas išilgai vamzdyno. Tėkmės energija ir galia. Slėgio pasiskirstymas tolyginėje ir netolyginėje lėtai kintančioje tėkmėje. Apsemtos hidraulinės čiurkšlės. Neapsemtos hidraulinės čiurkšlės. Judesio kiekio arba jėgų impulso lygtis. Laminarinis ir turbulentinis skysčio tekėjimas. Hidrauliniai kelio nuostoliai ir tėkmės greičių pasiskirstymas skerspjūvyje. Šezi formulė. Debito modulis. Šezi koeficiento skaičiavimo formulės. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai slėginiuose vamzdžiuose. Paprasto trumpo vamzdžio hidrauliniai skaičiavimai. Sifonas. Siurblio siurbimo vamzdis. Siurblio siurbimo vamzdžio skaičiavimų pavyzdys. Ilgų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Nenusistovėjęs tekėjimas vamzdžiuose. Hidraulinis smūgis.
  Mechanika, špera(22 puslapiai)
  2006-11-20
 • Hidraulika (17)

  Tūrinių hidropavarų veikimo principas ir klasifikavimas. Hidraulinių pavarų tipai, sudarymas ir veikimas. Atvirosios hidraulinės sistemos pranašumai. Uždaros hidraulinės sistemos pranašumai. Hidrauliniai siurbliai, jų klasifikacija, pagrindiniai siurblių parametrai. Stūmokliniai siurbliai. Spinduliniai-plunžeriniai siurbliai. Ašiniai-plunžeriniai siurbliai. Ašiniai stūmokliniai (plunžeriniai) siurbliai. Plokšteliniai siurbliai. Krumliaratiniai siurbliai. Birotoriniai siurbliai. Sraigtiniai siurbliai. Tūriniai hidrauliniai varikliai. Hidrocilindrai. Posūkio hidrovarikliai. Skirstytuvai (čiaupiniai, plunžeriniai ir vožtuviniai skirstytuvai). Hidrauliniai vožtuvai: atgaliniai, apsauginiai, nupylimo. Specialieji vožtuvai. Redukciniai vožtuvai. Hidrauliniai droseliai. Slenkamojo judesio tūrinių pavarų hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas vienu siurbliu. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas dviem siurbliais. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio laiptiškas reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas pagal diferencialinę schemą. Droselinis greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu slėgimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu nupylimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu lygiagrečioje siurbliui atšakoje.
  Mechanika, špera(10 puslapių)
  2006-12-19
 • Hidraulika (18)

  Hidrodinaminės pavaros. Hidrodinaminės movos charakteristikos ir darbo režimai. Hidrodinaminės movos. Hidrodinaminio transformatoriaus charakteristikos ir būdingi režimai, skaidrumas. Hidrodinaminiai transformatoriai. Hidrodinaminių movų parinkimo reikalavimai bendram darbui su energijos šaltiniais. Kompleksiniai hidrauliniai transformatoriai. Pagrindinės hidrodinaminių movų modifikacijos ir jų panaudojimas. Blokuojamieji hidrauliniai transformatoriai. Hidrodinaminių transformatorių parinkimo reikalavimai bendram darbui su energijos šaltiniais. Hidromechaninės pavaros. Pagrindinės hidrodinaminių transformatorių modifikacijos ir jų panaudojimas. Hidrodinaminių movų pranašumai. Pagrindiniai hidrodinaminių movų trūkumai. Hidrodinaminių transformatorių pranašumai. Hidrodinaminių transformatorių trūkumai. Paaiškinkite dėl ko gerėja automobilio ar traktoriaus ratų sukibimas su gruntu, kai transmisijoje yra hidraulinis transformatorius. Kokios pasipriešinimo jėgos veikia automobili ar traktorių. Automobilio ir traktoriaus su hidromechanine pavara traukos balansas. Kokie