Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika>Mechanikos namų darbai

Mechanikos namų darbai (135 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Hidraulika. Hidrauliniai siurbliai

  Įvadas. Darbo skysčiams keliami reikalavimai. Fizinės skysčių savybės. Hidrostatinis slėgis ir jo savybės. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Absoliutinis, manometrinis ir vakuuminis slėgis. Slėgio matavimo prietaisai. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Skysčio slėgio jėga į kreivą paviršių. Hidrokinematikos pagrindai. Pagrindiniai apibrėžimai. Elementari čiurkšlė. Debitas ir debito lygtis. Hidrauliniai nuostoliai. Laminarinis ir turbulentinis skysčio tekėjimas. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Kelio hidrauliniai nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Skysčio tekėjimo zonos. Kolbruko-Vaito schema hidraulinės trinties koeficientui skaičiuoti. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Hidraulinis vamzdžių skaičiavimas. Hidraulinių pavarų hidromagistralių skaičiavimas. Nuosekliai sujungtų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Lygiagrečiai sujungtų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Hidraulinis smūgis. Skysčio ištekėjimas pro mažas angas ir antgalius. Tūrinių hidropavarų veikimo principas ir klasifikavimas. Hidraulinių pavarų tipai, sudarymas ir veikimas. Hidrauliniai siurbliai, jų klasifikacija, pagrindiniai siurblių parametrai. Stūmokliniai siurbliai. Spinduliniai-plunžeriniai siurbliai. Ašiniai-plunžeriniai siurbliai. Plokšteliniai siurbliai. Krumpliaratiniai siurbliai. Sraigtiniai siurbliai. Tūriniai hidrauliniai varikliai. Hidrocilindrai. Posūkio hidrovarikliai. Skirstytuvai (čiaupiniai, plunžeriniai ir vožtuviniai skirstytuvai). Hidrauliniai vožtuvai: atgaliniai, apsauginiai, nupylimo. Redukciniai vožtuvai. Hidrauliniai droseliai. Slenkamojo judesio tūrinių pavarų hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas vienu siurbliu. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas dviem siurbliais. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio laiptiškas reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas pagal diferencialinę schemą. Droselinis greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu slėgimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu nupilimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu lygiagrečioje siurbliui atšakoje.
  Mechanika, namų darbas(30 puslapių)
  2008-01-22
 • Hidraulikos siurblių patentai

  Kompresorius-siurblys (THE PUMP). Sūkurinis čiurkšlinis siurblys (WHIRLING JET PUMP). Mikrosiurblys - dozatorius (MICRO-METERING DEVICE). Švirkštinis infuzijos siurblys (AN EXTRUDING INFUSION PUMP). Išvados.
  Mechanika, namų darbas(11 puslapių)
  2007-01-23
 • Hidraulinės ir pneumatinės pavaros (9)

  Bendroji dalis. Hidraulinų cilindrų hidraulinis skaičiavimas. Pradiniai duomenys skaičiavimui. Pagrindinės formulės. Hidrocilindro hidraulinio skaičiavimo tvarka. Hidrovariklių išdėstymas tūrinės hidropavaros sistemoje. Siurblių parinkimas tūrinės hidropavaros principinės schemos sudarymas. darbo skysčio parinkimas. vamzdyno hidraulinis skaičiavimas. Hidropavaros galingumo ir naudingumo koeficiento nustatymas. Plokštelinio posūkio hidrovariklio hidrauliniai skaičiavimai. Priedai (.dwg bylos: Hidraulinė schema, Hidraulinis cilindras).
  Mechanika, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-03-18
 • Hidrodinamika (3)

