Šperos.lt > Mechanika
Mechanika

(788 darbai)

Hidraulika (27)11 pratimas 2 variantas. Santykinė skysčio klampa duota E0. Apskaičiuokite skysčio kinematinę klampą. 35 pratimas. Pasigaminkite hidraulinių schemų simbolius. Hidraulinės sistemos elementus sujunkite linijomis taip, kad abiejų hidraulinių cilindrų stūmokliai, įjungus skirstytuvą į darbinę padėtį, judėtų ta pačia kryptimi. 40 pratimas. Siurblys tiekia darbo skysčio srautą QS.F. į hidraulinį cilindrą, kuris kelia priekabos platformą? Koks bus cilindro stūmoklio judėjimo greitis, jei jo skersmuo D ir siurblio tiekimas alyvos srautas QS.F. duoti? Paaiškinkite: Kurioje iš schemų yra parodytas hidraulinis įrenginys su apsauginiu vožtuvu? Ar skiriasi savo konstrukcija apsauginis slėgio vožtuvas nuo nupylimo vožtuvo? Kaip hidraulinio cilindro koto apkrova įtakoja slėgį slėgio linijoje? Kas nutinka schemoje a ir schemoje b, kai sustoja hidraulinio cilindro stūmoklis? 67 pratimas. Krovinys valdomas dvikrypčiu hidrauliniu cilindru kaip parodyta. Ar gali krovinys leistis žemyn, jeigu stūmoklio sandarikliai pažeisti {išdilę}, bet valdomi atbuliniai vožtuvai patikimai uždaro hidraulinio cilindro linija? 80 pratimas 5 variantas. Didžiausias leidžiamas slėgis į judantį neapkrautą hidraulinio cilindro stūmoklį yra duotas. Suraskite trinties jėgą hidraulinio cilindro sandariklyje. Skaityti daugiau
Hidraulika (28)5 variantas. Hidraulinės pavaros debitų nustatymas. Slėgio hidrauliniame cilindre skaičiavimas. Darbo skysčio parinkimas ir jo parametrų nustatymas. Hidraulinių linijų parinkimas. Hidraulinių linijų patikrinimas hidraulinio smūgio atveju. Hidraulinių slėgio nuostolių skaičiavimas. Kelio nuostolių skaičiavimas. Vietinių slėgio nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas. Slėgio nuostolių hidrauliniuose aparatuose skaičiavimas. Pavaros sunaudojamo slėgio skaičiavimas. Siurblio parinkimas. Pavaros naudingumo koeficiento nustatymas. Skaityti daugiau
Hidraulika (29)7 Hidraulikos laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas Nr. 1 Bernulio lygtis. Darbo tikslas: 1) susipažinti su pjezometro ir pitometro konstrukcija ir paskirtimi; vizualiai susipažinti kaip kinta tėkmės parametrai ir Bernulio lygties narių didumas, keičiantis vamzdžio skersmeniui ir tėkmės greičiui. 2) pagal matavimo duomenis apskaičiuoti greitį u vamzdžio skerspjūvio centre, tėkmės vidutinį greitį v, slėgio p reikšmes ir hidraulinius nuostolius; nubraižyti vamzdyno pjezometrinę ir hidrodinaminę linijas, t.y. Bernulio lygties diagramą. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 2 Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Darbo tikslas: apskaičiuoti vietinius hidraulinius nuostolius vamzdžio posūkiuose ir palyginti gautas reikšmes su eksperimentų metu gautais rezultatais. 2) apskaičiuoti vietinius hidraulinius nuostolius, esant staigiam vamzdžių praplatėjimui (Borda formulė) ir palyginti gautas reikšmes su eksperimentų metu gautais rezultatais. 3) apskaičiuoti vietinius hidraulinius nuostolius konfuzoriuje ir palyginti gautas reikšmes su eksperimentų metu gautais rezultatais. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 3. Kelio hidrauliniai nuostoliai. Darbo tikslas: 1. Iš eksperimentinių duomenų apskaičiuoti hidraulinės trinties koeficientą įvairiose skysčio tekėjimo zonose ir apskaičiuoti ekvivalentinį vamzdžių šiurkštumą. 2. Nubraižyti kelio hidraulinių nuostolių kitimą išilgai tėkmės. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 4. Diafragmos debito koeficiento nustatymas. Darbo tikslas: Nustatyti diafragmos debito koeficientą. Laboratorinis darbas Nr. 5. Hidraulinių pavarų schemų sudarymas bei analizė. Darbo tikslas. Susipažinti su hidraulinių pavarų schemų projektavimo bei analizavimo principas. Išmokti sudaryti elementarių hidraulinių pavarų schemas. Laboratorinis darbas Nr. 6. Judėjimo valdymas. Darbo tikslas. Išmokti parinkti tinkamus hidraulinės pavaros, skirtos atlikti tam tikrą uždavinį, valdymo elementus ir sudaryti principinę schemą. Laboratorinis darbas Nr. 8. Slėgio reguliavimas. Darbo tikslas: Išmokti parinkti tinkamus hidraulinės pavaros darbinio slėgio reguliavimo elementus ir sudaryti principinę schemą. Skaityti daugiau
