Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika

Mechanika (788 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Matavimų teorija ir praktika (8)

  Cilindrinės detalės matmenų ir geometrinės formos matavimas. Radialinio ir galinių mušimų matavimas. Paviršiaus šiurkštumo matavimas dvigubu mikroskopu. Matavimas vertikaliuoju optimetru. Kalibrinių tikrinimo kamščių tikrųjų ir ribinių matmenų nustatymas. Sriegio matavimas rankiniu mikroskopu.
  Mechanika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-06-22
 • Matavimų teorija ir praktika (9)

  Suleidimas su įvarža. Pereinamasis suleidimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Srieginio sujungimo ir pleištinio sujungimo suleidimai. Krumpliaratinės pavaros kontrolinių rodiklių skaičiavimas. Krumpliaračio darbo brėžinys. Veleno darbo brėžinys. Statistinis duomenų apdorojimas.
  Mechanika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-07-02
 • Mazgo konstrukcijos skaičiavimas

  Mazgo konstrukcija. Nominaliniai matmenys. Lygių cilindrinių sujungimų skaičiavimas. Tarpo ir įvaržos tikimybės skaičiavimas. Kalibrų skaičiavimas. Kalibrų ribiniai ir pagaminimo matmenys. Universalių matavimo priemonių parinkimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Pleištinio sujungimo suleidimas. Matmenų grandinės skaičiavimas. Radialinio mušimo matavimo prietaisas.
  Mechanika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-12-15
 • Mažaanglio plieno tempimo diagrama

  Darbo tikslas: Susipažinti su medžiagų tempimo diagrama, stiprumo ir plastiškumo charakteristikomis. Pagal tempimo diagramos eksperimento rezultatus sudaryti diagramą.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Mažo galingumo elektromechaninė pavara

  Užduotis: suprojektuoti mažo galingumo elektromechaninę pavarą. Pavarą sudaro elektros variklis ir dviejų pakopų uždaro tipo multiplikatorius. Darbo veleno galingumas P=120W sukimosi greitis n=40000 aps/min , darbo režimas- pastovi apkrova, darbo resursas H=20000h. Pavaros skaičiavimas. Variklio parinkimas. Kinematikos skaičiavimas. Krumpliaračių skaičiavimas. Velenų skaičiavimas. Eskizinė komponuotė. Velenų sujungimo su krumpliaračiais skaičiavimas. Velenų atramų parinkimas ir skaičiavimas. Tepimo sistemos ir tepalų parinkimas. Grafinė dalis. Pavaros vaizdai. Darbo brėžiniai.
  Mechanika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-10-10
 • Mechanika

  Pavaros skaičiavimas. Variklio parinkimas. Kinematikos skaičiavimas. Krumpliaračių skaičiavimas. Velenų skaičiavimas. Eskizinė komponuotė. Velenų sujungimo su krumpliaračiais skaičiavimas. Velenų atramų parinkimas ir skaičiavimas. Tepimo sistemos ir tepalų parinkimas. Grafinė dalis. Pavaros vaizdai. Darbo brėžiniai.
  Mechanika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2005-03-06
 • Mechanika (10)

  Elektros variklio parinkimas, kinematinis ir jėginis skaičiavimas. Krumplinės pavaros greitaeigio laipsnio skaičiavimas. Trapecinių diržų pavaros skaičiavimas. Velenų projektinis skaičiavimas. Krumpliaračių ir reduktoriaus korpuso konstrukcinių matmenų nustatymas.
  Mechanika, namų darbas(17 puslapių)
  2006-03-23
 • Mechanika (11)