  Kokie procesai vadinami technologiniais ir kokie cheminiais technologiniais. Kokie procesai vadinami gamtiniais ir jų pavyzdžiai. Kokie veiksniai nusako cheminių technologinių procesų sąlygas. Pagrindinių cheminių technologinių procesų klasifikacija. Mechaniniams procesams priskiriama. Masės mainų procesams priskiriama. Atsižvelgiant į tai, ar proceso parametrai (srauto greitis, temperatūra, slėgis ir t. t.) laikui bėgant keičiasi ar ne, procesai skirstomi į. Kokie procesai vadinami nuostoviaisiais, o kokie nenuostoviaisiais. Pagal darbo organizavimą cheminės technologijos procesai skirstomi į. Kokie tai periodiniai ir neperiodiniai procesai. Kaip vyksta periodiniai procesai. Pagal paplitimą technologiniai procesai skirstomi į. Chemijos inžinerijos teorinį pagrindą sudaro tokie gamtos dėsniai. Masės tvermės dėsnis. Cheminės technologijos procesuose dalyvaujančių medžiagų balansas sudaromas pagal. Energijos tvermės dėsnis. Impulsas lygus. Skysčio tankis. Lašelinių skysčių tankis nustatomas. Dujų tankis, esant palyginti nedideliems slėgiams, gali būti nustatomas. Koks skystis ir kokiame temperatūrų intervale traukiasi. Skysčio plėtimasis apibūdinamas. Skysčio tūrio šiluminio plėtimosi koeficientas parodo. Kas yra hidrostatinis slėgis. Sisteminis ir nesisteminiai slėgio matavimo vienetai. Slėgio matavimo prietaisai skirstomi į. Kokie prietaisai rodo realų (absoliutinį) slėgį. Kodėl juda skysčiai vamzdynuose ir aparatuose. Klampa nusako. Kylant temperatūrai, skysčių klampa? Dujų klampa kylant temperatūrai ir slėgiui ... Kodėl? Skysčio tūrio ir masės debitai. Masės greitis. Charakterizuokite laminarinį tekėjimo rėžimą. Charakterizuokite turbulentinį tekėjimo rėžimą. Kada skaičiuojamas ekvivalentinis skersmuo. Vidutinio ir ašinio greičių santykis yra. Kur yra didžiausias ir mažiausias greitis pagal vamzdžio skerspjūvį. Turbulentinį srautą sąlygiškai skirstome į. Idealaus išstūmimo modeli (IIM)s. Idealiojo sumaišymo modelis. Pagrindinėje hidrostatikos lygtyje dydis z apibūdina. Pagrindinėje hidrostatikos lygtyje dydis p/(rg) vadinamas ir apibūdina. Iš pagrindinės hidrostatikos lygties seka, kad. Rimties būsenos skysčio slėgis į horizontalų indo dugną visuose jo taškuose yra ... , o tai reiškia. Skysčio slėgio į indo dugną jėga P priklauso tik nuo. Slėgio aukščio nuostoliai susideda iš. Slėgio nuostolius dėl trinties lemia. Dėl ko atsiranda vietinių kliūčių slėgio nuostoliai? Tiriamosios vamzdynų sistemos vietinių kliūčių slėgio aukščio nuostoliai yra lygūs. Skysčio ištekėjimo greičio koeficientas parodo. Čiurkšlės susiaurėjimo koeficientu vadinama. Debito koeficientas parodo. Kas yra anga ir antgalis. Angoje ar antgalyje yra didesnis debito koeficientas. Hidrodinaminio debito matavimo metodo esmę sudaro. Pagal diafragmos, matavimo tūtos, Venturio vamzdžio rodmenis apskaičiuojamas. Greičiams matuoti srauto skerspjūvyje galima panaudoti. Pito ir Prandtlio vamzdelio rodmenis leidžia apskaičiuoti. Pito ir Prandtlio vamzdelį sudaro lyg du atskiri vamzdeliai. Ką jie matuoja. Aptekėjimu suprantamas. Grūdinės medžiagos sluoksnio ekvivalentinis skersmuo išreiškiamas pagrindinėmis grūdinės medžiagos charakteristikomis. Grūdinės medžiagos savitasis paviršius. Medžiagos sluoksnio laisvo tūrio dalimi (laisvuoju tūriu arba poringumu) e vadinamas. Priklausomai nuo skysčio arba dujų greičio galimos trys pagrindinės grūdinės medžiagos sluoksnio būsenos. Nejudamos būsenos grūdinės medžiagos sluoksnis būna tada, kai. Pseudoverdančiojo sluoksnio charakteristika. Kokiomis sąlygomis atsiranda dalelių masinio išnešimo reiškinys. Darbinio ir pseudovirimo pradžios greičių santykis vadinamas. Pseudovirimo koeficientas apibūdina. Srautų skverbimosi pro grūdinės įkrovos pseudoverdantįjį sluoksnį variantai. Pagal naudojamos energijos tiekimo būdą dispergavimas skirstomas į. Technikoje skysčio ir dujų arba garų fazių sąlyčio paviršius dažniausiai didinamas. Kai energija skysčiui perduodama dėl skysčio ir dujų srautų tarpusavio sąveikos, dispergavimas vadinamas. Hidraulinio dispergavimo purkštukai pagal veikimo principą skirstomi į. Čiurkšlinius purkštukus sudaro. Koks tai dispergavimo būdas kai disperguojamas skystis energiją gauna dėl trinties į greitai besisukantį darbo elementą. Pagal tai, kaip skystis patenka ant darbo elemento, mechaninio dispergavimo elementai skirstomi...
  Mechanika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-06
 • Hidrodinamika (5)

