Šperos.lt > Mechanika
Mechanika

(788 darbai)

Statika ir kinematika (2)Statika. Statikos pagrindinės sąvokos ir aksiomos. Ryšiai ir jų reakcijos. Jėga ir jos projekcija ašyje ir plokštumoje. Susikertančių jėgų sudėtis ir pusiausvyros sąlygos. Trijų jėgų teorema. Jėgos momentas. Varinjono teorema. Lygiagrečių jėgų sudėtis ir jų pusiausviros sąlyga. Jėgų pora ir jos momentas. Plokščiosios lygiagrečių jėgų sistemos pusiausvyra. Jėgų porų ekvivalentiškumas. Plokščioji jėgų sistema, pusiausvyros sąlygos. Išskirstyti krūviai. Puanso teorema. Plokščiosios jėgų sistemos redukcija. Plokščiosios bet kaip išdėstytų jėgų sistemos pusiausvyra. Pusiausvyra įvertinant slydimo trintį. Pusiausvyra įvertinant riedėjimo trintį. Santvaros ir jų skaičiavimas. Erdvinė susikertančių jėgų sistema ir jos pusiausvyra. Jėgos momentas taško atžvilgiu kaip vektorius. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Erdvinė lygiagrečių jėgų sistema ir jos pusiausvyra. Erdvinė bet kaip išdėstytų jėgų sistema ir jos pusiausvyra. Erdvinės jėgų sistemos redukcija. Svorio centras. Kinematika. Pagrindinės kinematikos sąvokos. Taško judėjimo apibrėžimo būdai. Taško greitis ir pagreitis. Taško greitis ir pagreitis Dekarto koordinačių ašyse. Kai kurie taško judėjimo atvejai. Standaus kūno slinkimas. Standaus kūno sukimasis. Kampinis greitis ir kampinis pagreitis. Standaus kūno tolygus ir tolygiai kintamas sukimasis. Besisukančio kūno greičiai ir pagreičiai. Sudėtinis taško judėjimas. Kūno plokščiojo judėjimo dėsnis. Greičių centras. Pagreičių centras. Skaityti daugiau
Statiškai neišsprendžiamo rėmo skaičiavimas MatrixFrame programaStatiškai neišsprendžiamo rėmo skaičiavimas MatrixFrame programa (analizės uždavinys). Įrąžų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Strypinių konstrukcijų skaičiavimas baigtinių elementų metodupdf byla. Baigtinių elementų metodas. Namų darbas Nr. 2. Atlikti plokščiojo išorinės apkrovos veikiamo rėmo analizę. (1 būdas). Nustatyti lenkiamo ir tempiamo ar gniuždomo strypinio elemento standumo matricos dviejų koeficientų bendrąsias išraiškas. Standumo matricos elementų skaičiavimas. Skaityti daugiau
Stūmoklinio siurblio mechaninė pavaraMašinų elementų kursinis projektas. Užduotis ir kinematinė schema. Įvadas. Kinematiniai ir energetiniai skaičiavimai. Reduktoriaus skaičiavimas. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Reduktoriaus korpuso ir dangčio elementų matmenys. Grandininės pavaros skaičiavimas. Guolių parinkimas. Patikslintas velenų skaičiavimas. Pleištų stiprumo patikrinimas. Movos parinkimas. Tepimas. Montavimo ir eksploatacijos sąlygos. Darbo sauga. Specifikacijos. Skaityti daugiau
Sudėtinės konstrukcijos atramų skaičiavimasUždavinys: Dviejų kūnų konstrukciją veikia jėgos, išskirstyta apkrova, kurios intensyvumas q bei jėgų pora, kurios momentas M. Uždavinio tikslas – apskaičiuoti atramose atsirandančias reakcijas. Sprendimas. Išvada. Skaityti daugiau
Sunkiasvorio automobilio GAZ 66 keturįų pavarų dėžėUžduotis. Įvadas. GAZ – 66 nuotraukos. Pavarų dėžės paskirtis. Pavarų dėžės konstrukcija. Pavarų dėžės gedimai. Pagrindinių matmenų parinkimas. Atsparuminis skaičiavimas. Guolių parinkimas. Sinchronizatoriaus skaičiavimas. Skaityti daugiau