keliami pagrindiniai reikalavimai gamtos apsaugai eksploatuojant hidraulines pavaras? Medžiagų parinkimo įtaka triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose. Kokie keliami reikalavimai naftos produktų saugyklos aplinkai, kad nebūtų pažeista gamta? Papildomos konstrukcinės priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse mašinose ir pavarose. Pavartotų darbo skysčių ir tepalų saugojimo žiemos sąlygomis schema ir pagrindiniai reikalavimai jų patalpoms. Triukšmo priežastys hidraulinėse pavarose. Pavartotų darbo skysčių ir tepalų saugojimo atvirame žemės paviršiuje schema ir pagrindiniai reikalavimai saugyklos teritorijai, kad nebūtų pažeista gamta. Triukšmo poveikis žmogaus organizmui. Pavarų triukšmo šaltinių klasifikavimas. Jų priežastys. Kaip turi būti pripildomos mašinos darbo skysčiu ar kuru jų darbo vietoje, kad nebūtų žalos gamtai? Kokias žinote priemones triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose jas surenkant ir montuojant? Kokie keliami reikalavimai mašinų plovyklai, kad nebūtų pažeista gamta? Hidraulinių pavarų triukšmo mažinimas. Slankiojančio judesio kompresorinės pneumatinės pavaros, principinė schema ir jos elementai. Ventiliatoriaus charakteristikos. Nuo ko jos priklauso? Pneumatinių sistemų privalumai ir trūkumai. Ventiliatoriai. Jų klasifikavimas pagal konstrukcinius požymius bei suteikiamą oro. Kompresorių klasifikavimas pagal veikimo principą. Pneumatinės sistemos paruošimas rudens — žiemos sezonui. Kaip reguliuojami ventiliatoriaus pagrindiniai parametrai? Kompresorių klasifikavimas pagal slėgį. Kaip reguliuojami ventiliatoriaus pagrindiniai parametrai?
  Mechanika, špera(9 puslapiai)
  2006-12-21
 • Hidraulika (2)

  Hidraulika. Skysčio sąvoka. Skysčių fizikinės savybės. Tankis. Suspaudžiamumas. Temperatūrinis išsiplėtimas. Klampa. Kapiliariškumas. Garavimas. Idealaus skysčio sąvoka. Skystį veikiančios jėgos. Slėgio sąvoka. Slėgio savybės. Enlerio lygtis. Bernulio lygtis. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Paskalio dėsnis. Skystiniai prietaisai slėgiui matuoti. Mechaniniai prietaisai slėgiui matuoti. Skysčio slėgio į plokščią paviršių atstojamoji jėga. Slėgio į kreivą paviršių atstojamoji jėga. Archimedo dėsnis. Skysčio tėkmės, jų tipai ir parametrai. Tėkmės vientisumo lygtys. Bernulio lygtis idealaus skysčio elementariai čiurkšlei. Bernulio lygtis realaus skysčio elementariai čiurkšlei. Bernulio lygties geometrinė ir energetinė prasmė. Bernulio lygtis realaus skysčio tėkmei. Hidraulinių nuostolių sąvoka. kelio nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Skysčio tekėjimo rėžimai. Kelio nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Bernulio lygties taikymas vamzdynams skaičiuoti. Hidraulinis smūgis. Hidraulinis taranas. Kavitacija. Šezy formulė. Šezy formulės taikymas vamzdynams skaičiuoti. Kanalų skaičiavimas Šezy formulė. Angos ir antgaliai. Nenusistovėjęs skysčio tekėjimas pro mažą angą. Skysčio tekėjimas pro didelę angą. Atviros tėkmės. Optimalus skerspjūvis, leistini greičiai. Ramus ir audringas tekėjimas. Hidraulinis šuolis- perėjimas iš audringo į ramų būvį. Čiurkšlės hidrodinaminis slėgis. Čiurkšlės mentei perduodama galia. Gruntiniai vandenys. Darsy dėsnis. Diupuit lygtis. Plokščia dvimatė jietracinė tėkmė. Radialinė (dvimatė) jietracinė tėkmė.