  Pagrindinės sąvokos, nagrinėjimo objektai ir hipotezės. Išorines jėgos. Apkrovos. Vidinės jėgos. Pjūvio metodas. Įražos. Įtempiai. Ryšiai tarp įražų ir įtempių. Poslinkiai ir deformacijos. Tempimas ir gniuždymas. Tempiami ir gniuždomi konstrukcijos elementai. Įtempiai. Stiprumas. Deformacijos, strypo matmenų pokytis. Poslinkiai. Standumas. Savojo svorio įtaka vertikaliam strypui. Tempiamų (gniuždomų) strypų sistemos. Medžiagų mechaninės savybės ir jų nustatymas. Bandiniai (lenkimo) tempimo. Plienų diagrama ir jos taškų reikšmės. Gniuždymo bandymas (trapioms medžiagoms). Įtempių būvis. Svarbiausieji įtempiai. Dviašis įtempių būvis. Deformacijų būvis. Svarbiausiosios deformacijos. Bendrasis Huko dėsnis. Tūrinė deformacija. Priklausomybė tarp tampriosios medžiagos deformavimo rodiklių. Eksperimentinis įtempių bei deformacijų tyrimas. Konstrukcijų elementų skaičiavimas ir jų metodai. Bendrieji skaičiavimo principai. Leistinųjų įtempių metodas. Ribinių būvių metodas. Irimo ir plastiškumo hipotezės. Geometriniai skerspjūvių rodikliai. Ploto statinis momentas. Ploto svorio centras. Ploto inercijos momentas. Slytis. Kirpimas. Sukimas. Kirpimas. Glemžimas. Kerpamųjų ir glemžiamųjų jungčių skaičiavimas. Virintinės jungtys. Sukamas skerspjūvio skritulio plotas. Normaliniai įtempiai. Tangentiniai įtempiai. Svarbiausieji įtempiai ir įtempių būvis (iš lenkimo srities). Sijų stiprumas. Racionalios formos sijos. Sudėtinės sijos. Plonasienių sijų ypatumai. Deformacijos ir kreivės. Poslinkiai: įlinkiai ir skerspjūvio posūkiai. Įlinkiu kreivės lygtis. Sijų poslinkių skaičiavimo būdai. Moro metodas. Įtempiai bet kuriame sudėtingai deformuojamo tiesaus strypo taške. Skerspjūvio branduolys.Tiesaus strypo stiprumas. Tiesaus strypo poslinkiai ir deformacijos. Gniuždomų strypų pusiausvyros stabilumas. Stabili ir nestabili pusiausvyra. Oilerio formulė kritinei jėgai skaičiuoti. Kritinis įtempis. Praktinis gniuždomų strypų (kolonų) skaičiavimas. Liaunų strypų gniuždymas lenkiant. Vietiniai įtemptos medžiagos poveikiai. Įtempių koncentracija. Plyšiai ir medžiagos irimas. Sąlyčio (kontaktiniai) įtempiai. Apkrovos dinamiškumo apkrova. Dinaminių poveikių skaičiavimo ypatybės.
  Mechanika, špera(15 puslapių)
  2006-04-18
 • Mechanika (13)

  Užduotys: Laisvai pasirinkti mechanizmą ir aprašyti jo veikimą. Apskaičiuoti mechanizmo kinematinės grandinės pasikartojančių ryšių skaičių. Išanalizuoti pasikartojančius ryšius ir nustatyti, kurie yra pavojingiausi. Pasiūlyti patobulintą mechanizmo schemą, kurioje pasikartojančių ryšių nebūtų, arba jų būtų mažiau.
  Mechanika, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-05-18
 • Mechanika (15)

  Dinamika. Materialaus taško dinamika. Dinamika ir jos pagrindinės sąvokos. Dinamikos dėsnis. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. I-asis dinamikos uždavinys. II-asis dinamikos uždavinys. Materialaus taško dinamikos bendrosios teoremos. Materialaus taško judėjimo kiekio teorema. Taško judėjimo kiekio momento teorema. Jėgos darbas. Galingumas. Materialaus taško kinetinės energijos teorema. Materialaus taško reliatyviojo judėjimo dinamika. Sistemos Dinamika. Mechaninė sistema. Mechaninės sistemos masė ir masės centras. Mechaninės sistemos diferencialinės judėjimo lygtys. Mechaninės sistemos masės centro judėjimo dėsnis. Mechaninės sistemos ir standaus kūno inercijos momentas. Teorema apie inercijos momentus lygiagrečių ašių atžvilgiu (Hiugenso – Šteinerio teorema). Paprasčiausių vienalyčių kūnų inercijos momento skaičiai. Išcentriniai masės centro momentai. Mechaninės sistemos judėjimo kiekio teorema. Mechaninės sistemos kinetinio momento teorema. Besisukančio kūno kinetinis momentas. Sistemos kinetinė energija. Standaus kūno kinetinė energija. Sistemos kinetinės energijos teorema. D'Alambero principas.
  Mechanika, špera(8 puslapiai)
  2006-10-16
 • Mechanika (16)