Hidraulika (3)Bendros žinios apie hidromašinas, hidropavaras ir apie hidropavarų veikimo principus. Darbo skysčiams keliami reikalavimai. Fizinės skysčių savybės. Hidrostatinis slėgis ir jo savybės. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Absoliutinis, manometrinis ir vakuuminis slėgis. Slėgio matavimo prietaisai. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Skysčio slėgio jėga į kreivą paviršių. Hidrokinematikos pagrindai. Pagrindiniai apibrėžimai. Elementari čiurkšlė. Debitas ir debito lygtis. Bernulio lygtis. Bernulio lygtis idealaus skysčio čiurkšlei. Bernulio lygtis realaus skysčio čiurkšlei ir tėkmei. Hidrauliniai nuostoliai. Laminarinis ir turbulentinis skysčio tekėjimas. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Kelio hidrauliniai nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Skysčio tekėjimo zonos. Kolbruko - Vaito schema. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Hidraulinis vamzdžių skaičiavimas Hidraulinis vamzdžių skaičiavimas. Hidraulinių pavarų hidromagistralių skaičiavimas. Nuosekliai sujungtų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Lygiagrečiai sujungtų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Hidraulinis smūgis. Kavitacinis tekėjimas. Skysčio ištekėjimas pro mažas angas ir antgalius. Prietaisai debitui matuoti. Tūrinių hidropavarų veikimo principas ir klasifikavimas. Hidrauliniai siurbliai, jų klasifikacija, pagrindiniai siurblių parametrai. Stūmokliniai siurbliai. Spinduliniai-plunžeriniai siurbliai. Ašiniai-plunžeriniai siurbliai. Plokšteliniai siurbliai. Krumliaratiniai siurbliai. Sraigtiniai siurbliai. Tūriniai hidrauliniai varikliai. Hidrocilindrai. Posūkio hidrovarikliai. Skirstytuvai (čiaupiniai, plunžeriniai ir vožtuviniai skirstytuvai). Hidrauliniai vožtuvai: atgaliniai, apsauginiai, nupylimo. Redukciniai vožtuvai. Hidrauliniai droseliai. Slenkamojo judesio tūrinių pavarų hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas vienu siurbliu. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas dviem siurbliais. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio laiptiškas reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas pagal diferencialinę schemą. Droselinis greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu slėgimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio regulliavimas droseliu nupylimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu lygiagrečioje siurbliui atšakoje. Tūrinės hidropavaros variklio skaičiavimas. Tūrinės hidropavaros aparatų parinkimas. Darbo skysčio parinkimas ir pagrindinių parametrų skaičiavimas. Pavaros hidromagistralių skersmenų nustatymas ir parinkimas. Pavaros hidromagistralių slėgio nuostolių skaičiavimas. Slėgio nuostolių skaičiavimas pavaros aparatuose. Pavaros siurblio išvystomo slėgio skaičiavimas. Pavaros derinimo skaičiavimas. Pavaros naudingumo koeficiento skaičiavimas. Pagrindiniai dujų tekėjimo dėsniai. Skaityti daugiau
Hidraulika (4)Vandentiekio sistemos skaičiavimas. Užduotis. Skaičiavimo duomenys. Rezervuaro tūrio skaičiavimas. Skaičiuojamasis debitas. Vamzdžių skersmenų parinkimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Siurblio parinkimas. Siurblio darbo taško nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Elektros energijos sąnaudų kainos skaičiavimas. Siurbimo aukščio nustatymas. Vamzdyno skersmens optimizavimas. Skaityti daugiau
Hidraulika (5)Hidraulikos kursinio darbo užduotis. Sistemai parenkami du siurbliai ir apskaičiuojamas tūris. Vamzdyno apskaičiavimai ir vamzdžių parinkimas. Vamzdyno charakteristikų apskaičiavimas. Siurbimo taško nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Vamzdžių skersmens optimatizavimas. Skaityti daugiau