  2 hidrodinamikos namų darbas. Uždavinio duomenys. Uždavinio schema. Sprendimas. Pirma iteracija. Antra iteracija. Patikrinimas.
  Mechanika, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-05-12
 • Hidrostatinio slėgio skaičiavimas

  Skysčių mechanikos namų darbas. Užduotis: suskaičiuoti hidrostatinį slėgį pagal brėžinį ir duotus parametrus. Rasti: manometrinį hidrostatinį slėgį skysčio paviršiuje S1; pilnutinį hidrostatinį slėgį skysčių sandūroje (taškas b); pilnutinį hidrostatinį slėgį bet kuriame taške c; pilnutinį hidrostatinį slėgį rezervuaro dugne, skysčio pakilimo lygį 1-ame ir 2-ame pjezometruose bei gyvsidabrio stulpelio pakilimo aukštį skystiniame manometre. Duomenys. Sprendimas: Manometrinis hidrostatinis slėgis skysčio S_1 paviršiuje (taškas a). Pilnutinis hidrostatinis slėgis skysčių sandūrose (taškas b). Pilnutinis hidrostatinis slėgis bet kuriame taške c. Pilnutinis hidrostatinis slėgis rezervuaro dugne (taškas d). Skysčio pakilimo lygis 1-ame pjezometre. Skysčio pakilimo lygis 2-ame pjezometre. Gyvsidabrio stulpelio pakilimo aukštis h skystiniame manometre: Rezultatai.
  Mechanika, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-03-24
 • Kakliuko ir varžto atsparumo tyrimas

  Kakliuko statinis atsparumo tyrimas. Pradiniai duomenys. Įtempimų būvis, maksimalūs įtempimai kakliuke. Takumo atsargos koeficiento patikrinimas. Kakliuko ciklinis atsparumo tyrimas. Pradiniai duomenys. Nuovargio stiprumas. Stiprumo atsargos koeficiento patikrinimas. Varžto statinio atsparumo skaičiavimas. Varžto ciklinio atsparumo skaičiavimas. Sriegio gylio skaičiavimas.
  Mechanika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-04-20
 • Konstrukcijos tikrinių ir priverstinių virpesių tyrimas (2)

  1 praktinė užduotis. Užduotis. Duota: vienmatis modelis, tampriais ryšiais sujungtų masių sistema. Reikia. Sudaryti konstrukcijos dinamikos lygtį. Panaudodami sistemą MATLAB, apskaičiuoti konstrukcijos tikrinius dažnius ir tikrines formas. Tikrines formas pavaizduoti grafiškai deformuotų konstrukcijos padėčių pavidale. Apskaičiuoti ir nubraižyti visų konstrukcijos taškų amplitudės dažnines ir fazės dažnines charakteristikas (ADCH ir FDCH) dažnių srityje, pilnai apimančioje visus konstrukcijos tikrinius dažnius. Konstrukcijos standumo ir masių matricų sudarymas. Modelis (Programa). Tikrinių kampinių dažnių ir tikrinių formų apskaičiavimas. Gauti rezultatai. Konstrukcijos slopinimo matricos, žadinimo jėgų amplitudžių vektorių sudarymas, ADCH ir FDCH žadinimo dažnių srities nustatymas. ADCH ir FDCH apskaičiavimas.
  Mechanika, namų darbas(20 puslapių)
  2012-04-02
 • Liejimo formos gamybos technologija

