Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika>Mechanikos laboratoriniai darbai

Mechanikos laboratoriniai darbai (151 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Evolventinių cilindrinių krumpliaračių krumplių profilių sudarymas (3)

  Teorija. Ataskaita: prietaiso duomenys, nulinio krumpliaračio pagrindinių dydžių skaičiavimas. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-08-14
 • Frezavimo režimų skaičiavimas (2)

  Duomenų lentelė. Frezos tipas. Įrankinė medžiaga. Frezos kampai. Tepimo – aušinimo skystis. Pjovimo gylis. Pastūmos parinkimas. Frezos patvarumo laikotarpio parinkimas. Pjovimo greitis. Nustatau frezos apsisukimų skaičių. Nustatau faktinį pjovimo greitį. Apskaičiuoju minutinę pastūmą. Mašininio apdirbimo laiko apskaičiavimas. Pjovimo jėgų nustatymas. Įvertinant staklių naudingumo koeficientą, patikrinu ar staklės pajėgs atlikti pjovimo procesą. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-03-27
 • Gamybos procesų automatizavimas

  Namų darbas užduotis 1. Variantas 2. Plokštelinis konvejeris. Parinkti: transporterio juostos plotį B; bortelio aukštį h; juostos judėjimo greitį v. Apskaičiuoti. Pneumatinis griebtuvas. Apskaičiuoti: ar pneumatinis griebtuvas nulaikys horizontaliai perkeliamą detalę. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-03-18
 • Gaminio rinkimas: surenkama pavarų dėžė

  Transporto priemonių gamybos ir remonto technologijų laboratorinis darbas. Visiško pakeičiamumo metodas. Dalinio pakeičiamumo metodas. Reguliavimo metodas, panaudojant kompensatorius. Pritaikymo – suleidimo metodas. Selektyvinio surinkimo metodas. I velenas. II velenas. III velenas. Išvados. Korpusas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-10-13
 • Gembinės sijos stiprumo patikrinimas

  2 Namų darbas. Pirma dalis. Užduotis. Patikrinkite schemoje pavaizduotos gembinės sijos stiprumą. Sudarykite įrąžų – lenkimo momentų (M) ir skersinių jėgų (Q) diagramas. Raskite pavojingąjį pjūvį ir skaičiuojamąsias įrąžas bei įtempius. Patikrinkite sijos stiprumą, jei stiprumo atsargos koeficientas nadm=1,50. apskaičiuoti toliausiai nuo įtvirtinimo esančio mazgo poslinkį, kai sijos medžiagos tamprumo modulis E = 2•105 MPa. 2 Namų darbas. Antra dalis. Dviatramės sijos skaičiavimas. Užduotis. Schemoje pavaizduotai dviatramei sijai atlikite šiuos skaičiavimus. Apskaičiuokite atramines reakcijas. Sudarykite įrąžų – lenkimo momentų (M) ir skersinių jėgų (Q) diagramas. Parinkite pavaizduoto skerspjūvio matmenis.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-01-11
 • Gembinės sijos stiprumo skaičiavimas

  Užduotis: sudaryti skersinių jėgų Q ir lenkimo momentų M diagramas. Apskaičiuoti stiprumo atsargos koeficientą. Schema. Duomenys. Sprendimas. Diagramos.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-04-22
 • Greičio reguliavimas

  7 laboratorinis darbas. Užduotis: Detalės suspaudžiamos hidrauliniu cilindru. Stengiantis nepažeisti detalių paviršius, prieš jas suspaudžiant, sumažinamas sugriebimo greitis. Detalės atleidimo greitis turi išlikti pastovus. Pradinės žinios. Hidraulinės pavaros schemas, kai lėtinimo vožtuvas įrengtas tiekimo linijoje. Hidraulinės pavaros schemas, kai lėtinimo vožtuvas įrengtas nupylimo linijoje.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-12-23
 • Hidraulika (28)

  5 variantas. Hidraulinės pavaros debitų nustatymas. Slėgio hidrauliniame cilindre skaičiavimas. Darbo skysčio parinkimas ir jo parametrų nustatymas. Hidraulinių linijų parinkimas. Hidraulinių linijų patikrinimas hidraulinio smūgio atveju. Hidraulinių slėgio nuostolių skaičiavimas. Kelio nuostolių skaičiavimas. Vietinių slėgio nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas. Slėgio nuostolių hidrauliniuose aparatuose skaičiavimas. Pavaros sunaudojamo slėgio skaičiavimas. Siurblio parinkimas. Pavaros naudingumo koeficiento nustatymas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2009-10-21
 • Hidraulika (29)