  Kinematika. Klasikinės mechanikos dalys. Veiksmai su vektoriais. Kaip pailginti, sutrumpinti arba apsukti vektorių. Judėjimo formos. Tiesiaeigis, tolygiai kintamas judėjimas. Pagreitis. Grafinis tolygiai kintamojo judėjimo greičio vaizdavimas. Tiesiaeigio, tolygiai kintamo judėjimo kelio formulės. Grafinis tolygiai kintamojo judėjimo kelio vaizdavimas. Laisvas kūnų kritimas. Vertikaliai aukštyn mesto kūno judėjimas. Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas. Superpozicijų principas. Sukamojo judėjimo kinematika. Kūno sukimosi kinematika. Įcentrinis pagreitis. Dinamika. Judėjimo kiekio tvermės dėsnis. Dangaus mechanika. Keplerio dėsniai. Visuotinės traukos jėga. Kosmonautikos pagrindai. Nesvarumas ir perkrovos. Kosminiai greičiai. Tamprumo jėga. Trinties jėga. Įcentrinė jėga. Darbas ir energija. Mechaninis darbas ir galia. Galia. Galios vienetai. Energija ir tvermė. Skysčių ir dujų mechanika. Hidrodinamika ir aerodinamika. Vandens tekėjimo taisyklės. Pagrindinė hidrodinamikos lygtis. Svyravimai ir bangos. Svyravimo judėjimo parametrai. Matematinė svyruoklė. Matematinės svyruoklės svyravimo dėsniai. Energijos virsmai harmoningai svyruojant kūnui. Spyruoklinės svyruoklės svyravimo dėsniai. Laisvieji ir priverstiniai svyravimai.
  Mechanika, konspektas(16 puslapių)
  2006-10-30
 • Mechanika (17)

  Įvadas. Mašinų detalių medžiagos ir jų parinkimas. Leistinųjų įtempimų parinkimo metodika. Pagrindiniai mašinų detalių skaičiavimo ir darbingumo kriterijai. Kniedytos jungtys. Tempiamų kniedytų jungčių skaičiavimas. Necentriškai apkrautų kniedytų jungčių skaičiavimas. Kniedžių medžiagos ir leistinieji įtempimai. Suvirintos jungtys. Sandūrinės suvirintos jungtys. Užleistinės suvirintos jungtys. Tėjinės ir kampinės suvirintos jungtys. Kontaktiniu būdu gautos suvirintosios jungtys. Sandūrinis suvirinimas. Taškinis suvirinimas. Suvirintųjų jungčių stiprumas ir leistinieji įtempimai. Presuotos jungtys. Srieginės jungtys. Sriegio skaičiavimas stiprumui. Varžto stiebelio skaičiavimas stiprumui prie įvairių apkrovimo atvejų. Įsriegtų elementų medžiagos ir leistinieji įtempimai. Sąvaržinės jungtys. Pleištinės jungtys. Įveržtos pleištinės jungtys. Neįveržtos pleištinės jungtys. Pleištų medžiagos ir leistinieji įtempimai. Išdrožinės jungtys. Stačiakampės (stačiašonės) išdrožos. Išdrožinių jungčių skaičiavimas. Kaištinės jungtys.
  Mechanika, špera(7 puslapiai)
  2006-12-19
 • Mechanika (19)

  Mechanikos uždaviniai. Materialiojo taško kinematika. Dinamika. Kūno sukamasis judėjimas. Skysčių savybės.
  Mechanika, uždavinys(4 puslapiai)
  2007-04-02
 • Mechanika (2)

  Materialiojo taško ir kietojo kūno slenkamojo judėjimo kinematika. Mechanika. Materialiojo taško ir kietojo kūno slenkamojo judėjimo kinematika. Materialiojo taško judėjimo greitis. Materialiojo taško judėjimo pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Inercinė ir heliocentrinė atskaitos sistemos. Centrinių jėgų laukas. Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinis dėsnis. Judesio kiekio momentas nejudančio taško atžvilgiu. Besisukančio kūno kinetinė energija. Galilėjaus transformacijų invariantai. Specialiosios reliatyvumo teorijos postulatai. Lorenco transformacijos. Vienalaikiškumo reliatyvumas. Reliatyvistinis judančio kūno sutrumpėjimas. Reliatyvistinis greičių sudėties dėsnis. Reliatyvistinės dinamikos pagrindinis dėsnis. Masės ir energijos sąryšis. Reliatyvistinė kinetinė energija. Neinercinės atskaitos sistemos. Laikas ir erdvė neinercinėse atskaitos sistemose. Inercijos jėgos. Tiesiai judanti neinercinė atskaitos sistema. Koriolio jėga. Reliatyvumo teorija.
  Mechanika, špera(14 puslapių)
  2005-06-09
 • Mechanika (20)

  Pagrindinės dinamikos sąvokos. Dinamikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys ir jų integravimas. Materialaus taško svyravimai. Materialaus taško svyravimo diferencialinės lygtys. Laisvi taško svyravimai. Priverstiniai taško svyravimai. Mechaninė sistema. Pagrindinės sąvokos. Mechaninės sistemos masių centras. Kieto kūno inercijos momentai. Taško ir mechaninės sistemos bendrosios teoremos. Mechaninės sistemos diferencialinės lygtys. Masės centro judėjimo teorema. Kinetinės energijos pokyčio teorema. Virpesių samplaika.
  Mechanika, špera(11 puslapių)
  2007-04-18
 • Mechanika (22)