Susipažinimas su kuru ir techniniais skysčiaisDegalai. Techniniai skysčiai. Degalų ir techninių skysčių išorinės žymės. Išvados. Skaityti daugiau
Suvirinimo kokybės nustatymasDarbo tikslas: išmokti įvertinti suvirinimo kokybę. Darbo užduotis. Darbo ataskaita. Suvirinimo jungties nr. 7 išorinių defektų analizė. Išvada. Skaityti daugiau
Suvirinimo režimų palyginimas (2)Užduotis. Maitinimo šaltinio parinkimas. Rankinio elektrolankinio suvirinimo režimai. Automatinio elektrolankinio suvirinimo po fliusu režimai. Gautų suvirinimo režimų palyginimas. Skaityti daugiau
Svirtinio projektavimas ir kinematinė analizė. Krumpliaračių sankibos braižymasUžduoties Nr.23, Variantas Nr. 2. Darbo užduotis. Įvadas. Mechanizmo kinematinė analizė. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo metrinė analizė. Mechanizmo grafinė kinematinė analizė. Greičių planai. Pagreičių planai. Svirtinio mechanizmo grafinė kinematika. Krumpliaratinio mechanizmo projektavimas. Krumpliaračių z1 ir z2 sankibos projektavimas. Krumplių profilių braižymas. Skaityti daugiau
Šaldymo teorijos pagrindaiNamų darbo užduotis. Sprendimas. Žymėjimai. Šaldymo ciklo parametrų radimas. Šaldymo ciklo skaičiavimas. Skaičiavimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Šaltojo kalimo automatasMMT kursinio projekto užduotis 5-8. Užduotis: Atlikti šaltojo kalimo automato, svirtinio mechanizmo sintezę, kinematinę bei dinaminę analizę, pateikiant visus skaičiavimus ir grafinę medžiagą. Duomenys. Įrenginio schema ir veikimo principas. Svirtinė mechanizmo sintezė ir analizė. Svirtinė mechanizmo strugtūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo įėjimo grandies vidutinio kampinio greičio, dydžio ir krypties nustatymas. Svirtinio mechanizmo dinaminė analizė ir sintezė. Dinaminės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo dinaminės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas. Sirtinio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Mechanizmo apibendrintoji koordinatė. Išėjimo grandies išorinė apkrova. Mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Mechanizmo dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo dinaminis modelis. Mechanizmo dinaminė sintezė. Svirtinio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinės charakteristikos nustatymas analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė. Jėgų analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė kinetostatiniu metodu. Rezultatų palyginimas. Skaityti daugiau
Ševroninio reduktoriaus projektavimasElektros variklio parinkimas. Pavaros kinematiniai skaičiavimai. Reduktoriaus ir atviros diržinės pavaros skaičiavimas. Ševroninės uždaros pavaros skaičiavimas. Trapecines atviros pavaros skaičiavimas. Reduktoriaus veleno eskizinis komponavimas. Velenų skaičiavimas. Orientacinis velenų skaičiavimas. Guolių parinkimas ir patikrinimas. Pleištų parinkimas ir patikrinimas. Movos parinkimas. Alyvos parinkimas ir tepimo aprašymas. Skaityti daugiau