Hidraulika (6)Siurblio slėgis ir slėgio aukštis. Vakuumetrinis ir manometrinis slėgis. Jo matavimo vienetai. Membraninių siurblių esminis skirtumas nuo stumoklinių. Jų principinė schema, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Diafragminio siurblio principinė schema ir sudedamosios dalys. Pagrindiniai reikalavimai prieš jungiant diafragminį siurblį. Paskalio dėsnis, hidraulinių mašinų klasifikavimas pagal jį. Hidrauliniai cilindrai ir jų klasifikavimas pagal atskirus skiriamuosius požymius. Jų sutartinis žymėjimas schemose. Viengubo veikimo plokštelinio siurblio principinė schema, sutartinis žymėjimas schemose, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Našumas ir jo išraiška. Kaip galima reguliuoti našumą ir darbo skysčio srauto kryptį viengubo veikimo plokšteliniame siurblyje? Krumplinio siurblio principinė schema, siurblio sutartinis žymėjimas schemose, jo konstrukcija ir veikimo principas. Privalumai. Turime du krumplinius siurblius. Vieno m1=2, kito m2=5. Kurio siurblio didesnis našumas, kurio geresnis pumpavimo tolygumas? Darbo skysčio kompresija krumpliniuose siurbliuose, jos priežastys ir jos pašalinimo būdai. Hidraulinių dinaminių mašinų apibrėžimas, ypatybės ir klasifikavimas. Kaip pagal panašumo teoriją apskaičiuojama natūralaus siurblio galia, žinant modelinio siurblio galią? Mentinio ašinio siurblio sukuriamas skysčio slėgio aukštis ir našumas. Mentinio siurblio paleidimo schema. Skaityti daugiau
Hidraulika (7)Hidraulikos uždavinys. Duota: Betoninė užtvanka (žr. Schemą) veikiama vandens slėgio iš abiejų pusių. Užtvankos pagrindas yra laidus vandeniu ir hidrostatinis slėgis į užtvankos padą kinta proporcingai pado ilgiui (B=Σai). Betono tankis ρB=2400 kg/m3. Vandens slėgio jėgas ir betono sunkio jėgas apskaičiuojame 1 m-1 užtvankos ilgiui (b=1).Duomenys tokie: H1=18.2 m, H=17.2 m h1=2.7 m, h=2.5 m, a1=3.4 m, a2=2.1 m, a3=2.6 m. Rasti: Sudaryti vandens slėgio horizontalias ir vertikalias epiūras. Apskaičiuoti horizontalias ir vertikalias vandens slėgio jėgas ir jų pridėties taškus. Apskaičiuoti betono sunkio jėgas ir jų veikimo tiesių vietas. Apskaičiuoti užtvanką verčiančių ir palaikančių jėgų momentus apie tašką E. Apskaičiuoti: Užtvankos pastovumą apvertimui k1. Užtvankos pastovumą nustūmimui k2 (kur f=0.45). Apskaičiuoti ir nubraižyti įtempimų σ diagramą užtvankos pade. Skaityti daugiau
Hidraulika (8)Klampa. Pagrindinis hidrodinamikos dėsnis. Slėgio į plokščią paviršių atstojamoji jėga. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Skysčio tekėjimo režimai. Kelio hidrauliniai nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Šezy formulės taikymas vamzdynams skaičiuoti. Eulerio lygtis. Skystį veikiančios jėgos. Slėgio sąvoka. Šezy formulė. Angos ir antgalio sąvokos. Skysčio tėkmė, jos parametrai. Tėkmės vientisumo lygtis. Bernulio lygties geometrinė ir energetinė prasmės. Hidraulinių nuostolių sąvoka. Paskalio dėsnis. Mechaniniai prietaisai slėgiui matuoti. Šezy formulės taikymas atviroms tėkmėms skaičiuoti. Ramios ir audringos tėkmės sąvoka. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatikaPneumatinių automatikos sistemų sąvokos, dėsniai ir panaudojimo sritys. Pneumatinių sistemų vykdymo įtaisai. Pneumatinių cilindrų jėgos ir greičio reguliavimo priemonės. Pneumatiniai loginės automatikos elementai. Loginių pneumoautomatikos sistemų sintezė. Tolydinė pneumatika. Oro paruošimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatika (2)Hidraulinių pavarų reguliavimo būdai. Valdomos ir nevaldomos tūrinės pavaros. Hidrauliniai užraktai (apibrėžimas, paskirtis, žymėjimas, klasifikavimas). Hidrauliniai skirstytuvai (apibrėžimas, žymėjimas, klasifikacija). Hidrauliniai bakai (paskirtis, klasifikavimas, pagrindiniai reikalavimai). Atbuliniai vožtuvai (paskirtis, žymėjimas, klasifikavimas). Plunžeriniai hidrauliniai skirstytuvai (paskirtis, žymėjimas, valdymo būdai, klasifikavimas, plunžerių jungimo schemos). Sandarinimo priemonės (sandarinimo tikslas, sandarinimo būdai, sandariklių klasifikavimas). Droselinis greičio reguliavimas (esmė, schemų modifikacijos su elementų paaiškinimais, greičio matematinės išraiškos). Redukciniai vožtuvai (paskirtis, schema, žymėjimas, jėgų pusiausvyros lygtis, netiesioginio veikimo vožtuvo taikymo esmė). Hidrauliniai skirstytuvai (plunžerių skysčio pratekėjimo kanalai, schemos). Filtrų jungimas į hidraulinę sistemą. Sekos hidraulinės pavaros (paskirtis, jų klasifikavimas, schema). Slėgio vožtuvai (apibrėžimas, klasifikavimas, schemos, žymėjimas, stabilumo didinimas, rezonansinių virpesių slopinimas). Čiaupiniai hidrauliniai skirstytuvai (paskirtis, schema). Vamzdynai (paskirtis, klasifikavimas, schemos, skersmens matematinė išraiška, montavimui keliami reikalavimai). Greičio stabilizavimo sistemos (paskirtis, schema). Hidrauliniai droseliai (apibrėžimas, klasifikavimas, schemos, žymėjimas, slėgio nuostolių matematinės išraiškos). Filtrai (paskirtis, klasifikavimas, sutartinis žymėjimas schemose, filtravimo paviršiaus ploto matematinė išraiška). Sandarinimas magnetiniu skysčiu (esmė, schema, pranašumai). Mašininis (tūrinis) greičio reguliavimas (esmė, schema su elementų paaiškinimais, greičio matematinė išraiška). Hidraulinių pavarų klasifikavimas pagal energijos šaltinį. Stabilizuotos ir sekos hidraulinės pavaros. Hidrauliniai aparatai (apibrėžimas ir klasifikavimas pagal atskirus požymius). Hidrauliniai akumuliatoriai (paskirtis, žymėjimas, klasifikavimas, schemos, vykstantys procesai. Hidraulinių skirstytuvų charakteristikos. Hidrodinaminės pavaros (apibrėžimas, schema, veikimo principas, klasifikavimas ir panaudojimas). Hidrodinaminės movos charakteristikos ir darbo režimai. Kokie keliami pagrindiniai reikalavimai gamtos apsaugai eksploatuojant hidraulines pavaras. Medžiagų parinkimo įtaka triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose. Hidrodinaminės movos (apibrėžimas, principinė schema, darbo procesas, klasifikavimas, panaudojimas). Hidrodinaminio transformatoriaus charakteristikos ir būdingi režimai, skaidrumas. Hidrodinaminių movų pranašumai. Triukšmo priežastys hidraulinėse pavarose. Hidrodinaminiai transformatoriai (apibrėžimas, schema, darbo procesas, klasifikavimas, panaudojimas). Hidrodinaminių transformatorių trūkumai. Papildomos konstrukcinės priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse mašinose, pavarose. Pagrindinės hidrodinaminių movų modifikacijos ir panaudojimas. Kokie keliami reikalavimai mašinų plovyklai, kad nebūtų pažeista gamta. Hidraulinių pavarų triukšmo mažinimas. Automobilio ir traktoriaus su hidromechanine pavara traukos balansas. Kaip turi būti pripildomos mašinos darbo skysčiu ar kuru jų darbo vietoje, kad nebūtų žalos gamtai. Priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose jas surenkant ir montuojant. Hidromechaninės pavaros (apibrėžimas, jungimo būdai, schemos, jų panaudojimo mobiliose mašinose privalumai). Pagrindinės hidrodinaminių transformatorių modifikacijos ir panaudojimas. Pagrindiniai hidrodinaminių movų trūkumai. Pavartotų darbo skysčių ir tepalų saugojimo atvirame žemės paviršiuje schema ir pagrindiniai reikalavimai saugyklos teritorijai, kad nebūtų pažeista gamta. Triukšmo poveikis žmogaus organizmui. Pavarų triukšmo šaltinių klasifikavimas. Jų priežastys. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatika (3)Hidrauliniai užraktai (apibrėžimas, paskirtis, žymėjimas, klasifikavimas, hidraulinių užraktų įjungimo į hidraulinę sistema schemos). Hidrauliniai skirstytuvai (apibrėžimas, žymėjimas, klasifikacija). Hidrauliniai bakai (paskirtis, klasifikavimas, pagrindiniai reikalavimai). Vamzdynai. Atbuliniai vožtuvai (paskirtis, žymėjimas, klasifikavimas). Plunžeriniai hidrauliniai skirstytuvai (paskirtis, žymėjimas, valdymo būdai, klasifikavimas, plunžerių jungimo schemos). Sandarinimo priemonės (sandarinimo tikslas, sandarinimo būdai, sandariklių klasifikavimas). Droselinis greičio reguliavimas (esmė, schemų modifikacijos su elementų paaiškinimais, greičio matematinės išraiškos). Redukciniai vožtuvai (paskirtis, schema, žymėjimas, jėgų pusiausvyros lygtis, netiesioginio veikimo vožtuvo taikymo esmė). Sekos hidraulinės pavaros (paskirtis, jų klasifikavimas, schema). Slėgio vožtuvai (apibrėžimas, klasifikavimas, schemos, žymėjimas, stabilumo didinimas, rezonansinių virpesių slopinimas). Greičio stabilizavimo sistemos (paskirtis, schema). Hidrauliniai droseliai (apibrėžimas, klasifikavimas, schemos, žymėjimas, slėgio nuostolių matematinės išraiškos). Sandarinimas magnetiniu skysčiu (esmė, schema, pranašumai). Mašininis (tūrinis) greičio reguliavimas (esmė, schema su elementų paaiškinimais, greičio matematinė išraiška). Darbo skysčio suslėgiamumas, stabilumas, neputojimas. Hidraulinių pavarų darbo skysčių eksploatacinės savybės. Darbo skysčio tankis. Jo priklausomybė nuo temperatūros ir matematinės išraiškos. Hidrauliniai aparatai (apibrėžimas ir klasifikavimas pagal atskirus požymius). Hidrauliniai akumuliatoriai (paskirtis, žymėjimas, klasifikavimas, schemos, vykstantys procesai). Hidrodinaminės pavaros (apibrėžimas, schema, veikimo principas, klasifikavimas ir panaudojimas). Hidrodinaminės movos charakteristikos ir darbo režimai. Hidrodinaminių movų pranašumai. Pagrindiniai hidrodinaminių movų trūkumai. Medžiagų parinkimo įtaka triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose. Hidrodinaminio transformatoriaus charakteristikos ir būdingi režimai, skaidrumas. Triukšmo priežastys hidraulinėse pavarose. Hidrodinaminiai transformatoriai (apibrėžimas, schema, darbo procesas, klasifikavimas, panaudojimas). Hidrodinaminių transformatorių trūkumai. Papildomos konstrukcinės priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse mašinose, pavarose. Pagrindinės hidrodinaminių movų modifikacijos ir panaudojimas. Kokie keliami reikalavimai mašinų plovyklai, kad nebūtų pažeista gamta. Hidraulinių pavarų triukšmo mažinimas. Automobilio ir traktoriaus su hidromechanine pavara traukos balansas. Turinių hidropavarų principinė schema (apibrėžimas, klasifikavimas, savybės). Mišrusis greičio reguliavimas. Judesio sinchronizavimo sistemos. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatika (4)Siurblio slėgis ir aukštis. Vakuumetrinis ir manometrinis slėgis. Siurblio naudingumo koeficientas. Jo sudedamosios dalys ir matematinės išraiškos. Siurblio našumas. Vienetai. Hidraulinės mašinos, hidraulinio siurblio ir hidraulinio variklio sąvokos. Kavitacijos esmė ir jos mažinimo būdai. Tūrinių siurblių charakteristikos. Stūmoklinių siurblių panaudojimas. Stūmoklinių siurblių našumo netolygumo įvertinimas. Matematinė išraiška. Membraninių siurblių esminis skirtumas nuo stūmoklinių. Jų principinė schema ir sudedamosios dalys. Krumpliaratinio siurblio principinė schema, jo konstrukcija ir veikimo principas. Privalumai. Darbo skysčio kompresija krumpliniuose siurbliuose ir jos pašalinimo būdai. Krumplinių variklių privalumai. Pagrindiniai jiems keliami reikalavimai. Krumplinio siurblio našumo matematinė išraiška. Plokštelinių variklių skirtumas nuo šio tipo siurblių. Sraigtinių siurblių klasifikavimas ir privalumai. Ašinių rotorinių – stūmoklinių hidromašinų charakteristika. Šių mašinų panaudojimas. Ašinių rotorinių – stūmoklinių hidraulinių mašinų darbo tūrio matematinė išraiška. Spinduliniai rotoriniai didelio sukimo momento lėtaeigiai varikliai (schema, veikimo principas, sukimo momentas ir panaudojimas). Principinė reguliuojamojo spindulinio rotorinio – plunžerinio siurblio schema, sudėtinės dalys ir veikimo principas. Sparninių siurblių panaudojimas. Hidraulinių dinaminių mašinų apibrėžimas, ypatybės