  7 Hidraulikos laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas Nr. 1 Bernulio lygtis. Darbo tikslas: 1) susipažinti su pjezometro ir pitometro konstrukcija ir paskirtimi; vizualiai susipažinti kaip kinta tėkmės parametrai ir Bernulio lygties narių didumas, keičiantis vamzdžio skersmeniui ir tėkmės greičiui. 2) pagal matavimo duomenis apskaičiuoti greitį u vamzdžio skerspjūvio centre, tėkmės vidutinį greitį v, slėgio p reikšmes ir hidraulinius nuostolius; nubraižyti vamzdyno pjezometrinę ir hidrodinaminę linijas, t.y. Bernulio lygties diagramą. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 2 Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Darbo tikslas: apskaičiuoti vietinius hidraulinius nuostolius vamzdžio posūkiuose ir palyginti gautas reikšmes su eksperimentų metu gautais rezultatais. 2) apskaičiuoti vietinius hidraulinius nuostolius, esant staigiam vamzdžių praplatėjimui (Borda formulė) ir palyginti gautas reikšmes su eksperimentų metu gautais rezultatais. 3) apskaičiuoti vietinius hidraulinius nuostolius konfuzoriuje ir palyginti gautas reikšmes su eksperimentų metu gautais rezultatais. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 3. Kelio hidrauliniai nuostoliai. Darbo tikslas: 1. Iš eksperimentinių duomenų apskaičiuoti hidraulinės trinties koeficientą įvairiose skysčio tekėjimo zonose ir apskaičiuoti ekvivalentinį vamzdžių šiurkštumą. 2. Nubraižyti kelio hidraulinių nuostolių kitimą išilgai tėkmės. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 4. Diafragmos debito koeficiento nustatymas. Darbo tikslas: Nustatyti diafragmos debito koeficientą. Laboratorinis darbas Nr. 5. Hidraulinių pavarų schemų sudarymas bei analizė. Darbo tikslas. Susipažinti su hidraulinių pavarų schemų projektavimo bei analizavimo principas. Išmokti sudaryti elementarių hidraulinių pavarų schemas. Laboratorinis darbas Nr. 6. Judėjimo valdymas. Darbo tikslas. Išmokti parinkti tinkamus hidraulinės pavaros, skirtos atlikti tam tikrą uždavinį, valdymo elementus ir sudaryti principinę schemą. Laboratorinis darbas Nr. 8. Slėgio reguliavimas. Darbo tikslas: Išmokti parinkti tinkamus hidraulinės pavaros darbinio slėgio reguliavimo elementus ir sudaryti principinę schemą.
  Mechanika, laboratorinis darbas(26 puslapiai)
  2010-10-29
 • Hidraulinės mašinos ir hidraulinės pavaros

  Laboratoriniai darbai. Tūrinių hidromašinų konstrukciniai - analitiniai tyrimai. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Hidrosiurblio aprašymas. Hidrosiurblio veikimo principas ir eskiziniai vaizdai. Pagrindiniai matmenys ir darbinio tūrio skaičiavimai. Hidromašinos charakteristikų suvestinė. Pagrindinių ir pagalbinių charakteristikų grafikai. Išvada. Eksperimentinis tūrinių hidromašinų charakteristikų nustatymas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Hidrosistemų bandymo stendas "KИ – 4200". Rotorinio siurblio charakteristikos. Darbo rezultatai. Išvados. Tūrinių hidromašinų konstrukciniai - analitiniai tyrimai. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Plokštelinio siurblio aprašymas. Pagrindiniai matmenys ir darbinio tūrio skaičiavimas. Hidromašinos charakteristikų suvestinė. Išvada. Eksperimentinis tūrinių hidromašinų charakteristikų nustatymas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Darbo eiga. Hidromechaninių pavarų tyrimas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Darbo eiga. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(22 puslapiai)
  2006-01-27
 • Hidraulinio cilindro hidromechaninio naudingumo koeficiento nustatymas

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Hidraulinio cilindro parametrai. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-12
 • Hidromechaninių pavarų tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su hidromechaninės pavaros "LVIV - 3 konstrukcija ir veikimo principu. Susipažinti su specialaus hidromechaninių pavarų tyrimo stendo konstrukcija ir veikimu. Sustatyti hidromechaninės pavaros vidaus trinties nuostolius. Nustatyti hidromechaninės pavaros išorinę (kanoninę) charakteristiką. Trumpos teorinės žinios. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-02-12
 • Hidromechaninių pavarų tyrimas (2)