  Mechanika, špera(7 puslapiai)
  2005-06-02
 • Hidraulika (23)

  Hidraulinių skirstytuvų charakteristikos (jų klasifikavimas, nubraižyti charakteristikas, matematinės išraiškos, skirstytuvų naudojimas pagal skysčių pratekėjimo kanalus). Tūrinių hidraulinių pavarų principinės hidraulinės schemos (apibrėžimas, klasifikavimas, savybės). Mišrusis greičio reguliavimas (esmė, schema su elementų ir veikimo principo paaiškinimais). Hidrodinaminės movos charakteristikos ir darbo režimai (iliustruoti grafikais). Medžiagų parinkimo įtaka triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose. Hidrauliniai užraktai (apibrėžimas, paskirtis, sutartinis žymėjimas schemose, klasifikavimas, hidraulinių užraktų įjungimo į hidraulinę sistemą schemos). Judesio sinchronizavimo sistemos (paskirtis, schema, su elementų ir veikimo principo paaiškinimas). Hidrodinaminio transformatoriaus charakteristikos ir būdingi režimai, skaidrumas (iliustruoti grafikais). Pavartotų darbo skysčių ir tepalų saugojimo žiemos sąlygomis schema ir pagrindiniai reikalavimai jų patalpoms. Plunžeriniai hidrauliniai skirstytuvai (paskirtis, sutartinis žymėjimas schemose, valdymo būdai, klasifikavimas, plunžerių jungimo schemos). Droselinis greičio reguliavimas (esmė, schemų modifikacijos su elementų paaiškinimais, greičio matematinės išraiškos). Hidrodinaminiai (hidrauliniai) transformatoriai (apibrėžimas, principinė schema, darbo procesas, klasifikavimas, panaudojimas). Papildomos konstrukcinės priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse mašinose ir pavarose. Redukciniai vožtuvai (paskirtis, schema, sutartinis žymėjimas schemose, jėgų pusiausvyros lygtis). Sekos hidraulinės pavaros (paskirtis, jų klasifikavimas, schema su elementų veikimo principo paaiškinimais). Automobilio ar traktoriaus ratų sukibimas su gruntu, kai transmisijoje yra hidraulinis transformatorius. Hidraulinių pavarų triukšmo mažinimas. Slėgio vožtuvai (apibrėžimas, klasifikavimas, schemos, sutartinis žymėjimas schemose, stabilumo didinimas, rezonansinių virpesių slopinimas). Greičio stabilizavimo sistemos (paskirtis, schema su elementų ir veikimo principo paaiškinimais). Priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose jas surenkant ir montuojant. Automobilio ir traktoriaus su hidromechanine pavara traukos balansas (schema su paaiškinimais, traukos jėgos ir greičio su hidromechanine transmisija matematinėmis išraiškos su paaiškinimais). Hidrauliniai droseliai (apibrėžimas, klasifikavimas, schemos, sutartinis žymėjimas schemose, slėgio nuostolių matematinės išraiškos). Hidromechaninės pavaros (apibrėžimas, jungimo būdai, schemos, jų panaudojimo mobiliose mašinose pranašumai). Triukšmo poveikis žmogaus organizmui. Pavarų triukšmo šaltinių klasifikavimas. Hidraulinės aparatūros mechaninis triukšmas. Ventiliatoriaus charakteristikos, nuo ko jos priklauso. Pneumatinių sistemų privalumai ir trūkumai. Ventiliatoriai. Jų klasifikacija pagal konstrukcinius požymius bei suteikiamą oro srautui judesio kryptį (iliustruoti schemomis ir charakteristikomis). Kompresorinės stoties principinė schema ir elementai. Kaip reguliuojami ventiliatoriaus pagrindiniai parametrai. Pneumatinės sistemos paruošimas rudens-žiemos sezonui. Oro paruošimo sistemos principinė schema ir jos elementai. Kompresorių klasifikavimas pagal veikimo principą.
  Mechanika, špera(18 puslapių)
  2008-01-14
Puslapyje rodyti po