ir klasifikavimas. Išcentrinio siurblio principinė schema, jo sudedamosios dalys ir veikimo principas. Išcentrinio siurblio siurbimo aukštis. Matematinė išraiška. Išcentrinių siurblių klasifikavimas pagal atskirus skiriamuosius požymius. Išcentrinio siurblio pagrindinė lygtis ir išvados. Išcentrinių siurblių kavitacinės charakteristikos. Išcentrinių siurblių realios charakteristikos. Skysčio tekėjimas išcentrinio siurblio siurbliaratyje (greičiai ir jų vektoriniai lygiagretainiai, greičių fizikinė prasmė). Kokie siurbliai vadinami dinamiškai panašiais. Mentinių ašinių siurblių privalumai. Pagrindinis reikalavimas paleidžiant mentinius siurblius. Mentinių ašinių siurblių schema, sudėtinės dalys, veikimo principas ir klasifikavimas. Mentinių siurblių panašumo teorijos esmė. Koks ryšys tarp panašių siurblių naudingumo koeficientų. Mentinių siurblių apibrėžimas ir klasifikacija. Mentinio ašinio siurblio sukuriamas skysčio slėgio aukštis ir našumas. Matematinės išraiškos. Siurblio greitaeigiškumo koeficiento apibrėžimas ir jo matematinė išraiška. Pagrindiniai sūkurinių siurblių trūkumai. Priemonės trūkumams mažinti. Sūkurinio siurblio sukuriamas slėgio aukštis H. Sūkurinių siurblių schema, sudėtinis dalys ir veikimo principas. Laisvasūkurinių siurblių skirtumai nuo išcentrinių. Laisvasūkurinių siurblių schema, pagrindinės sudedamosios dalys ir veikimo principas. Laisvasūkurinių siurblių naudojimas. Dinaminės hidraulinės turbinos apibrėžimas. Čiurkšlinio siurblio schema, sudėtinės dalys ir veikimo principas. Čiurkšlinių siurblių charakteristikos. Čiurkšlinių siurblių modifikacijos. Hidraulinių tūrinių mašinų apibrėžimas, ypatybės ir klasifikavimas. Darbo skysčio klampa. Priklausomybė nuo temperatūros ir jos matematinės išraiškos. Hidraulinių pavarų reguliavimo būdai. Valdomos ir nevaldomos tūrinės pavaros. Viengubo veikimo stūmoklinio ir plunžerinio siurblio principinė schema, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Našumo grafikas. Našumo išraiška. Kumštelinio plunžerinio siurblio schema, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Našumo išraiška ir jo grafikas. Diafragminio siurblio principinė schema ir sudedamosios dalys. Pagrindiniai reikalavimai prieš įjungiant diafragminį siurblį. Tūrinių ir dinaminių siurblių galia. Jo priklausomybė nuo temperatūros ir matematinės išraiškos. Atbuliniai vožtuvai (paskirtis, žymėjimas, klasifikavimas). Droselinis greičio reguliavimas (esmė, schemų modifikacijos su elementų paaiškinimais, greičio matematinės išraiškos). Filtrų jungimas į hidraulinę sistemą. Slėgio vožtuvai (apibrėžimas, klasifikavimas, schemos, žymėjimas, stabilumo didinimas, rezonansinių virpesių slopinimas). Vamzdynai (paskirtis, klasifikavimas, schemos, skersmens matematinė išraiška, montavimui keliami reikalavimai). Mašininis (tūrinis) greičio reguliavimas (esmė, schema su elementų paaiškinimais, greičio matematinė išraiška). Diferencialinio plunžerinio siurblio schema, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Našumo grafikas. Dvigubo veikimo stūmoklinio siurblio schema, sudedamosios dalys ir veikimo principas. Našumo grafikas. Viengubo veikimo plokštelinio siurblio principinė schema, sudedamosios dalys. Veikimo principas. Našumas ir jo išraiška. Siurbliaračio menčių formos įtaka siurblio charakteristikoms. Siurbliaračių menčių formos įtaka siurblio charakteristikoms. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatika (5)Pneumatinių sistemų ypatumai. Pneumatinių sistemų principinės schemos. Kompresorinės pneumatinės pavaros. Kompresorinės stotys. Ventiliatoriai. Ventiliatorių pagrindiniai parametrai, jų reguliavimas. Kompresoriai. Kompresorių klasifikavimas bei jų pagrindiniai parametrai. Kompresorių pranašumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatika (6)Įvadas. Pneumatinių automatikos sistemų sąvokos, dėsniai ir panaudojimo sritys. Sutartiniai žymėjimai. Pneumatinių sistemų vykdymo įtaisai. Pneumatiniai cilindrai. Statinės cilindrų charakteristikos ir jų parinkimas. Pneumatinių cilindrų jėgos ir greičio reguliavimo priemonės. Slėgio reguliavimo vožtuvai. Slėgio reguliatoriai. Trijų kanalų pneumatinis slėgio reguliatorius. Apsauginiai vožtuvai. Oro srauto komutavimo įtaisai. Skirstytuvų parinkimas. Debito reguliavimo įtaisai. Pneumatiniai loginės automatikos elementai. Pneumatiniai loginės automatikos elementai. Kartotuvai ir inverteriai. Loginiai ARBA elementai. Atminties realizavimas. Pneumatiniai poslinkio jutikliai. Pneumatinių signalų stiprintuvai. Kombinuoti pneumoautomatikos įtaisai. Slėgio relės. Nuoseklumo vožtuvai. Nuoseklieji programuojamieji valdymo moduliai. Elektropneumatikos elementai. Elektropneumatiniai skirstytuvai. Loginių pneumoautomatikos sistemų sintezė. Loginės valdymo schemos sintezė. Elektropneumatinės valdymo sistemos. Tolydinė pneumatika. Pneumatinės pozicionavimo sistemos. Kompiuterinės pneumatinės pozicionavimo sistemos (pneumatinės ašys). Pneumatinė ašis su proporciniu padėties reguliatoriumi. Pneumatinė ašis su proporciniu – integruojančiu padėties reguliatoriumi. Pneumatinė ašis su proporciniu – integruojančiu padėties reguliatoriumi. Pneumatinė pozicionavimo sistema su specializuotu SPC 200 valdikliu. "Temposonics" padėties matuoklis. Oro paruošimas. Oro džiovinimas. Oro paskirstymas. Oro paruošimo moduliai. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatika (7)1. Bendras automobilio, platformos ir didesniojo stūmoklio svoris F2 = 10000 N. Apskaičiuokite reikalingą santykį A2/A1 tarp didesniojo A2 ir mažesniojo Al plotų, esant jėgai F1 = 40, kuri veikia mažesnįjį stūmoklį. 2. Pasigaminkite hidraulinių schemų simbolius. Hidraulinės sistemos elementus sujunkite linijomis taip, kad abiejų hidraulinių cilindrų stūmokliai, įjungus skirstytuvą į darbinę padėtį, judėtų ta pačia kryptimi. 3. Hidraulinio įrenginio darbo metu alyva per nupylimo vožtuvą teka nenutrūkstamai. Paaiškinkite: Kurioje iš schemų yra parodytas hidraulinis įrenginys su apsauginiu vožtuvu? Ar skiriasi savo konstrukcija apsauginis slėgio vožtuvas nuo nupylimo vožtuvo? Kaip hidraulinio cilindro koto apkrova įtakoja slėgį slėgio linijoje? Kas nutinka schemoje a ir schemoje b, kai sustoja hidraulinio cilindro stūmoklis? 4. Dvikrypčio hidraulinio cilindro valdymui bei krovinio fiksavimui tarpinėje padėtyje gali būti naudojami du valdomi atbuliniai vožtuvai ir 4/3 skirstytuvas. Sujunkite schemą. Paaiškinkite, kodėl krovinys nesileis žemyn net esant pažeistiems (išdilusiems) stūmoklio sandarikliams? Kokie kiti pažeidimai galimi šiuo atveju? 5. Apskaičiuokite stūmoklio sandariklio trinties jėgą pagal d ir l dydžius. 6. Įsižiūrėkite į hidraulinio akumuliatoriaus sandarą ir pažymėkite skaičiais jo dalis. Paaiškinkite kiekvienos dalies funkciją. 7. Susipažinkite su hidraulinės sistemos filtro sandara. Sunumeruokite filtro sudedamąsias dalis. Paaiškinkite kiekvienos filtro dalies funkciją. 8. Hidraulinis bandymų stendas turi sekančias sudedamąsias dalis: 1 Siurblį, 2 aušintuvą, 3 rezervuarą, 4 droselį, 5 apsauginį vožtuvą prieš droselį, 6 manometrą, 7 filtrą, 8 centrifugą, 9 centrifugos apsauginį vožtuvą, 10 valdymo vožtuvų bloką, 11 –debito matuoklį. Pažymėkite paminėtas sudėtines dalis schemoje. Paaiškinkite, kokia yra kiekvienos dalies paskirtis. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatika (8)Suprojektuoti slenkamojo judesio tūrinę hidropavarą pagal pateiktus duomenis. Principinės hidropavaros schemos sudarymas. Variklio skaičiavimas. Hidropavaros elementų parinkimas. Darbo skysčio parinkimas. Hidrolinijų parinkimas. Slėgio nuostolių skaičiavimas. Suminiai hidrauliniai nuostoliai. Slėgio, reikalingo trinčiai nugalėti hidrocilindre, skaičiavimas. Slėgio nuostoliai hidropavaroje. Reikalingas siurblio slėgis. Stūmoklio galingumas. Siurblio galingumas. Pavaros naudingo veiksmo koeficientas. Skaityti daugiau