  Vienkartinės liejimo formos gamybos technologijos sudarymas. Teorinė dalis. Liečių sistemos elementų skaičiuotė.
  Mechanika, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-05-22
 • Lokomotyvų depo remonto darbų programos skaičiavimas

  Lokomotyvų skaičiaus, reikalingo duotiems darbams atlikti, nustatymas. Skaičiavimo duomenys. Priekiniai lokomotyvai. Keleiviniai lokomotyvai. Vidutinė paros, mėnesio, metinė bendra lokomotyvų depo ir atskirų lokomotyvų rida. Priekiniai lokomotyvai. Keleiviniai lokomotyvai. Techninių priežiūrų ir remonto programos skaičiavimas. Priekiniai traukiniai. Keleiviniai traukiniai. Techninių priežiūrų ir remontų programų duomenų lentelė. Lokomotyvų depo techninių priežiūrų ir remontų darbų apimties skaičiavimas. Darbuotojų skaičius, reikalingas techninių priežiūrų ir remontų programai atlikti.
  Mechanika, namų darbas(12 puslapių)
  2005-10-13
 • Lokomotyvų depo remonto darbų programos skaičiavimas (2)

  Skaičiavimo duomenys. Prekinis lokomotyvas 2M62. Keleivinis lokomotyvas 2TEP60. Užduotys. Nustatyti duotiems darbams atlikti reikalingą prekinių ir keleivinių lokomotyvų skaičių. Paskaičiuoti vidutinę paros, mėnesio, metinę lokomotyvų depo ir atskirų lokomotyvų ridą. Paskaičiuoti techninių priežiūrų ir remontų programą. Paskaičiuoti techninių priežiūrų ir remontų programai atlikti reikalingą darbuotojų skaičių. Paskaičiuoti techninių priežiūrų ir remontų programai atlikti reikalingą darbuotojų skaičių. Sprendimas.
  Mechanika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-02-15
 • Mašinų elementai (5)

  Įvadas. Elektros variklio parinkimas, kinematinis ir jėginis skaičiavimas. Krumpliaračių medžiagų parinkimas ir leistinųjų įtempimų nustatymas. Diržinės pavaros skaičiavimas. Velenų projektinis skaičiavimas. Krumpliaračių konstrukcijų matmenų nustatymas. Reduktoriaus korpuso pagrindinių elementų orientaciniai matmenys. Velenų apkrovų skaičiavimas. Guolių ilgaamžiškumo skaičiavimas. Pleištinių sujungimų projektavimas. Pleištų parinkimas. Velenų patikrinamasis skaičiavimas. Movų parinkimas. Pavaros tepimas. Pavaros surinkimas, remontas ir eksploatacija. Darbo saugos reikalavimai. Išvados.
  Mechanika, namų darbas(15 puslapių)
  2006-05-22
 • Mašinų elementai (8)

  Atramų reakcijų nustatymas. Įrąžų konstrukcijos reikiamose sijose nustatymas. Sijų profilio parinkimas. Kniedytoji jungtis. Kniedžių ir jų išdėstymo sijose pagrindiniai parametrai. Suvirintoji jungtis. Suvirinimo siūlių sijose pagrindiniai parametrai. Išvados.
  Mechanika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-07
 • Mašinų gamybos ir remonto technologija

  Savarankiškas darbas nr. 1. Mašinų detalių dilimo rūšys. Mašinų remonto technologiją, detalių paviršių trintis, detalių patvarumas. Remonto objektas, gamybinis ir technologinis procesas, remonto tipai. Vandelinis dilimas. Savarankiškas darbas nr.2. Mašinų remonto gamybinis procesas. Pagrindinės sąvokos. Valymas, mechaninis valymas, klasifikacija. Plovimas. Cheminis valymas. Savarankiškas darbas nr.3. Defektavimas. Bendros sąvokos. Defektologijos metodai. Magnetinių ir sūkurinių srovių defektoskopiją.
  Mechanika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-11-17
 • Mašinų gamybos technologija (7)

