Šperos.lt > Mechanika
Mechanika

(788 darbai)

Matavimai vertikaliuoju optimetruDarbo tikslas. Matavimo priemonės. Matavimo rezultatai. Statistiniai skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Matavimai: vienetai, įrankiai, tikslumasPowerPoint pristatymas. Matavimai ir jų vienetai (17). Matavimo priemonės (5). Matavimo priemonių metrologiniai rodikliai (6). Mašinų detalių tikslumas (7). Geometrinių dydžių matavimas (2). Matavimas slankmatiniais matavimo įrankiais (4). Matavimas mikrometriniais matavimo įrankiais (4). Matavimas normalaus tikslumo palyginamojo matavimo prietaisais (3). Matavimas padidinto tikslumo palyginamojo matavimo prietaisais (3). Sreigio elementai (2). Sriegio paklaidos (2). Sriegio paklaidų įvertinimas (3). Sriegio elementų matavimas (3). Sriegio elementų matavimas (5). Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktikaSuleidimas su įvarža. Pereinamasis suleidimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Srieginio sujungimo ir pleištinio sujungimo suleidimai. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (11)Metrologinės sąvokos ir matavimų samprata. Metrologija. Matavimas. Matavimo metodai. Matavimo principas. Matavimo grandine. Matavimo vienetas. Matavimo priemonės. Matavimu paklaidos. Matavimo neapibrėžtis. Kalibravimas. Matavimo kokybė. Matavimo temperatūra. Vienetai ir etalonai. Metrinė konvencija (sutartis). Tarptautinė vienetų sistema (SI). Matavimo etalonai. Matavimo etalonų sieties pakopos. Teisinė metrologija. Tarptautinė teisinė metrologija. Tarptautinė teisinės metrologijos organizacija (OIML). Matmenys, tolerancijos ir suleidimai. Matmenys. Sujungimai ir suleidimai. Tolerancijų ir suleidimų sistemos. ISO sistema. Nuokrypių klasifikavimas ir norminimas. Nuokrypių klasifikavimas. Nuokrypių norminimas. Formos nuokrypiai ir tolerancijos. Paviršių padėties nuokrypiai ir tolerancijos. Suminiai nuokrypiai ir tolerancijos. Priklausomosios ir nepriklausomosios. Tolerancijų skaitinės vertės. Tvirtinimo skylių ašių padėties tolerancijos. Paviršiaus banguotumas ir šiurkštumas. Statinių matavimo paklaidų statistika. Atsitiktinių paklaidų skirstinio parametrai. Atsitiktinių paklaidų skirstinio dėsniai. Pasikliovimo intervalai, kai nežinomi skirstinio parametrai. Sistemingosios paklaidos. Sistemingųjų paklaidų nustatymo būdai. Matavimo rezultatų tvarkymas. Statistinių parametrų nustatymas. Kolmogorovo kriterijus. Normaliojo skirstinio įvertinimas. Ypač didelių klaidų nustatymas. Paklaidų sumavimas. Tiesinė regresija ir koreliacija. Tiesinė regresija. Matavimo signalų norminimas. Matavimo informacijos išvedimas (atvaizdavimas). Pirminis matuojamojo dydžio keitimas. Fizikiniai efektai, naudojami pirminiam keitimui. Matuojant gaunamos informacijos. Matuojamojo dydžio keitimo procesas. Matavimo paklaidos, atsirandančios dėl detalių formos nuokrypių. Paklaidos dėl formos pokyčių. Paralakso paklaidos. Ergonominių veiksnių įtaka matavimams. Taisyklės, kurių reikia laikytis įrengiant matuotojo darbo vietą. Ilgių ir kampų matavimas Išorinių paviršių matavimas. Vidinių paviršių matavimas. Mikrometriniai vidmačiai. Indikatoriniai vidmačiai. Didelių detalių matavimas. Rankiniai matavimo įrankiai. Matavimas apridenimu. Kampų ir kūgių tolerancijos, suleidimai, matavimas. Kampų tolerancijų sistema. Kūginių sujungimų tolerancijų ir suleidimų sistema. Kampų ir kūgių matavimas. Kampų matavimas santykiniu metodu. Matavimas koordinatinėmis matavimo mašinomis. KMM struktūra ir veikimo principas. KMM panaudojimas. Korpusinių detalių matavimas. Paviršių kokybės matavimas Tiesumo matavimas. Plokštumo matavimas. Apskritųjų