Šilumokaičio hidromechaninis pasipriešinimasŠilumokaičio hidromechaninis pasipriešinimas. Duota: masinis vandens debitas, vandens temperatūra įėjime į šilumokaitį, vandens temperatūra išėjime iš šilumokaičio, vamzdelių šiurkštumas, ėjų skaičius, vamzdelių skaičius vienoje ėjoje, vamzdelių ilgis. Sprendimas. Išvada. Skaityti daugiau
Šilumos gamyba: garo katilo konstrukcijaDarbo tikslai. Išnagrinėti garo katilo konstrukcija, parinkti kuro rūšį, jo deginimo būdą, atlikti katilo šiluminį patikrinamąjį skaičiavimą, atlikti šildymo paviršių skaičiavimą. Darbo objektas. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Kuro charakteristika. Kuro sudėtis. Degimo produktų tūrių skaičiavimai. Oro bei degimo produktų entalpijų skaičiavimas. Katilo šiluminis balansas. Katilo naudingumo koefcientas ir kuro kiekis. H – td degimo produktų diagrama. Katilo kūryklos skaičiavimai. Garo perkaitintuvo skaičiavimas. Ekonomaizeris. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Skaityti daugiau
Šilumos siurblysĮvadas. Šilumos siurbliai ir žemos temperatūros žemės šiluma. Šilumos siurbliai -efektyvus namų šildymo būdas. Šildyti galima trejopai. Pasirinkimą lemia kaina. Šilumos siurblių montavimas. Skaityti daugiau
Šilumvežių variklių degalų tiekimo sistemos siurbliai, jų konstrukcijosĮvadas. Galimi degalų siurblių tipai, jų paskirtis, veikimo principas, konstrukciniai ypatumai. Žemo slėgio degalų siurblių tipai, jų paskirtis, konstrukciniai ypatumai. Aukšto slėgio degalų siurblių tipai, jų paskirtis, konstrukciniai ypatumai. Pagrindiniai kiekvieno tipo siurblio privalumai ir trūkumai. Pagrindiniai žemo slėgio siurblių privalumai ir trūkumai. Pagrindiniai aukšto slėgio siurblių privalumai ir trūkumai. Degalų siurblių silpnosios vietos. Problemos iškylančios eksploatuojant analizuojamus degalų siurblius. Pagrindinės gedimų vietos. Žemo slėgio siurblių silpnosios vietos. Problemos iškylančios juos eksploatuojant. Pagrindinės gedimų vietos. Aukšto slėgio siurblių silpnosios vietos. Problemos iškylančios juos eksploatuojant. Pagrindinės gedimų vietos. Žemo slėgio degalų siurblio konstrukciniai tobulinimai. Siurblio schema po konstrukcinių pakeitimų. Žemo slėgio degalų siurblio veleno, našumo ir kiti skaičiavimai. Išvados. Darbas iliustruotas schemomis. Skaityti daugiau
Šlifavimo operacijos normavimasApskaičiuoti vienetinio ir paruošiamojo – baigiamojo laiko normas veleno apvalaus šlifavimo su išilgine pastūma operacijai. Pagal sustambintą normatyvą. Skaityti daugiau
Šlifavimo staklės, įrankiai ir darbas šlifavimo staklėmisŠlifavimo staklės. Apvaliojo šlifavimo staklės. Plokščiojo šlifavimo staklės. Abrazyviniai įrankiai. Abrazyvinės medžiagos. Rišamosios medžiagos. Kietumas. Šlifavimo įrankių struktūra. Tikslumo klasės. Įrankių forma ir matmenys. Žymėjimas. Deimantiniai šlifavimo įrankiai. Balansavimas ir lyginimas. Šlifavimo rėžimai. Ruošinių tvirtinimas šlifavimo staklėse. Darbas apvaliojo šlifavimo staklėmis. Išorinių cilindrinių paviršių šlifavimas. Skylių šlifavimas. Sriegių šlifavimas. Darbas plokščiojo šlifavimo staklėmis. Skaityti daugiau
Švytavimo tipinės dinaminės grandies tyrimasŠvytavimo tipinės dinaminės grandies apibūdinimas. Schema. Išvados. Skaityti daugiau
......