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su hidromechaninės pavaros "lviv" - 3 konstrukcija ir veikimo principu. Susipažinti su specialaus hidromechaninių pavarų tyrimo stendo konstrukcija ir veikimu. Sustatyti hidromechaninės pavaros vidaus trinties nuostolius. Nustatyti hidromechaninės pavaros išorinę (kanoninę) charakteristiką. Trumpos teorinės žinios. Darbo eiga. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-10-01
 • Hidrostatinės pavaros bandymas, reguliavimo charakteristikos sudarymas

  Darbo tikslas: laboratorinio darbo metu studentai turi susipažinti su bendra pavaros bandymų metodika bei prietaisais, naudojamais bandymo stendais, jų įrengimu ir veikimu. Išmokti pavaros pagrindinių parametrų kitimo dėsningumus bei sudaryti reguliavimo charakteristiką. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-05-05
 • Įrenginiai ir aparatūra varikliams bandyti

  Užduotis: susipažinti su elektroninio balansinio bandymo stendo konstrukcija ir matavimo aparatūra: termometrais, tachometrais, mechaniniu indikatoriumi, mikromanometru. Teoriškai ir eksperimentiškai nustatyti variklio trinties nuostolius. Patikrinti variklių bandymo stendą. Darbo sauga. Stendo aprašymas. Variklio bandymo duomenys. Grafikai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-08-16
 • Įrenginiai ir aparatūra varikliams bandyti (2)

  Darbo tikslas: susipažinti su elektroninio balansinio stendo sandara ir matavimo prietaisais. Išmokti matuoti degalų ir oro sąnaudas. Darbo priemonės. Darbo rezultatai. Variklių bandymo stendas. Variklio sukimo momentas skaičiuojamas. Degalų sąnaudos matavimas. Valandinė degalų sąnauda (kg/h) skaičiuojama. Lyginamoji efektyvioji degalų sąnauda (g / kWh) skaičiuojama. Oro sąnaudos matavimas. Valandinė oro sąnauda (kg/h) skaičiuojama. Bandomojo variklio paleidimas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-11-10
 • Įrenginiai ir aparatūra varikliams bandyti (3)

  Užduotis. Susipažinti su elektrinio balansinio bandymo stendo (1pav.) konstrukcija ir matavimo aparatūra: termometrais, tachometrais, mechaniniu indikatoriumi, mikromanometru ir pan. Teoriškai ir eksperimentiškai nustatyti variklio trinties nuostolius. Patikrinti variklių bandymo stendą. Darbo sauga. Stendo aprašymas. Darbo eiga. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-01-22
 • Išorinių cilindrų paviršių matmenų ir geometrinės formos nukrypimo matavimas

  Užduotis: išmatuoti detalę, patikrinti mikrometro tikslumą. Matavimo priemonės. Matavimo rezultatai. Mikrometro tikslumo tikrinimas. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-05-18
 • Jėgos matavimas tenzorezistoriais

  Naudojama įranga ir prietaisai. Matavimų rezultatai. Galvanometro srovės ir krūvių skaičiaus grafikas. Jėgos Q ir krūvio masės mQ apskaičiavimas. Galvanometro srovės ir veikiančios sunkio jėgos (sistemos keitimo) funkcija. Matavimo sistemos savybės. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-03-09
 • Judėjimo valdymas

  6 laboratorinis darbas. 1 užduotis. Norint išstumti panaudotas detales, kniedijimo prese įrengiamas papildomas hidraulinis įrenginys. Šiam tikslui reikia įrengti vienkryptį hidraulinį cilindrą. 2 užduotis. Iš išlydyto metalo termostato skystas aliuminis lataku nukreipiamas į slėginio liejimo mašiną. Užduotis: Nudažytos detalės kabančiuoju konvejeriu nepertraukiamai transportuojamos per džiovinimo krosnį. Norint sumažinti šilumos nuostolius per krosnies dureles, jas reikia laikyti praviras tik tiek, kiek būtina detalėms transportuoti. Hidraulinė sistema turi dureles ilgai palaikyti numatytoje padėtyje, kad jos nenusileistų, veikiamos savo svorio jėgos.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-23
Puslapyje rodyti po