paviršių ir detalių matavimas. Paviršių padėties nuokrypių matavimas. Paviršių šiurkštumo matavimas. Specialiųjų paviršių matavimas ir kontrolė. Sriegių tikslumas, tolerancijos, matavimas ir kontrolė. Pagrindiniai sriegių parametrai, pakeičiamumo pagrindai. Krumplinių ir sliekinių pavarų tikslumas, tolerancijos, matavimas. Cilindrinių krumpliaračių tolerancijų sistema. Technologinė kontrolė. Aktyviosios kontrolės priemonės. Judesio parametrų matavimas. Kinematinės paklaidos. Tiesiaeigių judesių paklaidų matavimas. Sukimosi paklaidų matavimas. Procesų parametrų matavimas. Jėgų, momentų, įtempčių ir deformacijų matavimo metodai. Temperatūros matavimas. Skysčių slėgio, greičio ir klampos matavimas. Slėgio matavimo prietaisai. Skysčių, dujų kiekio ir debito matavimas. Koncentracijos ir sudėties matavimas. Spinduliuotės matavimas. Spinduliuotės matuokliai. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (12)Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 13 – 14 suleidimą su tarpu arba įvaržą. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 3-5 pereinamą sukeidimą. Apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę. Nubraižyti tolerancijų laukų schemą. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 10 – 11 – 13. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui. Nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Nubraižyti pleištinio sujungimo 13 – 14 tolerancijos laukų išsidėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus. Parinkti krumpliaratinei pavarai tikslumo laipsnį, suleidimą, kontrolinių rodiklių kompleksą. Statistiškai apdoroti pateiktus duomenis. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (13)Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 12-19 suleidimą su tarpu arba įvarža. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 17-18 pereinamą suleidimą. Apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 1-3-12, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui 12. Nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Reikia pagaminti kamštį kalibrams tikrinti. Kamštis skirtas tikrinti krumpliaračio vidiniam žiedui. Nubraižyti sujungimo pleištu 5-12tolerancijos laukų išdėstymo schemas. Parinkti tinkamus suleidimus. Parenku prizminį pleištą iš lentelių. Parinkti krumpliaratinei pavarai tikslumo laipsnį, suleidimą, kontrolinių rodiklių kompleksą. Statiškai apdoroti pateiktus duomenis. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (14)Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 9 – 10 suleidimą su tarpu arba įvarža. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Jungiamų detalių skersmenys lygūs 20.0 mm. Parenku suleidimą su tarpu veleno sistemoje (Ø20F6/h7). Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 3 – 6 pereinamą suleidimą. Apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Jungiamų detalių skersmenys lygūs 31 mm. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 6-4-5 nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Radialinis rutulinis guolis D = 47 mm., d = 20 mm, B = 12 mm., r = 1 mm. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui 07. Nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Krumpliaračio skylės skersmuo Ø 31 mm. Nubraižyti sujungimo pleištu 1-7 tolerancijos laukų išdėstymo schemas. Parinkti atitinkamus suleidimus. Parenku prizminį pleištą iš lentelių. Pleištu sujungiamo veleno skersmuo Ø56 mm. Parinkti krumpliaratinei pavarai tikslumo laipsnį, suleidimą, kontrolinių rodiklių kompleksą. Krumpliaratis yra 6-B tikslumo laipsnio. Statistiškai apdoroti pateiktus duomenis. Matavimų skaičius n=80. Intervalų skaičius N=9. 