Hidraulika. Hidrauliniai siurbliaiĮvadas. Darbo skysčiams keliami reikalavimai. Fizinės skysčių savybės. Hidrostatinis slėgis ir jo savybės. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Absoliutinis, manometrinis ir vakuuminis slėgis. Slėgio matavimo prietaisai. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Skysčio slėgio jėga į kreivą paviršių. Hidrokinematikos pagrindai. Pagrindiniai apibrėžimai. Elementari čiurkšlė. Debitas ir debito lygtis. Hidrauliniai nuostoliai. Laminarinis ir turbulentinis skysčio tekėjimas. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Kelio hidrauliniai nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Skysčio tekėjimo zonos. Kolbruko-Vaito schema hidraulinės trinties koeficientui skaičiuoti. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Hidraulinis vamzdžių skaičiavimas. Hidraulinių pavarų hidromagistralių skaičiavimas. Nuosekliai sujungtų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Lygiagrečiai sujungtų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Hidraulinis smūgis. Skysčio ištekėjimas pro mažas angas ir antgalius. Tūrinių hidropavarų veikimo principas ir klasifikavimas. Hidraulinių pavarų tipai, sudarymas ir veikimas. Hidrauliniai siurbliai, jų klasifikacija, pagrindiniai siurblių parametrai. Stūmokliniai siurbliai. Spinduliniai-plunžeriniai siurbliai. Ašiniai-plunžeriniai siurbliai. Plokšteliniai siurbliai. Krumpliaratiniai siurbliai. Sraigtiniai siurbliai. Tūriniai hidrauliniai varikliai. Hidrocilindrai. Posūkio hidrovarikliai. Skirstytuvai (čiaupiniai, plunžeriniai ir vožtuviniai skirstytuvai). Hidrauliniai vožtuvai: atgaliniai, apsauginiai, nupylimo. Redukciniai vožtuvai. Hidrauliniai droseliai. Slenkamojo judesio tūrinių pavarų hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas vienu siurbliu. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas dviem siurbliais. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio laiptiškas reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas pagal diferencialinę schemą. Droselinis greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu slėgimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu nupilimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu lygiagrečioje siurbliui atšakoje. Skaityti daugiau
Hidraulikos siurblių patentaiKompresorius-siurblys (THE PUMP). Sūkurinis čiurkšlinis siurblys (WHIRLING JET PUMP). Mikrosiurblys - dozatorius (MICRO-METERING DEVICE). Švirkštinis infuzijos siurblys (AN EXTRUDING INFUSION PUMP). Išvados. Skaityti daugiau
Hidraulinės ir pneumatinės pavarosBendroji dalis. Hidrocilindrų hidraulinis skaičiavimas. Pradiniai duomenys skaičiavimui. Hidrocilindrų skersmenys. Stūmoklių kotų skersmenys. Hidrocilindrų našumas. Skysčio padavimo kaiurymių skaičiavimas. Darbo kameros slėgis. Didžiausia hidrocilindro jėga. Plokštelinio posūkio hidrovariklio hidraulinis skaičiavimas. Hidrovariklio veleno skersmuo. Korpuso vidinis skersmuo. Hidrovariklio plokštelės plotis. Hidrovariklio tepalo debitas. Mažiausias padavimo angos skersmuo. Darbinės kameros slėgis. Hidrovariklio išvystomas momentas. Hidraulinių variklių parinkimas tūrinės pavaros sistemoje. Siurblių parinkimas. Hidrovariklių parinkimas. Didžiausi hidrocilindrų stūmoklių judėjimo greičiai. Plokštelinio hidrovariklio didžiausias kampinis greitis. Darbo skysčio parinkimas. Vamzdyno hidraulinis skaičiavimas. Vamzdžių vidiniai skersmenys. Faktiniai tepalo srautų greičiai. Tepalo tėkmės rėžimas. Hidraulinės trinties koeficientas (Darsi koeficientas). Slėgio hidrolinijos mažiausias vamzdžio sienelės storis. Slėgio nuostoliai hidrolinijose. Hidropavaros galingumas ir naudingumo koeficientas. Slėgio nuostoliai hidrolinijose. Grafinė dalis. Hidrocilindro tvirtinimo ąsų kiaurymių, arba tvirtinimo ašies galų skersmuo. Atsparuminiai hidrocilindro skaičiavimai. Skaityti daugiau
......