  Pirma užduotis. Pagal lenteles duomenis nubraižyti dvitakčio variklio dujų apykaitos diagramą ir paskaičiuoti gautą "laiką - skerspjūvį". Sprendimas. Langų matmenys. Dujų išmetimo langų "langų-pjūvio" mastelis. Prapūtimo langų "langų-pjūvio" mastelis. Laisvo dujų išleidimo fazė. Antra užduotis. Pagal lentelės duomenis nustatyti labiausiai apkrautą 4-takčiam varikliui skaičiuojamojo alkūninio veleno žąstą, esantį Ι ir ΙΙ pavojingose padėtyse. Sprendimas. Dujų slėgio jėga. Švaistiklių – skriejikų sumarinę liestinių jėga. Cilindrų sumarinė liestinė jėga.
  Mechanika, uždavinys(6 puslapiai)
  2008-01-10
 • Mechanika (23)

  Materialiojo taško judėjimas, jo reliatyvumas. Atskaitos sistemos. Trajektorija, poslinkis, kelias, vidutinis ir momentinis greitis. Lazerio veikimo principas. Lazerinės spinduliuotes savybės. Kreivaeigis judėjimas. Greitis ir pagreitis. Judėjimo apskritimu kinematika. Materialiojo taško dinamika. Niutono dėsniai Judėjimo kiekio tvermės dėsnis. Glaudžiamieji ir sklaidomieji lęšiai. Darbas. Kinetinė ir potencinė energija. Potencialiosios jėgos. Energijos tvermės ir virsmu dėsnis. Judėjimo dėsniai neinercinėse atskaitos sistemose. Inercijos jėga. Koriolio jėga. Koriolio jėgų vaidmuo Žemėje. Tobulųjų dujų dėsniai. Įelektrintų kūnų sąveika. Kulono dėsnis. Kietojo kūno sukimasis apie nejudamą ašį. Sukimo momentas. Judėjimo kiekio momento tvermės dėsnis. Omo dėsnis grandinės daliai ir visai grandinei. Žemės atmosferos sudėtis. Barometrinė formulė.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2008-09-22
 • Mechanika (26)

  Statika. Varinjono teorema. Kinematika. Standaus kūno slinkimas ir sukimasis. Standaus kūno sukimosi. Standaus kūno plokščiasis judėjimas. Greičių centras. Dinamika. Dinamikos aksiomos. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. Taško judėjimo kiekio teorema. Taško kinetinio momento teorema. Darbas ir galingumas. Galingumas. Mechanines sistemos dinamika. Tangentinis ir normalinis pagreičiai.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2010-04-13
 • Mechanika (27)

  Lenkimas (6.8). Užduotis: Duotos dvi plieninės sijos, jų skaičiuojamoji schema pateikta 1pav. (schema Nr.12). Pirmosios sijos skerspjūvis – valcuotojo plieno dvitėjis profilis, antrosios sijos skers - pjūvio forma – stačiakampis (2pav., b = 50mm). Kiti sijų parametrai vienodi: ruožų ilgiai L1 = 120cm, L2 = 60 cm, L3 = 120 cm, jėga F = 32 kN, momentas Mf = 26 kN⋅m, išskirstytos apkrovos intensyvumas 40kN/m. Plieno reglamentiniai įtempiai: normalinis σR = 210 MPa,tangentinis τR = 130 MPa; tamprumo modulis E = 205 GPA. Skaičiavimai. Atraminės reakcijos. Lenkimo momentai. Skersinės jėgos. Dvitėjo skersmuo. Stačiakampio skerspjūvis. 1 pjūvio įtempis. Pjūvio 1 deviacija. Priedas (.dwg brėžinys).
  Mechanika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-10-25
 • Mechanika (3)

  Pagrindinės statikos sąvokos. Jėga. Veiksmai su jėgomis. Statikos aksiomos. Susikertančių jėgų sistema. Pusiausvyros sąlygos. Jėgos momentas taško atžvilgiu. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į vieną pusę, sudėtis. Jėgų pora. Pusiausvyros uždavinių sprendimo metodai. Atsisveriančių trijų jėgų teorema. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į priešingas puses, sudėtis. Porų savybės. Lygiagretus jėgos perslinkimas. Plokščios jėgų sistemos. Kūnų pusiausvyra. Porų sudėtis ir pusiausvyros sąlygos. Plokščios jėgų sistemos pusiausvyros lygtis. Varinjono teorema. Sistemos suvedimo atskiri atvejai. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Riedėjimo trintis. Ryšiai. Ryšių reakcijos. Slydimo trintis. Ryšys tarp jėgos momento taško atžvilgiu ir jėgos momento ašies atžvilgiu. Svorio centras.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2005-08-30
Puslapyje rodyti po