  Įvadas. Detalės paskirtis ir jos konstrukcijos aprašymas. Detalės masės skaičiavimas. Detalės technologiškumo analizė. Ruošinio ir jo gamybos būdo parinkimas. Detalės apdirbimo technologijos maršruto schemos sudarymas ir įrengimų parinkimas. Parinktų įrengimų techninė charakteristika. Užlaidų ir operacinių matmenų parinkimas iš lentelių visiems paviršiams (nubraižyti ruošinio ir detalės bendrą eskizą ir paviršius sunumeruoti). Ruošinio masės, medžiagos sunaudojimo normos ir medžiagos sunaudojimo koeficiento skaičiavimas. Priedas (dwg brėžinys: paviršių numeracija).
  Mechanika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-01-29
 • Mašinų gamybos technologijos (2)

  Įvadas. Išanalizuoti detalės paskirtį ir darbo brėžinį ir pagrįsti techninius reikalavimus. . Išanalizuoti detalės technologiškumą ir siūlyti reikiamus pakeitimus. Pasiūlyti galimus ruošinius detalės serijinei gamybai ir pasirinkti optimalius. Parinkti užlaidas visiems detalės paviršiams. Vienam nurodytam paviršiui užlaidą apskaičiuoti analitiškai ir palyginti su parinkta. Išvados.
  Mechanika, namų darbas(11 puslapių)
  2007-10-19
 • Mašinų gamybos technologijos (4)

  Išanalizuoti detalės paskirtį (įvorė). Išanalizuoti brėžinį ir pagrįsti techninius reikalavimus. Išanalizuoti detalės technologiškumą. Pasiūlyti galimus ruošinius detalės serijinei gamybai ir parinkti optimalų. Parinkite užlaidas visiems detalės paviršiams. Vienam nurodytam paviršiui užlaidą apskaičiuoti analitiškai ir palyginti su parinktais. Išvados.
  Mechanika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-24
 • Mašinų ir mechanizmų teorija (2)

  Mmt kursinio projekto užduotis 9–8. Atlikti vertikalaus stūmuoklinio kompresoriaus svirtinio, kinematinę bei dinaminę analizę, pateikiant visus skaičiavimus ir grafinę medžiagą. Įrenginio schema ir veikimo principas. Svirtinio mechanizmo funkcijos. Svirtinio mechanizmo sintezė ir analizė. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo įėjimo grandies vidutinio kampinio greičio dydžio ir krypties nustatymas. Svirtinio mechanizmo dinaminė analizė ir sintezė. Dinaminės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo dinaminės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas. Svirtinio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Išėjimo grandies išorinė charakteristika. Mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo dinaminė sintezė. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas planų metodu. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė. Jėginės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė kinetostatiniu metodu. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Priedai (3).
  Mechanika, namų darbas(21 puslapis)
  2008-05-23
 • Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos kursinis projektas (2)

  Detalės ruošinio analizė ir parinkimas. Detalės brėžinio ir techninių sąlygų analizė. Mechaninio apdirbimo operacijų analizė, operacijų nuoseklumo ir detalės bazavimo operacijose pagrindimas. Apdirbimo užlaidų skaičiavimas. Operacinės technologijos projektavimas, pjovimo rėžimų laiko skaičiavimas. Specialaus įtaiso gręžimo paviršių apdirbimo operacijai projektavimas. Specialaus patikros įtaiso, kalibro, projektavimas. Įrenginių kiekio skaičiavimas.
  Mechanika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-04-09
 • Mašinų ir prietaisų projektavimas

  Duomenys. Greičių dėžės kinematiniai skaičiavimai. Kinematinė pavarų dėžės schema. Pavarų grupių krumplių skaičiaus nustatymas. Pirmoji pavarų grupė. Antroji pavarų grupė. Trečioji pavarų grupė. Ketvirtoji pavarų grupė. Apskaičiuoju paskutinės pavarų grupės krumpliaračių parametrus. Diržinės pavaros skaičiavimas. Paskutiniojo greičių dėžės veleno stipruminiai skaičiavimai. Skaičiuoju penktojo veleno guolius. Priedas (1).
  Mechanika, namų darbas(15 puslapių)
  2006-11-08
Puslapyje rodyti po