8-9 matavimai: dwg bylos. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (15)Visos detalės brėžinys. Kursinio projekto užduotis. Suleidimas su įvarža. Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 8-9 suleidimą su įvarža, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Minimalios ir maksimalios įvaržų skaičiavimas. Leidžiamų minimalios ir maksimalios įvaržų skaičiavimas. Parenkamas suleidimas 8-9 sujungimui pagal paskaičiuotus ir dydžius. Tarpiniai suleidimai. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 1-2, 1-10, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui 2-1 (1), nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Nubraižyti sujungimo išdrožomis 7-10 ir pleištu 2-3 tolerancijos laukų išdėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus. Parinkti krumpliaratinei pavarai tikslumo laipsnį, suleidimą, kontrolinių rodiklių kompleksą. Nubraižyti krumpliaračio 3 darbo brėžinį, nurodant matmenų tikslumą, paviršiaus šiurkštumą, reikalingus formos ir paviršių tarpusavio padėties nuokrypius. Nubraižyti detalės 10 darbo brėžinį, nurodant matmenų tikslumą, paviršiaus šiurkštumą, reikalingus formos ir paviršių tarpusavio padėties nuokrypius. Statistinis duomenų apdorojimas. Išvada. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (16)Apskaičiuoju lygiems cilindriniams sujungimams 5-10 suleidimą su tarpu. Nubraižau tolerancijos laukų schemą. Parenku išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 3-5 pereinamą suleidimą. Apskaičiuoju tarpų ir įvaržų tikimybę. Nubraižau tolerancijų laukų schemą. Apskaičiuoju ir pagrindžiu riedėjimo guolių suleidimus 10-8-11. Nubraižau tolerancijos laukų schemą. Parenku suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižau tolerancijos laukų schemas. Apskaičiuoju darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui 10. Nubraižau tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Nubraižau srieginio sujungimo 1-16 tolerancijos laukų išsidėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus. Parenku krumpliaratinei pavarai tikslumo laipsnį, suleidimą, kontrolinių rodiklių kompleksą. Krumpliaratis yra 7-B tikslumo laipsnio. Darbas iliustruotas brėžiniais. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (18)Užduotis: Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 6-7 suleidimą su įvarža; nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 1-8 pereinamą suleidimą, apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 3-4; 4-1, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas. 9-10; 9-1; 1-5; 1-6. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui 9-1(1), nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Nubraižyti sujungimo 1-12 ir sujungimo pleištu 1-6 tolerancijos laukų išdėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus. Parinkti krumpliaratinei pavarai tikslumo laipsnį, suleidimą, kontrolinių rodiklių kompleksą. Nubraižyti krumpliaračio 6 darbo brėžinį, nurodant matmenų tikslumą, paviršiaus šiurkštumą, reikalingus formos ir paviršių tarpusavio padėties nuokrypius. Nubraižyti detalės 1 darbo brėžinį, nurodant matmenų tikslumą, paviršiaus šiurkštumą, reikalingus formos ir paviršių tarpusavio padėties nuokrypius. Statistiškai apdoroti pateiktus duomenis (4.16 lentelė, 5 variantas x 2,2). Darbo eiga. Suleidimas su įvarža. Pereinamasis suleidimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Srieginio sujungimo ir pleištinio sujungimo suleidimai. Krumpliaratinės pavaros kontrolinių rodiklių skaičiavimas. Statistiškai apdoroti pateikti duomenys. Matavimų rezultatų tvarkymas. Statistinių parametrų nustatymas. Matavimo rezultatų atitikimas teoriniam skirstinio dėsniui. χ2 kriterijus. Ypač didelių klaidų nustatymas. Kolmogorovo kriterijus. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (2)Brėžiniai. Histogramos. Formulės. Diagramos. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (20)Laboratorinis darbas Nr. 3. Radialinio ir galinio mušimų matavimas. Laboratorinis darbas Nr. 5. Cilindrinių skylių matavimas indikatoriniu vidmačiu. Laboratorinis darbas Nr. 6 b. Rodiklių, charakterizuojančių šoninio tarpo dydį, matavimas. Laboratorinis darbas Nr. 11 Cilindrinių detalių matavimas vertikaliuoju optimetru. Kalibrinių tikrinimo kamščių ribinių ir tikrųjų matmenų nustatymas. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (24)Statiškai apdoroti pateikti duomenis. Matavimų rezultatų tvarkymas Duomenys: Lentelė nr.10 matavimo rezultatai. Matavimo rezultatų statistiniai duomenys χ2 kriterijus. Klaidų nustatymas. Suleidimas su įvarža. Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 8–9 suleidimą su įvarža, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Sujungimo brėžinys. Minimalios ir maksimalios įvaržos skaičiavimas. Leidžiamų minimalios ir maksimalios įvaržų skaičiavimas. Parenkamas suleidimas 8-9 sujungimui pagal paskaičiuotus ir dydžius. Nubraižome tolerancijos laukų schemą. Pereinamasis suleidimas. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 9–2 pereinamą. Pasirinkto suleidimo tolerancijos laukų schema. Nubraižome įvaržų ir tarpelių tikimybinį skirstinį. Riedėjimo guolių suleidimai. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 3-5, 5-2, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Tolerancijos dydis. Ribiniai matmenys. Vidinio guolio žiedo įvarža. Braižome tolerancijų laukų išsidėstymą. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams (2-11; 3-4; 10-2; 14-11), nubraižyti tolerancijos laukų schemas. Cilindrinis sujungimas 10-2. Sujungimo brėžinys. Nubraižome tolerancijos laukų schemą. Cilindrinis sujungimas 2–11. Sujungimo brėžinys. Tolerancijos laukų schemą. Cilindrinis sujungimas 3-4. Sujungimo brėžinys. Tolerancijos dydis. Ribiniai matmenys. Ribiniai nuokrypiai. Suleidimo maksimali ir minimali įvarža. Nubraižome tolerancijos laukų schemą. Cilindrinis sujungimas 14-11. Sujungimo brėžinys. Tolerancijos dydis. Ribiniai matmenys. Ribiniai nuokrypiai. Suleidimo maksimali ir minimali įvarža. Nubraižome tolerancijos laukų schemą. Darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Sujungimo brėžinys. Veleno ir kalibro tolerancijų lauko schema. Nubraižau kalibro eskizą. Nubraižau šakutės eskizą. Srieginio sujungimo ir išdrožinio sujungimo suleidimai. Sujungimo brėžinys. Duota. Srieginis sujungimas 12-13: M12 – 7H/6g. Srieginio sujungimo tolerancijos laukų schema. Išdrožinis sujungimas 2 – 6. Sujungimo brėžinys. Tolerancijos dydis. Ribiniai matmenys. Ribiniai nuokrypiai. Tolerancijų laukas. Krumpliaratinės pavaros kontrolinių rodiklių skaičiavimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (25)Užduotis Nr.6. Detalių suleidimas su įvarža. Minimalios ir maksimalios įvaržų skaičiavimas. Leidžiamų minimalios ir maksimalios įvaržų skaičiavimas. Parenkamas suleidimas 9-10 sujungimui pagal paskaičiuotus ir dydžius. Tolerancijų laukų schema. Tarpiniai suleidimai. Riedėjimo guolių suleidimas 3-12, 2-3. Suleidimai cilindriniams sujungimams 16-12, 16-15, 17-18, 9-11. Cilindrinis sujungimas 16-12. Cilindrinis sujungimas 16-15. Cilindrinis sujungimas 17-18. Cilindrinis sujungimas 9-11. Cilindrinio sujungimo 4-12(12) kalibrai. Srieginis sujungimas 6-11 ir išdrožinis 12-13. Srieginis sujungimas 6-11. Sujungimas išdrožomis 12-13. Krumpliaratinės pavaros parametrai. Statistika. Darbas iliustruotas brėžiniais. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (26)Suleidimas su įvarža. Užduotis: Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 5-6 suleidimą su įvarža, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 3-4 pereinamą suleidimą, apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas. Cilindrinio sujungimo 1-7(7) kalibrai. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui 1-7(7) nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Nubraižyti srieginio sujungimo 8-9 ir sujungimo su išdrožomis arba pleištu 4-10 tolerancijos laukų išsidėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus. Sujungimas su išdrožomis. Parinkti krumplinei pavarai tikslumo laipsnį, suleidimą, kontrolinių rodiklių kompleksą. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (3)Suminiai nuokrypiai ir tolerancijos. Priklausomos ir nepriklausomos tolerancijos. Formos nuokrypiai ir tolerancijos. Srieginiai sujungimai. Paviršių padėties nuokrypiai ir tolerancijos. Nuokrypių normavimas. Išdrožiniai sujungimai. Pleištiniai ir išdrožiniai sujungimai. Nuokrypių klasifikacija ir formavimas. Tvirtinimo skylių ašių padėties tolerancijos. Pozicinė tolerancija. Šiurkštumo pagrindiniai parametrai. Krumpliaratinės pavaros. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (30)Laboratorinio darbo ataskaita Nr.1. Cilindrinės detalės matmenų ir geometrinės formos matavimas. Užduotis: išmatuoti detalę, patikrinti mikrometro tikslumą. Laboratorinio darbo ataskaita Nr.3. Radialinio ir galinių mušimų matavimas. Užduotis: Išmatuoti velenėlio radialinį ir galinį mušimus. Patikrinti indikatoriaus tikslumą. Laboratorinio darbo ataskaita Nr. 15. Sriegio matavimas rankiniu mikroskopu. Užduotis: Išmatuoti išorini d, vidini d1 ir vidurini d2 skersmenis,žingsni p ir puse profilio kampo, skaičiuoti redukuota vidurinį skersmenį d2 ir įvertinti sriegio tinkamumą pagal vidinį, vidurinį ir išorinį skersmenis nurodytam srieginiam sujungimui. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (4)Matavimų teorijos ir praktikos kursinis darbas. Judamieji suleidimai. Tarpiniai suleidimai. Nejudamieji suleidimai. Riedėjimo guolių suleidimai. Srieginiai suleidimai su tarpeliu. Srieginiai suleidimai su varža. Išdrožiniai suleidimai. Krumplinių pavarų tolerancijos. Matavimo priemonių parinkimas. Stūmoklio – švaistiklio grupė. Statistinis matavimo duomenų tvarkymas. Detalės darbo brėžinys. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (5)Matavimas vertikaliuoju optimetru. Kalibrinių tikrinimo kamščių tikrųjų ir ribinių matmenų nustatymas. Cilindrinių skylių matavimas indikatoriniu vidmačiu. Paviršiaus šiurkštumo matavimas dvigubu mikroskopu. Cilindrinių detalių matmenų ir geometrinės formos matavimas. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (7)Lygaus cilindrinio sujungimo 1-2 suleidimo su įvarža skaičiavimas ir tolerancijos laukų braižymas. Išardomo centruojančio cilindrinio sujungimo 5-7 tarpinio suleidimo parinkimas, tarpų ir įvaržų tikimybių skaičiavimas ir tolerancijos laukų braižymas. 2-4-5 riedėjimo guolių suleidimų skaičiavimas ir tolerancijos laukų braižymas. Kitų cilindrinių sujungimų parinkimas tolerancijos laukų braižymas. Cilindrinio sujungimo 1 darbinių kalibrų pagaminimo matmenų skaičiavimas tolerancijos laukų bei kalibrų eskizų braižymas. Srieginio sujungimo 2-9 suleidimo skaičiavimas, tolerancijos laukų braižymas. Krumpliaratinės pavaros tikslumo laipsnio, suleidimo, kontrolinių rodiklių komplekso parinkimas. Skaityti daugiau
......